Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 68.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. szeptember 21. szerda, 07:17

Erdélyi.jpg

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „hortobágy festmény”


Ledöl mint Máté tehene. D.
Hamar elfáradókra mondják.
Elnyugodott az urban,
Mint Máté tehene az utban. Parlagi vers.

5439.
Mosolyog mint Máté tehenborja. Cz.

5440.
Megilleti Mátét a kosz. B.

5441.
Az sem volt ám mátkatál. (8528.)

5442.
Annyi mint a Mátra szele.

5443.
Meghalt Mátyás király, oda az igazság.

5444.
Voltunk Mátyás idejében magyarok.

5445.
Azt is tudja, mit sugott felesége fülébe Mátyás király.

5446.
Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.
T. i. jeget Mátyás napja.

5447.
Előre iszik a medve bőrire. (2816.)
Német: Man musz die Bärenhaut nicht verkaufen, ehe der Bär gestochen ist.

5448.
Ha egyszer a mézet megszagolta a medve, abba sem hagyja.

5449.
Medvének egy vaczkor. (6522. 3073.)
Kilencz medvének hat körte.

5450.
Nem jó a könykes medvének fiát faggatni. Cz.

5451.
Morog mint a medve.

5452.
Talpát nyalja mint a medve. (7598.)

5453.
Megszokta mint medve a vaczkort.

5454.
Válogat mint jóllakott medve a vaczkorban.

5455.
Medvét fogni.
Medvéje van.
Azt a hirtelen esőt, mely az életet (gabnanemüket) ágyásban kapja, megnedvesíti, medvének nevezik a cséplők, s ki nem ismer itt reá a meder és medv vagy nedv szavak rokonságára. Tehát tulajdonkép medv-et fogni, miből szójátékkal lett medvét fogni.

5456.
Soha megadom fejében. (8443.)

5457.
Megverte őket a sok "megáldj-isten."

5458.
Majd megbődül.
Értsd elé: oly ostoba mint a borju, hogy majd megbődül. – Mondják a jól égő tüzre is: ugy ég, majd megbődül.

5459.
Megelőzés győzés.

5460.
Ha megesz, majd kitesz.

5461.
Megégett vele.
Mondják olyanra főleg, ki feleségével roszul él; mondják rosz szolgára s másra egyébre is, mi sok kellemetlenséget okoz.

5462.
Kijön, ha megéhül. (2351.)

Képtalálat a következőre: „hortobágy festmény”

5463.
Megélünk már, csak az urak élhessenek.
Akkor mondja ezt a magyar ember, mikor sikerült neki valami, bár csekély, dolog, p. ha éket ver a fába, s ez hasadni kezd.

5464.
Megérett mind turója mind sajtja.

5465.
Meggyógyul, mig megházasodol.

5466.
Hamar meghal, ki későn kezd élni.

5467.
Az ifju meghalhat, az öregnek meg kell halni. K.

5468.
Egyszer lettem a világra, egyszer kell meghalni.

5469.
Korán meghal, ki hamar kezd élni.

5470.
Ha én egyszer meghalok, kurvanyja a világnak. K.

5471.
Meg kell lenni mint a meghalásnak. (7910.)

5472.
Elfelejtette mint a megholt.

5473.
Ugy megmegy, ugy megmegy, jobban se kell.
Eleven öregre mondják.

5474.
Megmutatta, kicsoda, micsoda.

5475.
Megpirulás föstéke a jó erkölcsnek. K.

5476.
Vagy megszokom vagy megszököm.

5477.
A ki megtér, idvezül.
Vendégre alkalmazzák, ha valamiért visszament oda, honnan egyszer már eljött.

5478.
Soha nem késő mint a megtérés.

5479.
A ki megyen, halad, a ki sz..ik, marad. (6247.)

5480.
Melege van. (1825.)

5481.
Meg sem melegedett nála.
P. pénz, mindjárt ki kellett adnia.

5482.
Csak a melle kivánja.
Vén emberre mondják, ha szerelmes.

5483.
Ne melleszd, a mit meg nem fogtál.
a) El sem fogta, már melleszti. (1468.)

Képtalálat a következőre: „hortobágy festmény”

5484.
Mi haszna a mellverésnek, ha belül nem érzesz. D. (7002.)

5485.
Nem veirk ki a mente ujjából.
P. jó beszédet, szóval oly dolgokat, mikre tudományos és fáradsággal járó előkészület kivántatik.

5486.
Sokat rángatják a mente ujját. (6526.)
a) Széllel bélelt a mentéje.

5487.
Kopasz mentség.
Bár mint tapogasd, kopasz a mentség. BSz.

5488.
Szemérmes mint a menyaszony.

5489.
Nem mindig üt le, mikor mennydörög. (3382.)
Német: Es schlägt nicht immer ein, wenn's donnert.

5490.
Büszke mint az előhasu menyecske.

5491.
Menyecskének ha mézből volna, sem kedves napája. (5664.)
Latin: Omnes socrus odere nurus.
a) Tüzről pattant menyecske.
b) Jó férfi hóna alól ugrik ki a kövér menyecske.

5492.
A ki meri, a nyeri. (5834.)
a) Nincs merie. (2752. a.)

5493.
Mese, mese, mesd ketté.
Azaz mesd ketté az üres szót mint a kolbászt és lakjál jól vele, ha tudsz. Szójáték.

5494.
Fejtetlen mese vall legtöbb becsületet.

5495.
Mesét kolbászért. (4538.)

5496.
Várják mint a Messiást.

Képtalálat a következőre: „hortobágy festmény”

5497.
Ki minek a mestere, annak a hunczutja. (3157.)

5498.
Nyomorult mester, ki tanitvány nem volt.

5499.
Bolond mesternek eszelős tanítványa.

5500.
Olykor a mester is elhibázza a vecsernyét.

5501.
Nem lehet az ember mindjárást mesterré. KV.
a) Nagy mester.
b) Ezermester.

5502.
Mesterembernek ha piszkos is keze, mégis aranyos. D.

5503.
Mesterembernek arany a padimentoma. KV.

5504.
Mesterember pénzt lát.

5505.
Könnyü a mesterség, a ki tudja.

5506.
Minden mesterségnek arany a vége./feneke. D.
Német: Handwerk hat einen goldenen Grund.

5507.
A ki hat mesterséget tud, éhen hal az meg.

5508.
Ne fogj hozzá, ha nem mesterséged. (2396.)

5509.
Addig áros a mesterség, mig titkos.

5510.
Mesterségnek szerencse a mestere.

5511.
Minden ember a maga mesterségét folytassa. (2550. 5325.)
Vezérszava egy játéknak, mely igy történik: Az öszszegyült vegyes ifjuságból egy választatik főnökül. Aztán mindegyik valami mesterséget mond, p. én leszek szabó, én kovács, én hegedüs stb. Ekkor leülnek asztal köré, mondván együtt és egyhangon: "minden ember a maga mesterségét folytassa." Ezt ismétlik. A főnök tartozik tudni, ki minő mesterséget választott és kezével egyik vagy másik mesterember foglalkozását utánozván, amazoknak el kell találni és utánozni őt, különben zálogot kell adniok.
a) Hol nem elég az erő, mesterség áljon elő. B.

Képtalálat a következőre: „hortobágy festmény”