Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 67.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. szeptember 19. hétfő, 18:52

Erdélyi.jpg

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE


Hitvány malacz mak alá jár. (1421.)

5374.
Hol malaczot igérnek, zsákkal forgolódjál.
Német: Wenn das Ferkel geboten wird, soll der Sack bereit sein.

5375.
Koszos malaczból válik a jó szalonna. (1427.)

5376.
Nem adnám egy zsák malaczért. (1429.)

5377.
Örül mint malacz a maknak.

5378.
Hánykódik mint poltrás malacz a garasos kötelen. (1388.)

Képtalálat a következőre: „malom”

5379.
Okos malom. D.
Valaki egy nem forgó malmot okosnak monda fecsegő társa mellett, kinek egyre járt a szája. D.

5380.
Forog a malma. (4745.)
Kedvez neki a szerencse; aztán: sokat beszél.

5381.
Két malomban őrölnek. (1305. 2649.)

5382.
Malomban hegedül. P.

5383.
Malmára jár a viz. (8232.)

5384.
Ki előbb megy a malomba, előbb őröl. (2166.)
Német: Wer zuerst zur Mühle kommt, mahlt zuerst.

5385.
Se vize malmának se szava savának. BSz.
Se kovásza kenyerének se vize malmának.

5386.
Csendes mint a puszta malom.
a) Malmon, ifju feleségen mindig kell építeni.
b) Szapora malom, sokat darál.

5387.
Eleget fürdik a malomkerék, mégis fekete. K. (1525.)

5388.
Elázott a malomkerék kövestül. (2663.)

5389.
Csikorog a malomkerék, esőt kiált. Cz.

5390.
Hiszi a manó.
Manó, rokonnak látszik a latin "manes" szóval, jelent valami hitregés lényt. Mondják: mi a manó! vigye el a manó! hová a manóba! – Hasonlít reá az "izé"; mely megint az "iz" szóbul jő. "Egye meg az iz." Igen mondják Gömörben.

5391.
Ha ő mar, én is harapom. K.
Ha ő mar, te is harapj. KV.
a) A ki birja, az marja.

5392.
Jó kocsmáros lehet az, ki maradékkal él.

5393.
Mennél többet hagysz maradékidnak, annál kevésbé bánják halálodat.

5394.
Maradgaradjába menni.
Kis-Viczaynál ez: Maragarodjába menni, latinul: eamus Athenas. – Jelenti azt a megbánást, mikor valaki jobb sorsát elhagyva olyanba jutott, honnan visszakivánkozik. Rokon vele: mért nem ültél veszteg, ha ott is jó volt dolgod.

5395.
Tüzbe jött mint Marcsek a gombódától.

5396.
Éldegél mint Marczi Hevesen. D.


Képtalálat a következőre: „marci hevesen”
5397.
Fordítsd Marczi. (4657. 5213. b.)

5398.
Margit aszony, deres ló, ritkán válik benne jó.

5399.
Szapora/Szeles Margit.
Szapora Margit a népdal szerint (L. 1. k. 393. l.) világismerő városi leány, ki egyszersmind elmés is, példaul mikor a varkocsos (czopfos) viseletről igy beszél:
"Kalapok alatt lisztes zsák,
Hajokat boltbul hordatják,
Magokét eladják."
Kis leányra mondják, ha szeles vagy sebesen beszél, de a mellett kedves: óh te Szapora Margit.

5400.
Marha marhát nyal. (8231.)

5401.
Szépen döglik a marha, olcsó lesz a bőr. (2703.)

5402.
Könnyü jó marhának árosát találni.

5403.
Nagy marhának nagy marha a helye.
Nagy ajándékért nagy ajándék van helyén.

5404.
Dölve eszik mint a marha.

5405.
Marhában van.
Játékosoknál ismert szójárat. Ki szerencsével játszik, szokták mondani: marhában azaz marha, nagy szerencsében van.

5406.
Még a régi Markalf históriáját sem tudja. K.

Képtalálat a következőre: „markalf”

5407.
Csunya mint a régi Markalf. BSz.
E Markalfnak egykor elterjedett hirü embernek kellett lenni. Még ma is olvashatni a ponyvai irodalomban róla, mint bölcs Salamon udvari bolondjárul, holott őt a magyar Salamon király bolondjaul ismeri a hagyomány. (L. Dugonics 2. k. 75. l.)

5408.
Pöki markát. P.

5409.
Könnyen pöki markát, ha tolják szekere farkát. D.

5410.
Megkenték a markát. (4336.)

5411.
Igen szoros marku. (67. 2305. 5321.)

5412.
Mindig viszket a marka.

5413.
Ki sokat markol, keveset szorít.

5414.
Heten vannak mint a markotai ördögök. D.
Hét nevezetes markotai rablórul maradt Győr megyébül Markotáról. D.

5415.
Elnyelte a maszlagot.
Maszlagot evett.

5416.
Ott leszek, hol a mádi zsidó.
Azaz ott leszek a hol voltam a következő adoma szerint: A mádi zsidó igen korán indult el Pest felé s előre örvendett hogy viradatra már jó messzi lesz. De az álom rájövén, elaludt a taligában, s egy szembe jövő terhes szekér kocsisa, mert nem tért ki előtte, lovát visszafordítá s ez vele hajnalra saját udvarkapuja előtt állott meg Mádon.

 

Képtalálat a következőre: „mádi zsidó”

 

5417.
Mák ez, nem mak. D.

5418.
Jó volna mákot vetni.
Azt tartják, minden nagy ebédnél háromszor áll be oly csend hogy szót se szól senki. Ilyenkor mondják: jó volna mákot vetni; mert a mákvetéshez igen csendes idő kell. – A latin ezt igy tevé ki: Mercurius supervenit; nekünk pedig Kis-Viczay igy sajátítá el: angyal mulék felettünk.

5419.
Sok mákszem mázsát nyom. (3335.)

5420.
Mál.
Ki példaul kaszátul, kapátul törést kap vagy akár vágást kezén, ezt mondják reá: kapamál, sarlómál.

5421.
Málé nem könnyen sül meg a napon.

5422.
Málé nem kenyér. (1. 2085. 5298. 7861.)
a) Málészáju. (4117.)

5423.
Ha Mária akarja, aludtej is elsül.

5424.
Zsidó is szereti Máriát körmöczi aranyon. K.

5425.
Márk vagyok, nem Lukács. KV.
Nem szokom tisztem az nekem. Davus sum, non Oedipus.

5426.
Sok szent Márton ludja elkelt azóta.

5427.
Kövér mint Márton ludja.

5428.
Közjóra világol mint Márton grammatikája.
Iskolai km. Márton német grammatikájából egyszerre többen tanulván, az közös volt mindnyájokkal, innen a példabeszéd.

5429.
Más a czifra más a szép.
Más – más szókon megforduló közmondások különbséget fejeznek ki és végtelen számig szaporíthatók, megjegyezvén hogy a két tárgy egymástul különböző legyen; p. más az arany más a réz; más a veréb más a fecske; más a tövis más a rózsa; más a leány más az anyja; más kemencze más Velencze stb.

5430.
Más kárán tanulj. (938.)

5431.
Hess el, másé. K.
P. a szomszéd tyukja, ludja, a mint udvarunkba jő, ugy szoktuk elhajtani.

5432.
Jobb a másé.
a) Másét nebántsdnak hivják.

5433.
Kövérebb a más ember szalonnája.

5434.
A mi másé, nem tied.

5435.
A mi másé, nem Tamásé.

5436.
Könnyü mást megitélni. (L. enyém, magadé, miénk.)

5437.
Már a mász, ha nem csusz.
Azaz más, különböző dolog, de mivel más helyett mász áll, tehát oda jött a csusz is, mint a 85. közmondásban mosdik és kendik.

5438.
Ledöl mint Máté tehene. D.
Hamar elfáradókra mondják.
Elnyugodott az urban,
Mint Máté tehene az utban. Parlagi vers.

5439.
Mosolyog mint Máté tehenborja. Cz.

5440.
Megilleti Mátét a kosz. B.

5441.
Az sem volt ám mátkatál. (8528.)

5442.
Annyi mint a Mátra szele.


Képtalálat a következőre: „malom”