Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 66.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. szeptember 13. kedd, 06:37

Erdélyi.jpg

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „madzag”

Madzag nem kötél. (1. 2085.)

5296.
Szakad a madzag.

5297.
Szakadjon a madzag, de kinek szakad szíj.

5298.
Madzag gyeplő, kender hám, mind a kettő rosz szerszám.

5299.
Madzagra kötöm.
Madzagon sem lehetne megtartani. (4136.)
a) Mézes madzag.
Mézes madzagot vinni száján, azaz egy kis jót izleltetni szoktatóul, melyre majd keserüség következik.

5300.
Minemü a mag, olyan a gyümölcse.

5301.
Jó földbe esik a mag.
Azaz van fogékonyság valamire. Péld. beszélj a népnevelésről, ott jó földbe esik a meg.

5302.
Marokkal a magot, ne vékával.
Latin: Manu serendum, non thylaco.

5303.
Jó lesz magnak.

5304.
Nem bánom, ha magva vesz is.

5305.
Nem adja meg magvát.

Képtalálat a következőre: „mag”


5306.
Az az ember nincs maga. (6061.)
Tud valami ördögi mesterséget. Van olyan ember, ki magában elkezd beszélni, a földre nézvén, oda függed tekintetével, s mintegy fenszóval gondolkodik. Ilyenre használják a közmondást.

5307.
Kiki okosabb más dolgában mint a magaéban.

5308.
Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást.

5309.
Magadtul ne kiméld, mástul ne szánd.

5310.
Másét ne bántsd, magadét ne engedd.

5311.
Ha más szereti a magáét, miért ne te a magadét.

5312.
Nyulj a magad kebelébe.

5313.
Maga kiált tolvajt.
Ő a fő bünös; mert gyakran megesik hogy a tolvaj, elforditnia magárul a figyelmet, szinte tolvajt kiált.

5314.
Nem szégyen magadnak szolgálni.

5315.
Magad, uram, ha szolgád nincs.

Képtalálat a következőre: „magad uram ha szolgád nincsen”


5316.
Légy magadnak, ha meghammasztál. KV.
Igy világosittatik Kis-Viczaynál: Intra pelliculam se continere; csak addig nyujtózzál, meddig a lepel ér.

5317.
Légy magadnak bátyja. KV.
Ily latin közmondást: "Quin propriam calcans terram, querceta teneto" magyarít vele Kis-Viczay. Előjött már egyszer 648. szám alatt, hol bátyja h. bátya olvasás áll. Én egyebütt soha nem olvastam mint nála; de fölvettem a gyüjteménybe, ha ugyan tiszta határzott értelme s formája élne vagy föleleveníthető volna még.

5318.
Jobb magadnak hamut mint másnak lisztet takarni. K.

5319.
Más szemében szálkát, magáéban nem érzi a szelemen gerendát.
Meglátja más szemében a szálkát, magáéban nem a gerendát.

Képtalálat a következőre: „szálka gerenda”5320.
Kevés neki a magáé. (7140.)

5321.
Magátul is sajnálja. (1809.)

5322.
Magát tiszteli, ki mást tisztel. (656.)

5323.
Kiki szabad a magáéval. ML.

5324.
Mit magad tehetsz, másra ne bizd.

5325.
Minden ember lásson maga dolga után. (5511.)

5326.
Kiki legjobban tudja maga dolgát.

5327.
Ne kivánd a másét, tartsd meg a magadét.

5328.
Ne szemed a másét, csépeld a magadét. BSz.

5329.
Más falát reszeli, magáé fekete.

5330.
Ki magának rosz, másnak sem jó.
Latin: Nec sibi nec aliis utilis.

5331.
Másnak kalácsot igér, maga kenyérben sem eszik eleget. (2237.)

5332.
Másnak szürt, maga szomjan maradt.

5333.
Másnak akarsz patkányt fogni, magadnak egeret sem foghatsz. KV. (2237.)

5334.
Olyat mondok, magam is megbánom.

5335.
Magáéval játszik.
Kikerülő felelet ily kérdésre: mit csinálsz? Magaméval játszom.

5336.
Mindenkinek megvan a maga baja.

5337.
Közelebb az ember magához. (4452. 4762.)

5338.
Kiki legjobban tudja maga baját. (1475.)

5339.
Megfelel magaért. (7495.)

5340.
Ki magasról néz le, hamar szédül feje.

5341.
Magasról nagyobbat eshetni. (5393.)

Képtalálat a következőre: „magasról szédül”

5342.
Magda Magdának, Magda az egész világnak. (271. 4353.)
a) Csak nagyábul tudja mint Magics a miatyánkot.

5343.
Szóbul ért a magyar ember.
Mondott szóbul ért a magyar.

5344.
Ne bántsd a magyart.

5345.
Átok fogta meg a magyart.
Átok fogta meg a magyart,
Mert az soha együtt nem tart. Népd.

5346.
A magyar hamar aláir, lassan fizet.

5347.
Bajusz kell a magyarnak.

5348.
Kárán tanul a magyar. (955.)

5349.
Ritka magyar adta nélkül.

5350.
Egy német, egy barát csak egy magyar. D.
Mert a németnek csak inge van, a barátnak meg ez nincs, ellenben a magyar mind a kettőt viseli. D.

5351.
Magyar szájbul német szó is magyarosan esik.

5352.
Jó éjszakát a magyarnak.

5353.
Megemlegeted a magyarok istenét. (5210.)

Képtalálat a következőre: „a magyarok istene”5354.
Magyar ökör, német kutya, oláh disznó.
Két értelmü km. Teheti: a magyar olyan mint az ökör, a német mint a kutya, az oláh mint a disznó; vagy: legszebb a magyar ökör, a német kutya, az oláh disznó.

5355.
Háromszor iszik a magyar.

5356.
Vakulj magyar, butulj tót.

5357.
Magyar tüz, szalmaláng.

5358.
Lóra termett a magyar.

5359.
Keresztbe nézik a magyart.
Nem magasságát nézik a magyar termetnek, hanem széles, csontos voltát. Ez igen elterjedett vélemény, s azonnal Átillát hozzák példaul, kiről mindnyájan tanultuk: alacson termetü, szélles vállu, stb.

5360.
Magyar Miska módjára.
Magyar Miskásan.
Ugy látszik, oly dologra szokta ezt használni a magyar, mi erővel, kitartással jár, p. Magyar Miskásan megfogni; Magyar Miskásan elverték, stb. A Miska névben lusta erő fogalma rejlik, minő gyakran a süketek, némák, bolondoké. És van bolond vagy bohó Mizsi is. Magyar ember azt hiszi hogy megőrült ember nem fél kilencz akárminő erős legénytől, mikép a veszett kutya is megver kilencz magánál erősebb kutyát.

5361.
Ha magyar kenyeret eszel, becsüld meg a magyart. K.
a) Bajuszáról másodszor iszik a magyar. D. (482.)

5362.
Hányja veti fejét mint Magyar Balázs lova. D.

5363.
Magyaránt megmondani.
Azaz épen ugy mint van: őszintén, kereken, egyenesen.

5364.
Majom is szereti maga fiát.

5365.
Mennél csunyább a majom, annál szebb.
Latin: Simiarum pulcherrima deformis est.

5366.
Olvasva elmegy a majmok közt.

5367.
Kimutatta mint majom a menyaszonyságát. P. (2798.)
a) Majomszeretet.
Káros szülei szeretet, minővel fia iránt volt a majom, az az addig ölelgette, hogy megfojtotta.

Képtalálat a következőre: „makk”


5368.
Maknyi mak ember.
Népmesei személy, igen kis ember, olyan mint egy maknyi mak. Ez általánosan ellensége a mese hősének; igen erős, azért rendesen meggyőzi az idősebb királyfiakat, de a legkisebbet soha. Jelleméhez tartozik nagy ehetősége, falánksága, hányivetisége.

5369.
Otthon süti a makot. (4278.)

5370.
Makból lesz a tölgy. (2724.)

5371.
Oly messze mint Makó Jeruzsálemtől. KV. (2334.)
Azon időkre emlékeztető km., mikor a szentföldre tábort jártak őseink II. Endre király alatt, tehát 1217. év után eső időszakbul eredhető.

5372.
Makóra készül. (3389.)/ment. (2906. 5973.

Képtalálat a következőre: „MAJOMszeretet”