Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 65.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. augusztus 29. hétfő, 09:10

Erdélyi.jpg

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „macska festmény”

Érd el macska az egeret. D.
Dugonics Apor Péter után régi magyar tánczból hozza le e km. keletét. De a mi Peldb. 2. k. 140-1 lapon áll ama régi tánczról, nehezen volt magyar táncz, s ugy látszik nem egyebet irt le Apor mint az ugy nevezett füzértáncznak (cotillon) egy figuráját, mondván: "egyik legény elvitte a másik sorban álló leányt; vagy kétszer tánczolt, megkerülvén mind közben mind kivül a két sorban állókat. – Ugy aztán a leány maga helyére, a fiu is maga helyére állott. – Aztán a mellette álló legény a más sorban álló leányt vitte el. És a táncz mind addig tartott, mig valahány legény és leány volt a két sorban." – E km. értelme am. törekedj czélod után, s előfordul többnyire minden népi játékban, hol fiunak leányt, s leánynak fiut kell utólérni, minő a bolhácska, koszoru vagy körülálló.

5231.
Alamuz/Alázatos macska nagyot ugrik.

5232.
Alamuz macska egeret fog.

5233.
Alamuz macska hamarább megfogja az egeret./nagyot ugrik, egeret fog.

5234.
Alánéző macska. Sz. (4584.)

5235.
Sicz macska! molnáré a csöcs.

5236.
Macska mikor szunyad, egerek tánczolnak. Sz.
Német: Wenn die Katze auszer dem Hause ist, tanzen die Mäuse.

5237.
Macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. (3423. 5611.)
Német: Die Katze möchte der Fische wol, sie mag aber die Füsze nicht nasz machen.

5238.
Jól lát a macska, noha talpát nyalogatja. K. (6239.)

5239.
Őszi macska, tavaszi menyecske. (3281.)

5240.
Királynak is szemébe néz a macska. K.
Német: Sieht doch wol die Katze den Kaiser an.

5241.
Minden szinü macska, fekete éjtszaka. (2648. 7687.)

5242.
Macskának kötel a kolbász, ha el nem éri. K.

5243.
Körmetlen macskának nehéz fára hágni. Sz. (2819.)

5244.
Alánéző macskának nem kell hinni.

5245.
Macskának fia is örömest egerész.

5246.
Zsákban macskát nem árulok.
Német: Man musz die Katze nicht im Sacke kaufen.
Franczia: Achéter chat en poche.

5247.
Nekem is volt egy bölcs macskám, a csávába halt vala. KV.

5248.
Oly bölcs mint az én macskám.

5249.
Letörte a macska szarvát.

5250.
Nehéz arra szoktatni macskát hogy egérlakozásban gyertyatartó legyen.

5251.
Szerdék próbálja meg a macskát.

5252.
Szerdékes macskát nehéz megjobbítni.

5253.
Tejbe verik a macska orrát.
Azaz tetten kapásnál elbánnak az emberrel, mint macskával, ha egyszer tejen kapják, mert ugy belé verik orrát, hogy lélekzeni is alig tud.
Nyalakodjunk, nincs most ben
Módja a banyának,
Hogy az orrát a tejbe
Verje a macskának. Horváth A.

5254.
Ugy van mint hét macska a zsákban, maga a csucsában. D.

5255.
Belé bolondult/Elszédült mint macska a fingásba.

5256.
Talpra esik mint a macska.

5257.
Rá szokott mint macska a szalonnára.

5258.
Zörög mint macska a dióhéjban./az üres katlanban.

5259.
Játszik mint farkával a macska.

5260.
Busul mintha elkapta volna kenyerét a macska. (8049.)

5261.
Törlészkedik mint a macska.

5262.
Ül mint sövényen a macska.

5263.
Forgolódik mint macska a forró kása körül.
Német: Er geht drum herum wie die Katze um den heiszen Brey.
Franczia: Tourner autour du pot.

5264.
Csillog a szeme, mint a kan macskáé.

5265.
Alázatos mint a macska.

5266.
Szemes mint a macska.
a) Felkötötte macskára a harangot. (5049.)

Képtalálat a következőre: „macska festmény”


5267.
Kifizette mint Madali a barátot. B.
Egy (némelyek szerint Csáky gr. nagy-váradi) püspök, ebédre hivatá Madalit, egy falusi predikátort, oly meghagyással hogy a mint lelik, ugy hozzák el udvarába. Vágyván a tréfára melyet vele üzni fognak, gondolkodtak a jelenlevők, mint fogadják. Egyik a vendégek közül ugy látszik barát, kiköté magának a fogadást, noha eléggé volt figyelmeztetve hogy ne tréfáljon Madalival. És imé jő Madali otthonias pongyolában. A barát kérdezé: mit keres Saul a próféták között? Madali folytatá: "az ő anyjának szamarait és örül hogy egyet meglele," s ekkor a barátra mutatott.

5268.
Nem azé a madár a ki megleli, hanem a ki kiszedi./a ki kiszedi, hanem a ki megeszi.
a) Rosz madár az, mely más fészkébe tojik.

5269.
Ha madárra tárgyalsz, ijadat ne pengesd. D. (8236.)

5270.
Kicsi madárnak kicsi fészke. KV.
Német: Kleine Vöglin, kleine Nestlin.

5271.
Ki madarat tart, ganéj a fizetése. D.

5272.
Rosz madárnak fészke se jó.

5273.
Nem tiszta madár az, ki fészkét rutítja. (2771.)
Német: Es ist ein böser Vogel, der in sein eigen Nest hofiert.

5274.
Reszketés madárnak, oltalom leánynak. Bsz.

5275.
A legjobb madarat soha meg nem lövik. (2449. 2480.)
Legjobb madár a méh. Igen hires talány a népnél, öszszefoglalva egymás mellé e hármat: "A legjobb ételt soha asztalra nem teszik; a legjobb fából soha nem építnek; a legjobb madarat soha meg nem lövik." Mi az?

5276.
Könnyü ellőni madarat, ha röptében egyenes utat tart.

5277.
Madarat szólásán, fazekat kongásán. (2476.)
Latin: E cantu dignoscitur avis.
Német: Den Vogel kennt man am Gesange.

5278.
Ugy szól madár, mint szája áll.
Német: Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

5279.
Nem rak fészket madár oly házra, mely meg akar égni.

Képtalálat a következőre: „macska festmény”


5280.
Ritka madár.
Mondatik minden uj és nehezen találtató dologra; igy tömérdek közmondás formáltatik általa.
Latin: Rara avis.

5281.
Drága (jó, szép, gyönyörü) madár.
Mondatik ironice és feddőleg: "itt vagy te gyönyörü madár." Lumpaci vagabundus vagy a három jó madár."

5282.
Madár szerencsétlen a gyermek kezében.

5283.
Ritka madárnak kedves a kalitka. (2330.)
Az a madár igen ritka,
Melynek kedves a kalitka. Népd.

5284.
Hol a madár se jár.
E kifejezéssel igen nagy távolság értetik. Meséinkben az alvilágba jutott királyfiakat, tündérhősöket, kik az elrablott királykisasszonyokért szállnak alá, rendesen igy szólitja meg az alvilági, megismervén külsején idegen voltát: hol jársz itt, hol (onnan, ti tőletek) a madár sem jár.

5285.
Könnyü mint a madár.

5286.
Szabad mint a madár.

5287.
Él mint az égi madár.

5288.
Eleven mint a madár.

a) Ugrándozik mint a tőrbe szorult madár.
b) Madarat fogathatni vele. (1441. 8079.)

5289.
Madarász sem hint többet a csürbe, hanem a mennyivel oda csalhatja a madarat.

5290.
Okos madarász idejében szedi fel a lépet.

5291.
Madárhusu.
Különösen lóra mondják, mely nem hizékony, de jó vérü; aztán emberre is.

5292.
Madárlátta.
Azaz meszünnen hozott, p. czipó, vásárfia.

5293.
Az egy madártejen kivül mindene van. (4078.)

5294.
Madártejet is adhat.

Képtalálat a következőre: „szüret”