Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 65.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. augusztus 20. szombat, 07:14

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

 

Templomba is későn jön a lomha.

5094.
Ki egy tüt lop, ökröt is próbál az. (6040. 7990.)

5095.
Bajos ott lopni, hol a gazda zsivány.

5096.
Nem jó volna vele lopni. (4353.)

5097.
Pillants uram, pillants, majd neked is lopok.
Ugy emlékeznek hogy egy tolvaj mondá ezt, mikor sötét éjjel lopni akarván, igen villámlott. – Értelme oda való: mikor fő lopót pártolván valaki, gyanu van reá, mintha ő is vette volna hasznát a tolvajságnak.
a) Hogy bátrabban lopjon, szomszéd házat gyujt fel.

5098.
Lovagnak mondja magát, de a kenderből sem tetszenék ki.
a) Mindig azon lovagol. (3729.)
b) Mi nem tud lovász harangot önteni. KV. (1631.)

5099.
Busuljon a , elég nagy a feje.

5100.
Holnapra is kell a ló. K.

5101.
Lassan kocsis, beteg a ló.

5102.
Nem használ a jó ló, ha a kocsis nem jó. (2438.)

5103.
Rest ló kövérebb.

5104.
Nyügbe vetett ló nem messze nyargal. P. (6035.)

5105.
Szokást vesz fel a ló, ha rá nem ütnek.

5106.
Fáradt ló is farka előtt jár.

5107.
Nincs oly rest ló, ki előbb ne járna farkánál. K.

5108.
Fáradt lónak farkas is nehéz.

5109.
Jó ló télben is kapál magának.

5110.
Herélt ló is megcsikózik néha, mikor leveti Málé Petit.

5111.
A ló kötőfékkel jár.

5112.
Sok jó ló megszakad, a mig erkölcsét kitanulják.

5113.
Rugó ló sokszor tulajdon mesterét sujtja agyon. KV. (6908.)

5114.
Vén ló is megröhögi az abrakot. K.

5115.
Nekünk is nevetett a vak ló. D.
Dugonics szerint e latin kifejezésből: ridet "Apolló" lett "a vak ló."

5116.
Visszafogni a ló száját. (6675.)

5117.
Ló halálába.
Igen sebesen p. vinni a hirt, cselekedni vallamit.

5118.
Elfagy a ló szarva.
Tréfás kifejezése a hidegnek.

5119.
Abrakvivő lónak nem törik fel háta.

5120.
Lóvá tették.
Elbolondították, kijátszották.

5121.
Egy jó lónak csak egy a lába.

5122.
Közös lónak turos a háta.

5123.
Lónak négy lába, mégis botlik.
Német: Strauchelt doch auch ein Pferd, und hat doch vier Beine.
Franczia: Il n'y a si bon cheval, qui ne bronche.

5124.
Lusta lónak korbács az abraka.

5125.
Zabos lónak jó kedv az ostora.

5126.
Fogadott lónak rövidebb a mérföld.

5127.
Lopott lónak nincsen rosz ut.

5128.
Lopott lórul tenger közepén is leszállítnak.

5129.
Zabos lóhoz ne közelíts.

5130.
Tud a lóhoz: fejét üti

5131.
Lórul szamárra.
Latin: Ab equis ad asinos.
Német: Vom Pferd' auf den Esel kommen.

5132.
Nehéz az agg lóbul poroszkát csinálni. (1968. 3115.)

5133.
Bujj a lóba, hallgass.

5134.
Bujj a lóba, jársz hintóba.

5135.
Kinek lova nincsen, gyalog jár az Pestre.

5136.
Nem alám hoztad ezt a lovat.5137.
Elragadták a lovak.
Azaz indulatok, pompa és fényüzés vágya, stb.

5138.
Lovat is ad isten a jobbiknak. D.

5139.
Zabba mennek a lovak.

5140.
Hitvány lovat száll meg a légy.

5141.
Rest lovon nem fog a szó.

5142.
Lovat keres, rajta ül. (2120.)

5143.
Még lovad sincs, már kantáron busulsz. KV.

5144.
Lovat ad alá.
Eszközt ad neki tovább menetelre, aztán elősegíti. Fellovalni vagy mintegy lóval ellátni am. felbujtani, fölizgatni.

5145.
Lovat is azt üzik, ki legjobban huz.

5146.
Ki a serény lovat sarkantyuzza, czigány kézre szánja. K.

5147.
Fehér lovon eladni. (6893.)
A fehér ló rendesen megkülönböztető jele volt az elsőségnek vagy azért mivel a fehér lovakat jobbnak tarták, vagy mivel a győzők régi szokás szerint rendesen fehér lovon ültek.

5148.
Nyomtató lónak nem kötik be száját.

5149.
Gyakorta agg lovon verik agyon a farkast. KV.
A nyulat agg lovon verik néha agyon. KV.

5150.
Hol a féket megkapják, a lovat is ott szokták keresni.

5151.
Nem veszik a lovat csupán szőriért.

5152.
Zabolátlan lovat nehéz megtartani.

5153.
Zabált lónak egere nő.

5154.
Zab hajtja a lovat, nem ostor.

5155.
Herélt lovat talpáról szokták fejni.

5156.
Herélt lónak csak egy a lába.
Azaz ha egy lába kitörik, semmi hasznát nem vehetni többé.

5157.
Ki lovat veszen, a féket is vele veszi. P.

5158.
Ki meghiszi lovát, kantár marad nála. KV.

5159.
Van lova, de nincs kocsisa.
Van esze, de nem tud vele élni.

5160.
Nőjjön kutyának fü, ha eldöglik a ló.

5161.
A hol ló nincs, szamár is elkel. (1481.)

5162.
Akár a lóval imádkozz.

5163.
Én lovat árulok, te belé szursz. KV.

5164.
Lónak fia is csak ló. K.

5165.
A mit lovon fogad, gyalog meg nem állja.

5166.
Mindenki lova fia. KV.
Ki tudja, mindennek ki volt atyja. KV.

5167.
Lóhátrul beszél az emberrel. (2756.)

5168.
A lóröhögés is öröm.

5169.
Fingik mint a zabos/szakadt ló.

5170.
Igyekszik mint a rosz ló.

5171.
Állva alszik mint a ló.

5172.
Hányja, veti fejét mint a legyes ló.
Hányja fejét mint a ló Augusztusban.

5173.
Bukik mint a ló.

5174.
Mindig eszik mint a ló.

5175.
Megkötötte magát mint a nyakas ló.

5176.
Megbaklott mint a ló.

5177.
Röhög mint abrakjának a ló.

5178.
Se hite se lelke mint a hajóhuzó lónak. (3645. 6405.)

5179.
Konyít reá mint rosz ló az országutra.

5180.
Ostoba/Szamár mint a ló.

5181.
Ha rugdos a ló, végy el abrakábul.

5182.
Lovon jött, gyalog ment.