Payday Loans

Keresés

A legújabb

Eugéniusz: Boldog/talan ember - 4.  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   

EUGÉNIUSZ

A BOLDOG/TALAN EMBER ABC

Életminőség-vizsgálódások - XXI.sz.

A teljes emberélet magyarán szólva – 4.

Vörösmarty Mihály: 
FÓTI DAL

Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy. 

Testet éleszt és táplál a
Lakoma,
De ami a lelket adja,
Az bora.
Lélek és bor két atyafi
Gyermekek;
Hol van a hal, mely dicső volt
és remek? 

Víg pohár közt édesebb a
Szerelem.
Ami benne keserű van,
Elnyelem.
Hejh galambom, szőke bimbóm,
Mit nevetsz?
Áldjon meg a három isten,
Ha szeretsz. 

Érted csillog e pohár bor,
Érted vív,
Tele tűzzel, tele lánggal,
Mint e szív;
Volna szívem, felszökelne
Mint a kút,
Venni tőled vagy szerelmet,
Vagy bucsút. 

Hejh barátom, honfi társam,
Bort igyál.
Víg, komor, vagy csüggeteg vagy,
Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik,
Él a kedv.
Nincs a földön gyógyerőre
Több ily nedv. 

Borban a bú, mint a gyermek,
Aluszik.
Magyar ember már busúlt sok
Századig.
Ideje hogy ébredezzen
Valaha:
Most kell neki felvirúlni
Vagy soha. 

Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:
Csakhogy egyszer tenne is már
Valamit. 

No de se baj, máskép leszen
Ezután;
Szóval, tettel majd segítsünk
A hazán.
Ha az isten úgy akarja
Mint magunk,
Szennyet rajta és bitor bunt,
Nem hagyunk. 

Rajta társak hát, igyunk egy
Húzamost;
Bú, szerelmek, házi gondok
Félre most:
A legszentebb --, legdicsőbbért
Most csak bort,
De ha kellend, vérben adjunk
Gazdag tort! 

A legelső magyar ember
A király:
Érte minden honfi karja
Készen áll.
Lelje népe boldogságán
Örömét,
S hír, szerencse koszorúzza
Szent fejét! 

Minden ember legyen ember
És magyar,
Akit e föld hord s egével
Betakar.
Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép. 

Ellenség vagy áruló, ki
Hont tipor,
Meg ne éljen, fogyjon élte
Mint e bor.
Áldott földe szép hazánknak,
Drága hon,
Meg ne szenvedd soha őket
Hátadon! 

S most hadd forrjon minden csep bor
Mint a vér,
Melyet hajdan frígyben ontott
Hét vezér;
S mint szikrája a szabadba
Felsiet,
úgy keresse óhajtásunk
Az eget. 

Légyen minden óhajtásunk
Szent ima,
S férfikeblünk szent imáink
Temploma.
és ürítsük a hazáért
E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt. 

Érje áldás és szerencse
Mindenütt,
Ahol eddig véremészto
Seb fekütt.
Arca, mely az ősi bútól
Halavány,
Felderüljön, mint a napfény
Vész után. 

Hű egyesség tartsa össze
Fiait,
Hogy leküzdje éjszak rémes
Árnyait:
Künn hatalmas, benn virágzó
És szabad,
Bizton álljon sérthetetlen
Jog alatt. 

S vér, veríték vagy halál az,
Mit kiván,
Áldozatként rakjuk azt le
Zsámolyán,
Hogy mondhassuk csend s viharban:
"Szent hazánk:
Megfizettük mind, mivel csak
Tartozánk." 

1842. október 5.

*

Egy

patkány is segít

a vele együttműködőnek

*

Egy

anyaállat is

feláldozza életét utódaiért?

*

Csak

az ember

képes öngyilkosságra?

*

Jobb meghalni,

mint becstelenül élni

*

Hirtelen

halálesetek –

kevés előjel,

nincs fokozat: szív, agy

*

Alattomos,

lappangó bajok –

mire kiderül, már késő

*

Körforgás:

királyhulla – féreg,

hal – koldusbendő

*

Reális

és nominális –

infláció és a pénz vásárlóereje

*

Igaztalan

vádaskodás –

alaptalan rágalmazás, ráfogás

(mit érdemel az a bűnös, aki…)

*

Palástol,

eltakar, elfed,

elrejt, álcáz, bujtat, eldug

*

Nem

jó lenni,

jobb mielőbb meghalni,

a legjobb: meg se születni

*

Óvatlan,

elővigyázatlan,

hazardőr, istenkísértő

*

Aki

fegyvert ragad,

fegyver által veszik, veszhet el

*

Aki

másnak

vermet ás,

maga esik bele

(részeg sírásó)

*

Ábrándozás

az élet megrontója,

bírhatót álompénzért eladó

*

Élet –

lélek – lélegzet – levegő –

artikuláció – beszéd – értés

*

Egyszer

s mindenkorra

abbahagyni a cigit –

fokozatosan leszokni

*

Szükséges

és elengedhetetlen feltételek

(pl. egy lemez és egy lejátszó)

*

A

gyógyulás

elengedhetetlen

feltétele: a betegségtudat

*

Struccpolitika –

növeli, ki elfedi

vagy nem látatja a bajt

*

Ha

behunyod a szemed,

akkor nem ég tovább a ház?

*

Öncsalás, önámítás,

önbecsapás, élethazugság

*

Hajmeresztő –

égnek áll a haja

*

Rém,

rémület –

rémisztgetés –

rémdráma – rémes

*

Az

ép eszű

bomlottat

játszhat, de

fordítva nem…

*

Szem-

bekötősdi játék –

szemellenző – üzemi vakság

*

Földi élet –

purgatórium –

örök üdv vagy kárhozat

*

A

csalók

emberismerete

és a balekok balgasága

*

Szerencse-

játékosok és

hamiskártyások – szélhámosok

*

A

kép-

mutatás

az erény

hódolata

a bűn előtt

*

Milyen

szegényes,

lebutított dolog

a ma ismert írás

a beszédhez képest!

(mégis mekkora találmány)

*

Nincs

türelmed

kivárni, amíg

a légy leszáll –

reptében kapnád el,

össze is törsz mindent…

*

Arany János

"A HAZÁRÓL"

A hazáról egy merész szót

Én is ejték hajdanába'

Mikor annyit is nehéz volt:

Most közömbös lettem s gyáva.

Most!... mikor szabad sajtó van,

És üvölt a pajkos gyermek,

S vénasszony az utc'ajtóban

Nagy-bátran fülébe ordít

A királynak, miniszternek.

(1877 júl. 12)

*

Hiú vagy

a végtelenségig –

hízelgéssel bármid elvehető

*

Igaz

vagy hamis gyöngy

És a gyöngyhalász példázata

És az elkótyavetyélt szűzesség

*

Véges

az erőd és az időd –

miért pocsékolnád

hamis látszatok fenntartására?

*

Elválik

az ocsú a búzától –

ki választja szét egymástól,

és mondd, te mit választanál?

*

Abszolút vicc

- Ki az abszolút szerencsétlen?
- ???
- Aki beleesik a WC-be

és a lehúzóba kapaszkodik!

*

A buja búja:

miért vagyok én

ennyire mulya?

*

Humusz

Exhumálás

Kikaparják holt tetemed,

mit visszaadtál az anyaföldnek,

mi megtermékenyítette a talajt.

Közszemlén földi maradványod

Az igazságszolgáltatók kutakodása

Sírrablók és régészek kegyeletsértése

*

Köpés

Aranyköpés

Szembeköpés

Köpködni tilos!

Beleköpsz a levesbe!

A köpés, mint demonstráció

Felfelé köpsz és a fejedre hull

Széllel szemben: leköpöd magad

A tükörbe nézel és leköpöd képed

*

Átlagban

mindenki jól lakik –

az egyiknek két lakása van,

a másiknak meg egy sincs…

*

Kis hazugság

Nagy hazugság

És a legnagyobb:

a statisztika

*

Nem

konzekvens, következetes –

hanem olyan, mint a kisökör…

*

Ami

a lelkemen szárad –

kiteregetem a családi szennyest

*

Meghatalmazás

Ha – nagyon – berúgok,

kifejezett akaratom ellenére

se adj több italt és vigyél haza…

*

A vadászat

a munkások azon joga

amit képviselői útján gyakorol

*

Hatalom-

átruházás

és az ún. társadalmi szerződés

Egyszer s mindenkorra lemondani.

Nincsenek elidegeníthetetlen jogok?

*

Minden

hatalom

a dolgozó népé…

…aki nem dolgozik,

az ne is egyék!

*

Az állam

a javadat akarja,

és többnyire el is veszi –

nekem meg felkopik az állam

*

Az Ég

felé köpködsz,

s mindez visszahull fejedre

(a gravitáció miatt jégverésként)

*

Szópárbaj

Védés és visszavágás

Aki mondja másra, az mondja magára!

Te mondtad magadra, becsület szavadra!

*

Üres

fenyegetés –

letépem a lábad,

kinyomkodom a szemed,

azután futhatsz amerre látsz…

*

Erélyesen a lényeget,

de szelíden a módját…

*

Okos

enged,

szamár szenved –

a lényegen kívül

mindenből engedhetsz

*

Fokozatok

Kihozni a maximumot:

a semmiből vita kerekedik,

az lassan veszekedéssé válik,

majd – óvatlan - verekedéssé fajul

*

Két szerelmes pár

Mindig együtt jár

Egy tányérból esznek

Mindig összevesznek

(Össze sose vesznek)

*

Nem kell

mindig jól járni,

de mindig a rövidebbet se húzd…

(az örök áldozat tragikomikus figura)

*

Jól jársz

Ha jól házasodsz, boldog,

Ha rosszul, akkor bölcs leszel

*

Jótanács

Ha megházasodsz, megbánod

Ha nem házasodsz meg, azt is…

*

Etruszk kínzás

Egy hullához kötözött élő

(és ugyanez ma önként, képletesen)

*

Elhull a virág,

Eliramlik az élet…

*

Kert-

ész leszek,

fát nevelek

kelő nappal

én is kelek

(ha már elpusztul a világ,

legalább legyen a sírjára virág)

*

Sok-sok

jószándékkal

kikövezett út,

mely a pokolba visz

*

Csak

ha megölsz

a testemen át

ha én már nem leszek

*

A fű

ami kinő utánunk,

ami ahova lépsz, nem terem,

ami a szomszédban mindig zöldebb,

ami miért hervad el, ha újra nő?

*

Hiába

hull a könnyed,

a bűn attól nem lesz könnyebb?

*

Ott

fogsz

te sírni,

ahol senki se lát,

százszor megcsókolsz

majd egy szál ibolyát…

*

Lehet,

könny nélkül sírni

ha fáj a szív

és a fájdalmat titkolni kell

*

Kutya-

kötelességeim,

amiket csak egy

szar alak nem teljesít

*

Önkéntes

adósrabszolga,

aki egyre több

munkával emancipálódna…

*

Önkéntes

tiltakozó böjtöm

addig folytatom,

míg van éhező a földön

*

Önkéntes véradó:

jogosan se védekezel

a bolhák, szúnyogok ellen

*

Önkínzó:

izompacsirtává

gyúrja magát hallva,

az erősebb kutya izél

*

Örök

haragot

végig tartva

más vétkéért

önmagad – is – bünteted

*

Örök

isteni bölcsesség helyett

gyorsan avuló szakismereteket szerzel

*

Örökké-

valónak szánt remekmű

apálykor tengerhomokba karistolva

*

Örökmozgó,

mégse ismeri ki magát/

nem veszi észre: körbe-körbe jár

*

Örökös

„ideiglenes pénzzavara”

zilálja szét hétköz- és ünnepnapjait

*

Összekevered

a szezont a fazonnal,

az amnéziát az amnesztiával…

*

Összeköti

a kellemetlent

a haszontalannal:

pl. szőrteleníti a lábát

*

Össze-

téveszted

a rajtad élősködő

szesztestvéreidet

a barátaiddal

*

Összetöröd

az igazmondó tükreidet:

száműzött barátok, művészet

*

Óceánba

palackposta dobó,

aki nem kap választ,

és ezért felháborodva

reklamál a postánál

*

Pályatársban

csak a kiiktatandó riválist,

nem segítő szövetségest lát

*

Panaszkodsz:

mindenütt zárt ajtókra találsz –

noha még csak nem is zörgettél

*

Példaképe

minden elejtett szavát

összegyűjti és szentírásnak veszi

*

Pénz, siker, hatalom: a legegyenlőtlenebbül eloszló javakra vágysz a leginkább

*

Fejlődés!?

Előre vagy vissza?

"Az ésszerű ember

a világhoz idomul,

míg az ésszerűtlen

folyton-folyvást

a világot akarja

saját magához igazítani.

Következésképp,

minden fejlődés záloga

az ésszerűtlen ember." 

(G. Bernard Shaw)

*

16 tonna

Az ember sárból jön és sárba tér
A szegény ember nem sár, csak izom és vér
Csak izom és vér, és csontos kéz
És erős hát és durva ész.

16 tonnát raksz, és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent péter engem ne hívj én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg.

Mikor megszülettem nem volt még napsugár
Csak csákány a kézben és a bánya vár
16 tonnát raktam akár a gép,
S a zord főnök így szólt: elég szép!

16 tonnát raksz, és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent péter engem ne hívj én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg.

Mikor megszülettem eső volt a telepeken
és küzködj és melózz lett a becenevem
Mint kölykét az oroszlán, nevelt a sors
S az asszony hallgat mert a kezem gyors.

16 tonnát raksz, és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter engem ne hívj én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg.

Aki jönni lát, jobb, ha félrelép
Volt, aki nem tűnt el, s már a csontja sem ép
Az egyik öklöm vas, a másik acél,
Ha nem talál el jobbról, akkor balról elér.

16 tonnát raksz, és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter engem ne hívj én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg