Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 63.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. augusztus 05. péntek, 06:05

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE


Lefosta, lenyalta.
Arra mondják, ki előbb gyalázott valakit, azután meg dicséretekkel halmoz.
Várd el, majd leföstelek.
Latin: Tuis te pingam coloribus.

4962.
Lefőzte. (5184.)

4963.
Legény a gáton. (2204.)
Legény kell a gátra.

4964.
Menyecskés legény nem házasodhatnék.

4965.
Nősző legény nem kiméli a költséget.

4966.
Nősző legény pénzének nagyobb hire mint summája. K.

4967.
Helyre legény.
Ennek megfelelőleg mondják ezt is: helyre leány.

4968.
Vén legényből fiatal házas.

4969.
Minemü a legény, oly a gatyája is. KV.4970.
Szegény legény nem nagy ur.

4971.
Szegény legény gazdag városban.
Ez igen szokott felelet, ha kérdik az embertől: hogy van. Több benne a tréfa és kedély mint az igazság, mert olyan is használja, ki szegénynek épen nem mondható.

4972.
Kicsi legényt kicsi pallos illet. KV.

4973.
Szegény legény.
Általános, országos neve pusztai kalandoroknak, kik élelmök megszerzéseért fosztogatnak ugyan de nem gyilkolnak, hanem inkább munkát restelvén, csavarogva élnek.

4974.
Ha nem lehet, csak nem lehet.

4975.
Mi nem lehet, kezdete sincs.

4976.
Lenne, ha volna.

4977.
Sajt, kenyér mellett is megjárják a lejtőt.

4978.
Kalodában keserü a lejtő.

4979.
A lejtőt járja.
Lefelé jár szerencséje, méltósága.4980.
Nem mind lencse, a mi lapos.

4981.
Csapni a lencsét. KV.

4982.
Egybeszürték a lencsét. KV. (5016.)

4983.
Ebül mérik a lencsét. BSz.
Kimérik ott neked is a lencsét.

4984.
Roszul fog ott főni lencséje.

4985.
Rá se néz a lencsére.

4986.
Értem, uram, értem hogy jó a lencse.

4987.
Válogat mint rosz lencse a vizben.

4988.
Lencseszem a csizmában hegynél is nagyobb.

4989.
Lencse, borsó, kása, mind isten áldása; diák táplálása.

4990.
Lencsés prokátor.
Legujabb idők szerint németesen igy mondák: zugprokátor (Winkel-Advocat). Jelent oly hajhászót, a minőt magyar embernek le sem kell irni.4991.
Lengyel lopó. KV.
Kis-Viczaynál: argivi fures, vagyis czégéres tolvajok, milyeneknek tarták régen az argosiakat.

4992.
Lengyel posta. K.
Oly követ, ki azt sem tudja, miért küldik; példaul: buta cseléd gyakran boltajtónál felejti el, mit kellene vásárolnia.

4993.
Leokádia napja.
Játék a "leokád" és "Leokádia" szavakkal.

4994.
Addig nyujtózzál, meddig a lepel ér. (7588.)
Német: Strecke dich nach der Decke.

4995.
Szedd el a leplet. KV. (6755.)
Siess, hordd el innen a sátorleplet, sátorfát.

4996.
Leplén kivül a lába. D. (367.)

4997.
Nem tiszta a levegő.

4998.
Levegőbe épit várat.
Német: Luft-Schlösser bauen.

4999.
Én sem élhetek levegővel.

5000.
Ne rontsd a levegőt.
Éretlen, esetlen beszédüre mondják elég nyomatékosan.

5001.
Nyomta a levegőt. (3881.)

5002.
Hátra van még a fekete leves. Sz. (5629.)
Vagyis hátra van még a dolog nehezebb, bajosabb része, nagya; mikép Tököly Imrével történt, ki, Szirmay András szemtanusága szerint, 1685-ben ebéden levén a nagy-váradi török basánál, a mint sült után fel akart volna kelni asztaltól, ezen szavakkal marasztatott: hátra van még a fekete leves, azaz kávé. – Mert ugy volt már előre kicsinálva, hogy kávéivás után Tököly azonnal fogassék el, a mint meg is történt s ő kötözve rabul vitetett Drinápolyba. Sz.
5003.
Levest sem tud főzni, mégis udvari szakács.

5004.
Ki levest akar enni, kanál legyen kezében.

5005.
Eldöntötte a levest. Sz.

5006.
Inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon.

5007.
Vékony mint a vajatlan leves.

5008.
Ki levesre bort iszik, nem kérnek attól tanácsot.
Leves összetéve néhány szóval jelent ütleget is, p. nyakleves, pofleves.

5009.
Nem mozog a levél, ha nem fu a szél. (2835.)
Nem indul a levél fuvás nélkül. (3393. 5669.)

5010.
Ez a levél nem nekem szól.
Ez a dolog, ez a hir, nem engem illet.
a) Mintha levelet vinne.
Sétálóra mondják, ha neki gyorsult a menésnek.

5011.
Egy kedv szerint irott levél jobb egy táncznál. ML.

5012.
Leveles szinben nehéz volna telelni.

5013.
tartja a gazdát, átok, szitok a szolgát.

5014.
Mind egy lében sóznak. P. (3207.)

5015.
Minden lében locs. BSz. (4611.)
Minden lében kanál. F. (4621.)

5016.
Egybeszürték a levet. P. (4983.)

5017.
Ő itta meg a levét. (4387.)

5018.
Megborsozták neki a levet.

5019.
Benne van a lében.

5020.
Feladta levét, elfeledte konczát. KV.

5021.
Csapni a levet.
Pázmánnál, Kis-Viczaynál egy értékü: "csapni a levet vagy lencsét, egybeszürték a levet vagy lencsét." – Csapni azaz hüteni, mit a német ezzel fejez ki: treiben. Gyermeknek szokták hüteni az ételt, aztán főleg a nők – kik rendesen ennivalóval kedveskednek legelőbb – kedves vendégöknek. Tehát csapni a levet am. kedvét keresni valakinek.

5022.
Keserü a leve.
Vagyis keserü lesz valaminek a kimenetele, következése.
Amott van egy kis ház, arczczal napkeletnek,
Keserü a leve, a mit abban főznek. Népd.
a) Hével, lével. (508.)
b) Rátartja magát mint fekete lé az asztalon. (8533.)

5023.
Haza feküdtek mint a lédecziek. (3117.)