Payday Loans

Keresés

A hazugság PDF Nyomtatás E-mail

Mit is kezdünk a hazugsággal?

A hazugság a témája az év egyik legnagyobb filozófiai eseményének számító szegedi konferenciának. Íme a program.

 

Caravaggio: Narcissus (1595) Vajon azt látjuk-e, ami van, vagy azt, amit látni akarunk?
Caravaggio: Narcissus (1595) Vajon a létezőt látjuk-e, vagy azt, amit látni akarunk?
Két nap alatt harmincnyolc előadást tartanak a hazugságról május 16-17-én Szegeden az MTA SZAB Székházában (Somogyi u. 7.) a Magyar Filozófiai Társaság és a SZTE filozófiai tanszék konferenciáján. A rendezvény az év egyik legnagyobb magyar filozófiai eseménye. Része annak a konferenciasorozatnak, amely 2002 óta évente dolgoz fel egy-egy emberi, etikai fogalmat, mint amilyen a szeretet, az erény, a bűn, a barátság, a lelkiismeret, a gyűlölet, az igazságosság, a szabadság, az akarat, az ész, a szerelem. 

Idén a hazugság van soron. Laczkó Sándor, a konferencia szervezője így nyilatkozott a témáról: - A hazugságkutató irodalom egyik legelső állítása, hogy mindenki hazudott már, és képes hazudni. A konferenciánk témája az, hogy mit is kezdünk a hazugsággal. A hazugságot mindenki ismeri, és mégis megfoghatatlan. Az még viszonylag egyszerű eset, amikor hazugsággal másokat becsapunk, de saját magunkat is átverhetjük. Vajon azt látjuk-e, ami van, vagy azt, amit látni akarunk? Vajon felismerjük-e az élethazugságokat, s azt, ahogyan az önbecsapás identitásunkat is formálja? 

A konferencián a hazugság számos aspektusát megvizsgálják az előadásokban, az etikai, filozófiai értelmezések mellett politikai, irodalomtörténeti, művészeti ábrázolási és pszichológiai előadások is lesznek. Az eseményen olyan filozófus egyéniségek is részt vesznek, mint Vajda Mihály, Egyed Péter, Mészáros András, Gyenge Zoltán, Csejtei Dezső, Weiss János és sokan mások. A konferenciát Szabó Gábor rektor nyitja meg.

A konferencia programja: 

MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK

 

9.00 MEGNYITÓ – PROF. SZABÓ GÁBOR REKTOR (Szegedi Tudományegyetem)
elnök: Laczkó Sándor
9.10 CSEJTEI DEZSŐ – JUHÁSZ ANIKÓ (Szeged) „A hazugság és igazság küllői között vergődve..."
9.40 GELENCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN (Budapest) A „hazug" istennő
10.10 Vita

’A’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Csejtei Dezső
10.50  FRENYÓ ZOLTÁN (Budapest) Szent Ágoston a hazugságról
11.10  HANKOVSZKY TAMÁS (Budapest) Gyilkos a kapuban. Fichte a hazugságról
11.30  VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen) A tropikusan felfogott igazságról és hazugságról. (Friedrich Nietzsche és Borbély Szilárd)
11.50  Vita

’B’ szekció (I. emelet 217. terem)
elnök: Balogh Brigitta
10.50 VÁRALJAI ANNA (Budapest) Manók vagy egysejtűek? Fikcionalitás és mikroszkopikus kép kapcsolata a 19. században. 
11.10 HORVÁTH HENRIETTA (Szeged) Festménybe zárt hazugságok, mint a művészi valóság
pillanatképei
11.30 JÁSZ BORBÁLA (Budapest) A hazugság és igazság megközelítésének párhuzamai a Bécsi Kör filozófiájában és Le Corbusier építészeti gondolkodásában.  
11.50  Vita

’C’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Békés Vera
12.30  MÉSZÁROS ANDRÁS (Pozsony) ’Kényes és kínos eredetiségi kérdés’, avagy plágium a 19. századi magyar filozófiai tankönyvekben
12.50  MESTER BÉLA (Budapest)  Hazudni és igazat mondani szavak nélkül
13.10  Vita

’D’ szekció (I. emelet 217. terem)
elnök: Deczki Sarolta 
12.30  LENGYEL ZSUZSANNA MARIANN (Budapest) Törés a tapasztalatban - hazugság és nyelviség hermeneutikai nézőpontból (Gadamer és Heidegger)
12.50  VARGA RITA (Debrecen)   Hazugság a női identitásban
13.10  Vita


’E’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Gyenge Zoltán
15.00   VAJDA MIHÁLY (Budapest) Kit érnek el hamarabb, a hazug embert, vagy a sánta kutyát?
15.20   GÁBOR GYÖRGY (Budapest) Üdvtörténetté hazudott gyűlölet. Az antijúdaizmus teológiája
15.40   SZENDI ISTVÁN  (Szeged) Csillagot az égről: hazugság-planetárium
16.00  Vita


’F’ szekció (II. emelet 217. terem)
elnök: Garaczi Imre
15.00  VERMES KATALIN (Budapest) A vágy hazugságai. Pszichoanalitikus és antipszichoanalitikus reflexiók 
15.20  BÉKÉS VERA (Budapest)  A mese-beszédtől a hazugságig – gyermekfilozófiai megközelítésben
15.40  NOVÁK ÉVA (Szeged)  Önámítás vagy hazugság
16.00  Vita

’G’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Mester Béla
16.40  BALOGH BRIGITTA (Nagyvárad) A penge élén. Hazugság és "gondolattalanság" Hegel és Hannah Arendt nyomán.
17.00  KOVÁCS GÁBOR (Budapest) Az igazság a politika és a valóság szövete – Hannah Arendt a hazugságról
17.20  GARACZI IMRE (Veszprém)  Mértékek és értékek. (A hazugság igazságától az igazság
hazugságáig.)
17.40  Vita

’H’ szekció (II: emelet 217. terem)
elnök: Novák Éva
16.40  FÖLDESI TAMÁS (Budapest) Jog és hazugság
17.00  MOLNÁR LÁSZLÓ (Budapest) Képmutatás – hazugság – manipuláció a technológiai kockázatokról szóló vitában
17.20  SZÉKELY ATTILA (Marosvásárhely) A történelmi és politikai hazugság lélektana 
17.40   Vita

18.30  KÖTETBEMUTATÓ
A konferencia előadói bemutatják legújabb köteteiket
moderátor: Mester Béla
Czeglédi András: Fjodor Mihajlovics Niëtzky: Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez (L’Harmattan, 2013)
Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Filozófiai elmélkedések a tájról (Attraktor, 2012)
Gyenge Zoltán: A megfordult világ, Ismeretlen Kierkegaard-kézirat (Kalligramm, 2012)
Simon József: Létre nyílt lehetőség, Ismeretelmélet és metafizika Don Scotus és Szent Tamás filozófiájában (L’Harmattan, 2012).

MÁJUS 17. PÉNTEK

elnök: Vajda Mihály
9.00  WEISS JÁNOS (Pécs)  A hazugság, mint politikai rendszer.
9.30 GYENGE ZOLTÁN (Szeged) Az őszinteség mítosza – Caravaggio Nárcisz ábrázolása
10.00      Vita

’A’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Pavlovits Tamás 
10.40 EGYED PÉTER (Kolozsvár) Ígéret, elvárás, illúzió. A "politikai hazugság" mint akaratnyilvánítás és konszenzus-lehetőség
11.00 BALÁZS GÁBOR (Budapest)  Nemes hazugságok 
11.20 BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE (Debrecen) A politikai hazugság természetéről
11.40   Vita


’B’ szekció (II. emelet 217. terem)
elnök: Valastyán Tamás
10.40 BERNÁTH LÁSZLÓ – NYÁRFÁDI KRISZTIÁN (Budapest) Önbecsapás és erkölcsi felelősség
11.00 TÁNCZOS PÉTER ( Debrecen) A szélhámosság filozófiai alakzatai a modernitásban
11.20 SÓS CSABA (Debrecen)  A ’szemmel verés’ értelmezésalakzatai
11.40  Vita

’C’ szekció (I. emelet 110. terem)
elnök: Gyenge Zoltán 
12.20   PÓLIK JÓZSEF (Debrecen) Művészet, utópia, valóság 
12.40   UNGVÁRI-ZRÍNYI IMRE (Marosvásárhely) Látszat a feltárás és elrejtés folyamatában
13.00   NAGYILLÉS JÁNOS (Szeged) "Poetis mentiri licet" (Plin. Ep. 6, 21, 6) – Egy költőnek szabad hazudni. Ifjabb Plinius egy megjegyzésének tanulságai. 
13.20  Vita

’D’ szekció (II. emelet 217. terem)
elnök: Weiss János
12.20  LURCZA ZSUZSA (Kolozsvár) Platón és a pharmakon, avagy túl igazságon és hazugságon
12.40  NEMESI NIKOLETTA (Pécs) Igazság és hazugság az okok körül 
13.00  PAVLOVSKI RÓBERT (Szeged) A valótlanság ideológiai valósága
13.20  Vita

14.00  A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE


A konferencia bevezetőjeként rendezik a Különbség című szegedi filozófiai folyóirat 2013/1-es, „A végtelen értelmezései a kora újkorban" című számának bemutatóját. Időpont: 2013. május 15 (szerda), 20.00; Helyszín: Grand Café

 hazugság, A - Lábjegyzetek Platónhoz 12.

Bolti ár: 2500 Ft

Internetes ár: 2250 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megvásárolható

Borító: Fűzött

ISBN: 9789638881267

Nyelv: magyar 

Méret: 20,5

Oldalszám: 534

Kiadó: Pro Philosophia Szegediensi

Sorozat: Lábjegyzetek Platónhoz

Szerkesztő: Laczkó Sándor

Kategóriák: Filozófia/ókor


Mennyiség (db):Ismertető

"...a hazugság rút és kárhoztatandó, az igazmondás pedig nemes és dicséretre méltó dolog. Tehát az igazmondó ember is aki a két véglet között foglal helyet, dicséretre méltó, viszont a hazug ember... megrovást érdemel..."
Arisztotelész:
Nikomakhoszi Etika

A szakmai fórum a Lábjegyzetek Platónhoz című konferenciasorozat 12. rendezvénye, a Magyar Filozófiai Társaság és az SZTE BTK Filozófia Tanszék rendezésében minden év májusában Szegeden kerül sor egy-egy tudományos tanácskozásra. A mostani rendezvény kiválasztott témája és címe: A hazugság. Korábban a szeretet, az erény, a bűn, a lelkiismeret, a gyűlölet, a barátság, az igazságosság, a szabadság, az akarat, az ész és a szerelem voltak a konferenciasorozat kiemelt témái, s képezték vizsgálódás tárgyát.

A konferenciasorozat 2002-ben indult, s mára a hazai filozófustársadalom egyik legnagyobb és legrangosabb rendezvényévé nőtte ki magát, amelyen hazai és határokon túli előadók egyaránt részt vesznek. Az idei tanácskozásra például Kolozsvárról, Nagyváradról, Marosvásárhelyről és Pozsonyból is érkeztek előadók. A magyar szellemi-filozófiai élet sok kiválósága, akadémikusoktól és professzoroktól a PhD-hallgatókig vesznek részt a seregszemlén, de mellettük a filozófia társ- és rokonszakmáinak a képviselői is részesei a közös vizsgálódásoknak. Az egyes konferenciák anyaga kibővített és szerkesztett formában minden esetben tanulmánykötetben lát napvilágot - tájékoztatott Laczkó Sándor, az SZTE BTK Filozófiai Tanszék oktatója, a Magyar Filozófiai Társaság főtitkára, a konferencia szervezője.

A Lábjegyzetek Platónhoz: A hazugság című konferencia előadói filozófiai, filozófiatörténeti, pszichológiai, irodalom- és kultúrtörténeti, politikai, etikai, jogi, teológiai, esztétikai stb. szempontok alapján teszik vizsgálat tárgyává a hazugság problémavilágát. Reflektálnak annak perszonális és társadalmi vetületeire, elemzik identitásformáló aspektusait és szerteágazó viszonyrendszerét, értelmezik a hazugság legkülönbözőbb jelenségformáit, illetve megvizsgálják az igazmondás premisszájának lehetségességét, valamint az élethazugság, az önámítás és az önigazolás mechanizmusait - sorolta a szervező.

Fogalomtisztázó "lábjegyzetek"

Hangsúlyozta: a Lábjegyzetek Platónhoz című konferencia- és könyvsorozat elindítását a fogalmak tisztázásának igénye vezérelte. - Olyan fogalmakat és problémákat igyekeztünk és igyekszünk "lábjegyzetelni", amelyek első, mondhatni klasszikus előfordulásai az antikvitásban gyökereznek, de amelyek ma is jelen vannak életünkben és gondolkodásunkban, így a róluk szóló diskurzusok nem értek, nem is érhettek véget - magyarázta Laczkó Sándor. Hozzátette: a konferencia- és könyvsorozat Whiteheadtől kölcsönzött címe ugyan Platónra utal, de egyúttal a kutatások minden irányban, minden korra és tudásterületre történő kiterjesztésére is ösztönöz bennünket. Whitehead írta ugyanis, hogy "az egész európai filozófiai gondolkodás története nem más, mint Platón gondolataihoz fűzött lábjegyzet."

- Mint ahogyan a konferencia- és tanulmánykötet-sorozat korábbi témái esetében is történt, mindössze "lábjegyzeteket" kívánunk fűzni a meglehetősen régi keltezésű "jelenség(ek)hez". Vizsgálódásaink során annak igyekszünk nyomába eredni, hogy milyen módon lehetséges a hazugság összefüggésrendszeréről és jelenségvilágáról teoretikusan (vagy éppen praktikusan), az értelmezési hagyomány hívó szavat és a probléma mai relevanciáját is figyelembe véve értekeznünk - mondta.

A megnyugtató hazugság és a hazugság nélküli világ

A konferencia megnyitóján Szabó Gábor, az SZTE rektora úgy fogalmazott, a fizikusnak is lehet dolga a hazugság nem triviális változatával. A társadalom számára ugyanis a természettudományok a "kényelmetlen igazság" ablakát tudják megnyitni, mert kénytelek vagyunk elfogadni a kísérletekből adódó eredményeket. Azok a modellkonstrukciók, amik a természettudományok mögött állnak, nem triviálisak, ezért egyszerűbb egy szép gondolattal megkínálni az embereket, hogy a "megnyugtató hazugság" ablakához álljanak - így a professzor.

Csejtei Dezső, a szegedi Filozófia Tanszék professzora azt a kérdést fejtegette előadásában, hogy lehet-e olyan világban élni, amelyben nincs hazugság. A hazugságot általában csúnya és rossz dolognak tekintjük, de gondoljunk bele egy olyan világba, ahol minden kitudódik… Ennek dilemmáját a professzor Miguel de Unamuno spanyol szerző regényhőse, Szent Manuel példáján keresztül elemezte. A hazugság összefügg az igazság-hamisság dilemmájával, amely örök témája a filozófiának, mind logikai, mind etikai aspektusból - összegzett az u-szeged.hu-nak a professzor.