Payday Loans

Keresés

Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete könyve PDF Nyomtatás E-mail
1956 - Magyar Októberi Forradalom/Szabadságharc

Jobbágyi Gábor

1956 és a megtorlás fekete könyve

Kiadó: Kairosz


Jobbágyi Gábor - 1956 és a megtorlás fekete könyve
Leírás: „Huszonöt éve írom ezt a könyvet, amelynek egyes részletei megjelentek, és most továbbfejlesztve újabb fejezetekkel bővítettem. Feltehető a kérdés: Polgári jogász egyetemi tanár létemre miért foglalkoztat ennyire 1956 és a megtorlás?

A forradalomnak s a megtorlásnak számos jogivonatkozása van. Ezeket nemcsak publikációban igyekeztem feltárni, hanem gyakorlati jogi kezdeményezésekkel is. Nem értettem, hogy a »hivatásosok« miért gondolták, gondolják úgy, hogy a jogi kérdésekhez is csak ők értenek, ehhez a jogászoknak nincs közük.

A »rendszerváltással« nagy reményeim voltak e tekintetben is. Csalódnom kellett. Bár számtalan publikáció jelent meg, s ezekből sok mindent megtudhattunk a részletekről. A »hivatásos 1956-os történészek« azonban - ki tudja miért - számos alapkérdéssel, az összefüggésekkel nem foglalkoztak, a szovjet-magyar sztálinista hatalom mozgatórugóit nem tárták fel. Műveikben - melyek mögött komoly kutató munka áll - alapvetően a levéltári adatokra és egymás publikációira hivatkoznak. 

Viszont nem foglalkoznak a túlélőkvisszaemlékezéseivel - így Nagy Imre, Kopácsi Sándor, Szűcs Miklós emlékirataival, '56 harcosainak visszaemlékezéseivel, az ENSZ különbizottság vizsgálatával és jelentéseivel, a diplomáciai jelentésekkel, számos külföldi kutató publikációjával.

Magam úgy határoztam, hogy »harag és részrehajlás« nélkül próbálom feltárni a lehazudott tényeket, próbálok legalább tanulmányokban, könyvekben igazságot szolgáltatni a forradalom és a megtorlás áldozatainak. Törekvésemet a »hivatásos« 56-os történészek jelentős része komoly elutasítással fogadta.

Az eltérő vélemények között döntsön a Tisztelt Olvasó és az idő!
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
I. RÉSZ. A GYŐZTES FORRADALOM
• Az 1956-os forradalom kirobbantásának szovjet-magyar előkészületei;
• 1956. október 23.;
• 1956 harcai;
• 1956 sortüzei;

II. RÉSZ. A MEGTORLÁS
• A megtorlásról;
• Az 1956 utáni megtorlás koncepciós perei;
• A forradalom és a megtorlás 20 000 halottjáról;

Jobbágyi Gábor tanulmányai, könyvei 1956-ról és a megtorlásról;
Felhasznált irodalom - Képmelléklet - Képek jegyzéke - Névmutató

*
Az „1956 és a Megtorlás Fekete Könyve” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, az eddigiektől nem kis részben eltérő, egy más 1956-ot, megtorlást megismerni akaró, és az eltérő véleményeket továbbgondolva konklúziót levonó, saját álláspontot, megítélést kialakító, kritikai szemléletűolvasóink figyelmébe ajánljuk