Payday Loans

Keresés

A legújabb

XI. Életminőség romlás és rontás: címszógyűjtés – 2. PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

Életminőség-romlás: címszógyűjtés – 2. – -240-480.

 1. amit közvetlen magamnak árthatok
 2. amit az én előszeretteimnek árthatok
 3. amit a „barátaim” árthatnak nekem
 4. amit a lelki hadviselők árthatnak
 5. amit a te hidegháborúid magadnak is ártanak
 6. ami hátrány- veled született/szerzett
 7. ami a lelki hiánybetegséged, öncsonkításod
 8. amit a Kor árt: predátor és a könnyű préda…
 9. amit a szellemi hatalom árthat
 10. ami a dudás pokoljáró sorsa
 11. amit a gazdasági-politikai hatalom árthat
 12. ami balszerencse, katasztrófa, tragédia érhet
 13. ami egy állatorvosi ló a pokolban

Vass Albert: Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk…
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
Mindég kettőt, soh’se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta,
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk.
Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.

1947


241. AZ ÖRDÖGI KÖRÖK

242. A SZABADIDŐTLEN EMBER

243. ELVESZTETT JÓZAN PARASZTI ÉSZ

244. ÁL-PROBLÉMA MEGOLDÓ

245. GUMICSONTRÁGÓ

245. KATASZTRÓFAVÉDŐ…

246. DÖGROVÁSON

247. TÁPLÁLKOZÁSDIVAT-MAJOM

248. KORÁN HALÓ ORVOSOK

249. PÁLYATÉVESZTETT BOLDOGTALANOK

250. A LÁNYOK NEM TUDNAK FŐZNI

251. A FIÚ NEM TUD BARKÁCSOLNI

252. A KÉPZETLEN TANERŐ

 

***

253. AMI MAGYAR, AZ ÓCSKA

254. AMINK VAN, AZT KAPTUK-LOPTUK

255. NINCS ELKÉPZELÉSED

256. VAKVÁGÁNY – ZSÁKUTCA - TÉVÚT

257. AZ ÖREGET KITESZIK AJÉGRE

258. A KISDED IDEGENRE BÍZVA

259. A HIÁNYZÓ ÉS A GYILKOS RUTIN

260. A VIRTUÁLIS EVÉS ÉS SZEX

261. ROSSZ ÉLETRITMUS

262. HIÁNYZÓ ÉLETRÍTUSOK

263. A HOBBI KERT RABSZOLGÁJA

264. MIGRÉNES ÚRIASSZONY

 

***

265. NEM IZZAD,

NEM MÉREGTELENEDIK

266. AZ ÖNKÍMÉLET CSAPDÁI

267. GYÓGYSZERGYÁR - ORVOS

268. VEGYSZERGYÁR - AGRÓNÓMUS

269. HAZUDJ, CSAK RAJTA NE KAPJANAK

270. BEZABÁLVA-KORGÓ GYOMORRAL

271. MAGAS LÓRÓL BESZÉLŐ

272. A KONTRASZELEKCIÓ

273. A PIRRUSZ GYŐZELEM

274. A PATKÓSZEG MESE…

275. A KÖLDÖKZSINÓRON MARADÓ

276. DIALÍZIS ÉS VASTÜDŐ

 

***

277. KÖPEDELEM – ARCUL KÖPVE

278. EMNERI MÉLTÓSÁGBAN MEGALÁZVA

279. MINDENKI MÁS NYELVEN BESZÉL

280. A SÜKETEK PÁRBESZÉDE

281. A BAJKEVERŐ EMBER

282. A KASZTRENDSZER

283. A POLITIKAI NOMENKLATÚRA

284. AZ OKKULTIZMUS

285. AZ ISTEN HERMAFRODITA

286. A RÓZSAKERESZTESEK

287. AZ ILLUMINÁTUSOK

288. A SÁTÁNISTÁK – FEKETE MISE

 

***

289. TEMPLOMOS LOVAG-BANKÁROK

290. SZODÓMIA

291. TITIKOS SZAVAZÁS ÉS A CSALÁS

292. MADÁCH ÉS A GÖRÖG DEMOKRÁCIA

293. PSZICHOPATA – SZOCIOPATA

294. AZ ÖN- ÉS KÖZVESZÉLYES

295. FRUSZTRÁCIÓ ÉS AGRESSZIÓ

296. A VÉDEKEZÉSBŐL TÁMADÓ

297. JÓSZÁNDÉK – ROSSZ KÖVETKEZMÉNY

298. AZ ÖNISMERETLEN FELNŐTT

299. ÜRES SZÓVIRÁG - RETORIKA

300. A SZCIENTOLÓGIA „EGYHÁZ”

 

***

301. AZ ADÓCSALÓK

302. A NEM PROGRESSZÍV ADÓZÁS

303. ÁLEGYHÁZAK

304. A MÉZESMADZAG – BEETETÉS

305. MINDENT EGY KAPTAFÁRA

306. SZERENCSEJÁTÉK-SZENVEDÉLY

307. A TÖRVÉNYEN KÍVÜLIEK

308. AKIT BÁRKI SZABADON MEGÖLHET

309. VÉRDÍJ: ÉLVE VAGY HALVA

310. ÁRTATLANUL KIVÉGZETTEK

311. BESURRANÓ TOLVAJ

312. AZ ÚTONÁLLÓ

 

***

313. A SZEKTÁK ÁLDOZATAI

314. A MULTI LEVEL MARKETING

315. A KOZMIKUS KATASZTRÓFA

316. A ZSAROLHATÓ TISZTSÉGVISELŐ

317. A TÖBBSÉG DIKTATÚRÁJA

318. A BOLSEVIK KISEBBSÉG

319. A KIVAGYISÁG – PARVENÜ

320. A FALLOKRÁCIA

321. FALUSI DIÁK VÁROSI GIMIBEN

322. TOUR-RETOUR OSZTÁLYIDEGEN

323. IDE MÁR NEM, ODA MÉG NEM TARTOZÓ

324. AKI BETEG, AZ OTTHON OLVASHAT…

 

***

325. A SZIMULÁNS JÁTSZMA

326. A FELTŰNÉSI VISZKETEGSÉG

327. A BETILTOTT TUDOMÁNY

328. AMIT TILOS KUTATNI

329. A RAB SAJTÓ

330. MINDENHEZ ENGEDÉLY KELL

331. VÍZFEJŰ EMBER/ORSZÁG

332. VÁROS: ROSSZINDULATÚ DANAGAT

333. A TERMÉSZETELLENES „ÉLET”

334. SOHA: MEZÍTLÁB A FÖLDÖN

335. MÉG NEM ÜLTETTÉL SEMMIT

336. SE KUTYÁD, SE MACSKÁD

 

***

337. SEMMI KÉZZELFOGHATÓ

338. HEGEK VAJÚDNAK, EGÉRKE SZÜLETIK

339. LÁZAS SEMITTEVÉS

340. AZ ÁLLATMENTŐ SZINGLIK, GYEREKTELENEK

341. AZ ELVÁLT NŐ – A HŐS ANYA…

342. ÉRTELMETLEN BESZÉD

343. CSAK NONSZENSZ VERS

344. A FEL NEM TETT KÉRDÉS

345. A ROSSZUL FELTETT KÉDÉS

346. A KÖLTŐI KÉRDÉS

347. AZ ÁLKÉRDÉS

348. AKIK MÁR NEM MERNEK KÉRDEZNI

 

***

349. JANCSI ÉS JULISKA

350. ÉLETHORROR

351. ELVESZETT GYEREK/EMBER

352. A CSÚFOLÓK SZABAD PRÉDÁJA

353. UTCÁRA KITETT CSECSEMŐ

354. DAIDALOSZ ÉS IKAROSZ

355. FARKASVEREMBE BERENDEZKEDŐ

356. A KUTYÁK DALA

357. MOSDATLAN SZÁJ

358. A SZÁJSZAG – TESTBŰZ

359. RITMUSTALAN BESZÉD ÉS JÁRÁS

360. AZ ESZKIMÓ VENDÉGLÁTÁS…

 

***

361. A BÜROKRÁCIA LABIRINTUSA

362. NEM BECSÜL A KÖZ

363. ENERGIAVÁMÍR INVÁZÓ

364. SÁSKAJÁRÁS - SISERA HADA

365. A KALANDMENTES ÉLET

366. ÜVEGEN ÁT NYALT FAGYI

367. NEM ÉREZ SZAGOT

368. ORRFACSARÓ BŰZ ÁRAD BELŐLED

369. A FÜSTMÉRGEZÉS

370. KRASZNAJA MOSZKVA - PACSULI

371. A MAGDALÉNA HÁZAK - FILM

372. A FELESÉGBŐL BŰNBAK

 

***

373. SZABADIDŐS VALLÁSGYAKORLÓ

374. KRÍZIS INTERVENCIÓ NÉLKÜL

375. A VÁLSÁGBÓL ROSSZABBUL JÖN KI

376. ELŐBB VÁG, AZUTÁN MÉR

377. SZÉGYELL KÉRNI-KÉRDEZNI

378. KAZUISZTIKA – MINDEN ESETRE REGULA

379. A PAP SZAVA ISTEN SZAVA

380. A MINDEN ESETRE FELKÉSZÜLŐ

381. A JÓVÁTEHETETLEN MIATT KESERGŐ

382. AKI NEMN OKUL – A HIBAISMÉTLŐ

383. MINDIG AZ IDEGEN AZ ELSŐ?

384. UTCÁN ANGYAL, OTTHON ÖRDÖG

 

***

385. TÚL KÖZEL/MESSZE ÁLL

386. AKI NEM LÁT A SZEMÉTŐL

387. A SZÉPÉRZÉKETLEN

388. AKINEK A SZEME SEM ÁLL JÓL

389. AKIN FEKETE SZEMÜVEG VAN

390. SZEMBEKÖTVE VEZETTETVE

391. A GUMIARCÚ

392. A CSAK GRIMASZOKAT VÁGÓ

393. AZ ÖKÖLBE MEREVEDETT KÉZ

394. AKIT SENKI SEM SIMOGAT

395. AKI SENKIT SE SIMOGAT

396. AKI CSAK NÉZŐ, DE NEM LÁTÓ

 

***

397. AZ UDVARLÁS MENNY,

A HÁZASÉLET VISZONT POKOL

398. SOKAT BESZÉL, KEVESET MOND

399. ISTEN HOZTA ŐRNAGY ÚR! - FILM

400. ELEFÁNT A PORCELÁNBOLTBAN

401. A ZSARNOKOT ÉLTETED

402. A HURRÁ OPTOMISTA

403. A KINCSTÁRI OPTIMISTA

404. AZ INTIM PISTA

405. MESSZIRŐL JÖTT-

MESSZIRE MENŐ EMBERNEK HINNI

406. FRICSKA

407. MÉG EGY ILYEN HUMOR

ÉS A FEJEDEN EGY DUDOR

408. FESZÉLYEZŐ/HIVATLAN VENDÉG

 

***

409. A HÁROMNAPOS VENDÉG

410. A LETOLT GATYA SZINTŰ HUMOR

411. GATYACSERE/NÉZETVÁLTÁS

412. ELKÁMPICSORODVA

413. KEKECKEDŐ SZÁLLODAVENDÉG

414. AZ UNDOK ÉS PIMASZ PINCÉR

415. MILITARIZÁLT CSALÁDI OTTHON

416. A DORBÉZOLÓ DZSENTRI

417. A SVIHÁK - MIKSZÁTH

418. A KÖRHINTA NEM ÁLL MEG

419. ELSZÉDÍTVE - ELSZÉDÜLVE

420. A HÁZASSÁGSZÉDELGŐ

 

***

421. NEKI ÉTEK, NEKED MÉREG

422. KICSIBEN ORVOSSÁG, NAGYBAN MÉREG

421. A STIGMATIZÁLT BETEGSÉGEK

422. A LEPRÁSOK SZIGETE

423. AZ AIDS MELEGÁGYA…

424. FERTŐZŐ NEMI BETEGSÉGEK

425. A NEMI ÚTON TERJEDŐ BETEGSÉG

426. MINTHA FOGYATÉKOS LENNÉL

427. A KONTÁR BŰVÉSZINAS – GOETH0E

428. RAJTAD GYAKOROL A BORBÉLYINAS

429. STIKÁBAN ENNI A PAD ALATT

430. TÖMEGHIPNÓZIS

431. A TE ROVÁSODRA VICCELŐDNEK

432. HAPPY END FÜGGŐ

 

***

433. A BARÁTAIMTÓL VÉDJEN MEG AZ ISTEN

434. MOCSÁRBAN/ÖRVÉNYBEN KAPKODÓ

435. MINDEN TILOS, VAGY KÖTELEZŐ

436. A CSALÓ-BALEK PÁROS

437. EMBERISMERETBŐL ELÉGTELEN

438. A PÁNI FÉLELEM

439. FÉLKÉSZ DOLGOK TÖMKELEGE

440. FÉLIG HARCOLT HARC

441. A HŐKÖLÉS NÉPE

442. A NÉPET LEVÁLTJÁK

443. A LINCSELŐ CSÜRHE

444. A TÖMEGPSZICHÓZIS

 

***

445. A LOVAKAT LELÖVIK, UGYE?

446. A NEVETŐ HARMADIK

447. A MINDENT MEGSZOKÓ

448. SE MEGSZOKNI, SE MEGSZÖKNI

449. A NÉVTELEN FELJELENTŐ

450. A GONDOZATLAN TEHETSÉG

451. A FÉLREKEZELT BETEG

452. A MÉREGDRÁGA PLACEBÓ

453. A HIPOCHONDEREK KLUBJA

454. A LELKETLEN SINTÉR

455. A SZABÁLY AZ SZABÁLY

456. A GÉPIES ÜGYINTÉZŐ

 

***

457. NINCS KEGYELEM

458. NINCS MÉLTÁNYOSSÁG

459. NINCS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

460. NINCS SZOCIÁLIS VÉDŐHÁLÓ

461. NINCS MENEDÉKJOG

462. NINCS VITA

463. KONCEPCIÓS PER

464. A TÖRVÉNYSÉRTŐ ÍTÉLET

465. A GUMI JOGSZABÁLYOK

466. A KISKAPUS ÜGYVÉD

467. A TIPPMIXELŐ FOCIBÍRÓ

468. A BUNDAMECCS

 

***

469. A PIROMÁNIÁS TŰZOLTÓ

470. A MAGZATGYILKOS SZÜLÉSZORVOS

471. A BESZÉDHIBÁS SZÍNÉSZ

472. A SZÍNVAK FESTŐ

473. A PEDOFIL TORNATANÁR

474. A PÓKFÓBIÁS TAKARÍTŐNŐ

475. VAK VEZET VILÁGTALANT

476. VAKOK KÖZÖTT FÉLSZEMŰ A KIRÁLY

477. A KOMOLYTALAN, DE KOMOR MISE

478. AKI BORT PRÉDIKÁL, DE VIZET ISZIK

479. CÖLIBÁTUS -

A JEGYESOKTATÓ KATOLIKUS PAP

480. HA EGY ZSOLDOS RABLÓBANDA KORMÁNYOZ…