Payday Loans

Keresés

A legújabb

VI. Magyar életszótár - 1. PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

Én vagyok az út, az igazság, az élet

Názáreti Jézus Krisztus

x-ray-crowd

*

danse_macabre

Kosztolányi Dezső:

Fejtörő felnőtteknek


Tudod-e, ez mi?
Jó torna eszednek:
asztalt terítenek,
asztalt leszednek.

Haladnak az utcán,
feküsznek az ágyon,
mint pille cikázik
fejükben az álom.

Karjuk követ, ércet
izzadva vonszol,
sürgöny fut az éjben,
vad telefon szól.

És csönget az ajtón
az orvos, a lázas
szerelmes, a postás,
a koldus, a gázas.

Fejjel nekimennek
a hetyke tavasznak,
harcolnak azértis,
ordítva szavaznak.

Bölcsőt tologatnak,
megcsendül egy ének,
már vége a dalnak,
bámulnak a vének.

Csókok ligetében
örvény köde nyíldos,
és ölnek, ölelnek,
te drága, te gyilkos.

Nem látni a végét
a hosszú menetnek.
Kacagnak-e ottan,
vagy talán temetnek?

Egy kis vidámság,
sok-sok sóhajtás.
Sejted-e már mi,
pedzed-e, pajtás?

Nincs nála nagyobb jó,
mert ez a kincs.
Úgy hívják: élet.
Értelme nincs.

 

Kosztolányi Dezső

Számadás

1

Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj - úgyis vége van -
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan,

inkább egészen és kínzó-csigába,
mint félig így, alkudva oktalan,
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti itt a földgolyón sokan.

Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve,
templomba, kórházakba, börtönökbe
lassan vonul a roppant karaván,

siess te is oda, igaz körödbe
s - égő kanóc - lobogj velük örökre
elégedetlenség szent olaján.

2

Nem vagy magad - jobb néked erre, hidd el,
sok furcsa ember néz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,
nem göngyöli a lelkét sem alád,

csak rád tekint fásulva, tompa hittel,
rokon közönnyel, s néha kezet ád,
de ha ezekkel a testvéreiddel
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család.

Családtalanok óriási családja,
mely a többség törvényét túlkiáltja,
komor kisebbség, szívós és kemény,

elégedettek hangos lelki vádja,
íratlan, láthatatlan bírói tábla,
örök, hatalmas ellenvélemény.

3

Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse,
nem kérdezni, szabad-e, nem szabad,
sosem kimélni a könnyet se, vért se,
a semmibe rikoltani szavad,

nem hallanak tán, ám ne menj azért se,
számodra itt még munka is akad,
mindig kell valaki, aki megértse
az utcalányt s a tébolyultakat.

Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét,
szemedben éles fény legyen a részvét,
úgy közeledj a szenvedők felé,

s ne a törtet tekintsd és csonka részét,
de az egész nem-osztható egészét:
ki senkié sem, az mindenkié.

4

Ki adna másképp inni a betegnek,
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk,
támadna hívő, vértanú, eretnek,
ki egy rögeszmén részegülve csüng,

látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek,
ki sírna, ha nem hallaná fülünk,
s élnének-e ők is, kiket szeretnek,
mi lenne a világ minélkülünk?

Mi lenne máskép a világ s ki lenne
az állatok irgalmas társa benne,
ki lenne hűség és mi lenne ír,

s ki lenne az, ki száguld éjjelente
a lámpa fényénél a végtelenbe,
csodák között s Nirvána-ködben ír?

5

Borús e táj. Borzaszt a forradalmár,
kinek a falba koppan szelleme,
s fia holttestén az anya, ki barbár
jaját okádja - iszonyú zene -,

aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már,
hol tiltakozhatsz és hogy ellene?
de hát hova mehetnél? mit akarnál?
mi érdekelne még, mi kellene?

Sok pénz talán? kenyér zsíros karéja?
egy mozicsillag rossz szalag-paréja?
vagy gépkocsi? kaland? mily nyomorék,

pezsgős ricsaj? cicázó, éji réja?
az ócska élet mily rongy kabaréja,
melytől a fő zúg és a gyomor ég?

6

No lásd, maradj, árvák között az árva,
maradj közöttük, állj meg végre itt,
nem kérve semmit és semmit se várva:
ezek a te igaz testvéreid,

idézd fel őket dolgozószobádba,
adj villamosabb életet nekik,
s ha majd megéled a sok néma lárva,
a te szavad ők még megérthetik.

Megértenek téged s őket megérted,
kiket sirattál, sírni fognak érted,
hisz végzetük egy nékik és nekünk,

kik eldobáltunk minden harci vértet,
nem veszhetünk el, minket kard se sérthet,
nincs semmi sem, amit elveszthetünk.

7

Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog,
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár,
bezárja életét is, mint a boltot,
mert benne van a csillogó bazár,

és félti kincsét, a sok cifra foltot,
a lelke szűk, kucorgó és sivár,
rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott,
örökre reszket és örökre vár.

Hazája ház, barátja az erős,
hitvány rokonja az ki ismerős,
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,

 

de a boldogtalan tanyája sátor,
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor
s a jó, csak a boldogtalan a hős

 

csont510

 

1. AZ ÉLŐLÉNYEK

2. AZ ÉLET SZÜLETÉSE

3. A TYÚK ÉS A TOJÁS

4. A NAP, MINT ÉLŐLÉNY

5. GAIA, A FÖLDBOLYGÓ

6. AZ ÉLET, MINT AJÁNDÉK

7. ÉLETET ADNI ÉS ELVENNI

8. ÉLETFOGYTIGLAN

9. ELŐSZÖR ÉS UTOLJÁRA ÉLNI

10. EGYSZER ÉLÜNK

11. VAN ÉLET A HALÁL ELŐTT

12. AZ ISTENI TEREMTÉS

 

***

 

13. AZ ELŐÉLET – A PRIUSZ

14. AZ ÖRÖK ÉLET

15. AZ EFEMER ÉLET

16. AZ ÉLET ÉRTÉKE

17. AZ ÉLET ÁRA

18. AZ ÉLETÖSZTÖN DIADALAI

19. AZ ÉLETLENDÜLET

20. AZ ÉLEFELFOGÁS

21. AZ ÉLETFORMA

22. AZ ÉLETISKOLA

23. A LÉT HIEARCHIÁJA

24. AZ ÉTEL ÉS AZ ÉLET

 

***

 

25. EGY ÉLET – EGY HALÁL

26. AZ ÉLETBÁTORSÁG

27. AZ ÉLETFILOZÓFIA

28. AZU ÉLETFELFOGÁS

29. AZ ÉLETCÉLOK ÉS ESZKÖZÖK

30. A LÉTRONTÁS ÉS JAVÍTÁS

31. AZ ÉLETMENNYISÉG

32. A RÖVID, A HOSSZÚ ÉLET

33. AZ ÉLET MINŐSÉGE

34. AZ EMBERÉLET SZAKASZAI

35. AZ ÉLETKOROK

36. AZ ÉLŐHELYEK - ÉLETTEREK

 

*

 

37.AZ ÉLETUNT

38.AZ ÉLVE SZÜLÉS

39.AZ EMBER ÉLETJELEI

40.A MESEI ÉLET VIZE

41.AZ EMBER LÉTFELTÉTELEI

42.AZ EMBER ÉLEMŰKÖDÉSE

43.AZ ÉLETFILMÜNK

44.AZ ÉLETVÉDELEM

45.AZ ÉLETSZERETET

46.AZ ÉLETÖRÖM

47. A MAGYAR ÉLET

48. A NEMZÉS ÉS A NEMZET

 

***

 

49. AZ ÉLESZTŐ

50. AZ ÉLELMES

51. AZ ÉLHETETLEN

52. AZ ÉLŐ VIRÁG

53. AZ ÉLETKILÁTÁSOK

54. AZ ÉLETTÁRSAK

55. AZ ÉLETIDEGENSÉG

56.AZ ÉLETREVALÓSÁG

57. AZ ÉLETKÉPEK

58. AZ ÉLETKÉPTELENSÉGEK

59. AZ ÉLETHASONLATOK

60. AZ ÉLET NEM KÍVÁNSÁGMŰSOR

***

61. HA ADDIG ÉLEK IS

62. ADDIG NE HALJ MEG

63. ÉLETRE-HALÁLRA

64. ÉLETENERGIA

65. A ROHADT ÉLETBE…

66. AZ ÉLET SZENTSÉGE

67. AZ ÉLETÉRTÉK

68. A JÓ ÉS ROSSZ ÉLMÉNYEK

69. AZ ÉLMÉNYGAZDAGSÁG

70. AZ ÉLET EGÉSZE ÉS RÉSZE

71. AZ ÉJSZAKAI ÉLET

72. AZ ÉLET CSÁSZÁRA

 

***

 

73. A NEMI ÉLET

74. A NEM ÉLET ÖRÖMEI

75. A NEMI ÉLET ELTÉVELYEDÉSEI

76. ÉLETRE SEGÍT - BÁBÁSKODIK

77. LÉTREHOZNI

78. AZ ISTENI TEREMTÉS

79. AZ EMBERI ALKOTÁS

80. A KÉTÉLTŰEK

81. A FÉLÉLTETŰEK

82. AZ ÉLETNYERTES/VESZTES

83. AZ ÉLET DIADALA

84. AZ ÉLETJELKÉPEK

 

***

 

85. A TITKOS ÉLET

86. A SZEGÉNYEK ÉLETE

87. A EGYÜTTÉLÉS - SZIMBIÓZIS

88. AZ ÉLET TUDOMÁNYA

89. A BIOLÓGIA

90. AZ ÉLET ELEJE ÉS VÉGE

91. EZ AZ ÉN ÉLETEM

92. MAGÁNÉLET

93. KÖZÉLET

94. A GAZDASÁGI ÉLET

95. EBBEN A BÁNATOS ÉLETBEN

96. KIÉLT

 

***

 

97. AZ ISTENÉLMÉNY

98. AZ ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

99. AZ ÉLETVÉDELEM

100. AZ ÉLETCSÍRA

101. AZ ÉLETIGENLÉS

102. A LÉT A TÉT

103. AZ ÉLETÚT

104 AZ SZELLEMI ÚTRAVALÓ

105. AZ ÉLETSZÜKSÉGLET

106. A BIOLÓGIAI LÉTMINIMUM

107. A TÁRSADALMI LÉTMINIMUM

108. A LÉTMAXIMUM

 

***

 

109.AZ ÉLETIGÉM

110. AZ ÉLET KENYERE

111. SZABAD ÉLET

112. PÁROSAN SZÉP AZ ÉLET

113. ÉLETJÁTÉK - JÁTSZMA

114. AZ ÉLET NEM JÁTÉK

115. ÉLETKOMOLY

116. ÉLETSZÁMADÁS

117. ÉLETESZMÉNY

118. ÉLŐ VÍZ – HOLT TENGER

119. A LELKI ÉLET

120. A BOLDOG ÉLET

***

121. ÉLEK - REMÉLEK

122. EMBERI ÉLET ÉS LÉLEK

123. ÉLEK VAGY FÉLEK

124. A KOLOSTORI ÉLET

125. AZ ISKOLAI ÉLET

126. A MUNKAHELYI ÉLET

127. ÉLETVILÁG

128.A VILÁGI ÉLET

129 A NAGYVILÁGI ÉLET

130. A TÚLVILÁGI ÉLET

131. AZ ÉLET KAPUJA

132. AZ ÉLET VESZÉLYEI

 

***

 

133. AZ ÚJJÁÉLESZTÉS

134. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS

135. A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÉLET

136. A ROSSZ ÉLETŰ

137. AZ ELŐ- ÉS AZ UTÓÉLET

138 A TÁRSADALMI ÉLET

139. A TERMÉSZETES ÉLET

140. A MESTERSÉGES ÉLET

141. A MŰVI MEGTERMÉKENYÍTÉS

142. AZ ÉLETRE ÍTÉLTEK

143. AZ ÉLETSORS

144. A SZERENCSÉS ÉLET

 

***

 

145. A KULINÁRIS ÉLVEZET

146. AZ ELÉLVEZŐ

147. AZ ÉLES KÉS

148. AZ ÉLES HELYZET

149. AZ ÉLTES KORÚ

150. AZ ÉLET FELTÉTELEI

151. AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

152. AZ ÉLETESÉLYEK

153. A FELNŐTT ÉLET

154. AZ ÉLETNEK TANULÓ

155 AZ ÉLET TANÁR ÚR

156. AZ ÉLETVIZSGÁK

 

***

 

157. ÉLŐLÁNC

158. ÉLETMENTŐ

159. ÉLETBIZTOSÍTÁS

160. MAGZATVÉDŐ

161. EGÉSZSÉGES ÉLET

162. A KÓRHÁZI ÉLET

163. ISTENNEK TETSZŐ ÉLET

164. KÜZDELMES ÉLET

165. ÉLETHARC

166. AZ ÉLET NEM VERSENY

167. ÉLNI NEM SZÜKSÉGES

168. FELÉLNI VALAMIT

 

***

 

169. A MÚLTJÁBÓL ÉLŐ

170 A MÁSON ÉLŐSKÖDŐ

171. AKI LEÉLTE ÉLETÉT

172. AKI VISSZAÉLT A BIZALOMMAL

173. TE RONGYOS ÉLET, BOLONDOS ÉLET

174. AZ ÉLET ÉRTELME

175. A MÁÉS ÉLETÉT ÉLŐ

176. A VIRTUÁLIS ÉLET

177. AZ ÉLETPÓTLÉK

178. A NYUGDÍJAS ÉLET

179. A KUTYA ÉS A FARKAS ÉLETE

180. AZ ÉLETRAJZ

***

181. STRUGGLE FOR LIFE

182. ÉLETÉRZÉS

183. ÉLETÉRZÉSTELENÍTÉS

184. LEÉLNI AZ ÉLETED

185. BELEÉLNI MAGAD MÁS HELYZETBÉBE

186. A BELEÉLÉS - EMPÁTIA

187. KÁROS AZ ÉLET, LESZOKTAM RÓLA

188. ÉLETVAKSÁG

189. ÉLETVESZTŐHELY

190. HOLTFÁRADT - ÉLETGYENGE

191. ÉLŐLÉNY VAGY ROBOT

192. ÉLETPIROS - HOLTSÁPADT

 

***

 

193. HOLTODIGLAN-HOLTOMIGLAN

194. ÉLETFOGADALOM

195. S. O. S.

196. ÉLŐ VILÁGEGYETEM

197. FUSS AZ ÉLETEDÉRT

198. ÉLETBÖLCSEK

199. ÉLETBALGÁK

200. ÉLETIGAZSÁG

201. ÉLETHAZUGSÁG

202. ÉLETRE KELTŐ

203. KELTETŐ

204. TÚLÉLŐK

 

***

 

205. A KÉPZELT ÉLET

206. KÖZÖSSÉGI ÉLET

207. ÉLETSZIKRA

208. ÉLETLÁNG

209. ÉLETJUTALOM - HALÁLBÜNTETÉS

210. ÉLETPÉLDA

211. SZENTÉLETŰ

212. ERÉNYES ÉLET – BŰNÖS ~

213. ÉLETÉRZÉK

214. A FALUSI ÉLET

215. A NAGYVÁROSI ÉLET

216. A CSODÁS ÉLET

 

***

 

217. ÉBRENLÉT

218. EGYEDÜLLÉT

219. ÉSZNÉL LÉGY

220. A FELTÁMADÓ TERMÉSZET

221. ÖRÖK FELTÁMADÁS

222. ÉLETCÉLTALAN

223. ÉLETMÁMOR

224. ÉLETNEDV - HUMOR

225. ÉLŐ FOLYÓ – HOLT ÁG

226. ÉLŐ IDŐ – HOLT IDŐ

227. ÉLETHARANG

228. ÉLVEBONCOLÁS

 

***

 

229. AZ ÉLETKÁROMLÓ

230. AZ ÉLET NAPJA

231. A HIBERNÁLT ÉLET

232. AKI ÉL, AZ HAL

233. ÉLETRITMUS

234. ÉLETREND

235. ÉLETJOG

236. ÉLETKÖTELESSÉG

237. ÉLETPROGRAM

238. ISTEN ÉS ÖSZTÖN

239. ÉLET ÉS IRODALOM

240. ÉLETHŰSÉG

***

241. ÁTLÉNYEGÜLÉS

242. ÖNÉPÍTÉS

243. ÉLETISMERET

244. ÉLETSZABÁLY

245. HÁZASÉLET

246. ÉLETUNDOR

247. SZÍVDOBBANÁS - VÉRLÜKTETÉS

248. A PIROS VÉR

249. ÉLETÉNEK

250. HÉTÉLTŰ MACSKA

251. ÉLETÜNNEP

252. A HÉTKÖZNAPI ÉLET

 

***

 

253. AZ ÉLTETŐ LEVEGŐ

254. AZ ÉLTETŐ SZERETET

255. AZ ÉLŐ ISTEN

256. AZ ÉLET TERMÉSZETE

257. AZ ÉLET LOGIKÁJA

258. EGY ZSIDÓ ÉLETÉRT TÍZ

259. AZ ÉLET ZSÁKUTCÁI: HOMOKOS

260. A MEDDŐ NŐ

261. AZ IMPOTENS FÉRFI

262. A FÉRFI ÉS A NŐ ÉLETE

263. EGY EMBER ÉLETE - ÉLETREGÉNY

264. AZ ÉTEL ÉLVEZETE

 

***

 

265. A MEGFOGANT ÉLET

266. A MEGKÍMÉLT HANGYA

267. A HERVADÓ VIRÁG

268. AZ ÉLETTELEN SZEM

269. AZ ÉLET MENETE

270. AZ ÖNGYILKOSSÁG BŰNE

271. A TERMŐ ANYAFÖLD

272. AZ ÉLETPÁLYA ÍVE

273. A VÉRÁTÖMLESZTÉS

274. AZ ÉLETHIVATÁS

275. AZ ÉLET HIMNUSZA

276. AZ ÉLETTÁNC

 

***

 

277. A SZELLEMI ÉLET

278. AZ IRODALMI ÉLET

279. A CSALÁDI ÉLETKÖR

280. AZ ÉLET ÁLOM

281. A FÖLDI ÉLET

282. AZ ÉLET A MARSON

283. AZ ÉLTETŐ NEVETÉS

284. AZ ÁLLATOK SZERELMI ÉLETE

285. A KÖZEL- ÉS TÁVOLLÉT

286. A LÉTEZÉSTECHNIKÁK

287. A TÚLÉLT KIVÉGZÉS

288. AZ ÉLETMŰVÉSZ

 

***

 

289. A NÖVÉNYEK ÉLETE

290. VEGETÁCIÓ

291. EXTENZÍV-INTENZÍV ÉLET

292. AZ ÉLŐHALOTT

293. A HALÁLBÓL SZÜLETŐ ÉLET

294. CSALÁDKIHALÁS

295. CSALÁDIRTÁS

296. ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI

297. ÉLETREMÉNY

298. ÖRÖK ÉLET

299. AZ ÜZLETI ÉLET

300. GYÖNGYÉLET - KATONAÉLET

***

301. A HALHATATLAN LÉLEK

302. A TANYASI ÉLET

303. A NOMÁD ÉLET

304. A VIZI ÉLET

305. A JÁTÉK ÉLVEZETE

306. A BOLONDOS ÉLETŰ

307. A BÁGYADT, ENERVÁLT

308. A ÉLETFAÁJDALMAS

309. A DEKADENS

310. A REJTETT ÉLETŰ

311. AZ EXHIBICIONISTA

312. AZ ÜVEGHÁZ LAKÓ

 

***

 

313. AZ ÉLET KOMÉDIÁSAI

314. A TRAGIKUS ÉLET

315. A KOMIKUS HALÁL

316. AZ ÉLETIMITÁTOR

317. AZ ÉLET PARANCSA

318. A VÉGTISZTESSÉG

319. A HOLTTEST MÉLTÓSÁGA

320. VIRÁG A SÍRON

321. A HOLTAK SEGÍTIK AZ ÉLŐKET

322. A KIVERT KUTYA ÉLETE

323. A LÉT SÚLYA

324. A LÉT ELVISELHETETLEN KÖNNYŰSÉGE

 

***

 

325. AZ ÉLVE ELTEMETETT

326. AZ ÖNKÍMÉLTEN MEGHALÓ

327. A JÉGKORSZAK UTÁNI ÉLET

328. EGY ÚJ TESTBEN A RÉGI LÉLEK

329. AZ ÉLŐ LELKIISMERET

330. ÉLETBUKÁS

331. ÉLETBÉNULÁS

332. ÉLETHARMÓNIA

333. ÉLETDEZERTŐR

334. ÉLETIDŐHÚZÁS

335. ÉLET-HALÁL KÉDÉSEK

336. JÓ ÉLET ÉS JÓ HALÁL

 

***

 

337. ÉLETPRÓBÁK

338. AZ ÉLET URA

339. ÉLETEGYSÉG ÉS SOKFÉLESÉG

340. BIODIVERZITÁS

341. HITÉLET

342. ÉLETVÍZIÓ

343. ÉLETKONZERV

344. ÉLETARCULAT

345. ÉLETDÍSZLETEK

346. ÉLETSZEREPEK

347. ÉLETPÉLDAKÉPEK

348. ÉLETVALÓTLANSÁGOK

 

***

 

349. HÁNY ÉVET ÉLT?

350. AKI NEM ÉLHETTE MEG, HOGY…

351. ÉLET ÉS MESE

352. ÉLET ÉS MŰVÉSZET

353. ÉLET ÉS TUDOMÁNY

354. ÉLETKÖNYV KISZÍNEZŐ

355. ÉLETEREDMÉNY-HIRDETÉS

356. ÉLETLUXUS

357. AZ ÉLETSZOLGÁLÓ

358. AZ ÉLETIDEGENSÉG

359. A ZÜLÖTT ÉLET

360. EGY ÉLET MUNKÁJA

***

361. AZ ÉLETTOLVAJ

362. AZ ALVILÁGI ÉLET

363. A FÖLDALATTI ÉLET

364. ÉLETKÜSZÖB - PLAFON

365. LÉTELEM

366. KIS ÉLET – NAGY ÉLET

367. ÉLETÚTVESZTŐ

368. ÉLETSTÍLUS

369. LÉTÉRDEK

370. ÉLETÁLDÁS

371. ÉLETÁLDOZAT

372. ÉLETAJÁNDÉK

 

***

 

373. MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEK

374. ÉLŐ ADÁS

375. TISZTA/MOCSKOS ÉLET

376. LENNI VAGY NEM LENNI

377. ÉLETVESZÉLYBEN LENNI

378. ÉLVE VAGY HALVA - VÉRDÍJ

379. ÉLETISKOLAKERÜLŐ

380. HALÁLTÁNCTANÁR

381. AZ ÉLET ÁRA ÉS ÉRTÉKE

382. ÉLETFOGYTIG RAB

383. ÉLET KVINTESSZENCIA

384. RENDEZETLEN ÉLETVISZONYOK

 

***

 

385. ÉLETBEN TARTANI

386. ÉLETFOLYTONOSSÁG

387. LÉTELMÉLET

388. ÉLETHIÁNYBETEG

389. ÉLETJELENSÉG

390. JELENÉS

391. ÉLETCSERE

392. ÉLETÁRVERÉS

393. JELENLÉT - MÁSHOLLÉT

394. MINTHA ÉLNE

395. HALOTTAT JÁTSZÓ

396. HÁLNI JÁR BELE A LÉLEK

 

***

 

397. ÉLETELIXÍR

398. ÉLETVÁLSÁG - ÉLETBEAVATKOZÁS

399. ÉLETMENTŐ MŰTÉT

400. ÉLETBÉKE

401. LÉLEKJELENLÉT – ELALVÁS - ÁLOM

402. ÉLETMENNYISÉGTAN

403. ÉLETSZÁMOK

404. ÉLETRÁADÁS - ÉLETELŐLEG

405. ÉLETJAVAK - ÉLETKÁROK

406. TISZAVIRÁG/MAMUTFENYŐ ÉLTŰ

407. A SZÜLETÉSI ANYAKÖNYV

408. A HALÁL AZ BÜNTETÉS?

 

***

 

409. A KŐ TÚLÉLI AZ EMBERT…

410. AZ BOLDOG, AKI TOVÁBB ÉL…

411. AKI TÚLÉLI MAGÁT – ERKÖLCSI HULLA

412. HALÁL NÉLKÜL FRIVOL AZ ÉLET

413. KOMOLYTALAN JÁTÉK/ÉLET

414. ÉLETMINŐSÉG ÉS  A MEGVÁLTÓ HALÁL

415. BIOMASSZA

416. SEMMI – VALAMI – MINDEN - SEMMI

417. VILÁGRAJÖNNI – LENNI - ELMENNI

418. ÉLJ: HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS

419. A HALHATATLANOK KLUBJA

420. EMLÉKLÉT - FELEDÉS

***

421. HIÁBA ÉLTEM, HALTAM

422. AZ ÖRÖKZÖLD ÉNEK

421. ÉRCNÉL MARADANDÓBB REMEKMŰ

422. FIKTÍV ÉLETMINTÁK - MÉRCÉK

423. MÁSKÉNT ÉL, AKI TÚLVILÁG-HÍVŐ

424. CARPE DIEM

425. ADDIG ÉLJ, AMÍG…

426. A FÖLDI LÉT, MINT FELVÉTELI VIZSGA

427. JÓPONTGYŰJTŐ INTERVALLUM

428. ÉRDEM ÉS KEGYELEM – MENNY ÉS POKOL

429. MINDANNYIAN FELTÁMADUNK!?

430. KI RETTEGI, KI SIETTETI: AZ ÉLETVÉG

431. A LEGJOBB MEG SEM SZÜLETNI?

432. AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTJÁÉRT

 

***

 

433. AZ ÉLET NEM MAGÁNTULAJDON

434. JÓ SÁFÁR - ÉLETADOMÁNY

435. BOCSÁNATKÉRÉS: DISZNÓÖLÉS

436. SZEMET SZEMÉRT, ÉLETET ÉLETÉRT

437. VÉGSZÜKSÉG ÉS ÖNVÉDELEM

438. LEGNAGYOBB BŰN VAGY HŐSTETT

439. AZ ELLENSÉGÖLÉS PARANCSA

440. ÉLETELLENES TÖRVÉNYEK

441. A NÉPIRTÓ POLITIKAI RENDSZER

442. KINEK DRÁGÁBB RONGY ÉLETE?

443. OLTÁR ÉS ÁLDOZAT

444. KŐMŰVES KELEMEN BALLADÁJA

 

***

 

445. ÉLETEM-HALÁLOM KEZEDBE AJÁNLOM

446. A BAL ÉS A JOBB LATOR

447. AMÍG ÉLSZ, MEGTÉRHETSZ

448. MINDIG KÉSZEN A HALÁLRA

449. MINDIG TELJES ERŐVEL ÉLNI

450. VIA ACTIVA – VIA CONTEMPLATIVA

451. A TEMETÉS/TEMETŐ KERÜLŐ

452. KÓRHÁZBAN SZÜLETNI ÉS MEGHALNI…

453. A TETSZHALOT ELTEMETÉSE

454. EGY URNA POR – HUMUSZ

455. ÉLETFOGYTIG ÉLETHAZUGSÁGBAN „ÉLŐ”

456. LÉLEKÖLŐ MUNKA - BIOROBOT

 

***

 

457. AZ ÉLETHAMISÍTÓK

458. A RAGADOZÓ ÉS A PRÉDA ÉLETE

459. SZOLGALÉLEK - SZOLGAÉLET

460. A VAK MEGSZOKÁSOKBAN „ÉLŐK”

461. IDEGEN ISTEN IMÁDATÁRA PROGRAMOZVA

462. A NYÁRSPOLGÁR ÉS A KÜLÖNC

463. AZ UNISZEX ÉLETŰEK

464. A HERMAFRODITA LÉLEK

465. AZ ÉLVEZETTILTÓ ÖNSANYARGATÓ

466. A DISZNÓ A POCSOLÁYBAN

467. A FOGYASZTÓI LÉTRE REDUKÁLTAK

468. A DUPLÁN SZÁMÍTÓ HÁBORÚS ÉVEK

 

***

 

469. A HIDEGHÁBORÚBAN „ÉLŐK”

470. A KORÁN ELHASZNÁLÓDÓK

471. A KORAVÉNEK

472. AZ INFANTILISEK, A FEL NEM NÖVŐK

473. AZ ÉLETRÉSZLEGES RÉSZEGESEK

474. A LEÉPÜLT SZENILISEK

475. A LÁTSZÓLAG ÉLŐ AGY-SZÍVHALOTTAK

476. A FRANKENSTEIN ÉLET

477. A KÉTLELKŰ KÉTÉLTŰ

478. AZ ÉLETRE MEGEDZVE

479. AZ ÉLŐ KAPCSOLAT A JÓISTENNEL

480. A SZENVEDÉS ARANYFEDEZETE

****