Payday Loans

Keresés

A legújabb

IV. A másnak ártó emberek PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

edua5oriascsecsmo

N A G Y J E N C I K L O P É D I A XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

Akik nem a javamat akarták, sőt: címszógyűjtés1- 480.

 

cathars_expelled

I. A rosszakarók,

II. A jót rosszul akarók,

III. A lelki hadviselők,

IV. A hidegháborúzók

V. Az álbarátok,

VI. A közönyösek

VII. Az ellenségek

VIII. Stb.

 

pietista_festmeny

1. A SZEMTELEN

2. A MARAKODÓ

3. AZ ALATTOMOS

4. AZ ALJAS

5. A RÉMHÍRTERJESZTŐ

6. A KEDVSZEGŐ

7. A HÜLYESÉGRE BIZTATÓ

8. A HIÚSÁGOM LEGYEZGETŐ

9. AZ UZSORÁS

10. A PISZKÁLÓDÓ, FROCLIZÓ

11. AZ IJESZTGETŐ, RÉMISZTGETŐ

12. A BECSÜLETEMBE GÁZOLÓ

***

13. A ZAVARKELTŐ

14. A BAJBAN MAGAMRA HAGYÓ

15. A BOLONDJÁT JÁRTJA VELEM

16. A HITEMET GYENGÍTŐ

17. A BELŐLEM LEGROSSZABBAT KIHOZÓ

18. A SZERELMEM ÓCSÁRLÓ

19. A MEGSZAKÍTÓ

20. A TÚLTERHELŐ

21. A FRUSZTRÁLÓ

22. AZ ALKALMATLANKODÓ

23. A HULLARABLÓ

24. A TAPINTATLAN

***

25. AZ UTÁNAM SZAGLÁSZÓ

26. A NYELVRONTÓ

27. AZ AGGODALMASKODÓ

28. A LÓGÓS

29. A PARAZITA

30. A KÖLCSÖNKÉREGETŐ

31. A VISZÁLYT SZÍTÓ

32. A VÁDASKODÓ

33. A BÜNTUDATKELTŐ

34. A HAJCSÁR

35. AZ UNTATÓ

36. AZ ENERGIAVÁMPÍR

*

37. AZ ÉN FARKAMMAL CSALÁNT VERŐ

38.A KOTNYELES

39.A KÖZÖNYÖS

40.A FÁJDALMAT OKOZÓ

41.A LELKEM BÁNTÓ

42.A SÉRTŐ, INZULTÁLÓ

43.A MEGSZÉGYENÍTŐ

44.A KÖZÉNK ÉKET VERŐ

45.A BETEGESEN FÉLTÉKENY

46.A JAJSZÓRA SÜKET

47. A SEGÍTSÉGNYÚJTÁST ELMULASZTÓ

48. AZ ÜNNEPRONTÓ

***

49.A LEFAGYASZTÓ

50.A SZÁLKÁT GERENDÁSÍTÓ

51.A BAJOM BAGATELLIZÁLÓ

52.A BAJÁT DRAMATIZÁLÓ

53.A VELEM TÜRELMETLEN

54.A BŰNBAK KERESŐ

55.A BOTRÁNYKELTŐ

56.A OBSZCÉN

57.A ÉRDEKEMBER

58.AZ ÁLBARÁT

59.A SPICLI, BESÚGÓ

60.A VAMZER

***

61. A DEZERTŐR

62. A CUKROS BÁCSI

63. A PEDOFIL PAP

64. A KÉPMUTATÓ ERKÖLCSCSŐSZ

65. A HIPOCHONDER

66. A SZEKÁLÓ-VEGZÁLÓ

67. A MACERÁLÓ

68. AZ AKADÁLYOZÓ

69. A CSAPDAÁLLÍTÓ

70. A FÖLDÖN FEKVŐBE RUGDOSÓ

71. AZ ÉN TOLLAIMMAL ÉKES

72. A ROSSZHISZEMŰ

***

73.A DEZINFORMÁLÓ

74.AZ ELLENDRUKKER

75.A DEMORALIZÁLÓ

76.A BORÚLÁTÁST SUGÁRZÓ

77.AZ INTRIKUS

78.A PLETYKÁS

79.A SZABOTŐR

80.A ROSSZRA CSÁBÍTÓ

81.A BALHÉT RÁM KENŐ

82.A MEGBÍZHATATLAN

83.AZ ELLENÜNK DOLGOZÓ

84.A ROSSZINDULATÚ

***

85.AZ ÁRULKODÓS

86.A BÉKÉTLEN

87.A FÉLRETÁJÉKOZTATÓ

88.AZ IGAZSÁG ELHALLGATÓ

89.A MÁST BAJBA SODRÓ

90.AZ ENGEM KIHASZNÁLÓ

91.A SZÍVTOLVAJ

92.AZ EMBERRABLÓ

93.A RÁGALMAZÓ

94.A KIZSÁKMÁNYOLÓ

95.A TÉGED IZOLÁLÓ

96.A TÉGED BETEGÍTŐ

***

97.A TÉGED ÁTKOZÓ

98.A GONOSZ VARÁZSLÓ

99.A GONOSZ MOSTOHA

100.AZ IRIGY KUTYA

101.A MAJOMSZERETŐ ANYA

102.A KORRUPT ÜGYINTÉZŐ

103.A PÁRTOS BÍRÁSKODÓ

104. AZ ÁRDRÁGÍTÓ

105.A HÁTULRÓL TÁMADÓ

106.A GYENGÉID KIPUHATOLÓ

107.A MÁSIK HIBÁIRA VADÁSZÓ

108.A DESTRUKTÍV VERSENGŐ

***

109.AZ ÁTVERŐ

110. A SZÉLHÁMOS

111.A MEGTÉVESZTŐ

112.A BEUGRATÓ

113.A KÁRTEVŐ

114.A SIKKASZTÓ

115.A DEMORALIZÁLÓ

116.A KERÉKKÖTŐ

117.A ROSSZ VEZETŐ

118.A STRESSZELŐ

119.A SOKKOLÓ

120.A FIGYELMETLEN

***

121.A HITEGETŐ

122.A FÉLRETOLMÁCSOLÓ

123.A KISEMMIZŐ

124.A MAGADRA HAGYÓ

125.A FÁSZ NÉNI

126.A BECSAPÓ

127.A GYEREKRONTÓ

128.A ROVÁSOMRA TRÉFÁLKOZÓ

129A MAGAD KÉPÉRE FORMÁLÓ

130.A MAGYARSÁGOT GYALÁZÓ

131.A HITEM PISZKOLÓ

132.A NEVEMBEN DISZNOLKODÓ

***

133.A TISZTESSÉGTELENT KÉRŐ

134.A HÁLÁTLAN SEGÉLYEZETT

135.A LELKEM MEGVENNI AKARÓ

136.A MÁSÉBÓL AKDAKOZÓ

137.AZ ENGEM SÍRBA VIVŐ

138AZ ABLAKOM ALÁ VÉCÉZŐ

139. A HAMIS TANÚ

140.AKI NEM MER TANÚSKODNI

141.A MANIPULÁLÓ

142.AZ ÖNBECSÜLÉSEM ALÁÁSÓ

143.A MIMÓZA1

144.A ROSSZUL ADÓ-AJÁNDÉKOZÓ

***

145.AZ ELBIZONYTALANÍTÓ

146.AZ ÁLLATKÍNZÓ

147.AZ EMBERKÍNZÓ

148.AZ ENGEM MEGALÁZÓ

149.AZ ANYASZOMORÍTÓ

150.AZ ARCUL CSAPÓ ÉS LEKÖPŐ

151.A ZSAROLÓ

152.AZ ANYÁMAT SZIDÓ

153.A TÁRSAMMAL ÖSSZEVESZÍTŐ

154.AZ IDEGENT ELÉM SOROLÓ

155A BŰNÖM PÁRTOLÓ

156.AZ ELLENSÉGEMNEK FALAZÓ

***

157.AZ ÁRNYÉKBOKSZOLÓ

158.AZ ENGEM LEURALÓ

159.AZ ENGEM SEMMIBE VEVŐ

160.A MÚLTAMAT HAMISÍTÓ

161.AZ EMLÉKEIM MEGRONGÁLÓ

162.A LÁTOGATÓ ÖREG HÖLGY

163.A GYENGE PONTOMON KÍSÉRTŐ

164.A ROSSZABBIK ÉNEM ERŐSÍTŐ

165.A BAJT OKOZÓ – BAJBA SODRÓ

166.AZ ISMERŐSEIMET ELVADÍTÓ

167.A SEGÍTŐ KEZEMBE HARAPÓ

168.A TARTUFFE

***

169A TÓT, AKIT BEENGEDSZ

170AZ ŐRÜLETBE KERGETŐ

171AZ IDEGEIMRE MENŐ

172A BÁRÁNYBŐRBE BÚJT FARKAS

173. A HÍZELGŐ RÓKA

174. A KÉNYSZERES SEGÍTŐ

175.A BECSMÉRLÉST KIJELENTŐ

176.A BEFEKETÍTŐ

177. A LEVESEMBE BELEKÖPŐ

178. A SZEMÉLYES DOLGAIMBA BELEPOFÁZÓ

179. A VEREMBE MAGÁHOZ BERÁNTÓ

180. A MAGÁTÓL FÜGGŐVÉ TEVŐ

***

181.AZ ELKÁBÍTÓ

181. A LERÉSZEGÍTVE KIFOSZTÓ

182. A MEGERŐSZAKOLÓ

183. A FENYEGETŐZŐ

184. A BESKATULYÁZÓ

185.A BESZÓLÓ

186. A VELEM BETEGKÉNT BÁNÓ

187. A FÜLEMBE BOGARAT TEVŐ

188. A BOLHA HIBÁMBÓL ELEFÁNTOT CSINÁLÓ

189. A BONYOLÍTÓ

191. A BOSSZÚSZOMJAS

192. A BOSSZÚÁLLÓ

***

193. A BŐGŐMASINA

194. A BÖRTÖNBE JUTTATTÓ

195. A DADOGÁSOMÉRT CSÚFOLÓ

196. A BŰNTUDATKELTŐ

197. A CSERBENHAGYÓ

198. A CSŐCSELÉKBEN ERŐS

199. AZ ÖRÖK CSÚFOLKODÓ

200. A BAJOMAT TETÉZŐ

201. A DICSÉRVE SZIDÓ

202. A BÁNTÓN IRÓNIKUS

203. AZ ÉBERSÉGED ELALTATÓ

204. A VAKLÁRMÁZÓ

***

205. AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ

206. AZ ÉGŐ HÁZBÓL FOSZTOGATÓ

207. A SMUCIG

208. AZ ÁRULKODÓ

209. A KÖNYÖRTELEN

210. A BŰBÁJOS

211. A GONDOLATHÓHÉR

212. AZ ÉRZELMI ZSAROLÓ

213. A HÁZISÁRKÁNY

214. A JÁTÉKRONTÓ

215. A GYENGÍTŐ

216. A BUTÍTÓ

***

217. A MÉREGKEVERŐ

218. A PIÓCA

219. AZ ORVTÁMADÓ

220. A LEFÁRASZTÓ

221. A „RABOSÍTÓ”

222. AZ IRIGYED

223. AZ UTÁNAD SZIMATOLÓ

224. A HOLMIDBAN TURKÁLÓ

225. AZ ÉLETEDBE KÖPŐ

226. A PÉNZED RONTÓ

227. A BÉRED ELCSALÓ

228. AZ ADÓD ELHERDÁLÓ

***

229. A JÓSÁGODDAL VISSZAÉLŐ

230. AZ ÉTLED SZÁDBÓL KINÉZŐ

231. A SZEMED KILOPÓ

232. A TELHETETELEN

233. A PRIVILÉGIUMFÉLTŐ

234. AZ ELLENEM USZÍTÓ

235. A ROSSZ ANYÓS

236. A PEDOFIL/SZADISTA TANÁR

237. A ROSSZ TANÁCSADÓ

238.A FIZETETT ELLENSÉG

239. A MAJOMSZERETŐ ANYA

240.A KÉNYEZTETŐ NAGYI

 

odusszeusz

 

 

241. A NYOMOM IS ELTÖRLÖD

242. A VÉDEKEZŐKÉPESSÉG GYENGÍTŐ

243. AZ IMMUNRENDSZER TÁMADÓ

244. A BIZALMAM MEGLOPÓ

245. A KÚTMÉRGEZŐ

246. A TERMÉKHAMISÍTÓ

247. A HÜLYESÉGEIMET DICSÉRED

248. A LEGÉRZÉKENYEBB PONTON DÖF

249. A KÚT KÁVÁJÁRA KAKÁLÓ

250. A REMÉNYT ÖLNÉ KI BELŐLEM

251. A SZAR MUNKÁT HAGYOD NEKEM

252. A SZEGÉNYNEK BŰNTUDATOD IS CSINÁL

***

253. AD, DE KÉSŐN-KELLETLENÜL

254. AGYRÁZKÓDÁST OKOZÓ

255. AHOL LEHET, OTT ÁRTASZ

256. AKADÁLYOZOD A LÁTHATÁST

257. AKINEK SEMMI NEM SZENT

258. VÁGJA ALATTAD A FÁT

259. AMIT AD, RÖGTÖN VISSZAVESZI

260. AKI SZÉTZILÁL, KÁOSZT TEREMT

261. AZ ARROGÁNS

262. AZ ASSZIMETRIKUS KAPCSOLATRA TÖREKVŐ

263. AZ APÁM ELLEN GYŰLÖLETKELTŐ

264. AZ ÉN ROVÁSOMRA BLICCELSZ

***

265. AZON VAGY, HOGY ELFELEJTSENEK

266. A BARÁTOMBÓL ELLENSÉGET CSINÁL

267. AKI BE AKAR TÖRNI

268. BEENGEDED S KITÚR A LAKODBÓL

269. BEETETSZ KÁBÍTÓSZERREL

270. BERÚGATOD A GYERMEKEM

271. BETEGKÉNT BÁNSZ VELEM

272. AKI MINDENT RÁM HAGY

273. AKI LEVEGŐNEK NÉZ

274. A BIZALMATLAN(SÁGOT KELTŐ)

275. A BITORLÓ - BIRTOKHÁBORÍTÓ

276. A LELKETLEN BÜROKRATA

***

277. CSAK MAGADDAL TÖRŐDSZ

278. A FELFORDULÁST CSINÁLÓ

279. A CSŐDHELYZETBE HOZÓ

280. A KILAKOLTATÓ

281. AZ  UZSORAHITELBE HAJSZOLÓ

282. AZ ENGEM IGAZSÁGGAL VERŐ

283. AZ ÉHEZÉSEM KÖZÖNYÖSEN FIGYELŐ

284. EL AKAR AZ ORSZÁGBÓL ÜLDÖZNI

285. ELALTATOD VESZÉLYÉRZETEM

286. AKI ELCSIGÁZ  ÉS MEGGYÖTÖR

287. AZ ÉLELMES ELHAPPOLÓ

288. ELHINTED A VISZÁLY MAGVÁT

***

289. A SZERZŐDÉS HÁTULÜTŐIT ELHALLGATÓ

290. A BAJELHÁRÍTÓT GÁTLÓ

291. ELIDEGENÍTESZ MAGAMTÓL

292. AZ ELKEDVETLENÍTŐ

293. A BETEGET ELKEZELŐ

294. A RÓLAM ELLENSÉGKÉPET FESTŐ

295. ELLOPJA AZ ÖTLETEM

296. ELLOPOD TITKAIM ÉS KIKIÁLTOD

297. ELORZOD A JAVAIMAT

298. AZ ELŐJOGOKAT FORMÁLÓ

299. ELMEBETEGNEK NYILVÁNÍTTÓ

300. AZ ELLENSÉGESKEDŐ

***

301. A LELKES ELLENDRUKKER

302. AZ ELKESERÍTŐ

303. ELRONTOD A SZÁM ÍZÉT

304. ELSZAKÍTOD A KÖTELÉKEIMET

305. ELSZÍVOD ELŐLEM A LEVEGŐT

306. ELTITKOLJA A LÉTFONTOSAT

307. ELTITKOLOD-KISAJÁTÍTOD JÓTETTEMET

308. JÓTETTEM SZERINTE ÖNZÉS/GAZTETT

309. ELVAKÍTASZ

310. ELVENNÉ A GYŐZELEM ÖRÖMÉT

311. NEM TELJESÍTED ÍGÉRETED

312. A KÖLCSÖNT AJÁNDÉKNAK VEVŐ

***

313. AKI RÁBESZÉLNE: ADD FEL

314. ELVITATOD ÉRDEMEIMET

315. AZ EMBEREKKEL JÁTSZÓ

316. ENGEDSZ A LEJTŐN LEFELÉ

317. ENGEM HIBÁZTAT, HA KIRABOLJÁK

318. ENGEM KEVER GYANÚBA

319. AZ ENGESZTELHETETLEN

320. ERKÖLCSTELEN FOGADÁST KÖTŐ

321. ESŐ UTÁN AD KÖPÖNYEGET

322. A FEKETELEVEST KIFŐZŐ

323. AKINEK FELCSERÉLHETŐ VAGYOK

324. A FELELŐSSÉG ALÓL KIBÚJÓ - ÁTHÁRÍTÓ

***

325. A LAKÁSOM FELDÚLÓ

326. FELJELENTGETŐ (APEH STB.)

327. A JÓTEVŐM ELLEN LÁZÍTÓ

328. A FÉLREVEZETŐ

329. A FELSŐBBRENDŰSKÖDŐ „KIVÁLASZTOTT”

330. AZ ENGEM GÓJKÉNT KIHASZNÁLÓ

331. A FERTŐZŐ

332. A DOLGAIM, MŰVEIM FIKÁZÓ

333. A FONTOSKODÓ

334. A FONDORLELKŰ

335. A VÉDEKEZEÉS HELYETT TÁMADÓ

336. A ROSSZHISZEMŰ BELEMAGYARÁZÓ

***

337. A MUNKAHELYI FURKÁLÓDÓ

338. A LEHURROGÓ, KIFÜTYÜLŐ

339. A GALÁD GÁNCSOSKODÓ

340. A GÉPKÉNT HASZNÁLÓ

341. A GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT…

342. AKI GONDOKSÁG ALÁ VETETNE

343. A CSAK GONDOT OKOZÓ

344. A PIMASZ PUMPOLÓ

345. A ROSSZ ÉS DRÁGA FOGORVOS

346. A SZÉLHÁMOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ

347. A RÉSZEG KONTÁR KŐMŰVES STB.

348. A CSUPASZÍV MEKK MESTER

***

349. A GONOSZ KANDI KAMERÁS

350. A SZEXET GUSZTUSTALANNÁ TEVŐ

351. A MINDENT BEMOCSKOLÓ

352. A SZENTEKET „DEHEROIZÁLÓ”

353. AZ ESZMÉNYT SÁRBA RÁNGATÓ

354. AZ ÉLETELLENES CINIKUS

355. A GYÁSSZAL TERRORIZÁLÓ

356. AZ ÉSZISTENHITET PROPAGÁLÓ

357. A GYEREKÜNKET ELHAGYÓ

358. A PERMANENS KÖTELESSÉGMULASZTÓ

359. A BŰNEIVEL BÜSZKÉLKEDŐ

360. A – SZELLEMI - GYÚJTOGATÓ

***

361. A SUNNYOGÓ

362. AZ ÖNCÉLÚ KÉTELYT HINTŐ

363. AZ ILLÚZIÓROMBOLÓ

364. A CENZOROM

365. A SZERELMET TETTETŐ

366.A CSÍRÁIM ELTAPOSÓ

367. A MESTERT FELFALÓ STRÉBER

368. A ROVÁSOMRA ÉRVÉNYESÜLŐ

369. A VÉREMET SZÍVOD

370. HAGYOD: ELBÍZZAM MAGAM

371. FELEMEL, HOGY LEEJTHESSEN

372. NYUSZIZ, HOGY VAKMERŐ LÉGY

***

373. A MEGOSZTVA LEURALÓ

374. A NEVETŐ HARMADIK

375. A KÁROMNAK ÖRÜLŐ

376. A LEHÚZÓ KÖZÉPSZER

377. A DÜHÉT RAJTAM LEVEZETŐ

378. AZ ENGEM LESAJNÁLÓ

379. GOLYÓ ELŐL MÖGÉM BÚJÓ

380. MAGAD BÍRÁMNAK TARTÓ

381. A FOGADATLAN PRÓKÁTOROM

382. A CSAK ELLENEM TANÚSKODÓ

383. AZ ENGEM KÖNNYEN BEÁLDOZÓ

384. A SZEMFÉNYEM VESZTŐ

***

385. MOLIERE KÉPZELT BETEGE

386. A SELEJTGYÁRTÓ

387. A TREHÁNY LAKÓTÁRS

388. A GONDATLAN BAKTER

389. A SZÓRAKOZOTT BUSZSOFŐR

390. A SUMÁK

391. A TARTOZÁSÁT „ELFELEJTŐ”

392. A POÉNGYILKOS

393. A NEVETÉST ELŐLED ELNEVETŐ

394. A RÁM SARAT DOBÁLÓ

395. A RAJTAM KÍSÉRLETEZŐ

396. A SZERELMEMMEL KIKEZDŐ

***

397. A SÍRÁSOMON NEVETŐ

398. A TÁRSALGÁST TEMATIZÁLÓ

399. A BRAVÚROM LEKICSINYLŐ

400. A TOLVAJOM ORGAZDÁJA

401. A BOROM PANCSOLÓ

402. A DUPLÁN SZÁMLÁZÓ

403. A BETEGESEN KÍVÁNCSI

404. A TOLAKODÓ HÁBORGATÓ

405. A BETEGSÉGEM BŰNÖNÜL TUDÓ

406. A MŰVEM PLAGIZÁLÓ

407. A HAGYATÉKOM ELSINKÓFÁLÓ

408. A DÖGUNALMAS

***

409. A MŰHIBÁS CSONKÍTÓ

410. A HÁBORÚS USZÍTÓ

411. A GYÓGYSZERGYÁR ÜGYNÖKE

412. A BETEGSÉGEMBŐL ÉLŐ

413. AKÁRÖRVENDŐ SZÁNAKOZÓ

414. A TÉTLENSÉGRE KÁRHOZTATÓ

415. A GYEREKEM ELLENEM NEVELŐ

416. A MINDENT TŐLEM VÁRÓ

417. A VESÉMRE PÁLYÁZÓ

418. ENGEM EGY HULLÁHOZ KÖTÖZŐ

419. A RAFINÁLT KÍNZÓ

420. A HANGOSAN HAMISAN KORNYIKÁLÓ

***

421. A BŰZBOMBÁS

422. A FÜSTÖLŐ – VEGYI HADVISELŐ

423. AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN

424. A NYUGALMAD ZAVARÓ

425. A HÁBORÚ HASZONÉLVEZŐI

426. A TÉGED NYOMORBA TASZÍTÓ

427. A SZÜLŐFÖLDEDRŐL ELŰZŐ

428. A MINDEN LÉPÉSED KÖVETŐ

429. A GYEREKEID BUJTOGATÓ

430. A PÉNZEDÉRT MEGKÁROSÍTÓ

431. AZ A ZAJÁRTALOM OKOZÓ

432. A HÁZIREND FELRÚGÓ

***

433. A NEKED ROSSZAT KÍVÁNÓ

434. A VESZTEDRE ESKÜVŐ

435. A ROMLÁSOD ELŐSEGÍTŐ

436. AZ ELALTATVA KIFOSZTÓ

437. A HÁZAD DOBRA VERŐ

438. A NEVED ODAHAMSÍTÓ

439. A VÉGRENDELETED ELTÜNTETŐ

440. AZ ÖRÖKSÉGBŐL KITÚRÓ

441. A JAVAIDAT BITORLÓ

442. AZ ESZÉT RAJTAD ÉLEZŐ

443. A SZELÍDSÉGEDDEL VISSZAÉLŐ

444. A PISZKOS MUNKÁT VELED VÉGEZTETŐ

***

445. A NEVETSÉGESSÉ TEVŐ

446. A GYEREKED ELŐTT ALÁZÓ

447. A LAKÁSBÓL ELFEKVŐT VARÁZSLÓ

448. A NYAKAMRA KÉST TEVŐ

449. A SZÁRNYAI LEVAGDOSÓ

450. ELEFÁNT A PORCELÁNBOLTOMBAN

451. A HIÁNYOSSÁGOM HANGOZTATÓ

452. A GYERMEKEM MEGBOTRÁNKOZTATÓ

453. A BAJOMBÓL NYERÉSZKEDŐ

454. AZ ISTENEMET KÁROMLÓ

455. A SÍRÁSOM KICSÚFOLÓ

456. A HIDEGZUHANY

***

457. A ROSSZ HÍREKKEL BOMBÁZÓ

458. AZ ENGEM MAJOMKÉNT UTÁNZÓ

459. AZ ENGEM KARIKÍROZÓ

460. A TÉKOZLÓ FIÚ TESTVÉRE

461. A SZOKÁSAIM KICSÚFOLÓ

462. A SZEGÉNYSÉGEM KIPELLENGÉREZŐ

463. A CSENDEM HÁBORÍTÓ

464. A RENDEM BONTÓ

465. A JÁTÉKBAN CSALÓ

466. A FAIR PLAY NEM ISMERŐ

467. A HAZUGSÁGOMNAK FALAZÓ

468. A CINKOS BŰNPÁRTOLÓM

***

469. A METEKOT MEGUTÁLTATÓ

470. AZ OLVASÓKEDVET ELVEVŐ

471. AZ ÉNEKLÉSED BEFAGYASZTÓ

472. A NAPLÓÍRÁSOD ABBAHAGYATÓ

473. A FANTÁZIÁD ELGYENGÍTŐ

474. A RAJUKÉSZSÉGED VISSZAFEJLESZTŐ

475. AZ IGAZSÁGÉRZÉKED ELTOMPÍTÓ

476. A TUDÁSVÁGYAD ELSORVASZTÓ

477. SZENVEDÉLYED, LELKESEDÉSED LEHŰTŐ

478. A HASZNÁLAT UTÁN ELDOBÓ

479. A HATALMÁVAL VISSZAÉLŐ

480. A HALÁLHÍREM KÖLTŐ

****

 

vasorru baba