Payday Loans

Keresés

A legújabb

II. Öncsonkítók, hiánybetegek PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A hiány, a lemondás, a mulasztás és öncsonkítás

Mottók

  1. Amit erő vesz el,

a forgandó szerencse visszaadhatja,

de amiről önként mondasz le,

azt bajos visszaszerezni.

 

  1. A halál előtt állók

mit fájlalnak a legjobban:

nem azt, amit elkövettek,

hanem azt, amit kihagytak…

 

  1. Ne mondj le végleg semmiről,

minden lemondás egy kis halál…

 

  1. Ehess, ihass, ölelhess, alhass,

A mindenséggel mérd magad…

 

Minden, ami hiányozhatott életedből,

s ami miatt csak magadat okolhatod, nem mást…

A NEM TELJES ÉLET

 

I. A féléltűek

II. Az öncsonkítók

III. A részlegesek

IV. Az életgyávák

V. Az igénytelenek

VI. Az önbeskatulyázók

VII. A ki nem teljesedők

VIII. Az elfojtók

IX. Az elsorvasztók

X. A leépítők - leépülők

XI. A gátlásosak

XII. A visszafejlődök

XIII. Az alkalom kihagyók

XIV. A tévedésben maradók

XV. A bűnükben raboskodók

XVI. A csonka családosok

XVII. A nőiségüket-férfiasságukat feladók

XVIII. A magán-szorgalmatlanok

XIX. A mennyiségi szempontúak

XX. Az álmaikat könnyen feladók

XXI. A mizantrópok/tömegemberek

XXII. Az egydimenziósra redukáltak

XXIII. Az idő- és hely-érzéketlenek

XXIV. A hedonisták/aszkéták

 

 

XXV. A hibernált tetszhalottak

XXVI. A vegetálók – elállatiasodók

XXVII. A kőszobrok és az önistenítők

XXVIII. Az egoisták és az altruisták

XXIX. Az esztelenek és a szívtelenek

XXX. A szabadosak és az önrabosítók

XXXI. Az önbetegítők – életjátszmázók

XXXII. A kockázatmentesen „túlélők”

XXXIII. Az örömfosztó bánatvirágok

XXXIV. A nyárspolgárok- a különcködők

XXXV. A kötelességmulasztó életművészek

XXXVI. A szépre érzéketlenek

XXXVII. A jóra nem fogékonyak

XXXVIII. Az igazságot nem ismerők

XXXIX. A hagyományokat elvetők

XL. A közélettől távol maradók

XLI. A szabadságtól, felelősségtől irtózók

XLII. A nagy dolgokba bele sem kezdők

XLIII. Az alkotás megistenülésétől távol maradók

XLIV. A szexuális nyomorban sínylődők

XLV. A nyomot nem hagyók, jelen nem levők

XLVI. A hivatásnélküliek - pályatévesztők

XLVII. A hazátlanok/otthontalanok

XLVIII. Az istentelenek - ördögcimborák

 

 

 

1.

ÖRÖMTELEN

2.

SZEXMENTES
3.

ANALFABÉTA

4.

GYEREKTELEN

5.

TESTVÉR NÉLKÜL

6.

VILÁGTALAN

7.

SZÉPÉRZÉKETLEN

8.

VENDÉG NÉLKÜL

9.

TÁRSASÁGI ÉLETTELEN

10.

SÜKET

11.

„BOTFÜLŰ” SKATULYA

12

NAGYOTHALLÓ-SZELEKTÍV HALLÁSÚ

 

*

 

 

13

GYERMEKÉLETTELEN

14

KORAVÉN

15

INFANTILIS/SZENILIS

16

KIMARADÓ FELNŐTTKOR

17

ÉLETMŰ NÉLKÜL

18

HUMORTALAN

19

NEM MULATÓ

20

NEM SPORTOLÓ

21

NEM KÖNYVOLVASÓ

22

REGÉNYTELEN

23

KALANDTALAN

24

ISTENTELEN BALGA

 

*

 

 

25

ISTENÉLMÉNYTELEN

26

ELVTELEN - RÖGESZMÉS

27

MÁMORTALAN - HOLTRÉSZEG

28

ÖNKÍVÜLETTELEN

29

ÉLETTÁRSTALAN

30

BARÁT NÉLÜL

31

PÁTOSZTALAN

32

TÁJÉKOZATLAN

33.

MŰVELETLEN

34.

HAJLÉKTALAN

35.

HAZÁTLAN

36.

OTTHONTALAN

 

*

 

 

37.

GYEREKSZOBÁTLAN

38.

VÍZISZONYOS

39.

TÉLI ÁLMOT ALVÓ

40.

NAPFÉNYTELEN

41.

SZABADIDŐTLEN

42.

TUDATLAN

43.

TANULATLAN

44.

NEVELETLEN

45.

ILLEMTUDATLAN

46.

FELVILÁGOSULATLAN

47.

ÖNTUDATLAN

48.

ÖNISMERETLEN

 

*

 

 

49.

KERTMŰVELETLEN

50.

NÖVÉNYISMERETLEN

51.

NAGYSZÜLŐTLEN

52.

NEM ÉNEKLŐ

53.

HANGSZERTELEN

54.

MUNKAALKOHOLISTA

55.

JÁTÉKTALAN

56.

JÁTÉKOSSÁGMENTES

57.

NEM REPÜLT

58.

NEM FÜLLENTETT

59.

NEM VOLT RÉSZEG

60.

NEM KÁROMKODOTT

 

 

 

61.

NEM UGRATOTT

62.

NEM MÓKÁZOTT

63.

NAPLÓTLAN

64.

NEM ÉPÍTETT HÁZAT

65.

NEM ÜLTETETT FÁT

66.

NEM VOLT VIZITÚRÁN

67.

NEM SZEMLÉLŐDÖTT

68.

NEM LÁTOTOTT NAPFELKELTÉT

69.

NEM CSODÁLTA A CSILLAGOS EGET

70.

NEM VOLT KATONA

71.

RÉGÓTA NEM SÍRT

72.

SOSEM KACAGOTT

 

*

 

 

73.

NEM VOLT ÖNFELEDT

74.

NEM KÉJELGETT…

75.

NEM VOLT HOBBIJA

76.

KEDEVTELÉSTELEN

77.

HIVATÁSTALAN

78.

MUNKÁTLAN

79.

ÖNBIZALMATLAN

80.

STÍLUSTALAN

81.

SZÓKINCS HIÁNYOS

82.

ANYANYELVTÖRŐ

83.

ÍZLÉSTELEN

84.

CÉLTALAN

 

*

 

 

85.

DOLOGTALAN

86.

HELYTELEN

87.

IDŐÉRZÉKETLEN

88.

RITMUSTALAN

89.

LENDÜLETTELEN

90.

BÁTORTALAN

91.

ÖNVÉDTELEN

92.

ESZTELEN

93.

SZÍVTELEN

94.

LÁBATLAN

95.

KEZETLEN

96.

FEJVESZTETT

 

*

 

 

97.

ÜGYETLEN

98.

ÜGYEFOGYOTT

99.

EMBERTELEN

100.

ÉRDEKTELEN - UNALMAS

101.

HITETLEN

102.

ÉRZÉKETLEN

103.

TŰZTELEN

104.

SZENVEDÉLYMENTES

105.

NEM FŐZÖTT MAGÁNAK-MÁSNAK

106

NEM UDVAROLT(AK NEKI)

107

NEM MÉRTE-

MÉRETTETTE MEG MAGÁT

108

NEM HATOTT RÁ MOZART STB.

 

*

 

 

109.

NINCS BESZÉLGETŐTÁRSA

110.

NINCS VITAPERTNERE

111.

A FÉLKARÚ ÓRIÁS

112.

NINCS SAJÁT LAKÁSA

113.

NINCS KEDVENC ÉTELE

114.

NEM JÁRT SZÍNHÁZBAN

115.

NINCS TÖRZSKOCSMÁJA

116.

NINCS EGYESÜLETI TAGSÁGA

117.

NINCS KÖRE, KLUBJA

118.

NEM ISMERI SZÜLŐFÖLDJÉT

119.

NEM TUD

IDEGEN NYELVEN

120.

NEM ISMERI

CSALÁDTÖRTÉNETÉT

 

 

 

121.

NEM ISMERI

NEMZETE TÖRTÉNETÉT

122

NEM TANULT MESTERSÉGET

123.

NEM TUD

TÜZET RAKNI,

KÁLYHÁT BEFŰTENI

124.

NEM ISMERI

A NÉPMŰVÉSZETET

125.

NEM MOND,

HALLGAT MESÉKET

126.

NEM MOND,

HALLGAT VICCET

127.

NINCS FOGALMA

128.

NINCS KÉPZELŐEREJE

129.

NINCS LELKIISMERETE

130.

NEM TART ÜNNEPET

131.

NEM TEMETI,

GYÁSZOLJA HALOTTAIT

132.

NEM KÉSZÜL A HALÁLRA

 

***

 

 

133.

NINCS HAGYATÉKA,

NINCS VÉGRENDELETE

134.

NEM ÜLT FEL A LÓRA

135.

SOSEM CSAVARGOTT

136.

NINCS ÉRDEKLŐDÉSI KÖRE

137.

NEM TUD/SZERET TÁNCOLNI

138.

CSONKA A CSALÁDOD

139.

NINCS BÚVÓHELYE

140.

NINCS ZAVARTALAN

141.

NEM TUD VITATKOZNI

142.

NEM TUD

ALKALMAZKODNI

143.

NEM HŰSÉGES

144.

NINCS KITARTÁSA

 

***

 

 

145.

NEM ÁPOLJA KAPCSOLATAIT

146.

NEM TUD

KAPCSOLATOT TEREMTENI

147.

NEM TALÁLOD FEL MAGAD

148.

NEM KONTINENS

149.

NEM LÁTTAD RÓMÁT,

SEPSISZENTGYÖRGYÖT

150.

NEM VOLT

NOMÁD TÁBORBAN

151.

NEM LEVELEZETT

152.

NEM

AD/KAP

AJÁNDÉKOT

153.

NEM

SZEREZ

KELLEMES MEGLEPETÉST

154.

NEM TUD

TÉRKÉPRŐL

TÁJÉKOZÓDNI

155.

NEM ISMERI A TESTÉT

 

***

 

 

156.

NEM

ISMERI FEL

A BETEGSÉGEKET

157.

NINCS LELKED

158.

NEM

ÉRDEKLIK

A LELKI DOLGOK

159.

SOSINCS KÖLTŐPÉNZED

160.

NINCS MONDANIVALÓD

161.

NEM

FILOZÓFÁLSZ

162.

SZAKBARBÁR VAGY

163.

NEM TÖPRENG,

NEM MERENG,

NEM RÉVED

164.

NEM

ÉRDEKEL

MÁSVILÁG

165.

NEM

AZ ÉLETNEK

TANULGATTÁL

166.

NEM VOLT

ATYAI JÓBARÁTOD

167.

NEM

ISMERED

ROKONAIDAT

 

***

 

 

168.

NEM

ISMERSZ

MÁS KULTÚRÁT

169.

NEM VAGY

NYITOTT AZ ÚJRA

170.

NEM VÁLOGAT

SZELLEMI TÁPLÁLÉKBAN

171.

NEM

AD-KÉR

KÖLCSÖN

172.

NEM

TUDOD

KIFEJEZNI MAGAD

173.

NEM

NEVELT FEL

EGY GYEREKET

174.

NEM VOLT

NAGYPAPÁS

JUTALOMJÁTÉKA

175.

NEM TUD KONSPIRÁLNI

176.

NEM

TUD/AKAR

SZÖVETKEZNI,

SZERVEZKEDNI

177.

NINCS ÁLLÓKÉPESSÉGE

178.

NINCS SAJÁT VÉLEMÉNYE

179.

NEM VÁLT FELNŐTTÉ

180.

NEM TUDTA, FIÚ-E VAGY LÁNY

 

 

 

 

181.

NEM ÁLLT LÁBRA

181.

NEM ŐRZI EMLÉKEIT

182.

NEM

ÖLTÖZIK

ELŐNYÖSEN

183.

NEM

VESZ RÉSZT

A KÖZÉLETBEN

184

NEM KÉR TANÁCSOT

185.

NEM

HALAD

A KORRAL

186.

NEM

ISMERI

A TAPINTATOT

187.

NEM

VÁLLAL

KOCKÁZATOT

188.

NEM

PRÓBÁLT

SZERENCSÉT

189.

NEM

BARKÁCSOLT

190.

NEM EVEZETT,

NEM VITORLÁZOTT

191.

NINCS

EGYENSÚLYÉRZÉKE

192.

NEM

KERÉKPÁROZOTT

 

***

 

 

193.

SOHA NEM TÜNTETETT

194.

NEM SZTRÁJKOLT

195.

NYÍLTAN

NEM TILTAKOZOTT

196.

NEM

KERESTE

AZ IGAZSÁGOT

197.

LEMONDOTT

A SZABADSÁGAIRÓL

198.

LEMONDOTT

AZ ÁLMAIRÓL

199.

ALÁBBADTA

AZ IGÉNYEIT

200.

NEM ÖRÜLTÉL MÁS ÖRÖMÉNEK

201.

NEM VOLT TÜNDÉRVILÁGOD

202.

NEM TÁRSALOGTÁL

A SZELLEMVILÁGGAL

203.

NEM

VEREKEDTÉL MEG

A VÉLT IGAZADÉRT

 

***

 

 

204.

NEM BECÉZTÉL,

NEM GÚNYOLTÁL

205.

SEMMIT

NEM FEJEZTÉL BE

206.

NEM

TANULTÁL

ELLENSÉGEDTŐL

207.

NEM

VOLTAK

ÁLLATI TANÍTÓID

208.

NEM

ELEGET

MODAKODTÁL

209.

NEM

ÁLLT SZÓBA

IDEGENEKKEL

210.

NEM

GYŰLÖLTED MEG

A HALÁLOS BŰNÖKET

211.

NEM

ETTÉL,

SÜTÖTTÉL

HÁZI KENYERET

212.

NEM

JÁRTÁL

TANULMŰNYÚTON

213.

NEM

VOLTÁL

CSEREGYEREK

214.

NEM

LÁTTAD

A TENEGERT

215.

NEM

TUDSZ

KÖSZÖNNI,

KÖSZÖNTENI

216.

NEM

TUDSZ

FEJBŐL-SZÍVBŐL

VERSET, DALOKAT

 

***

 

 

217.

NEM

ŐRIZTED MEG

A BIZALMAS TITKOKAT

218.

NEM

TUDTÁL

KISGYEREKKEL

SZEREPJÁTÉKOZNI

219.

NEM

TUDTAD

ÉRZÉSEID

KIMUTATNI

220.

NEM

TANULT MEG

JÓL SZÁMOLNI

221.

NEM

TUD

KARIKÍROZNI

222.

NEM

SZERET

VICCELŐDNI

223.

NEM TUD

LOPAKODNI,

CSÖRTETNI

STB.

224.

NEM

TUD

MAGÁNAK.

- MÁSNAK -

PARANCSOLNI

225.

NEM

TUDSZ

ELLENÁLLNI

A KÍSÉRTÉSNEK

226.

NEM

TUDSZ

NÉZETEDDEL

EGYEDÜL MARADNI

227.

NEM

TUDSZ

TETTETNI

228.

NEM

TUDSZ

MÉRTÉKET TARTANI

 

***

 

 

229.

NEM

TUDSZ

NEMET MONDANI

230.

NEM

TUDSZ

HAZUDNI

231.

NEM

ISMERI

A KEGYES CSALÁST

232.

EMBERISMERETLEN

233.

ÖNISMERETLEN

234.

NEM NŐSÜL

235.

NEM MEGY FÉRJHEZ

236.

NEM TART FARSANGOT

237.

NINCS KARÁCSONY(FÁJ)A

238.

NEM BÖJTÖLT

239.

NEM VOLT ÖNKRITIKÁJA

240.

NEM ÁLDOZOTT

 

 

 

 

241.

NEM

VOLT LEGÉNYBÚCSÚD

242.

NEM

VOLT OTT

A HALOTTAS ÁGYNÁL

243.

NEM

VOLT OTT

A SZÜLETÉSÉNÉL

244.

NEM

ÉRTETTE/

ÉLT VELE:

IRÓNIA

245.

NEM

VOLTÁL

VALAKI MINDENE

245.

NEM

BECÉZTÉL,

DÉDELGETTEK

246.

NEM

TUDTAD

MEGKÜLÖNBÖZTETNI:

ELLENSÉGEK/JÓBARÁTOK

247.

NEM

TUDTÁL

PARANCSOLNI/SZOLGÁLNI

248.

NEM

ITTÁL

JÓ BORT

249.

NEM

BÚCSÚZTÁL EL

250.

NEM

ŐRITED MEG

A SZÜZESSÉGED

251.

NEM

VIRRASZTOTTÁL

252.

NEM

ADTÁL MAGADNAK

GONDOLKODÁSI IDŐT

 

***

 

 

253.

NEM

TUDTÁL

IDŐBEN DÖNTENI

254.

NEM

VOLT

LELKI BÉKÉD

255.

NEM

ADTÁL,

KÉRTÉL

VIGASZT

256.

NEM

KERESTED

A HIVATÁSOD

257.

NEM

ÖRÜLTÉL

APRÓSÁGOKNAK

258.

NEM

VOLT

HÁZÁNÁL

VIGALOM

259.

NEM

KÉTELKEDTÉL

(VAKHIT/BALHIT)

260.

NEM

TUDTÁL

TÜRELEMMEL VÁRNI

261.

NEM

TUDTÁL

ELSZAKADNI

262.

NEM

MERTED

MEGCSÓKOLNI

263.

NEM

TUDTÁL

TITKOT TARTANI

 

***

 

 

264.

NEM

TUDTÁL

KONSPIRÁLNI

265.

NEM

TUDOTT

KOMPROMISSZUMOT KÖTNI

266.

NEM

TUDTÁL

IDŐZÍTENI

267.

NEM

TUDSZ

LAZÍTANI

268.

NEM

GYŰJTÖTTÉL

KÖNYVTÁRAT

269.

NEM

VOLTAK

KEDVENC DALAID

270.

NEM

KÖSZÖNTÖTTÉL,

KÖSZÖNTÖTTEK

271.

NEM

MERTÉL

KÉRDEZNI

272.

NEM

TÖRŐDTÉL

GYEREKEIDDEL

273.

NEM

FIGYELTÉL

SZERETTEID

TITKOS VÁGYAIRA

274.

NEM

TARTOTTAD MEG

ADOTT SZAVADAT

275.

NEM

URA

A SZAVÁNAK

276.

NEM

TUDOTT

HEVÜLNI,

LÁNGOLNI

 

***

 

 

277.

NEM

TUDTÁL

VESZÍTENI

278.

NEM

TUDTÁL

JÁTSZANI

279.

NEM

ISMERTE

A FAIR PLAYT

280.

NEM VÁRTAD MEG AZ ÉRÉST

281.

NEM VÁRTAD KI AZ IDŐD

282.

NEM

KERESTÉL

KOMPROMISSZUMOT

283.

NEM

INDULTÁL,

ÉRKEZTÉL

MÉG IDŐBEN

284.

NEM

TUDTÁL

ÉRVELNI

285.

NEM

GONDOLODTÁL

A VÉGCÉLOKON

286.

NEM

TDTÁL

CÉLHOZ ESZKÖZT

JÓL KIVÁLASZTANI

287.

NEM

KUTATTAD

REJTETT DIMENZIÓIDAT

288.

NEM

TARTALÉKOLTÁL

NEHEZEBB IDŐKRE

 

***

 

 

289.

NEM FOGADTAD MEG ANYÁD SZAVÁT

290.

NEM TISZTELTED AZ ÖREGEKET

291.

NEM TANULTÁL AZ ÁLLATOKTÓL

292.

NEM LETT HÁZADBÓL OTTHON

293.

NEM ÉREZTED ORSZÁGOD HAZÁDNAK

294.

NEM TETTÉL A KÖZÉRT SEMMIT

295.

NEM CSINÁLTÁL A HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT

296.

NEM ÉLTÉL A RITKA JÓ ALKALOMMAL

297.

NEM FOGTAD FÜLÖN A SZERENCSÉT

298.

NEM TARTOTTAD SZÁRAZON A PUSKAPORT

299.

NEM ENGEDTED BE A NAPFÉNYT

300.

NEM TÁVOZTATTAD EL A SÁTÁNT

 

 

 

301.

NEM TÉRTÉL VISSZA A TERMÉSZETHEZ

302..

NEM HAGYTAD EL A VÁROST

303,

NEM KÓSZÁLTÁL A RÉTEKEN

304.

NEM ÁPOLTAD A KAPCSOLATAIDAT

305.

NEM FÉLTÉL A FARKASTÓL

306.

NEM BETONRA ÉPÍTETTED HÁZAD

307.

NEM FIGYELTÉL A BARÁTI INTÉSRE

308.

NEM MOSAKODTÁL HIDEG VÍZBEN

309.

NEM TÁMOGATTAD A RÁSZORULÓT

310.

NEM IRGALMAZTÁL AZ ELBOTLÓNAK

311.

NEM ENGEDTED MAGADHOZ KÖZEL…

312.

NEM MERENGTÉL EL ALKONYATKOR

 

***

 

 

313.

NEM ADTÁL MAGADRA

314.

NEM VÁGTÁL BELE A KALANDBA

315.

NEM ÉRTETTED A VILÁGOT

316.

NEM JUTOTTÁL EL A MÁSIK LELKÉIG

317.

NEM VOLT „KÁROS SZENVEDÉLYED”

318.

NEM SZOKTÁL BOLONDOZNI

319.

NEM TUDTÁL RÖGTÖNÖZNI

320.

NEM TÖRÖLTETTED MAGAD A HALÁLLISTÁRÓL

321.

NEM ÉLVEZTED AZ ÁLDOT MAGÁNYT

322.

NEM VOLTÁL MÁSSAL EGY TEST-LÉLEK

323.

NEM MENTÉL POKOLRA…

324.

NINCS MŰVEDNEK SORS ARANYFEDEZETE

 

***

 

 

325.

NEM LEBEGTÉL A FÖLD FELETT

326.

NEM VOLT NYITVA AZ AJTÓD

327.

NEM VOLT NYITOTT AZ ELMÉD

328.

NEM VÁLASZTOTTÁL EGY ISTENT

329.

NEM ESKÜDTÉL ÖRÖK HŰSÉGET

330.

NEM KERÜLTED A KÍSÉRTÉSEKET

331.

NEM KERESTED A BAJOK GYÖKERÉT

332.

NEM AKARTÁL SENKIVEL ROSSZBA LENNI

333.

NM VOLT SZENT MEGGYŐZŐDÉSED

334.

HIÁNYZOTT A KATARZIS, A PURGATÓRIUM

335.

NEM REPÍTETT, DE VONSZOLT A SORS

336.

NEM VOLTÁL SENKINEK AZ EGYETLENE

 

***

 

 

337.

NEM KÉRTED BÖLCSEBB TANÁCSÁT

338.

NEM TUDTÁL LESZOKNI…

339.

NEM TALÁLTAD A KÖZÉPUTAT

340.

NEM A MINŐSÉGRE TÖREKEDTÉL

341.

NEM ÖRÜLTÉL A KRITIKÁNAK

342.

NEM ENGEDTED ÁTVILÁGÍTANI MAGAD

343.

NEM HITTED, HOGY BOLDOG LEHETSZ

344.

NEM DOBTAD KI A BALLASZTOT LÉGHAJÓDBÓL

345.

NEM ÉREZTED ÁT AZ ALÁZATOT

346.

NEM TUDTAD, MIRE VAGY RENDELVE

347.

NEM IMÁDTAD TEREMTŐDET

348.

NEM KERESTED ISTENT

 

***

 

 

349.

A MESÉK NEM RÓLAD SZÓLTAK…

350.

NEM ÁLDOZTÁL NAGYÉRT NAGYOT

351.

AMIT INGYEN KAPTÁL, NEM NECSÜLTED

352.

NEM TUDTAD MÁS HELYÉBE KÉPZELNI MAGAD

353.

NEM FEJLESZTETTED EMPÁTIÁD

354.

NEM TÁRTAD FEL TUDATALLATIDAT

355.

NEM REFLEKTÁLTÁL VAK MEGSZOKÁSAIDRA

356.

NEM TUDTÁL MÉRTÉKET TARTANI

357.

NEM TUDTÁL VISSZAKOZNI

358.

NEM BÁNTÁL MEG SOHA SEMMIT

359.

NEM MÉRTED FEL TETTED KÖVETKEZMÉNYÉT

360.

IRTÓZTÁL A HUNCUT, PAJZÁN DALOKTÓL

 

 

 

361.

NEM ELLENKEZETT, TILTAKOZOTT

362.

NEM VÁLOGATTAD MEG BARÁTAIDAT

363.

NEM VÁLOGATÓS SZELLEMI TÁPLÁLÉKBAN

364.

NEM TUDTAD KIFEJEZNI ÉRZELMEID

365.

NEM VETTED IGÉNYBE A ZENE HATALMÁT

366.

NEM ISMERTED/SZERETTED A NÉPDALAINKAT

367.

NEM MERTED ELHAGYNI A MAMAHOTELT

368.

NEM ÉRT A NEVED

369.

NEM VIGYÁZTÁL TISZTESSÉGEDRE

370.

HAGYTAD MAGAD LEBESZÉLNI…

371.

NEM VETTED KOMOLYAN A BŰNEIDET

372.

NEM TUDTÁL SZABADULNI BŰNTUDATTÓL

 

***

 

 

373.

LEMONDTÁL A BÖLCSELKEDÉSRŐL

374.

NEM ISMERKEDTÉL IDEGENEKKEL

375.

CSAK ÁTVÉSZELTED AZ ÜNNEPEKET

376.

CSAK MEGÚSZTAD AZ IAKOLÁIDAT

377.

NEM KÖLTÖTTÉL A KULTÚRÁRA

378.

NEM SZAKADTÁL EL A TELEVÍZIÓTÓL

379.

NEM VOLT IGÉNYES MUNKÁJÁRA

380.

NEM VOLTÁL KÖVETKEZETES

381.

LEMONDTÁL A SZÜLÉS ÁTÉLÉSÉRŐL

382.

EGY DOLOGBAN SEM LETTÉL KIVÁLÓ

383.

NEM VOLT KITARTÓ SZORGALMAD

384.

A JÓ SZÓVAL, DISÉRETTEL SPÓROLTÁL

 

***

 

 

385. NEM MONDTÁL NEMET A GONOSZNAK

386. NEM EMELTED MAGASRA LÉCED

387. NEM TUDTÁL KIKAPCSOLÓDNI

388. NEM KÉRTED FEL TÁNCOLNI

389. NEM MERTED MEGCSÓKOLNI

390. NEM VALLOTTÁL SZERELMET

391. NEM VOLT TARTALÉKOD

392. NINCS FŐZÉSI-SZERELMI FANTÁZIÁD

393. NEM ÍRTÁL HOSSZABB LEVELEKET

394. NEM ŐRIZTED A CSALÁDI RECEPTEKET

395. NINCS MAGADHOZ VALÓ ESZED

396. NEM A SAJÁT UTAD JÁRTAD

 

***

 

 

397.

NEM MENTÉL ORVOSHOZ

398.

NEM TUDTÁL SPÓROLNI

399.

NEM TUDTÁL ALKUDNI

400.

NEM TETÉL BIZONYSÁGOT

401.

NEM TANULTÁL MEG BICIKLIZNI

402.

NEM FEKÜDTED KI A BETEGSÉGED

403.

ELHANYAGOLTAD A KÖTELESSÉGEIDET

404.

NEM TUDTÁL URALKODNI MAGADON

405.

NEM VOLT ELEGET UNOKÁIVAL

406.

NEM LÁTTA NAPPAL GYEREKEIT

407.

NEM KEZDEMÉNYEZTÉL BÉKÜLÉST

408.

NEM VOLT CIGÁNY/ZSIDÓ BARÁTOD

 

***

 

 

409.

NEM SZEREZTÉL DIPLOMÁT

410.

NEM JÁRTÁL UTÁNA

411.

NEM VÁLLALTAD A JELÖLÉST

412.

NEM TARTOTTAD MEG FOGADALMAD

413.

NEM ADTAD MEG A MÓDJÁT

414.

NEM TETTED HASZNOSSÁ MAGAD

415.

NEM MERTED MEGGYÓNNI BŰNEIDET

416.

NEM SZERETTÉL FELTÉTLENÜL

417.

NEM ENGEDTED SZERETNI MAGAD

418.

NEM ISMERTED FEL AZ ELLENSÉGED

419.

NEM SZÁMOLT LE HAMIS ILLÚZIÓKKAL

420.

NEM BÍRTAD KI…

 

 

 

421. HELYETTED MÁS ÉLT

422. NEM KERESTÉL/TALÁLTÁL

423. VISSZAFEJLŐDTÉL - RETARDÁLT

424. NEM ŐRIZTED MEG: EMLÉKTÁRGY

425. ÖNKÉNTES CÖLIBÁTUS

426. NEM TANULTÁL MEG SÍELNI

427. KIMARADTAK A TÉLI SPORTOK

428. ÁTDOLGOZTAD A FELNŐTTKOROD

429. ISKOLÁBAN TELT AZ IFJÚSÁGOD

430. NEM KÉRTÉL REPETÁT

431. NEM VALLAOTTAD BE SZEX VÁGYAD

432. NEM ÉLTÉL A JOGAIDDAL

 

***

 

 

433.

FOGALMAD SINCS

434.

NINCS ŐRANGYALOD

435.

NEM TUDSZ BÖJTÖLNI

436.

NEM VOLTÁL ELÉGEDETT

437.

NEM TUDTÁL NAPI HÁLÁT ADNI

438.

NEM VOLT JÁTSZÓTÁRSAD

439.

NEM MERTÉL ÖNFELEDT LENNI

440.

NEM TUDTÁL KACAGNI

441.

NEM NÉZTED MEG A SZÉP NŐKET

442.

NEM ÉLVEZTED AZ ÉTELEKET

443.

NEM IMÁDTAD A NAPOT

444.

NEM TANULTÁL NYELVEKET

 

***

 

 

445.

NINCS INGYEN ÖRÖMFORRÁSOD

446.

NINCS ARIADNÉ FONALAD

447.

NEM TUDSZ VARÁZSIGÉT

448.

NEM TUDSZ ENGEDNI

449.

NEM VOLT KUTYATÁRSAD

450.

NEM TUDTÁL AJÁNDÉKOZNI

451.

NEM GYÖNYÖRKÖDTET EGY FŰSZÁL

452.

NEM JÁRTAD BE SZÜLŐFÖLDED

453.

NEM TUDTÁL SÍRNI

454.

NEM MERTÉL HÁZAT ÉPÍTENI

455.

LEMONDTÁL A KÖLTÖZÉSRŐL

456.

LEMONDTÁL IFJÚ ÁLMAIDRÓL

 

***

 

 

457.

NINCS KEDVTELÉSED

458.

NINCSENEK SKRUPULUSAID

459.

NINCS IDŐÉRZÉKED

460.

NINCS STABIL ÉLETFORMÁD

461.

NINCS VÍZIÓD

462.

NINCS ÖSSZEKÖTTETÉSED

463.

NINCS CSALÁDI RECEPTED

464.

NINCS KEDVES KUCKÓD

465.

NINCS ELŐDÖD, NINCS UTÓDOD

466.

NINCS TITKOD

467.

NINCS PÉLDAKÉPE

468.

NINCS TÁRSAS FELLÉPÉSE

***

469.

ELAVULT A TUDÁSOD

470.

LEÉPÜLT A SEGÍTŐKÉSZSÉGED

471.

LELSORVADTAK AZ IZMAID

472.

NINCS ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYED

473.

NINCS KELLŐ ÜGYESSÉGED

474.

NINCS SZERSZÁMOD

475.

NINCS EVŐESZKÖZÖD

476.

NINCS ELADHATÓ ÁRUD

477.

NINCS, AKI MEGÖLELJEN

478.

NINCS KITŐL SEGÍTSÉGET KÉRNI

479.

NINCS JÓ ÖTLETED, GONDOLATOD

480.

NINCS VELED A NAGYCSALÁD

+

 

ZÁRSZÓ:

 

Babits Mihály

Szimbólumok

(Stanzák)

Ne mondj le semmiről.

Ne mondj le semmiről. Minden lemondás

egy kis halál. Ne mondj le semmiről.

Minden halál gyilkosság (lélekontás):

Meghalni bűn, ne mondj le semmiről,

Isten művét rongálja bármi rontás,

meghalni bűn, ne mondj le semmiről:

minden vágyad az Isten szava benned

mutatva, hogy merre rendelte menned.