Payday Loans

Keresés

Kenedy Géza: Az élet könyve PDF Nyomtatás E-mail
Az én internetes könyvtáram
2015. június 29. hétfő, 07:13

 

Kenedy Géza

Az élet könyve

 

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Az olvasóhoz

Világ

Filozófia

Koreszmék

Erkölcsi értékek

Az élet mértékei

Optimizmus, pesszimizmus

Hit és tudás

Idealizmus, realizmus

Tragikum

Világfelfogás

Szabadakarat

Életszabályok

Jellem

Férfiasság

Alkalmazkodás

Önérzet

Jellemhibák

Önzés

Erkölcs és jog

Okosság

Bátorság

Igazság

Hazugság

Jóság

Becsület

 

Asszony

Szépség

Kedvesség

Hiúság

Szeretetlenség

Férjhezmenés

Női becsület

Hősiesség

Szemérem

Rágalmak

Feminizmus

Jól van nevelve

Jóravaló asszony

Barátság

Kacérság

A rossz asszony

Fölvilágosítás

 

Szerelem

Egymáshozvalóság

Őszinteség

Megbízhatlanság

Kiváncsiság

Féltékenység

Gazdagság

Lázadások

Gyarlóságok

Bizalom

 

Házasság

Családi boldogság

Menjen férjhez!

Tegeződés

Mesterkedések

Unokatestvérek

Igazság-keresés

Műveltség

Érdekházasságok

Hozomány

A házibarát

A mult

Férj és feleség

Összeveszések

Szerelmi házasságok

Elhidegülések

Az utolsó szó

Válás

 

Élet

Élet-igazságok

Szellemesség

Illem

Étkezés

Erények

Vagyon

Protekció

Türelmesség

A világ

Diszkréció

Eszesség, okosság

Stílus

Igazság, hazugság

Az ősök

Arrogancia

Pletyka, botrány

Kellemes

Műveltség

Nevelés, gyakorlás

Előkelőség

Konvenciók

Vendégek

Fényűzés

Szivességek

Életpályák

 

Vigasztalások

Idegesség

Megtisztulások

A lélek válságai

Könyörületesség

Kétségbeesés

Halál

Öngyilkosság

Demoralizáció

 

ForgácsokAz olvasóhoz

Könyvem második kiadása óta egy egész-, vérrel és könnyel bőven megszentelt évtized telt el. Ma ugy érzem, mintha azóta a lelkek is sok mindenben megváltoztak volna; abban pedig bizonyos vagyok, hogy sok új kétség-, de még több új föladat vegyült életünkbe. Ezért határoztam el magam a szükségessé vált új kiadás átdolgozására. Lényegén azonban alig kellett valamit változtatnom.

A belefoglalt följegyzések, figyelmeztetések és útbaigazitások - régiek és újak egyaránt - a körülöttem hullámzó élet melegében születtek. Az olvasó tehát ne keressen bennük most se valami számitó rendszert vagy célzatot. Egyetlen törekvésem most is csak az volt, hogy neki élete utján örömeiben, szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban hasznára, vagy legalább vigasztalására legyek.

Mindnyájan rászorultunk.

Budapesten, 1923 őszén.
A szerző.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2