Payday Loans

Keresés

Gloria victis 1956 PDF Nyomtatás E-mail
1956 - Magyar Októberi Forradalom/Szabadságharc

Gloria victis 1956
Az 1956-os magyar szabadságharc költői visszhangja a nagyvilágban


TARTALOM, ZÁRÓSZÓ, POSTSCRIPTA hálózatos verzió megnyitása  Open the online version

Tartalom

A Kiadó előszava
Publisher's preface

Albert Camus
A magyarok vére
The blood of the Hungarians
Le sang des Hongrois
Das Blut der Ungarn
Sangre Húngara

Európa (Europe)
Norvégia - Norge (Norway)
Svédország - Sverige (Sweden)
Dánia - Danmark (Denmark)
Finnország - Suomi (Finland)
Németország - Deutschland (Germany)
Ausztria - Österreich (Austria)
Svájc - Schweiz (Switzerland)
Egyesült Királyság - United Kingdom
Hollandia - Nederland (Holland)
Belgium - Belgique (Belgium)
Franciaország - France (France)
Olaszország - Italia (Italy)
Spanyolország - España (Spain)
Portugália - Portugal (Portugal)
Görögország - Ellas (Greece)

Észak-Amerika (North America)
Egyesült Államok - United States (USA)
Kanada - Canada

Dél-Amerika (South America)
Brazilia - Brasil
Uruguay - Uruguay
Argentina - Argentina
Chile - Chile
Honduras - Honduras
Salvador - El Salvador
Martinique - Martinique

Ausztrália (Australia)
Ausztrália - Australia

Ázsia (Asia)
Malájzia - Malaysia
Vietnám - Vietnam
Thajföld - Thailand
Nemzeti kína - China
Törökország - Türkiye (Turkey)

Afrika (Africa)
Algéria - Algérie (Algeria)
Nigéria - Nigeria
Kenya - Kenya

A vasfüggöny mögötti költők visszhangja
(The response of poets from behind the iron curtain)
Észtország - Eesti (Estonia)
Lettország - Latvija (Latvia)
Lengyelország - Polska (Poland)
Csehország - Cesko (Czech)
Szlovákia - Slovensko (Slovak)
Románia - România (Romania)
Jugoszlávia - Jugoslavija (Yugoslavia)
Bulgária - Balgaria (Bulgaria)
Kozákok - Kasakija (Cossack)
Ukrajna - Ukrajina (Ukraine)
Oroszország - Rossija (Russia)

Függelék (Appendix)Zárószó

Gloria Victis: "Dicsőség a legyőzötteknek" című kötet csupán formailag költői antológia, lényegében azonban több: nemzetek, népek lelkiismeretének és együttérzésének dokumentuma, a széles világ tanuságtétele az 1956-os magyar szabadságharc eszméi mellett.

Nem magyarok beszélnek itt magukról, igazságukat és fájdalmukat a világ költői és művészei tolmácsolják, akikben visszhangot vert a budapesti forradalmi rádió utolsó üzenete: "Mi most meghalunk Európáért": meghalunk a szabadságért, a világ szabadságáért.

Tíz év óta sokféle hangon szóltak a forradalomról a világsajtó nagy kommentátorai, a jelenkor történetírói és filozófusai, de mégis a legmélyebb emberi vallomást a kortárs költők tették. Ők a történelem igazi krónikásai és e verseik túlélik a kort, amelyben a zsarnokság tombolt.

Tudjuk, gyűjteményünk nem teljes. Nagyrészt hiányzik az antológiából a ma is elnyomás alatt élő népek visszhangja. Költőik a száműzetésben pedig csak töredékét adják vissza mindannak, amit nemzetük érez. A diktatúrák szigorúan elrejtették a világ elől azt a tényt, hogy a magyar forradalommal az elnyomott népek mennyire együtt éreztek. Mégis kiszivárgott hire és rövidesen megtudtuk: Varsóban egész sorozat vers jelent meg nyomtatásban s Moszkvában is megérezte az orosz ifjúság a tenger rengését. Illegálisan megjelent litografált verseskötettel adtak visszhangot ("Phönix" Moszkva, 1961.) s csempészték át a diktatúra határán a fájdalom, a szolidaritás tanuságtételét, az utolsó "romantikus forradalom" mellett. Ugyanaz az orosz lélek szólal meg e verseikben, mely a megszálló katonáik kezéből a forradalom napjaiban kivette a fegyvert s a felkelő nép oldalára állított sokakat, akik soraink közt haltak meg. Ismeretes, hogy a zsarnokságnak új seregeket kellett küldenie szabadságharcunk leverésére.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy túl az aknamezőkön, a többi keleteurópai országból még sok ilyen vers kerül elő egyszer, amellyel az utókor kiegészíti majd ezt a gyűjteményt..

http://mek.oszk.hu/03900/03955/index.phtml#


LAST_UPDATED2