Payday Loans

Keresés

A legújabb

A világromlás - 2..  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   

angyalok - pedofilek

MAGYAR JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A rossz szellem - a csonka/beteg test és lélek

Teljes életromlás ABC – tipológia és példatár

 

Ábrányi Emil

NE SÉRTSD MEG...

Ne sértsd meg azt, akit szeretsz!
Egy durva szó elég,
Hogy elborítsd, hogy gyászba ejtsd
Szerelme szép egét!...
Borúlt ég újra földerűl,
Hint még szebb sugarat...
Ez gyöngédebb ég: itt a folt
Örökké megmarad!

Egy szó elég!... És húnyni kezd
A régi, tiszta fény.
Mélyebb sebet vág, mint a tőr,
A nő nemes szivén!...
Átérzi lelked bánatát,
Vidáman hal meg érted, -
De bús kétségben csügged el,
Ha egy rossz szóval sérted!

Ne félj! Nem hal meg a madár
Ha szárnyait megtörték.
A pillangó tovább röpűl,
Bár fényporát letörléd.
Tovább él a szerelem is
Mert mindennél nagyobb, -
De többé nem száll ég felé,
És többé nem ragyog!...

 

*

 

Fiatalon bölcselkedő, vénen lázadó

Alakoskodó képmutató - hipokrita

Kontraszelekció – pártpolitikai lojalitás

A Hortobágy poétája – tehetségkallódás

 

*

 

Vitatkozol a vita kedvéért

Az is bolond, aki poéta lesz Magyarországon

A családfő keresete kevés a családfenntartásra

A minimálbér kevesebb, mint a mai létminimum

 

*

 

A félelem eszi a lelked

Öncélú polgárpukkasztók

Mindegy mit, csak beszéljenek rólad

Salto mortale – többszörös védőháló felett…

 

*

 

Az öregeket leírják – kiteszik a jégre…

Nem volt soha senkim, csak az utca nevelt

Nem a nagymama, de az állami bölcsi-óvi nevel

A legnagyobb blöffölő a díjazott művész

 

*

 

Szorgos „Szentírás”- olvasó, istenélménytelen

Nem a poharad, magát a kutat mérgezik

Gyötörnek és gyötrődsz – egész gyötrelem

A rút kiskacsa – avagy a gyönyörű hattyú

 

*

 

Ha gyümölcsöt csen, pellengérre állítják

A védekezés helyett támadó bűntudatos főnök

Beszéd helyet vartyog, karattyol, vakkantgat stb.

Apád az irgalmatlan ügyész, bíró és ítéletvégrehajtó

 

*

 

Az oroszlán bajuszát huzigálod

Állandó fenyegetettség – űzött vad léthelyzet

Sosem megy - csak rohan, vagy megáll az idő

Az egyik testvért kényeztetik, a másikra pikkelnek

 

*

 

Süket, fagyos, kínos csend

Csendhiány-beteg – állandó zajártalom

Permanens életveszélyben – közúti közlekedés

Telefonszex – kéjesen liheg miközben rántást kavar

 

*

 

Szegény bolond – ezután ez lesz a neve

Nagybeteg szerepben zsarnokoskodó

Örök költöző, sehol nem ver gyökeret

Aprópénzre váltott tehetség, talentum

 

*

 

Fiút vártak, fiúnak neveltek – elneveltek

Non stop toporzékol és hisztizik – elkényeztetett

Nem látod a fáktól az erdőt – nem lát a szemétől

Nem élted át a „céltalan” szemlélődő sétát

 

*

 

Siralomvölgy – jobb létre szenderül

Nincs rejtekhely, nincs hova elbújni

Frigid nő játszma – impotens férfi

Ejaculatio praecox – korai magömlés

 

*

 

A lovakat lelövik, ugye?

Dánia börtön – Hamlet

Ha bolondnak kell tettetni magadat…

Amikor neked kell megadnod a kegyelemdöfést


 

Vörösmarty Mihály

A MERENGŐHÖZ

Laurának

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerűlhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.

1843

 

1.

Kasszandra és jóslata – senki se hisz neki

Meg vagy áldva/verve a jövőbelátás képességével

Tovább és többet, intenzívebben dolgozni kevesebbért

Munkaszolgálat – megszégyenítés: már katona se lehet

 

2.

Egy lakatlan szigeten egy hétig se bírnád ki

Permanens háború – folyamatos rekvirálás

Megalszik a szádban a tej – mamlasz, málé

Ököljog – mindig az erősebb kutya közösül

 

3.

Kollektív balgaság – kollektív öngyilkosság

Önostorozó flagellánsok szektás gyülekezete

Lefelé taposol, oldalra könyökölsz, felfelé nyalsz

Manipulálva – az ellenérdeket a magadénak veszed

 

4.

Ha én egyszer kinyitom a számat – hallgatáspénz

Potyaleső – buli hiéna – tarhás kéregető

Hamar dühbe gurul – lassan adja ki a mérgét

A szűk élettérben mindenki ideges, agresszív lesz

 

5.

Mindig mindenben kételkedő - szkeptikus

Nincs miért-kiért jobban törődni magaddal

Csonka családban csonka élet és lélek

Átkeresztelnek, vagy gúnynéven szólítanak

 

6.

Heti egy nap kell megenni az e hetit

Egy évben egy napig ihatsz annyit, ami beléd fér

Egyre többet gürcölsz egyre kevesebbért

Egy leheletre összeomlik a kártyavárad

 

7.

Holnap majd máshogy lesz – majd holnaptól…

A kedvenc ételeit utáltatják meg vele

Önként jelentkező: bűnbak szerep

Mindig te viszed el a balhét

 

8.

Olvasnak a gondolataidban

A segítő kézbe harap

A kulcs a lábtörlő alatt

Jó hírnév: nehezen szerezte, könnyen veszti el

 

9.

Csak a fejét ütöd, hogy meg ne sántuljon

Ő talán tényleg a majomtól lett: csak utánoz

Hagyod, hogy mások rossz utakra vigyenek

Korpa közé keveredsz, és felfalnak a disznók

 

10.

Hiába nem pipázik, ha mindenen idegeskedik

Hiába most esik a hó, a vakációnak épp most vége

Már nem is tudod, hogy kell gyümölcsöt tartósítani

Nem ettél még otthon sütött kenyeret, házi kolbászt

 

11.

Élelmiszer helyett tartósítószer

Csak éjszaka titokban a vécén ehetsz

Ha kenyeret kér gyereked, követ adsz neki

Sok mindent csinálgat, de semmit elszánással

 

12.

Az ártatlanság helyett a bűnösség vélelme

Nincs jogod az élethez: kenyérhez, vízhez

Az ipari munkás minden nap/éjjel robotolhat

Városi lét – kényelemért beáldozott teljesség

 

Cassandra1.jpeg