Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mónus Áron kontra New York-i zsidók PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Izrael és a cionizmus

zsido vilaguralom

A könyvem ma időszerűbb, mint valaha: lehetővé teszi például annak megértését, hogy a New York-i zsidók miért akarnak Líbiába „demokráciát” vinni petróleumért cserébe, ahogy azt teszik Irakban, ami eddig már több mint 1 250 000 iraki életébe került. Az emberi jogokat oktató amerikaiak szerint demokratikus az az állam, amelynek a vezetői elkötelezték magukat az iránt, hogy a cionisták és az amerikaiak érdekeit szolgálják, például úgy, hogy országuk természeti kincseit, legjobb esetben a petróleumot, a cionisták és az amerikaiak kezére játsszák.


Kedves Olvasó! • (Cher Lecteur,) • (Dear Reader,)Küldök Önnek linkeket lentebb. Az első link a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 2011. március 7-i végzését tartalmazza, amely megrovásban részesítette Dr. Fodor András vádlottat folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Ez a bírósági döntés jogerős. A bíróság legfontosabb megállapítása: „Dr. Fodor András vádlott az általa írt levelekben olyan, a becsület csorbítására alkalmas tényeket állított Mónus Áron magánvádlóról, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használt vele szemben, amelyek arra utalnak, hogy a magánvádló nem beszámítható, elmebeteg, továbbá náci, hitlerista és antiszemita ember.”
(Je vous envoie des liens ci-dessous. Le premier lien contient l’ordonnance rendue par le Tribunal de Hódmezővásárhely le 7 mars 2011, laquelle ordonnance a infligé un blâme au Dr. Fodor András pour avoir commis continuellement le délit de diffamation publique. Cette décision de justice est devenue définitive. Voici la constatation la plus importante du Tribunal: „L’accusé Dr. Fodor András, dans les lettres écrites par lui, a tenu des allégations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile Aron Monus, lesquelles allégations font allusion à ce que la partie civile Aron Monus ne jouit pas de toute sa raison, il est un malade mental, il est en outre un homme nazi, adepte d’Hitler et antisémite.”)(I send you links below. The first link contains the decree of the Court of Hódmezővásárhely of the 7th of March 2011, which has inflicted a blame on the accused Dr. Fodor András for continually committing the delict of libel. This decision of justice is definitive. The most important statement of the Court: „The accused Dr. Fodor András in the letters written by him has alleged such facts about the civil suitor Aron Monus which are insulting, the allegations indicate that the civil suitor cannot be held accountable for his actions, he is mentally ill, furthermore he is a Nazi, a Hitlerist and an anti-Semite.”)Dr. Fodor András vádlott a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságon a 2011. február 11-i meghallgatáson azt vallotta, hogy a vád tárgyát képező elektronikus leveleket azért terjesztette az Internet világhálóján, mert a New York-i zsidókat sértette az a tény, hogy én az Internet felhasználásával hirdettem az általam írt vagy fordított könyveket, köztük Adolf Hitler: Harcom (Mein Kampf) című könyvét. Vallomása szerint őt is felháborította a hirdetésem, amire válaszolt.(Devant le Tribunal de Hódmezővásárhely le 11 février 2011, passant aux aveux, l’accusé Dr. Fodor András a déclaré qu’il avait diffusé sur Internet les lettres électroniques, objet de l’accusation, parce que les Juifs de New York se sentaient offensés par le fait que je faisais sur Internet de la publicité des livres écrits ou traduits par moi, entre autres du livre d’Adolf Hitler intitulé „Mon Combat” (Mein Kampf). Selon ses aveux, il se scandalisait lui aussi de ma publicité à laquelle il a répondu.)(Before the Court of Hódmezővásárhely, at the hearing of the 11th of February 2011, the accused Dr. Fodor András has pleaded that he had diffused on Internet the electronic letters, object of the accusation, because the Jews of New York were offended by the fact that I used the Internet to advertise the books written or translated by me, so the book of Adolf Hitler entitled Mein Kampf. According to his plea, he was also scandalized by my advertisement, to which he replied.)http://www.monusaron.com/ragalom.html

http://www.monusaron.com/gyam.html
A New York-i zsidók valótlanságot állítanak: ugyanis az antiszemitizmus nem Adolf Hitler könyve miatt terjed, nem is az én könyvem miatt, hanem a zsidó szabadkőművesség zsidó világcsászárság létrehozására irányuló törekvéseivel szembeni ellenállásként.(Les Juifs de New York alleguènt des faits mensongers : en effet l’antisémitisme ne se propage pas à cause du livre d’Adolf Hitler, ni à cause de mon livre, mais comme une opposition aux efforts de la franc-maçonnerie juive tendant à instaurer un empire universel juif.)(The Jews of New York allege falsehood: in fact the anti-Semitism is spreading neither because of the book of Adolf Hitler, nor because of my book, but as an opposition to the efforts of the Jewish freemasonry tending to establish a Jewish world empire.)A zsidó szabadkőművesség zsidó világbirodalom létrehozására irányuló célkitűzésének bizonyítéka megtalálható a „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” című francia nyelvű könyvem 4. részében, amely magyar nyelven 2010-ben jelent meg ismét „Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom – Herzl Tivadar célja” címmel. A Párizsi Fellebbviteli Bíróság hitelesnek ismerte el a könyvemben közölt bizonyítékokat. A svájci Alpina Nagypáholy Nagymestere a „La Suisse” című svájci újság 1992. szeptember 30-i számában nyilatkozott a könyvem hatásáról Svájcban.(La preuve du but de la franc-maçonnerie juive d’instaurer un empire universel juif se trouve dans la 4ème partie de mon livre écrit en français intitulé „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen”, laquelle 4ème partie a paru à nouveau en 2010 sous le titre „Complot : l’Empire Nietzschéen – Le but de Theodor Herzl”. La Cour d’Appel de Paris a reconnu la véracité des preuves publiées par mon livre. Le Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina a fait une déclaration à propos des effets de mon livre en Suisse dans un article paru dans le journal suisse „La Suisse” le 30 septembre 1992.)(The documentary evidence of the fact that the aim of the Jewish freemasonry is the establishment of a Jewish world empire can be found in the 4th part of my French book entitled „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen”, the 4th part of my book has been published again in Hungarian translation last year, 2010, under the title „Conspiracy: The Nietzschean Empire – The aim of Theodor Herzl”. The Court of Appeal of Paris has acknowledged authentic the proofs published in my book. The Grand Master of the Grand Lodge Swiss Alpina has made a declaration about the effects of my book in Switzerland in a newspaper article published by the Swiss newspaper „La Suisse” on the 30th of September 1992.)http://www.monusaron.com/francia.html

http://www.monusaron.com/fr.html

http://www.monusaron.com/ujsag.htmlA könyvem ma időszerűbb, mint valaha: lehetővé teszi például annak megértését, hogy a New York-i zsidók miért akarnak Líbiába „demokráciát” vinni petróleumért cserébe, ahogy azt teszik Irakban, ami eddig már több mint 1 250 000 iraki életébe került. Az emberi jogokat oktató amerikaiak szerint demokratikus az az állam, amelynek a vezetői elkötelezték magukat az iránt, hogy a cionisták és az amerikaiak érdekeit szolgálják, például úgy, hogy országuk természeti kincseit, legjobb esetben a petróleumot, a cionisták és az amerikaiak kezére játsszák.(Aujourd’hui l’actualité de mon livre est plus aiguë que jamais : il permet par exemple de comprendre pourquoi les Juifs de New York veulent-ils apporter la „démocratie” à la Lybie en échange du pétrole, comme ils le font en Iraq, ce qui a coûté la vie à plus de 1 250 000 irakiens jusqu’ici. Les professeurs américains de droits de l’homme tiennent pour démocratique un pays dont les dirigeants se sont engagés à servir les intérêts des Sionistes et des Américains, par exemple de telle manière qu’ils font passer les ressources naturelles de leur pays, dans le meilleur cas le pétrole, aux Sionistes et aux Américains.)(Today my book is more opportune than ever: for instance it makes it possible for the reader to understand why the Jews of New York want to bring „democracy” to Libya in exchange for petroleum, as they do it in Iraq, which cost the life to more than 1 250 000 Irakians so far. According to the american professors of human rights, democratic is a country if its leaders have pledged themselves to serve the interests of the Zionists and the Americans, for instance in such a manner that they play the natural wealth, in the best case the petroleum, of their country into the hands of the Zionists and the Americans.)A zsidóknak azt tanácsolom, hogy ne szítsanak háborút, ne próbáljanak létrehozni az egész világra kiterjedő zsidó világbirodalmat, mert az ilyen irányú törekvéseik ellenállásba ütköznek! A zsidók vonják le a tanulságot abból a háborúból, amelyet ők indítottak, és amelyről a Daily Express című brit napilap számolt be az 1933. március 24-i számában megjelent Judea declares war on Germany (A zsidóság hadat üzen Németországnak) című cikkben!(Je conseille aux Juifs de ne pas allumer la guerre, de ne pas tenter d’instaurer un empire universel juif car de telles tentatives de leur part rencontrent des résistances! Que les Juifs tirent la leçon de la guerre qu’ils avaient provoquée et dont le journal britannique Daily Express a rendu compte dans son édition du 24 mars 1933 par un article intitulé Judea declares war on Germany (Le peuple juif déclare la guerre à l’Allemagne)!)(I advise the Jews to avoid to stir up war, to avoid to attempt to establish a Jewish world empire because such attempts meet with resistance! The Jews should draw a lesson from the war that they had unleashed and was made known to the public by the British newspaper Daily Express in an article on the 24th of March 1933 entitled Judea declares war on Germany!)Hódmezővásárhely, 2011. április 16. • (le 16 avril 2011.) • (the 16th of April 2011.)

Üdvözlettel: • (Meilleures salutations.) • (Yours sincerely:)

Mónus Áron, 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 27., Hungary

Tél.: (36)(62) 242 270; Mobil: (36)(30) 963 01 85

www.monusaron.com; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.