Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nemzeti Hírháló hírlevél 2016 január 08. PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC
Nemzeti Hírháló hírlevél
2016 január 08.
Locations of visitors to this page
Magyar karácsony az égben
GYORSMENÜ
Feliratkozás
Olvasás honlapon
Programajánló
Facebook
Levél Hírhálóra
Tetszik a Hírháló!
Támogatás-tagdíj
99Húszmillió!


NYÍLT FELHÍVÁS A DEVIZAHITELESEKHEZ!

A bankok számtalan törvényt sértettek a deviza-alapú hitelek kapcsán:

- Csaltak a szerződéskötéskor, mert tudva, hogy a hitel visszafizethetetlen, és az adósok teljes vagyonának, ingatlanának megszerzése reményében szándékosan megtévesztették ügyfeleiket. 

- Csaltak a referencia kamatok alkalmazása kapcsán, mert a szerződésben foglaltak ellenére sem alkalmazták a svájci jegybanki alapkamatot. 

- Csaltak az árfolyam kapcsán, mert nem valós árfolyam-különbözetet terheltek az adósra, mert ez egy matematikai művelet volt, amivel kiszámították az újabb és újabb törlesztő részleteket. 

- Csaltak a CHF árfolyamok manipulása kapcsán, ez a svájci jegybank is megállapította, hogy a bankok az egész világon manipulálták az árfolyamokat, amire ez a csalás-sorozat épült. 

- Csaltak a KHR rendszerben nyilvántartott adatoknál, amelyet végrehajtási törvény hiányában egyetlen hatóság, felügyelet sem ellenőriz. 

- Csaltak a követeléskezelésnél, mert nem valós adatokat mutatnak ki, amelyek terén olyan szakmai visszaélések vannak, amelyek a nyereség/veszteség számítása, a pénzkészletek megállapítása kapcsán alkalmas mérleg-hamisításra. 

- Csaltak a felszámított díjaknál, banki költségeknél, mert nem létező szolgáltatás ellenszolgáltatásaként számoltak fel minden alapot nélkülöző díjakat, költségeket, ráadásul ezt is CHF-ben számolva. 

- Csaltak az adóssal kapcsolatos könyvelési nyilvántartási rendszerben, fiktív tételeket alkalmazva, amivel nagy szabású mérleg és okirat-hamisítást követtek el, amivel az államot is megkárosították. 

- Csaltak a konverziónál is, mert az egy fiktív művelet-sorozat volt, ennek legpregnánsabb bizonyítékául szolgál az a tény, hogy erre nem adtak egymillió szerződés esetében egyetlen egy bizonylatot sem, ezzel megsértve a számviteli tv idevonatkozó részét. 

A bankok nyereségvágyból, előre megfontolt szándékkal, bűnszövetségben nagy értékre és érdekkörre csalás-sorozatot követtek el a deviza-hitel bevezetése, és jelenlegi alkalmazása kapcsán. 

Ezt a csalást a politikai-szakmai elit tudtával, és támogatásával tehették meg. 

Az állam cinkossága, a felügyeleti ellenőrzés hiányossága tette lehetővé, aminek következtében több százezer ember lett munkanélküli, hazáját elhagyó, 4000 öngyilkos, és legalább 1 millió ember a végső kétségbeesés állapotában bármikor kerülhet az előzőek valamelyikébe. Mert nincs olyan család, ami ebben a kifosztásban nem érintett. 

A kormány 5-ik éve maszatol és lebegteti a megoldást, mert a bankok a bankadón keresztül az állam pénzbehajtójává váltak, és nem hogy a megoldásban nem érdekelt, hanem éppen ellenérdekeltté vált. 

A rendszer tovább nem tartható fenn. Magyarország lakossága a teljes kivéreztetettség állapotában van, mert a kifosztás következtében már nincs mit elvenni. 

A lakosság nagy része nem azért nem fizet, mert nem akar, hanem nem tudja kifizetni a közben 3-szorosára megnövekedett törlesztő részleteket. 

Matematikailag bizonyított tény, hogy a devizahitel visszafizethetetlen. Ha valaki 2007-ben felvett 15 millió Ft-ot, annak a hitel teljes futamideje alatt 103,5 millió Ft-ot kellene visszafizetnie. 


Nyilván ez de jure, de facto képtelenség. 

Nincs mire várni. Eljött az idő, hogy kézbe vegyünk sorsunkat, és térdre kényszerítsük a kormányt és a bankokat arra vonatkozóan, hogy állítsa meg a kifosztást, vezesse ki a lakosságot pénzügyi rabszolgaságban tartó devizahitelt, ami Mo. felemelkedésének, a gazdaság fellendülésének záloga is egyben. 

FELADATOD A BANKI KIFOSZTÁS MEGÁLLÍTÁSA! 

NEM FIZETNI, KÖVETELÉSKEZELŐKET ELHAJTANI! 
BENNÜNKET MOST MÁR NEM LEHET MEGÁLLÍTANI. 

KÖVETELJÜK A DEVIZAHITELEK TISZTESSÉGES ELSZÁMOLÁSÁT AZ EREDETI FELTÉTELEK SZERINT, ÉS A BECSAPOTT LAKOSSÁG KÁRTALANÍTÁSÁT! 

CSATLAKOZZ A MOZGALOMHOZ. A BANK HALÁLA A PÉNZ HIÁNYA! TAGADD MEG A FIZETÉST! LEGFELJEBB AZ EREDETI TÖRLESZTÉST FIZESD, EGY FORINTTAL SEM TÖBBET! - Éva Nagy 
civilkontroll.com


Kapcsolódó: 
Rács mögé a bankár- és árverési maffiákkal! (szrterra) 
Pusztán csak akarat és erkölcs kérdése az elhatározás, hogy az adóhivatal végre valami közérdekű dolgot is tegyen. ... az elmúlt 5-8 évben történt összes árverés vevőit vagyonosodási vizsgálat alá kell vonnia. Az a tévhit keletkezett, hogy a bank kárt szenved a hitel bedőlése esetén. Ez azonban nem így van. 

Bankot alapítani nagyobb bűn, mint bankot rabolni (részlet egy 2000-ben elhangzott beszédből) (hirarena.com
Mivel a lakosság agyát napi rendszerességgel mintha szennyvízben áztatnák, ezért sokan még ma is csodálkozva állnak a devizahitelezés okozta kilátástalan helyzetet szemlélve, a törvényhozásra pedig, mint valami felsőbbrendű igazságszolgátlatóra tekintve várják az útmutatást, miközben a napnál is világosabb, hogy a bankárok a politikusainkkal karöltve, évtizedek óta nyíltan rabolják és gyilkolják az ország lakosságát. 

Üzenet Neked! Feladó: Dr. Madari Tibor (youtube.com
A "devizahitel'-ről, félelmekről, felemelkedésről. A bíróságok jelenleg nem vizsgálják azt, hogy a felek (hitelező és adós) között valójában milyen jogviszony jött létre, a szerződés címe alapján elhiszik, hogy a felek szerződése kölcsönszerződés. Az egyoldalú szerződésmódosítás joga a bankrendszer egésze számára nem az értékegyensúly fenntartását, hanem többlet-nyereség kitermelését tette lehetővé, elég ehhez a bankok éves mérlegeit megvizsgálni. 


Kedves Olvasó!

Folytatjuk a klubtagsági módban való hírlevélküldést. Kérem, az 500-Ft-ot ne sajnálja havonta a Hírhálótól! 

Teljes hírlevélhez a részletek: 
http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/klubtagsagi-rendszer
(Azonosítóját kérjük, ne felejtse el megadni: 009806 !) 

Köszönettel: 
Kovács János 
Hírháló mindenesKiszabadult a szellem a palackból - a multik és a képviselők etetnek minket
2016. 01. 8. 12:59 Alfahír

Decemberben az európai parlamenti képviselők többségének is leesett a tantusz, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Examiners - EPO) növényfajták termesztésére adott ki szabadalmi jogot. Ennek eredményeként a svájci központú vetőmag forgalmazó Syngenta, illetőleg Izrael kizárólagos jogot szerzett arra, hogy élelmiszert termesszen Európában. Az Iránytű Intézet elemzője szerint ugyanakkor nem várható pozitív változás az ügyben. 
A természetes keresztezéssel előállított növényekre vonatkozó szabadalmaknak két olvasata van. 


Az egyik a várható globális élelmezési válság kapcsán domborodik ki, hiszen a csökkenő termőföldterületek és a növekvő népesség komoly kihívások elé állítják a közeljövőben az emberiséget, ezért is pörgött fel ennyire az utóbbi időben a (globális) földrablás. 

A másik vetülete kissé földhöz ragadtabb, éppen ezért izgalmasabb, és kézzel foghatóbb is - s még csak nem is kell érte Afrikába utazni, elég ellátogatni Brüsszelbe, az Európai Unió központjába. Viszont azokon a titokzatos folyósokon könnyű eltévedni, éppen ezért mi is szakemberre bíztuk magunkat. Az európai uniós viszonyok minél hatékonyabb felvázolásában Kovács János, az Iránytű Intézet elemzője volt a segítségünkre. 

A kiindulási pont: 
a vetőmagpiac szabadalmakkal történő monopolizálásával a vállalatok szabadon határozhatják meg vetőmagjaik elérhetőségét, árát a gazdák, s végső soron az Önök kárára. De vajon megállítható-e ez a folyamat? 

Kovács János szerint félő, hogy nem: 
"a vizsgálandó két szabadalom jogi szempontból, a megjelölt, közösségi szabadalomra vonatkozó okok mentén, akkor semmisíthető meg, ha azok jogilag nem korrekt eljárási folyamat (eljárási kötelezettségek sérelme) során kerültek elfogadásra, tartalmi szempontból pedig nem felelnek meg a jelenlegi szabályozás által lefektetett kritériumoknak". 
Tehát, ha nem hibáztak (nagyot) a kérelmezők, akkor nehéz megkerülni őket. 

Az Iránytű Intézet elemzője kitért erre a lehetőségre is: 
amennyiben egyik eset sem áll fenn, kérdésként legfeljebb az merülhet fel, hogy a megadott szabadalmak vonatkozásában sérülnek-e a Közösség érdekei, illetve van-e olyan uniós jogi szabály (legyen szó elsődleges vagy másodlagos joganyagról), ami mentén, annak sérülését vélelmezve, esetlegesen eljárás kezdeményezhető. 

Egyébként sokat sejtető, hogy az EPO nem is tartozik közvetlenül az EU alá: az európai szabadalmi szabályozást általánosságban a nemzetállami szabadalmi jogi szabályozások, az 1963-as Strasbourgi Konvenció, az 1973-as Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE), különböző EU-s irányelvek, illetve az ESZÉ-t ratifikáló országok szabályozásai alkotják. Az európai szabadalmi szabályozás kulcsfontosságú dokumentuma az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény), ami egy multilaterális szerződés, s ami intézményesíti az Európai Szabadalmi Hivatalt (ESZH/EPO), illetve bevezeti az európai szabadalmak megadásával kapcsolatos egységes eljárást. 

Ezzel kapcsolatban Kovács fontosnak tartotta megjegyezni: 
az európai szabadalom nem a közösségi jogrend részét képező közösségi szabadalom, az ESZH által megadott szabadalmak a nemzeti szabályok hatálya alá tartozó nemzeti szabadalommá válnak. 

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozás értelmében az európai szabadalommal szemben a megadás meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül bárki jogosult felszólalni. Ez a tény abból szempontból igazán izgalmas, hogy az EP 2015. december 17-én szólította fel az Európai Bizottságot arra, hogy sürgősen egyértelműsítse a meglévő uniós szabályozást, különösen az Unió biotechnológiai találmányok oltalmáról szóló irányelvét, és a pontosításról mielőbb tájékoztassa az EPO-t annak érdekében, hogy ne lehessen szabadalmaztatni a hagyományos növénynemesítési eljárásokat. 

Csakhogy ez az állásfoglalás is az EPO Bővített Fellebbezési Tanácsának 2015. március 25-i határozatára válaszul született (amelyben a hivatkozott szabadalmi jogot megszerezte a Syngenta és Izrael) - ezzel pedig ki is játszották a kilenc hónapos határidőt... 

Egyébként még 2013. május 8-án az Európai Szabadalmi Hivatal a Syngenta számára szabadalmat jegyzett be (EP 2140023) egy rovar-rezisztens csemegepaprikára is. Ezt egy jamaicai vad paprika és egy már nemesített paprika keresztezésével állították elő. A döntést a Greenpeace az Európai Bíróságon támadta meg, végleges döntés még nincs. 

A közösségi szabadalom megsemmisítésére az alábbi okok miatt kerülhet sor: 
1.) a szabadalom tárgya a Müncheni Egyezmény 52-57. cikkei szerint nem szabadalmaztatható; 
2.) a szabadalomban a találmány bemutatása nem kellően egyértelmű és teljes körű ahhoz, hogy azt egy szakember végre tudja hajtani; 
3.) a szabadalom tárgya nem felel meg a benyújtott kérelem tartalmának. 
Kovács János szerint azonban ezeknek a kitételeknek egy felkészült brüsszeli technokrata - lobbista könnyedén képes megfelelni. 

S ha már a politikusoknál tartunk, mi a helyzet az Európai Parlamentben? 

"Ha politikai törésvonalakat keresünk a kérdésben, akkor egy többdimenziós képet kell vizsgálnunk. Egyrészt van egy nehezen figyelmen kívül hagyható multi- és transznacionális lobbi, aminek megvannak az érdekképviselői, érdekkijárói az európai politikai elit körében, így az EP-képviselők között is. Másrészt az erősen atlantista politikai orientációval, szoros amerikai kapcsolatokkal rendelkező politikusok adott esetben (számos példát láttunk erre) saját párttársaikkal, névleges politikai szövetségeseikkel is konfrontálódhatnak" - magyarázza az Iránytű Intézet elemzője. 

Kovács János az Alfahírrel megosztotta abbéli meggyőződését, hogy 
az EP kapcsán beszélnünk kell az egyes pártcsaládok közötti és pártcsaládokon belüli nézetkülönbségekről, csakúgy, mint az egyes tagállamok (és társadalmi, gazdasági szereplők) közötti érdekellentétekről. Meglátása szerint a kérdésnek van egy "EU kontra tagállamok" (szupranacionális versus nemzetállami szint) olvasata is. 

Nehezen megkerülhető a Fidesz a szerepe ebben az ügyben is, hiszen már több alkalommal bebizonyosodott, hogy a kormánypárt egészen más irányú politikát folytat Brüsszelben és Budapesten. 

Az EP-ben a szocialisták és az Európai Néppárt "nagykoalíciója" is jelzi: a main-stream álláspont - a politikai kommunikációs lózungoktól eltekintve - inkább "pro" a szabadkereskedelmi megállapodás, a multinacionális cégek ügyében, következésképp (hallgatólagosan) egyre kevésbé "kontra" a GMO-mentesség kérdésében is. 

Első ránézésre furcsa koalíciónak tűnhet, de ezen a területen - ha következetesek maradnak - inkább az euroszkeptikusok, a zöldek és a szélsőbal képviselői alkothatnak lazább egységfrontot - vázolta fel az európai politikai átrendeződést az Iránytű Intézet elemzője. 

Kapcsolódó: 
WikiLeaks: Orbán azt kérte, ne arra figyeljenek, amit a kampányban mond (origo.hu
"Hagyják figyelmen kívül, amit mondok" a kampányban - két amerikai diplomáciai távirat szerint is erről beszélt a 2006-os választások előtt diplomatáknak Orbán Viktor. A WikiLeaks által kiszivárogtatott táviratokból kiderül, Orbán arra gondolt, hogy az amerikai diplomaták által populistának nevezett választási ígéretei nem feltétlenül esnek egybe teljesen pártja terveivel. 

Németh Zsolt: Le kell nyomni a magyar nemzeti érdeket az amerikaiak torkán(mandiner.hu
Az Amerika és Európa közötti Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) megállíthatatlanul közeledik, hazánk számára pedig, önellátó képességünk hiányában a világkereskedelem nyitottsága ma közvetlen gazdasági érdek - mondta Németh Zsolt, aki szerint az a fontos, hogy a TTIP-tárgyalásokon lenyomjuk a magyar nemzeti érdekeket az amerikaiak torkán. (értsd: az amerikai nagycégek érdekeit le kell nyomni a magyarok torkán!) 

Az ország újabb gyarmatosítása készül
Az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi egyezmény, amiről az emberek szinte semmit sem tudnak. Az elmúlt időszak neoliberális gazdaságpolitikájának a haszonélvezői a nagytőkés osztály próbálja bebetonozni a saját uralmát. 
A nagytőkés osztály abban érdekelt, hogy a nyugati világrendet, amit a demokráciával, a jóléttel, a modern gazdasággal azonosítanak, ezt meghonosítsák az egész világon. Egyértelmű szándék: a Nyugat globális irányítási céljainak a megerősítése. Vendég: Hossó Andrea, dr. - közgazdász 

Tégy Magadért, tégy a Ceta és a TTIP ellen! Felhívás! (huntv.info
ÚJABB HATALMAS GAZDASÁGI KATASZTRÓFA KÉSZÜL. MOST MÉG MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI! Dr. Hossó Andrea felhívása 
Dokumentumok: 
Az Európai Unió két nagyjelentőségű szabadkereskedelmi és befektetési egyezményről tárgyal: ez a CETA (Kanada-Európai Unió Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény) és a TTIP (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény).
MAGYARORSZÁG NE CSATLAKOZZON A CETÁ-HOZ ÉS A TTIP-HEZ! 
ÚJABB HATALMAS GAZDASÁGI KATASZTRÓFA KÉSZÜLElőre kitervelték a nők elleni tömeges erőszakot - eddig 150 sértett jelentkezett
2016. 01. 6. 18:26 MTI - Alfahír

Csaknem egy héttel a nők ellen szilveszter éjjel elkövetett tömeges szexuális zaklatásokat és rablásokat követően a szerdán ismertetett legfrissebb adatok alapján Kölnben több mint 100, Hamburgban pedig 50 feljelentés tettek a hatóságoknál.

A rendőrségi jelentések szerint szilveszter este mintegy ezerfős csoport gyűlt össze a kölni főpályaudvar előtti téren, majd petárdázni kezdtek. Mikor a rendőrség közbelépett, kisebb csoportok alakultak, s ezt követően kezdtek nőket körbevenni, szexuálisan zaklatni és kirabolni. 

Más német nagyvárosokban, így Hamburgban és - bár kisebb mértékben -, de Stuttgartban is történtek hasonló bűncselekmények. 


Heiko Maas német igazságügyi miniszter szerint úgy tűnik, hogy az elkövetők előre kitervelhették a Kölnben a nők ellen elkövetett támadásokat.

"Az egész (előre) megbeszélt dolognak tűnik" - mondta szerdán a miniszter ZDF német közszolgálati adó reggeli műsorában, és vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a kölni esetek összefüggésben állnak-e a hamburgi cselekményekkel, különös tekintettel azok tömeges jellegére. 

A hamburgi nyomozók egyelőre ugyanakkor nem látnak kapcsolatot az eltérő nagyvárosokban történt támadások között, amelyek az ottani piroslámpás negyed híres Reeperbahn nevű utcájában történtek. Azok során többek között verbálisan inzultáltak, fogdostak nőket, valamint elvették mobiltelefonjukat, okmányaikat és pénzüket csoportokba verődött támadók. Holger Vehren rendőrségi szóvivő szerint az elkövetők 20 és 40 év közöttiek lehettek, az áldozatok pedig 18 és 25 év közöttiek voltak. 


Olaf Scholz, Hamburg szociáldemokrata polgármestere szégyenteljesnek nevezte a támadásokat, és azok kapcsán az hangoztatta: "Nincs becsülete annak, aki csoportokba verődik, hogy nőket zaklasson. Törvényszegően, gonoszul és gyáván cselekszik" - fogalmazott Scholz honlapján és Facebook közösségi oldalán is. 

Eddig több mint száz ötven áldozat jelentkezett a rendőrségen. Mintegy háromnegyedük számolt be szexuális bűncselekményről, arról, hogy a támadók megfogdosták. Két nőt pedig a sajtóértesülések szerint meg is erőszakolhattak. Az áldozatok vallomásai alapján bántalmazóik többsége arab vagy észak-afrikai származású lehet. 


A német rendőrség nagy erőkkel folytat nyomozást a tettesek után, de egyelőre nem tartóztattak le senkit, csupán három embert vettek őrizetbe a düsseldorfi hatóságok szerint. 

Csak Düsseldorfban kétezer ember után nyomoznak

A düsseldorfi rendőrség a nap folyamán tett bejelentése szerint több mint 2000 ember után nyomoznak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szervezett bűnbandákban működve kábítószerrel kereskednek, lopásokat és testisértéssel járó rablásokat követnek el Düsseldorf belvárosában, és a város pályaudvara környékén. Különösen szembetűnő a rendőrség szerint az észak-afrikai származásúak magas aránya körükben. 

Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a szóban forgó bűncselekmények kapcsolatban állnak-e a szilveszter éjjel elkövetett kölni támadásokkal, amelyekben több nőt zaklattak és megloptak. "Értesüléseinkről átfogóan tájékoztatni fogjuk kölni kollégáinkat" - mondta a düsseldorfi rendőrség szóvivője. 

Kapcsolódó: 
Azt gondoltam, akár meg is ölhetnek- megszólaltak a Kölnben molesztált nők(hirado.hu
Még mindig sokkos állapotban vannak a Kölnben, szilveszter éjjel bántalmazott nők. Néhányan vállalták, hogy kamerák előtt mesélnek arról, hogy mi is történt. Nyilvánosságra került egy rendőrségi jelentés is, amelyből kiderül: több tucatnyi elkövetőt is azonosítottak akkor éjszaka - többségük szír és afgán férfi volt. Mindez ellentmond a rendőrfőnök eddigi nyilatkozatainak, miszerint nem tudni, kik lehettek az elkövetők. 

Az erőszakoskodó muzulmánok viselkedéséért Köln polgármestere a német lányokat hibáztatja (harcunk.info
A kölni polgármester tanácsokat osztogatna a helyi német lányoknak azzal kapcsolatban, hogyan kellene viselkedniük, hogy elkerüljék a szexuális zaklatást. Henriette Reker, a kölni polgármester elsősorban a német lakosokat okítaná, hogy miként érdemes az utcán nőként viselkedni, ha jót akarnak maguknak. Tanácsait egy úgynevezett kódkönyvbe foglalná, amely ingyenesen elérhető lenne a kölni lányok számára. 

Juncker szerint nem a határok lezárása a helyes válasz (karpatinfo.net
Az Európába érkező menekültek számának jelentős csökkentése az egyik legfőbb célkitűzése a január elsején kezdődő holland soros uniós elnökségnek - közölte csütörtökön Mark Rutte holland miniszterelnök. Hollandia emellett biztosítani kívánja az uniós tagállamok közötti méltányos tehermegosztást a menekültválság kezelése terén és azt is, hogy minden tagországban elegendő befogadóközpont működjön. 

Ausztriai nők is kaptak ízelítőt, hogy milyen a szilveszter a bevándorlókkal!(meteon.org
Egy fiatal osztrák nő január negyedikén tett rendőrségi feljelentést, amelyben az olvasható, hogy szilveszter éjszaka két férfi fogdosta a salzburgi Residenzplatz téren, és ellopták a mobiltelefonját. A támadók nyolc-tíz, külföldi származású férfiból álló csoport tagjai voltak. Ezt követően további esetekre derült fény: egy 28 éves afgán férfi egy 58 éves salzburgi nőt, egy 23 éves szíriai férfi egy húszéves bajor nőt zaklatott szexuálisan. 

Németország most aztán magyarázkodhat! Lengyelország a kölni áldozatai felől érdeklődik (alfahir.hu
A kölni dóm közelében szilveszter éjszakáján nőket ért támadások esetleges lengyel áldozatai felől érdeklődött Frank-Walter Steinmeiernek címzett levélben Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. A levelet a lengyel külügyi tárca honlapján tették közzé csütörtökön. 

Németország: harcba hívnak minden ultrát, huligánt és hazafit (hunmob.com
A szilveszteri kölni események után betelt a pohár, a német szurkolók radikalizálódni fognak és egységbe hívják a hazafiakat. Egy közlemény járja be az internetet. Az összes ultra, huligánok és hazafiak! Szombaton mindenki Kölnbe! Szükség lesz az öklötökre! 

Merkel visszafordítaná a visszafordíthatatlant, már megbánta, hogy ennyi migránst engedett be (meteon.org
Angela Merkelt folyamatos vádak érik a tömeges bevándorlás miatt, most úgy tűnik (lehetséges a szilveszteri események hatására) változik a véleménye. Csökkentené a Németországba érkező bevándorlók számát. Úgy tűnik, vissza szeretné csinálni az eddigieket, de Németország határait továbbra sem akarja lezárni. Merkel úgy látja, hogy a Németországba érkező migránsok számának csökkenése jó irányba mutat. 

Egyre inkább csak papíron létezik Schengen (bruxinfo.hu
A minimálisan szükségesnél ne vegyen több időt igénybe az útlevél-ellenőrzés mentes schengeni övezet szabályainak felfüggesztése - értett egyet a szerdai brüsszeli négyes. "Nem akarunk menedékkérők ezreinek és ezreinek a végleges célállomásává válni" - jelentette ki a dán miniszter, akinek országa alapvetően tranzitország szerepet játszik a tömegeket befogadó Németország és Svédország között a menekültválságban. 

Bayer Zsolt: Kartávolság (1.) (magyarhirlap.hu
Képzeljünk el egy átlagos német asszonyt, nevezzük Frau Angelának. Frau Angela megmagyarázhatatlan és olthatatlan szeretetet táplál a hiénák iránt. Egy napon be is telepít a házába egy tucatot a nevezett vadállatokból. Gondosan táplálja és simogatja őket, megkapó és kedves szelfik is készülnek. Aztán egy napon, amikor Frau Angela elmegy otthonról, a hiénák felfalják otthon maradt családtagjait. Gyerekeit, férjét meg a kedves mamát. Frau Angela hazatérve konstatálja a szörnyűséget. Kartávolság (2.)

Zéró toleranciát hirdetett a salzburgi molesztálókkal szemben az osztrák belügyminiszter (karpatinfo.net
Az osztrák rendőrség minden esetet kivizsgál majd és zéró toleranciával fog eljárni - közölte csütörtökön az osztrák belügyminiszter arra reagálva, miszerint szilveszterkor Salzburgban is több nőt ért a kölni esetekhez hasonló támadás. 

Örjöngő tömeg előtt végezte ki saját anyját az Iszlám Állam egyik tagja (faktor.hu
Arra kérte a fiát, hogy meneküljenek el az Iszlám Államból, mert félt, hogy meghalnak. A 20 éves fiú válaszul tömegek előtt az utcán kivégezte a saját anyját. A 40 éves nő félt, mert egyre több bombatámadás éri Rakkát, az Iszlám Államegyik központját Szíriában. Ezért arra kérte a fiát, hogy meneküljenek, hagyják el a várost, menjenek biztonságosabb helyre. 

IMOLA OGGI: "Az EU, a bankok és Soros finanszírozza a bevándorláspárti militánsokat"(lovasistvan.hu
"Az Európai Unió, a bankok és Soros finanszírozzák a bevándorláspárti militánsokat" címmel hosszabb cikkében az olasz portál azt írja, a migránsokat támogató hálózat nem spontánul, hanem legalább 15 évvel ezelőtt alakult "erős globalisták és Soros" együttes támogatásával. E hálózat egyik legrégebbi tagja a szerbiai Otpor ("ellenállás"), mely segített Milosevic kormánya megdöntésében. 

Különös egybeesések: a Charlie Hebdo egészen véletlenül a Rothschildok kezébe került néhány nappal a merénylet előtt (kuruc.info
Hogy micsoda véletlenek vannak! Rothschild-tulajdonos a Charlie Hebdo mögött; érdekes párhuzamok a párizsi merénylet és World Trade Center ikertornyok felrobbantása között. A holland Quote gazdasági magazin közlése szerint Edouard de Rothschild családja 2014 decemberében többségi tulajdonrészt vásárolt a Libération francia napilapban, amely egyúttal a Charlie Hebdo kiadója is. 

Puzsér Róbert: Öt front, amit tartani kell (mno.hu
A civilizáció soha nem volt olyan gazdag és erős, mint ma, mégsem volt még soha ennyire törékeny és nyomorúságos az emberi létezés. A kultúrember a XXI. századra ötfrontos háborúba kényszerült. Ellenségei az alábbiak. 


Tölgyessy: A Jobbik csak mondja, Orbán meg is csinálja
2016. 01. 07. 24.hu

Az alkotmányjogász szerint az összes ellenzéki párt rendszertagadó, mégis inkább segíti a Fideszt hatalma megőrzésében.


Tölgyessy Péter úgy látja, az ellenzéki pártok azért nem jelentenek valódi kihívást Orbán Viktornak, mert csak retorikájukban támadják a rendszert, lényegét "az antikapitalista etatizmust" nem tagadják. Valójában többnyire maguk is ennek valamilyen változatát képviselik. A Figyelőnek adott interjúja második részében az alkotmányjogász úgy véli, a Fidesznek nagyon nagy szüksége van a régi baloldal embereire, ők töltik be a végre jó irányba haladó népet örökösen megkísértő sátán szerepét, (...) a múlt démonjai, akik közvetlenül okozták a haza bajait. (...) A régi baloldal emberei nélkül nem lenne teljes a hatalom világképe.

A régi baloldalon nem is a Fidesz leváltása a kérdés, hanem a politikai túlélés. A baloldal támogatottsága öt év Fidesz-kormányzás után sem lényegesen nagyobb, mint 2010-ben volt, viszont elaprózódott, és a csalódott szavazóknak már a Jobbik is ott van. Tölgyessy szerint az ellenzéki oldalon jelenleg a radikális párt az egyetlen, amely hitet, küldetést sugároz a választók felé, a legfiatalabbaknál már megelőzi a Fideszt, de például Nyugat-ellenes mondanivalója túl közeli a vezető pártéhoz. 

A Jobbik csak mondja, a miniszterelnök viszont végre is hajtja politikáját. Naponta hangsúlyosan ütközik a magyar érdekek nevében a külvilággal. Az idősebb generáció szavazói sokszor csupa rosszat gondolnak a rendszer korrupciójáról, hatalmaskodásairól, ám ettől még nem hiszik kormányképesebbnek a Jobbik embereit. 

A Jobbik így valójában rendszerépítő feladatokat tölt be Orbánnak. Újszerűségével úgy tartja a jobboldalon a rezsim világába beilleszkedni bajosan beilleszkedő fiatalabbakat, hogy közben nem látszik kormányképes kihívónak. A régi baloldal közben harcol, értelmisége kiáll mellette és várja a közvélemény megvilágosodását, politikusai küzdenek megmaradásukért. 

Ezzel viszont maguk is éltetik a centrális erőteret. Aki rájuk szavaz, az mégsem a Jobbikot választja. A fiatalabbak nem is igen figyelnek a baloldal pártjaira. 

Ezek korosodó híveikkel már aligha vezetik az országot, viszont a baloldalon elállják minden esetleges új kezdeményezés útját. Miközben utolérhetetlenül alakítják a legyőzendő ellenfél szerepét. 


Tölgyessy Péter szerint a hatalomnak éppen ezért annyira szüksége van a régi baloldal embereire, hogy lassan támogatottságuk túlságos meggyengülésétől kell Orbánnak tartania. Az egykori SZDSZ-elnök, Fidesz-képviselő most úgy látja, az LMP-re a Fidesz és a Jobbik is lehetséges koalíciós partnerként tekint, de a liberálisoknak nincs sok esélyük, mert ma ott tartunk, mint a két világháború között: a liberális kifejezés ismét általános szitokszóvá vált.

Más szempontból ugyanakkor - az alkotmányjogász szerint - Magyarország a '89 nyugatos közjátéka után Orbán rendszerével visszatért az első világháború utáni előtörténetéhez. A Fidesz hatalma nem csak a választók belátására van bízva, azt a közjogi szabályok tömeges átírása biztosítja. Tölgyessy ugyanakkor emlékeztet rá, hogy a magyar történelem nagy kormányzó pártjai rendszerint nem is választáson buktak meg, hanem azon, hogy a zsákutcában való diadalmas előrehaladás rendszereinek idővel mindig elfogyott a felhajtó erejük.

További részletek a legfrissebb Figyelőben, amelynek korábban az alkotmányjogász azt mondta, hogy a Kádár-rendszer is azért omlott össze valójában, mert a hetvenes évek derekától nem tudott lépést tartani a Nyugattal. A magyar társadalom '89 politikai fordulatában több más térségbeli néppel ellentétben alig vett részt, a változásokat leginkább az legitimálta, hogy a bevezetett parlamenti váltógazdaság és kapitalizmus belátható időn belül majd megoldja hazánk nyugatos felzárkózását. 

Csakhogy az egy főre jutó bruttó hazai termékünk 2010-re jobban elmaradt Ausztriáétól, mint 1990-ben. A magyar társadalom újra polarizálódni kezdett, a középrétegek elgyengültek, reménytelenül leszakadó csoportok keletkeztek. 

Tölgyessy szerint az interjú első részében arról is beszélt, hogy szerinte 2010 előtt Orbán Viktor még nem is tudta pontosan, mit akar, most megkísérli az emberek régi beállítódásai szerint sikeressé tenni az országot. Ezzel bizonyos értelemben ugyanazt teszi, amit Kádár János próbált a kommunizmussal, a kapitalizmus és a joguralom rendjét igyekszik a hazai viszonyokhoz igazítani. 

Kapcsolódó: 
A britek "többsebességes európája" harmonizálható a "nemzetek európájának" gondolatával (alfahir.hu
David Cameron brit miniszterelnök azért látogat Budapestre, hogy politikai szövetségeseket keressen az EU intézményes reformjához, mely jelentős részben egyezik a magyar kormány Európa-politikai céljaival, illetve az intézményes Európáról alkotott koncepciójával - véli az Iránytű Intézet politológusa. 

A kormány alkotmánymódosításra készül, hogy bevethesse a katonákat is (444.hu
Simicskó István honvédelmi miniszter a jövő keddi, ötpárti egyeztetésen a Honvédelmi Minisztériumban a rendkívüli jogrend alkalmazásához szükséges szabályok megváltoztatására tesz javaslatot - írja a Magyar Idők. 

Tíz százalék alá zuhant a Fidesz (origo.hu
Az idei időközi választásokon a legtöbb szavazatot a független jelöltek söpörték be. A Fidesz-KDNP csupán a második lett, míg az MSZP meglepetésre leszorította a képzeletbeli dobogóról a Jobbikot. 

Schmuck Erzsébet: kirakat-politizálás (hirleso.hu
A kirakat-politizálást folytató Fidesz-KDNP-kormány 2010 után tudatosan arra építette a politikáját, hogy hogyan lehetne minél több jövedelmet átcsoportosítani a gazdagabb, tehetősebb rétegek javára, és honnan máshonnan, mint a szegényebb rétegektől. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az egykulcsos szja bevezetése, ami több mint 100 milliárdot vett ki a szegényebbek zsebéből és mintegy 500 milliárd Ft-tal gazdagította a jobb módúakat. 

Orbán: Nem élősködni mennek a magyarok Nagy-Britanniába. Kalandvágyból!
(euronews.com
Uniós reformterveiről egyeztetett előbb Németországban majd Magyarországon a brit kormányfő. David Cameron egy bajor kisvárosban, Wildbad Kreuth-ban találkozott Angela Merkellel. A megbeszélés után azt mondta, hogy a változtatásokkal Brüsszel megmutathatná, hogy rugalmasan tudja kezelni egy-egy tagállamának problémáit. 

Alaptörvény: a hatodik módosítás jöhet (nepszava.hu
A Demokratikus Koalíció (DK) nem támogat semmilyen olyan javaslatot, amelyben a kormány a magyar honvédséget a saját népe ellen kívánja bevetni - hangsúlyozta lapunknak Vadai Ágnes. A DK politikusa Simicskó István jövő keddi, ötpárti egyeztetését kommentálta. Az alaptörvény jelenleg öt esetben engedi meg a rendkívüli jogrend bevezetését, amely a honvédség hazai bevetésével, illetve belső mozgósításával járhat. 

Büntetőfeljelentés vár a "karhatalomra" (mno.hu
A főváros emberei tegnap is több helyen megkísérelték az oszlopbontást. A kár meghaladhatja az egymilliárd forintot. Újabb büntetőeljárás indulhat a fővárosi oszlopháború következtében. A Mahir Cityposter ugyanis hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz a hirdetőoszlopokat védő személyek hatósági vegzálása miatt. Schiffer András LMP-s frakcióvezető szerint nonszensz, ami történik, és példátlan a hatalom beavatkozása is, ami felveti a bűncselekmény gyanúját. 

Vizsgálatot kért Gyurcsány Ferenc cégére a kormány (origo.hu
Csepreghy Nándor szerint kifogásolható az Európai Bizottság eljárása, amelyben kiválasztották a volt miniszterelnökhöz köthető céget. Az RTL Klub műsorában Csepreghy Nándor elmondta, december 22-én személyesen írta alá azt a beadványt, amelyben a kormány hivatalos vizsgálatot kért az Altus Zrt. ellen. 

A miniszterelnök vejének családja is alaposan bevásárolt az állami földekből(alfahir.hu
Több száz millió forintért vásároltak állami földet a miniszterelnök vejének családtagjai - írja a hirtv.hu. Tiborcz amúgy egy tipikus magyar gazdaember, ez már messziről látszik rajta. Bizonyára minden nap hajnalban kel, ránéz a jószágra, ősszel és tavasszal vet, nyáron pedig arat. Egy biztos, Tiborcznak nem sok oka van mostanában panaszkodni... 


Úszó­le­gen­dánk ál­lítja, el­kez­dő­dött Hosszú Ka­tinka le­já­ra­tása
2016.01.07. ripost.hu

Aligha jön ki sér­tet­le­nül az úszó­szö­vet­ség­gel ví­vott há­bo­rú­já­ból Hosszú Ka­tinka, aki va­ló­já­ban régi prob­lé­mákra hívta fel a fi­gyel­met. Már a nyolc­va­nas évek olim­piai baj­no­kai is ezek­kel küz­döt­tek.

Úgy tűnik, az úszószövetség évtizedek óta nem biztosít ideális felkészülési körülményeket a még oly sikeres versenyzőknek sem. Hosszú Katinka olyan problémákra hívta föl a figyelmet, amelyekkel 30 éve küzdenek - árulta el a -nak Szabó József korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónk. 


Joe szerint évtizedes gondokat hozott elő a Hosszú-ügy (Fotó: mob.hu)

Katka régóta tapasztalható problémákat említ, viszont ő olyan pozícióban van, hogy adnak a szavára. Ha én mondanám, akkor leintenének, hogy hagyjál már a hülyeségeiddel, Joe." 

Ez is érdekelhet: Katinka támadja az úszószövetséget, de magyar marad

Szabó Joe elárulta: az ő idejében rendszeresen kérdezték tőlük a külföldi versenyeken, hogy hányan vannak a csapatban, és rendre furcsán néztek rájuk. 


Katinka megteheti, hogy felhívja a figyelmet a régi gondokra (Fotó: MTI fotó) 
"Mindig mondtuk, öten vagyunk, plusz az edző, Széchy Tamás."

Nem tudták elhinni, hogy nálunk nincs semmiféle stáb. Nincsenek mellettünk sportmasszőrök, terapeuták és biomechanikusok, akik elemzik a dolgokat. És ez a nyolcvanas években volt! 

Katinka amerikai férje azonban nem ezt szokta meg, náluk elképzelhetetlen például az, hogy ne segítse egy népes szakértői stáb az úszókat. 

30 éves a lemaradásunk. "Ha az amerikaiak elmennek a vb-re, akkor 40 úszó mellett 40 segítő dolgozik. Ezzel szemben mi kimegyünk 25 versenyzővel, és tíz edzővel. Már a mi időnkben csodálkoztak ezen, most pedig már fantasztikumnak tűnik." 


Szabó József az 1988-as szöuli olimpián aranyérmet nyert 200 méter mellen (Fotó: MTI)

Gyárfás Tamás kiemelte: a szövetség soha ennyit nem költött edzőtáborokba, fiatalokra, versenyzőkre, mint manapság. Hangsúlyozta azt is, hogy erős a kormány és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása, hatalmas a szponzori háttér. 

"Nem látok bele, de azt tudom, hogy félévente 860 millió forintot kap a szövetség, ebből azért futnia kéne azokra a dolgokra, amelyeket Katinka hiányolt. Semmire nem akarnak költeni, de azt elvárják, hogy mindenki hozza az eredményt." 


Katinka és férje hadban állnak a szövetséggel (Fotó: MTI fotó)

Katinka aligha fog sértetlenül kijönni az egyre durvuló pengeváltásból, ebben Szabó József egyetértett a ripost-tal. 

"Keményen elkezdődött Katinka lejáratása, már azt is hallottam, hogy doppingvádakat emlegettek ellene. Régóta küzdött a szövetséggel. Már októberben kiborult, amikor sokadszorra azt válaszolták neki, hogy nem tudnak segíteni. Csak most robbant ki az ügy." 

Szabó zárásként hozzátette: drukkol Katinkának, végig kell csinálnia, amit elkezdett. Ha kell, segítenek neki, és mellé állnak a régi úszóhősök... 

Kapcsoódó: 
Továbbra is áll a bál az úszóknál (ripost.hu
Pedig azt hihettük, minden szép és jó a sportágban: az olimpiára készülő legjobbjaink legutóbb taroltak a rövidpályás Európa-bajnokságon is, gigauszoda épül és vb-t rendezünk - csakhogy a kulisszák mögé, az úszók küzdelmes mindennapjaiba nem látunk. Kapás Bog­lárka fi­no­man oda­szúrt: "Hosszú Ka­tinka meg­te­heti, én nem!" 

Orbán Vik­tor sze­rint va­lami "gel­lert ka­pott Hosszú Ka­tinka ügyé­ben"!(ripost.hu
A kor­mányfő sze­rint va­la­hogy nem derül ki a prob­léma lé­nyege. Minden ember életében vannak nehezen érthető dolgok - mondta Orbán Viktor. Hosszú Katinka személyében kiváló embert ismert meg, Kiss László pedig egy "tisztességben megőszült" ember, aki komoly eredményeket ért el. 

Hosszú Katinkát nem akarták beengedni az uszodába (24.hu
Péntek délelőtt Hosszú Katinka a 200 hát előfutamában lett volna érdekelt, de a bejáratnál zöld jelzés helyett piros keresztet kapott. Még szerencse, hogy a közjáték csak a pénteki előfutamok előtt történt és egyáltalán nem zavarta meg Hosszó Katinkát, aki így emlékezett vissza a közjátékra. 

Hosszú Katinka: el akart hallgattatni a szövetség (privatbankar.hu
Hosszú Katinka rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, hogy tovább erősítse azt az állítását, hogy a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) rendszere nem működik, és nem tesznek eleget kiváló úszóikért. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt, 10 órakor Hosszú Katinka, amit az Index percről-percre közvetített. 


Totalitárius ideológiaként viselkedik a liberalizmus
2016.01.07. hidfo.ru

Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke a közelmúltban interjút adott a Magyar Nemzet napilapnak. A látszat ellenére érdekes fordulatokban bővelkedő beszélgetésből kiderült, hogy a liberalizmus haláltusáját vívja Magyarországon, de ez a helyzet még könnyen ellenkezőjére fordulhat.


A pártelnök - mondhatni, bevezetőként - főként olyan kérdésekre adott válaszokat, melyeket a kormánypárt politikusai, illetve a balliberális politikai oldal ellenzői általános jelleggel megfogalmaznak "a liberálisokkal" szemben. A külföldi szervezetekkel együttműködés, Magyarország elleni állásfoglalások sokasága és a párt támogatottságának statisztikailag mérhetetlensége mellett azonban fény derült egy igen fontos megközelítésre, amit a nem-liberális politikai erők gyakran nem vesznek figyelembe; az a tény, hogy a liberálisok már nem is törekszenek a hatalom demokratikus úton történő elnyerésére. A pártvezető maga ismerte el, hogy a Magyar Liberális Pártnak még ahhoz is rengeteget kell fejlődnie, hogy egyáltalán a bejutási küszöböt elérje a 2018-as országgyűlési választásokon. A helyzet reális értékelésében bővelkedő interjú során azonban felszínre jutott az a gondolat, hogy a liberálisok ma elsősorban nem politikai befolyás szerzésére törekszenek, hanem egy lappangó szo ciológiai propaganda hatásának beérlelődésére, és politikai ellenfeleik önpusztítására, látványos hibáira hagyatkoznak. Fodor Gábor a következőket mondta: 

"Én is hajlamos voltam azt gondolni évekkel ezelőtt, hogy a liberális gondolkodásmód, a politikai filozófia szinte váddá, bélyeggé, egyfajta stigmává változott. De ahogy nézem a különböző közvélemény-kutatásokat, azt látom, hogy a liberális irányzat az emberek többsége számára semleges vagy inkább pozitív, a 35 év alatti korosztály számára pedig ez a legszimpatikusabb politikai értékrend." 

A kijelentésben a kulcs az értékrend szó használata, ami arról árulkodik, hogy a liberális politikai erők nem a ma működő liberális pártok nagyobb támogatásában reménykednek, hanem abban, hogy hosszú távon a fiatal generáció attitűdje az általuk várt irányba tolódik el, - illetve tolódott el, múlt időben, hiszen - mint korábban rámutattunk - a liberális sajtó az online média terén abszolút monopolhelyzetben van Magyarországon, és 2012 óta zajlik egy olyan folyamat, melynek részeként közép-európai viszonylatban is jelentős liberális médiabirodalom jön létre Magyarországon. Korábbi értékelésünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a fiatal generáció nyelvezetére, stilisztikájára optimalizált liberális sajtóorgánumok rendelkeznek legnagyobb közönség-eléréssel az online médiában, ami a hétköznapokra vetítve azt jelenti, hogy a fiatal generáció abszolút többségének véleményét ők formálják, nem a kormánymédia vagy a jobboldali sajtó. A Fodor Gábor által mondottak alátámasztják m indezt, és annak veszélyére hívják fel a figyelmet, hogy néhány parlamenti cikluson belül egy erőteljes liberális visszarendeződés kezdődhet Magyarországon.

Kövér László augusztusban annak lehetőségéről beszélt, hogy jelenleg folytatják külföldi tanulmányaikat olyan személyek, akiket idegen érdekközösségek majd visszaküldenek Magyarországra és beinjektálnak a magyar politikai életbe, hogy így biztosítsák saját fennhatóságukat hazánk felett. Kijelentése pedig további alátámasztást nyer azon nyilvánvaló tény okán, hogy a hazánkban működő liberális sajtóorgánumok nem támogatnak egyetlen pártot sem egyértelműen. Nem kezelik komolyan vehető tényezőként a Magyar Liberális Pártot, ugyanakkor Gyurcsány Ferenc balliberális pártjából szintén viccet űznek. Eközben a liberális médiamonopólium - az Index.hu vezetésével - a politikát háttérbe szorítva bulvárosabb jelleget ölt, maga felé gravitálja az ismert bulvárlapok, illetve az úgynevezett "női magazinok" olvasóközönségét. Ezen tényezők összessége arra utal, hogy a következő 1-2 parlamenti ciklus során berobbanhat a köztudatba egy újabb liberális párt, amit Magyarország legkiterjedtebb, a fiatal generációk vonatkozásában legnagyobb eléréssel rendelkező médiabirodalma erőteljesen támogatni fog - és ez a párt nem a most ismert politikai formációk egyike lesz. 

Ez a tendencia arra utal, hogy hazánk egy szándékos hosszú távú tervezés alanyává vált, melynek részeként bizonyos ismeretlen érdekkörök a liberalizmus mint ideológia befogadására alkalmassá próbálják tenni a magyar társadalom fiatal generációit. Ennek okán kifejezetten jelentős eredménynek mondható, hogy a magyar közélet az utóbbi évek során foglalkozni kezdett a liberális ideológia lappangó totalitárius jellegével. Czirják Imre, a Magyar Idők publicistája november 14-én egy a liberalizmus totális győzelméről képzelgő "filozófus", Francis Fukuyama tévedéseiről írt értékelésében kifejtette, hogy mára a demokráciára rátelepedett a liberalizmus, ami totalitárius ideológiaként kezd viselkedni, és az érdemi közéleti viták elfojtásával lehetetlenné teszi a problémáknak nem csak kezelését, de megfogalmazását is. 

"a gondok jórészt a demokráciára mára rátelepedett liberalizmusból adódnak. A politikai korrektségből, amely mára lehetetlenné teszi az érdemi vitát, és bunkósbotként használva, a politikai szereplők egy részét már az induláskor megbélyegzi. A demokratikus intézmények visszafejlődésére jó példa az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA). Amióta kiderült, hogy a terrorizmus elleni harc ürügyén mindenkit lehallgattak és megfigyeltek, George Orwell rémálma valóra vált." 

A publicista párhuzamot vont a kommunista ideológiával, ami szintén totalitárius eszmerendszerként telepedett rá a társadalomra, valamint hangsúlyozta, hogy a liberalizmus ugyanerre az útra lépett, és magát feljebbvalónak tartva egyeduralomra törekszik minden más eszmerendszer felett. A liberalizmus társadalmi szerepéről folytatott közéleti vita fordulópontját jelentheti az az elhallgatásokban és hazugságokban bővelkedő manőver, ahogyan a német média kommunikálta le a migránsok által folytatott több száz molesztálás, rablás és nemi erőszak esetet szilveszter éjszakáján. A lap publicistája, Szikszai Péter a történtek kapcsán kijelentette, hogy a német média Európa szégyene, és a liberalizmus egy a Stasi működéséhez hasonló véleménykontrollt épített ki.

"Az eddigi nyomor és háború elől menekülő családok naiv ábrázolásába rendesen belerondított volna, ha mondjuk szilveszterkor élőben kapcsolják Köln főterét. A német újságírók belső lelki píszíjüknek köszönhetően ilyenkor hallgatnak. Pedig talán sosem éltek cenzúrában, a csengőfrászos, fekete autós NDK-ban. Liberális elveikből és az önellentmondó jogvédő maszlagaikból azonban mégis sikerült létrehozniuk egy Média Stasit, amely a véleménydiktatúra felett őrködik. Ennek az eredménye, hogy a német sajtó vaknak tetteti magát, ha a kedvenc bevándorlóik német lányokat erőszakolnak meg." 

A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a liberálisok civil mozgalmai és jogvédő szervezetei hallgatnak a migránsok által elkövetett nemi erőszak kapcsán. Nem védik meg a nőket az ösztöneiket állat módjára kiélő fiatal afrikai és arab "férfiakkal" szemben, holott korábban ennek jelszavát tűzték zászlajukra. Ez a zászló azonban hamisnak bizonyult - nem a nőket védik ezek a szervezetek, hanem a liberalizmust, aminek terjesztésére a nők egyenjogúságának jelszava használható eszköznek bizonyult. A szerző ugyanakkor említi, hogy Kelet-Európa nagyobb immunitást mutat a liberalizmussal szemben, mint a világ más régiói. 

"nem meglepő, hogy a kelet-európaiak fejlettebb immunrendszere a liberálisoknak is szemet szúrt. Még az okokat is sejtik, csak ők épp az ellenkező előjellel magyarázzák a jelenséget. Tudják azt, hogy a kommunista múlt miatt vagyunk elutasítóbbak a liberalizmus "vívmányaival" szemben, de ők ezt elmaradottságként inter­pretálják." 

A liberális médiamonopólium építésének ténye, Fodor Gábor a fiatalok liberális attitűdjére tett utalása pedig alátámasztja a szerző azon megállapítását, miszerint a magyar társadalom a vártnál nagyobb ellenállást mutatott a liberalizmussal szemben, ami ellenreakciót váltott ki. Ennek köszönhetően zajlik az a "megdolgozás", aminek részeként a jelenkor totalitarizmusra törekvő ideológiáját terjesztő érdekközösségek nem politikai hatalmat akarnak, hanem a médián keresztül folytatnak agymosást, és ennek áldozataiként főként a fiatalokat szemelték ki. Ez a lappangó tevékenység pedig határozottabb cselekvésre ad okot; elfogadhatatlan lenne, hogy ugyanazok a szervezetek, akik most felajzott afriakaiak állatias viselkedésével szemben nem védték meg a nőket - sőt, félrenéztek, hátukat mutatták -, évekkel később egy középkorú férfipolitikus újabb kijelentése okán újra a nők védelmének jelszavával hozakodnának elő. A szilveszteri eseménysorozat egyértelművé tette: esetükben szó ninc s az egyén védelméről, a nők védelméről. Politikai eszközöket akarnak, a társadalom feletti totális kontroll elérése reményében. Napjaink totalitarizmusa a liberalizmus, - de politikai hatalmuk már erodálódott, lassan eljöhet annak is ideje, hogy a médiabefolyást elveszítsék. Belső ellenséggé váltak, amivel - mint társadalom, mint nemzet, mint élő állam - együttes erővel le kell számoljunk. 

Kapcsolódó: 
A liberalizmus megbukott, Európa szembe kell nézzen az elözönléssel (hidfo.ru
Az emberek kizsákmányolására építő liberális gazdaságpolitika megbukott. Egyre több vállalkozó ismeri fel, hogy a dolgozó ember érték. Népvándorlás van, Európa megszállása zajlik, a civil szervezetek egy része politikai megrendelést teljesít. 

Soros? Nem! A szerelem! - megszólal Zsohár Zsuzsanna, a migránsvédő aktivista nő (mandiner.hu
Zsohár Zsuzsanna a Migration Aid szóvivőjeként nyáron és kora ősszel végigturnézta a tévéstúdiókat, kárhoztatta az államot, amiért az szerinte nem segítette eléggé a migránsokat. A héten kiderült, hogy a többgyermekes, elvált nő egy szír férfit szeret. Nem lett volna tisztességesebb, ha elmondja, hogy elfogult migránsügyben? 

Aláírta a lengyel elnök a médiatörvény módosítását (euronews.com
Az aláírást követően a köztársasági elnök hivatala szűkszavúan annyit közölt, hogy Andrzej Duda államfő számára fontos a közszolgálati média pártatlansága, tárgyilagossága és hitelessége, de ezeknek a kritériumoknak jelenleg nem felel meg. A változtatás jelentős felháborodást váltott ki Lengyelországban és Európában is, de most az Európai Bizottság elnöke óvatosan fogalmazott. 

USA: egy év alatt 986 embert lőttek le a rendőrök az utcán (magyartudat.com
Az FBI jelentése szerint 2015-ben az USA-ban a rendőrség 986 embert lőtt le az utcán, közülük 20 főt az év utolsó 5 napjában. - olvashatjuk a Washington Post honlapján. Az amerikai társadalom rothad. A gazdag egyre gazdagabb, a szegény egyre szegényebb lesz. Rothad az olyan társadalom, ahol eluralkodik az erőszak. 


A hidrogénbomba ezerszer pusztítóbb az atombombánál
2016-01-06 titkolthirek.hu

A hidrogénbomba, más néven szuperbomba, legalább ezerszer akkora pusztításra képes, mint az atombomba - amelyet az Egyesült Államok vetett be Japán ellen a második világháború utolsó napjaiban -, és a szerdai állítólagos észak-koreai kísérleti robbantásnak köszönhetően újra a világ figyelmének előterébe került.


Észak-Korea korábban három kísérleti robbantást hajtott végre atomfegyverekkel, amelyek nagyjából a Hirosimára és Nagaszakira ledobott, összesen több mint 200 ezer ember életét kioltó bombáknak megfelelő hatóerejűek voltak. Phenjan szerdán jelentette be, hogy felrobbantotta első hidrogénbombáját, és bár a szeizmológiai adatok alátámasztottak egy nagyobb robbantást, annak típusát egyelőre lehetetlen megmondani. 

Míg az atombombák működési elve - az atomreaktorokéhoz hasonlóan - a maghasadáson alapul, addig a hidrogénbomba vagy termonukleáris bomba az atomi részecskék egyesülését (magfúzió) használja ki. A csillagokban ugyancsak ilyen módon keletkezik energia. 
"Gondoljunk csak arra, hogy mi történik a Napban" - példálózik Takahara Takao, a tokiói Meidzsi Gakuin Egyetem nemzetközi politikával foglalkozó oktatója. A hidrogénbomba technológiája sokkal kifinomultabb, és ha egyszer valakinek a birtokába kerül ez a tudás, hatalmas fenyegetést jelent a világra nézve. Akár egy interkontinentális rakétát is fel lehet szerelni vele. 

Ez utóbbi tény fényében Észak-Korea burkoltan az Egyesült Államokat fenyegette bejelentésével - véli Szuzuki Tacudzsiro, a Nagaszaki Egyetem egyik kutatóintézetének professzora. 

Ugyanakkor a hidrogénbomba előállításához mélyebb ismeretek és nagyobb mértani pontosság szükségeltetik, mint az atombombáéhoz, hiszen a felszabaduló energia is sokkal nagyobb - mutat rá Szuzuki. A hidrogénbomba is elkészíthető olyan kis méretben, hogy nukleáris robbanófejként felszerelhető legyen interkontinentális rakétákra. 

A hidrogénbomba természetesen megtalálható a legkomolyabb nukleáris képességekkel rendelkező öt állam - az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Kína - fegyvertárában. A szuperbomba létrehozásán más országok is munkálkodhatnak, és az is előfordulhat, hogy egyesek titokban már szert is tettek a technológiára, annak ellenére, hogy egyetemes érdek az ilyen veszélyes fegyverek szállításának megakadályozása. 

A termonukleáris bombát eddig sohasem vetették be, az első sikeres kísérleti robbantásokat az Egyesült Államok hajtotta végre az ötvenes években Ivy Mike és Castle Bravo névre keresztelt bombáival, majd a szovjetek következtek a sorban. 


Az eddigi legnagyobb hatóerejű, 15 megatonna energiahozamú Castle Bravót víz alatt robbantották fel 1954. március elsején, és nemcsak három korallszirtet tarolt le, illetve 55 ezer Celsius-fokra hevítette a hőmérsékletet az óceán fölött, de a robbanás a 200 kilométerre fekvő Marshall-szigeteket is megrengette. A hét kilométer átmérőjű tűzgolyó 73 méter mély krátert vágott a zátonyon, a gombafelhő 100 kilométer magasra szállt, és a radioaktív hamuból Ausztráliának és Japánnak is jutott. Emellett egy a kísérletről mit sem sejtő japán halászhajó legénysége akut sugárbetegséget kapott, mivel a robbantás közelében hajóztak. 
A fentiek elkerülése érdekében az 1960-as évek óta a kísérleti robbantásokat föld alatt hajtják végre. 

Terumi Tanaka, az atom- és hidrogénbomba áldozatainak szervezeteit tömörítő japán szövetség, a Nyihon Hidankjo vezetője az atomfegyverek betiltásáért folyó küzdelemnek szentelte életét, és megrökönyödve értesült az észak-koreai kísérleti robbantásról. 
"Ez szertefoszlatja minden eddigi reményünket. Fel vagyok háborodva" - mondta. 

Kapcsolódó: 
First Soviet hydrogen bomb test (1953) (youtube.com
Underwater atomic bomb test (1946) (youtube.com
Észak-koreai kormány jelenti, hogy a felrobbant az ország első hidrogénbombája (abc.net.au

Észak-Korea nukleáris támadást mérhet európai és amerikai országokra(meteon.org
Észak-Korea az amerikai és európai földrészt támadná nukleáris fegyvereivel. Az EU külpolitikai vezetője arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea az egész kelet-ázsiai békét fenyegeti. De Észak-Korea nem csak a szomszédainak jelent veszélyt. Az amerikai kormány szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a kommunista ország erőfitogtatásból rakétákat lőhet ki Alaskára, de akár Hawai-ra is. 

A világ többsége Putyin oldalán áll, mert Amerika magára hagyta Európát(titkolthirek.hu
Ha az Egyesült Államok csapatokat küld, akkor ez egy hadüzenet, megkerülve az amerikai kongresszust, ami azt jelenti, hogy alkotmányellenes, és egy olyan tett, amiért felelősségre kellene vonni Ashton Cartert, letartóztatni és bíróság elé állítani, mert az Egyesült Államok nem küldheti katonáit harcba hadüzenet nélkül - mondta Bennett.