Payday Loans

Keresés

Karácsonyi versek PDF Nyomtatás E-mail
Jenő verses könyve - Jó, igaz, szép és nagy magyar vers

jzus szletse

Karácsonyi versek

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár –
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.

Sajó Sándor:
Karácsonyi ének

Akkoron csillag gyúlt az égre
És rásugárzott a vidékre,
És Betlehem fölött megállván,
Egy rongyos istálló homályán
Tündöklött már a Glória:
Ott ingecskében, szép fehérben,
Feküdt a jászol szent ölében
Az Isten egyszülött Fia…

A hír bejárta a világot,
És jöttek bölcsek és királyok
És együgyűk és pásztorok:
Ott minden lélek egyetérzett
És sírt és álmélkodva nézett
És boldogan fohászkodott:
Örömöt hozván az embernek,
Dicsőség légyen az Istennek!

Ó betlehemi égi csillag,
Világmegváltó Szeretet!
Lásd, én is várlak, várva hívlak:
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!
Lásd, sírva vár egy csonka ország
És gyásza fátylát lengeti,
Ó szánd meg népe árva sorsát
S hozz végre örömöt neki:

Jöjj újra úgy, mint azelőtt,
Hozz duzzadt ágú friss fenyőt
A Tátra s Erdély erdejéből,
Az elrablottból, – a mienkből!
Ó, neked lehet és szabad, –
Neked nem állja utadat
Oláh Heródes, se cseh zsandár,
Mert a te utad magasan jár,
Te angyalként jársz, égi szárnyon,
Te átrepülhetsz a határon,
Mindenhová és mindenhonnan, –
Te sohsem voltál Trianonban…

Ó, szállj le hozzánk, égi angyal,
Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És sok játékot hozz nekünk, –
Mindent, mit vágyunk álmodott:
Sok trombitát és sok dobot,
És sok-sok puskát, kardot, ágyút,
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek fölragyognak,
Boldog Karácsonyt valahára
Szegény-bús-árva magyaroknak!

justice

+

Ady Endre: A Jézuska tiszteletére
Ady Endre: A karácsony férfi-ünnep
Ady Endre: A lelkem Kánaán-magvai
Ady Endre: A nagyranőtt Krisztusok
Ady Endre: A téli Magyarország
Ady Endre: Békesség ünnepén
Ady Endre: Egy jövendő karácsony
Ady Endre: Egy megíratlan naplóból
Ady Endre: Ének karácsony ünnepén
Ady Endre: Karácsony – Harang csendül...
Ady Endre: Karácsony – Ma tán a béke...
Ady Endre: Kató a misén
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
Ady Endre: Virágos karácsonyi ének
Alföldi Géza: A tél
Alföldi Géza: Áldás! Béke! Húgomasszony!
Alföldi Géza: Ha nálunk született volna...
Alföldi Géza: Krisztus!... Krisztus!...
Alföldi Géza: Krisztus lehajolt
Alföldi Géza: Mária dalolja...
Ányos Pál: Három királyok napján
Arany János: Almanach 1878-ra
Arany János: Hej! Iharfa...
Arany János: Karácsonyi éjszakán
Áprily Lajos: Karácsony-est
Babits Mihály: A felnőtt karácsony
Babits Mihály: Beteg-klapancia
Babits Mihály: Csillag után
Babits Mihály: Himnusz
Babits Mihály: Karácsonyi ének
Babits Mihály: Karácsonyi lábadozás
Ismeretlen szerző, középkori portugál: Krisztus születésére
Baja Mihály: Karácsony
Barna Kornél: Karácsonyéji álom
Ismeretlen szerző: Új világosság jelenék
Bernáth William: Karácsony
Bodor Miklós: Betlehemi csillag
Borsiczky Imre: Karácsony – újév
Ismeretlen szerző: Adventi zsolozsma himnusz
Bujdosó Bálint: Karácsony után kivándorlóknak, lágerlakóknak
Sedulius: Karácsonyi zsolozsma himnusz
Ismeretlen szerző, 14-16. századi: Kisded Jézus és Szűzanya
Szentviktori Ádám: Urunk születéséről
Csákváry Zoltán: Újévi imádság
Angelus Silesius: Karácsonyi párversek
Csighy Sándor: Karácsonyfa előtt
Csokonai Vitéz Mihály: Újévi ajándék
Dömötör Tibor: Karácsony
Ismeretlen szerző: Egy rózsa zsenge szára (Ó-német karácsonyi dal)
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Dsida Jenő: Közeleg az emberfia
Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban
Ismeretlen szerző, IX. századi: Adventi himnusz
Szent Ambrus: Karácsonyi himnusz
Prudentius: Vízkereszti himnusz
Sedulius: Vízkereszti himnusz
Fáy Ferenc: Betlehem
Fáy Ferenc: Pásztor-ének
Gábor Éva: Kicsi Jézus (részlet)
Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!
Gyóni Géza: Betlehemesek
H. M. R.: A karácsonyi ajtó
Harangi László: Kis Jézusom
Hervay Gizella: XXXVI. gyalogzsoltár
Hevesi M. Angelika: Óda a Jászolhoz
Hódsághy Béla: Fenyőfát vettem
József Attila: Betlehemi királyok
József Attila: Karácsony
Juhász Gyula: Betlehem
Juhász Gyula: Betlehemes ének
Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak
Juhász Gyula: Búcsúfia
Juhász Gyula: Karácsony felé
Juhász Gyula: Karácsonyi ének
Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés
Juhász Gyula: Karácsonyi óda
Juhász Gyula: Rorate
Juhász Gyula: Vízkeresztre
Kacsó Sándor: Advent a lágerben
Kalotay Mária: Legenda: 1956 Karácsonyán
Kányádi Sándor: Isten háta mögött
Kasza-Marton Lajos: Karácsony küszöbén
Kasza-Marton Lajos: Utak fehér szőnyegén
Kertész László: A Kisdeddé vált Ige
Kiss Jenő: Pásztorok zavara
Kosztolányi Dezső: Karácsony
Kovásznai Kővér János: Karácsonyi óhaj
Lajossy Sándor: Karácsonykor
Lendvay Hedvig: Karácsonyi utazás
Lendvai István: A szent éj zenéje
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe
Mentes Mihály: Mária Szűzanya
Szép Violácska
Mányoki-Németh Károly: Jászol körül
Mécs László: Karácsony
Medriczky Andor: Karácsonyi pásztorének
Mentes Mihály: Proletárkarácsony
Miskolczy Kálmán: Magyar Karácsony
Móra László: Karácsony édes ünnepén
Móra László: Karácsonyi csengő
Móra László: Karácsonyi imádság
Murányi Marianna: Jézust, ha jő
Ismeretlen szerző: 1949 Karácsony
Ismeretlen szerző: Fehér Karácsony
Ismeretlen szerző: Ha soha egyébkor...
Ismeretlen szerző: Ily szegényen mint én
Ismeretlen szerző: Imádság
Nagyfalusy Lajos: Ó boldog éj!
Negyedi Szabó Margit: Karácsonyi emlékezés
Negyedi Szabó Margit: Uram! Mit adjak Néked karácsonyra?
Négyesy Irén: Karácsony
Németh Ernő: Fekete karácsony
A kis Jézus aranyalma
Karácsonyi éjfélóra
P. Jánossy Béla: Az ingecske
P. Pál Ödön: Karácsony éjjele
Paksy Gáspár: Adventben
Pálóczi Horváth Ádám: Örvendjetek, keresztyének
Panajóthné László Márta: Karácsonyvárás
Petőfi Sándor: Karácsonkor
Pécselyi Király Imre: Krisztus Urunknak áldott születésén
Pilinszky János: A fényességes angyal is
Pohárnok Jenő: Karácsonyfa alatt
Puszta Sándor: Betlehemi éj
Radványi Kálmán: Azt kérded, kis fiam...
Radványi Kálmán: Én Jézust várom, a kis Gyermeket
Reményik Sándor: A betlehemes
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik
Reményik Sándor: A karácsonyfa panaszkodik
Reményik Sándor: Karácsonykor
Reményik Sándor (Végvári): Nagy Magyar télben
Reviczky Gyula: Karácsonykor
Sajó Sándor: Karácsonyi ének
Samu Margit: Csillogó karácsony
Samu Margit: Karácsonyi zsoltár
Samu Margit: Karácsony várása
Sándor Dénes: Csendes karácsonyi dal
Sík Sándor: A napkeleti bölcsek
Szent Ambrus: Ádventi himnusz
Ismeretlen szerző, középkori: Himnusz Krisztus születéséről
Sík Sándor: Karácsonyi álom
Ismeretlen szerző, magyarországi: Karácsonyi himnusz
Szentviktori Ádám: Karácsonyi himnusz
Sík Sándor: Regös ének
Aurelius Prdentius Clemens: Vízkereszti himnusz
Sipos Domokos: Megszületett
Szabó Endre: Karácsonykor
Szabolcska Mihály: Karácsony
Szalay Mátyás: Békesség a földön!
Szappanos Márta Mária: Karácsony éjjelén
Harsányi Lajos: Az égből színméz
Szemlér Ferenc: Karácsonyra
Tarné Lévay Pálma: Karácsonyok
Tollas Tibor: Fekete karácsony
Tollas Tibor: Fenyők
Tompa Mihály: Karácsony estéjén
Tóth Árpád: Karácsonyi emlék
Túrmezei Erzsébet: Gyertya
Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek
Tűz Tamás: Késő karácsonyok
V. M.: Karácsony előtt
Varga Andrásné Kovács Ilus: Karácsonyvárás 1949-ben
Ismeretlen szerző: Jer, mindnyájan örüljünk
Wass Albert: Karácsonyi versek I.
Wass Albert: Karácsonyi versek II.
Zsitvay Tibor: Magyar gyermek imája
A kereszténységben, hisszük (Miseének)
Harmatozzatok (Miseének)
Ó, bezárult Édenünk (Miseének)
Téged vár (Miseének)
Ave María
Az Úristen Ádám atyánknak
Áron vesszeje virágzik
Bűnös néped sírva kiált
Ébredj, ember
Mária, szűz virág
Ó, fényességes szép hajnal
Mennyországi fényes hajnal
Mint forró sóhaj
Ó, nemes, ékes
Mária, Szűzanya
Ó dicsőült szép kincs
Üdvözlégy, ó drága vendég (Miseének)
Az angyal énekel (Miseének)
Az égből színméz csörgedez
Az Ige megtestesült
A szép Szűz Mária
Csorda-pásztorok
Dicsőség mennyben az Istennek
Ez nap nékünk dícséretes nap
Istengyermek
Jászolodban áldunk
Mennyből az angyal
Midőn a Szűz Magzatát
Mind a világ
Nagy örömnap ez nékünk
Ó, gyönyörűszép titokzatos éj
Ó, Jézus, szüzen született
Örülj, te boldog Betlehem
Pásztorok, pásztorok örvendezve
Szép violácska
Szülte a Szűz szent Fiát
Szűz Mária e világra nékünk
Vígasságos, hangos, nagy örömünk
Az Úrnak dobban (Miseének)
Isten, ki az időnek
Az esztendő fordulóján
Szép kelet, szép nap
Kél a magasból tiszta fény
Ó, szép Jézus
Égi lakomára készüljünk (Miseének)
Az isteni gyermeket
Fényességén e mai napnak
János áll a part felett
Ím az égen feltűnik

http://www.szepi.hu/irodalom/vers/karvers/index.html

+

petras

Alföldi Géza:
Ha nálunk született volna...

Népszámlálás volt Betlehemben, – 
így szól a Karácsony története, – 
s akkor született meg egy istállóban 
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…

Nem volt, ki szállást adjon nékik. 
Barmok lehelték rá a meleget. 
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója, 
Meséli a monda… Mert ott született!

De Cegléden, vagy Kecskeméten, 
a Hortobágyon ha született volna, 
az első Karácsony igaz történetéről 
így szólna ma a bibliai monda:

… Rozál épp az udvart seperte. 
János meg a jószágnak almozott. 
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. 
A Puli, az meg hátul kalandozott.

Akkor ért a ház elé József. 
Jó tejszagot lehelt a méla csönd. 
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát 
S a kerítésen át József beköszönt.

Rozál fogadta hangos szóval: 
– Mi szél sodorta erre kendteket? – 
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony 
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.

Kerestünk födélt a korcsmában. 
De szállást a bérlője nem adott. 
Hej pedig az asszony az utolsóban van már, 
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…

Már istálló is elég lenne, 
Csak tető legyen már fejünk felett… – 
Rozál a seprűjét a falnak támasztotta, 
Bodri a kiskapuig settenkedett.

– Takarodsz vissza, beste lelke! 
Kerüljenek csak kietek bentébb! 
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál. 
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–

Szélesre tárta a kiskaput. 
Mária arca, mint viasz: sápadt. 
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?! 
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!

Jöjjön csak, lelkem, segítek én… 
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!… 
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput, 
de siessen, oszt maga is segéljen!…–

János is sebten előkerült. 
Kemény keze még a villát fogta. 
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony… 
Behívtam őket…– Mért ne tettek volna?

– Az asszonynak vess tiszta ágyat! 
Az ember meg a lócán elalhat. 
És valami enni is akad tán a háznál… 
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–

A Bodri is odasündörgött. 
Péter a butykossal máris kocog. 
S ameddig az asszony megvetette az ágyat, 
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

Máriát már a fájdalom rázta. 
A párnák között csöndesen feküdt. 
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja, 
Hogy János a szobába épen befűt.

A kemencében lángolt a tűz. 
Rozál az ágynál csendesen állt ott 
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga, 
Mint békesség, csendesen leszállott…

Kint az égen holdfény ragyogott. 
Házra, tájra ezüstszín-port hintett. 
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, 
ím, megszületett a régenvárt Kisded…

A szomszédságból akadt bölcső… 
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. 
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában, 
a kis teknő körül szép kör-alakban…

Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!… 
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…

És ígyen született meg az Isten Gyermek… 
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…

 

1948. december 24.

 

LAST_UPDATED2