Payday Loans

Keresés

Reményik Sándor: Végvári-versek PDF Nyomtatás E-mail
Jenő verses könyve - Jó, igaz, szép és nagy magyar vers

remenyik-sandor-emlekpad

VÉGVÁRI-VERSEK
(1918-1921
)

„Egy lángot adok, ápold, add tovább és gondozd híven...”


Reményik Sándor álnéven publikált versei


Forrás: Reményik Sándor összes versei I. köt.
Bp. Révai, 1944
Elektronikus változat: MEKAZ OLVASÓHOZ

A „Segítsetek” címen megjelent versekhez

Kincses Erdély mindenestül prédára jutott. Csak egy kincse maradt meg érintetlenül: a nemzeti hűsége. Ezt a legnagyobb kincsét az ellenség mohósága sem elrabolni, sem eltiporni nem bírta. Ez a drágakincs szórja reánk tiszta, szép sugarát ebben a kis füzetben. Minden egyes sorából egy hazáját sirató szív jajongása kiált hozzánk. Költője a saját lelke keserveiben a megtiportatást szenvedők ezreinek sóhaját küldi felénk. Küldi őszintén, igazán, mesterkedés nélkül. Küldi nem azért, hogy gyönyörködtessen, hanem hogy izzásba hozza a magyar lelkeket. Nem vigasztalást akar nyujtani, hanem öntudatot ébreszteni.
Petőfi óta kevés költő ajkán szólt tüzesebben a szó, izgatóbban az indulat, maróbban a keserűség, megragadóbban a háborgás, mint V é g v á r i e szabadon hömpölygő soraiban. A magyar géniusz teremtő ereje a magyar verselés nemes egyszerűségével kevés költőnél párosul fenségesebben, mint V é g v á r i költeményeiben.
Meggyőződésünk, hogy ezek a versek fel fogják rázni a közönyösőket, kitartásra fogják buzdítani a lelkeseket s megerősitik az üldözötteket és a csüggedőket.
Ezeknek a verseknek egyetlen igaz magyar ember asztaláról sem szabad hiányozniok.
Budapest, 1919 novemberében

Raffay SándorELŐSZÓ

A „Mindhalálig” címen megjelent versekhez

E gyüjteményben Végvárinak azok a versei vannak együtt, amelyek előbb „Segítsetek” címen több kiadást értek és ezeken kívül 38 azóta nyilvánosságra került új vers, melyeket e gyűjteménnyel egyidejűleg „Mindhalálig” címen adtunk közkézre. Állandóan sokan keresik e költeményeket, mert sok ember lelkéből szólanak. Új kiadás vált szükségessé. Ez a kiadás azért foglalja magában mindkét sorozatól, mert a kettő egy gondolatkörnek, egy érzelmi világnak a tükre, egyes darabjai kiegészítik egymást s így együtt mintegy történeti képét szolgáltatják az előbb megszállott, majd a békekötéskor elszakított hazarészek magyarsága lelki életének.
Ez a történeti szempont az oka, hogy az elrendezés lehetőségig pontosan követi a versek keletkezésének időrendjét. Így tűnik ki, milyen hatása volt az eseményeknek a költőre s mert itt az ő személyében az elszakadt magyart látjuk, mondhatjuk, hogy így értjük meg általában a letört magyar földeken élő testvéreink benső alakulását. Lehet, hogy a sorrend nem mindenütt helyes s nagyon hihető, hogy a szöveg itt-ott nem éppen hű. Ennek a magyarázata abban van, hogy rendkívüli utakon jutottak ide a kéziratok, némelyik vers több példányban, nem egyeztek meg teljesen s úgy kellett összevetések útján megállapítani a leginkább valószínű szöveget. Ez érteti meg azt is, hogy ez a kiadás egy-egy ponton különbözik az eddigiektől.
A kiadók remélik, hogy ezek a végekről jött hangok felébresztik az ilyen szenvedéseken át nem ment magyarokat gondtalan és gondolattalan állapotukból; ébren tartják s elernyedni nem engedik az otthonukból menekülteket és elűzötteket. Mindenki, aki olvassa, merítsen e lapokból erőt és bizalmat: „Magyarok még vannak!”
Budapest, 1921 novemberében

A kiadók

A VERSEK:


Erdély magyarjaihoz
Átok
Magányos cipruság
A geszti sírbolt előtt
Bujdosó vitézek
Ne jöjjön új tavasz!
Eredj, ha tudsz!
Ma megfogta kezem...
Ave Victor
Köszönt egy ember...
Mindent felírunk!
A gondolat szabad
A megtagadott eskü
1919 január 24
A szuronyerdőben
Nagy magyar télben...
Magyarok, mindenütt...
Farkas-nyom
Haza, Szabadság...
Roland kürtje
Élet a mélyben
„Mikor az Isten alszik”
Mátyás szobrával szemben
Zenith és Nadir
Pünkösdi királyok
Hulló csillagok
Nyugodt vagyok
A máglya tetején
Phönix madár
Jó volna már...
A szikra szikra csak...
Felhők
Magyar gyermekek
Három szín
Nehéz homályba...
Hadak útja
Mint Jób... Félnek a poroszlók
És ha kell...
Mene Tekel
Némely pesti poétának
Október 6
Könnyek
Vándorló város
A költözők
Mennyi arany...
Évfordulóra
Hallga, mi ez?
A hadbíróság épülete előtt
Én még szabad vagyok
Segítsetek!
Keserű kérdés ahhoz, akitől nincs hová föllebbezni
Szól a censor...
Szó és tett
Ember az ekeszarvánál,
A koporsója...
Ne még...
Mindhalálig
Öröktűz
Új szövetség
Anteus
Élő-halott bányászok
Valakit visznek
Már egymást tépik...
Egy tollvonás
A csonka test
Búzavirág
Gyűrűt készíttetek...
Nagyszalonta és
Íme, bizonyság...
Szentté avatás
Viszik a menyasszonyt
Karácsony a katakombákban
Nyugatmagyarország népe


http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/remenyik/vegvari/vegvari.htm#Pünkösdi