Payday Loans

Keresés

Nyájas múzsa - Nagy János gúnyoló versei a szerelemről, házasságról 1791. PDF Nyomtatás E-mail
Jenő verses könyve - Jó, igaz, szép és nagy magyar vers

tempefi x

NYÁJAS MÚZSA.


ÍRTA
NAGY JÁNOS.


RÁBA-KÖZBEN
SZANY HELYSÉGNEK
PLÉBÁNUSA

GYŐRÖTT
STREIBIG JÓZSEF' BETŰIVEL.
1790.


TARTALOM

BÉ-MUTATÓ VERSEK.
A' NEMES MAGYAR NEMHEZ.
PÁSZTOR ÉNEKEK.
I. PÁSZTOR ÉNEK. BÚJDOSÓ PÁSZTOROK.
II. PÁSZTOR ÉNEK. MEDVE VÁSÁR.
III. PÁSZTOR ÉNEK. AZ EL TÉVELYEDETT VADÁSZ.
IV. PÁSZTOR ÉNEK. FILLIS és KLOE.
V. PÁSZTOR ÉNEK. EURÓPA SZŰZNEK EL RAGADTATÁSÁRÓL.
VI. PÁSZTOR ÉNEK. AZ ÓRIÁS.
VII. PÁSZTOR ÉNEK. PÁSZTOR VERSENGÉS.
VIII. PÁSZTOR ÉNEK. A' HALÁSZOK.


GÚNYOLÓ VERSEK. RABNER UTÁN.


I. SZATIRA. A' RUHÁZATRÓL.
II. SZATIRA. AZOK ELLEN, KIK ÁMBÁR MAGOK VÉTENEK A' HÁZASSÁG' VÁLASZTÁSÁBAN, MÉG-IS MINDEN FOGYATKOZÁST AZ EGEKRE VETNEK, MONDVÁN: A' HÁZASSÁGOK MENNYEKBŐL RENDELTETNEK.
III. SZATIRA. A' SZÉPSÉGRE TEKÉNTŐ HÁZASSÁGRÓL.
IV. SZATIRA. A' HÁZASÚLANDÓK' SZÁMÁRA JÓZAN TANÁTS.
V. SZATIRA. A' HASZON' FEJÉBE SZERZETT HÁZASSÁGRÓL.
VI. SZATIRA. NÉMELLY BALGATAG HÁZASSÁGOKNAK EGYBE HORDÁSA, MELLYEK AZ EGEK' SZAM-ADÁSÁRA KÖTTETTEK ÖSZVE.
VII. SZATIRA. EGY ÖZVEGY ASZSZONYNAK FÉRJHEZ MENÉSÉRŐL.
VIII. SZATIRA. UGYAN A' MOST EMLÍTETT DOKTORNAK MÁSODIK HÁZASSÁGA.
IX. SZATIRA. OSTOBA LEÁNYNAK VÁLASZTÁSA.
X. SZATIRA. A' FIGYELEM NÉLKŰL VALÓ HÁZASSÁG KÖTÉSRŐL.
XI. SZATIRA. A' BIZONYOS NÉVRE TEKÉNTŐ HÁZASSÁGRÓL.
XII. SZATIRA. A' HÁZASSÁGOT SZERZŐ VÉN BANYÁKNAK JAVALLÁSÁRÓL.
XIII. SZATIRA. A' KORA HÁZASSÁGRÓL.
XIV. SZATIRA. EGY TÚTORNAK GONDVISELÉSÉBŰL SZÁRMAZOTT HÁZASSÁGRÓL.
XV. SZATIRA. A' SZEMÉRMES ASZSZONYNAK VÁLASZTÁSÁRÓL.
TOLDALÉK.

GÚNYOLÓ, 'S MÁS VÍG ÉNEKEK.


I. ÉNEK. TÖBB KOSARAKAT OSZTOGATÓ SZÉP LEÁNYRÓL.
II. ÉNEK. A' FESTETT ARTZÁKRÓL.
III. ÉNEK. A' BÚBOS, és KALAPOS FEJÉR NEMRŰL
IV. ÉNEK. A' BUFFÁNRÓL.
V. ÉNEK. A' DAJKÁKRÓL.
VI. ÉNEK. A' GYŰRŰK' SOKASÁGÁRÓL.
VII. ÉNEK. A' BÚBOS LEÁNYOKRÓL.
VIII. ÉNEK. AZ ALA-DUBITZA NEVEZETŰ PÁNTLIKÁRÓL.
IX. ÉNEK. A' GALAMBRÓL, és A' HOLLÓRÓL.
X. ÉNEK. JOBB AZ URAKNAK, HA A' TISZTJEIK NEM EGYGYEZNEK.
XI. ÉNEK. AZ OKOS KÉSEDELMESSÉG JOBB A' TANÁTSTALAN SIETÉSNÉL.
XII. ÉNEK. A' HÍRTELEN VALÓ FELEMELÉSRÖL.
XIII. ÉNEK. VÍGASZTALÁS.
XIV. ÉNEK. VÉNUS MIÉRT TENGER' LEÁNYA?
XV. ÉNEK. A' BOR NÉLKŰL FÁZIK A' VÉNUS.
XVI. ÉNEK. NEM KELL EGÉSZEN EL RONTANI, A' MIT MEG LEHET ORVOSOLNI.
XVII. ÉNEK. SENKIT MEG NE VESS AZÉRT, HOGY TEHETETLENNEK NÉZED.
XVIII. ÉNEK. AZ ÁLNOK SZERETŐNEK MEG ISMÉRÉSE.
XIX. ÉNEK. EGY MÓD NÉLKŰL TOBÁKOLÓ NAGY ORRÓL.
XX. ÉNEK. HABOZÓ SZÍV.
XXI. ÉNEK. PANASZT TÉVŐ LEÁNY.
XXII. ÉNEK. KOZÁK TÁNTZ.
XXIII. ÉNEK. A' STRASZBURGI TÁNTZNAK NOTÁJÁRA.
XXIV. ÉNEK. PÁPA VÁROSÁT DITSÉRŐ BAKONYI LEÁNY.
XXV. ÉNEK. A' KESERGŐ TZIGÁNY.
XXVI. ÉNEK. A' FÁRSÁNGRÓL.
XXVII. ÉNEK. A' VADÁSZATRÓL.
XXVIII. ÉNEK. A' TÁNTZRÓL.
XXIX. ÉNEK. A' SZABADSÁGRA TÖREKEDŐ FOGOLY MADÁR.
A' MOSTANI MAGYAR ÍRÓKHOZ 'S KIVÁLT POÉTÁKNAK TÁRSASÁGIHOZ.

A' FÜREDI VÍZI NIMFÁNAK KESERVES PANASZA.

AZ ÖRÖM, és SZOMORÚSÁG VÁLTJÁK EGYMÁST
ÖRÖM.
SZOMORÚSÁG.


http://mek.niif.hu/07700/07761/07761.htm#29

LAST_UPDATED2