Payday Loans

Keresés

A legújabb

TÖRTÉNETI INTERJÚK TÁRA PDF Nyomtatás E-mail
A magyarok története - szemlélet, tudás és tanítás

 

 

 

 

 

TÖRTÉNETI INTERJÚK TÁRA


Az audiovizuális dokumentumok a XX. század kitüntetett figyelmet érdemlő, új lehetőségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelentősen eltérnek a többszáz éves hagyománnyal rendelkező írásos anyagoktól. A könyv- és levéltári gyűjtemények esetében alkalmazott módszerek és eszközök ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem alkalmasak.

A Történeti Interjúk Tára - figyelembe véve az új adathordozók által támasztott igényeket - fő feladatának tekinti a történeti jelentőségű videó-emlékiratok, életútinterjúk és portréfilmek készítését. Gondozza a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány filmes hungarikumokból álló, kutatási és oktatási célból létrejött gyűjteményét, valamint a Szabad Európa Rádió magyar osztályának hangzó dokumentumait, és az ezekhez kapcsolódó írásos anyagokat is. Folyamatosan feldolgozza az Országos Széchényi Könyvtár részére beszolgáltatott audiovizuális kötelespéldányokat, tehát a nemzeti könyvtárhoz hasonlóan gyűjteményépítő és bibliográfiai-dokumentációs feladatokat is végez. Az Országos Rádió- és Televízió Testület megbízásából és támogatásával a Tár rögzíti, digitalizálja és részben fel is dolgozza az öt országos magyar televíziócsatorna adásfolyamát, az Országgyűlés plenáris üléseinek rögzített anyagából pedig egy példányt őriz.

 

 

 

TÖRTÉNET
AUDIOVIZUÁLIS
ARCHÍVUMOK
Kötelespéldány
Mozgóképkincs
Interjútár
Jelenkor gyűjtemény
Jelenkortörténeti adattár '56
Jelenkortörténeti adattár 1963-tól
Hangdokumentumok - 1989
Országgyűlés
Médiafigyelő
TÖRVÉNYTÁR
1992. évi LXIII. törvény
1996. évi I. törvény
60/1998.  (III. 27.) Korm. rendelet
2004. évi CXXXVII. törvény
SZOLGÁLTATÁSOK
ELÉRHETŐSÉGEINK

 

http://www.tit.oszk.hu/

 

 

 

LAST_UPDATED2