Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nemzeti Hírháló hírlevél - 2015 június 04. PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC
Nemzeti Hírháló hírlevél 2015 június 04.

ZARÁNDOKLAT MÁRIA JELENÉSEK és FÖLDANYÁNK ÉPÍTETT TÁJTEMPLOMAIBAN
SOMLÓSI LAJOSSAL, a tájtemplomok szakértőjével
11 nap: 2015. szeptember 3-13-ig
Részletek itt: egipatrona.hu
Kapcsolódó: A piramisok körül megállt az idő

GYORSMENÜ
• Feliratkozás
• Olvasás honlapon
• Napi programajánló
• Facebook oldalunk
• Támogatás-tagdíj
Jelen levőkLetöltési statisztikaTrianon-ellenes petíció az EP elnökének és az ET főtitkárának

Útban a Trianon-95 rendezvényének helyszínére, a Magyarok Világszövetségének Patrubány Miklós elnök vezette küldöttsége június 3-án délelőtt átadta Strasbourgban az Igazságot Európának!Justice for Europe! - című petíció egy-egy példányát az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz és az Európa Tanács főtitkára, Thorbjorn Jagland részére. 

Az Európai Parlament székhelyén az EP elnökének hivatalvezetője, Luis Martinez - Guillén irodájában fogadta az MVSZ küldöttségét. Az Európa Tanács székhelyén pedig a főtitkár tanácsosa, A. Kayacik vette át a Trianon-ellenes petíciót. 

A petíció átadásához az MVSZ elnökét elkísérte Bodnár József, a Trianon-95 Kárpát-medencei főszervezője, valamint Orbán József, az MVSZ Fővárosi Szervezetének alelnöke. 

MVSZ Sajtószolgálat
Trianoni tragédiánkért, és a XX. század háborúiért is elsődlegesen a "nemzetközi zsidóság" a felelős!... Erről szól Csurka István, Hatodik koporsó című drámája... Már próbálták az Új Színházban, amikor Fischer Ádám karmester és a MAZSIHISZ mozgósították "nemzetközi kapcsolataikat"!... "Leszóltak" Budapest főpolgármesterének, Tarlós Istvánnak,... ő pedig "leszólt" a színház igazgatójának: "ne játsszátok!"...... Ennyit az Ő "demokráciájukról", "sajtószabadságról",... a zsidó-liberalizmusról!........ 
(Magyar Igazság és Élet Pártja MIÉPAktuálpolitikai Kerekasztal: Trianoni békediktátum, megemlékezés


Videó: https://www.youtube.com/watch?v=6ZbADHPXL64

Kapcsolódó: 
Mi történt 1920. június 4-én Trianonban?
Meg kell tanítani az igaz történelmet! - Horváth Pál egyetemi tanár dandártábornok
Mementó 1990-ből: Orbán Viktor kivonult a trianoni megemlékezésről


A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza
március 28, 2013 magyarlegyenhited

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek. 


A magyar ember emelt fővel jár, így viselete is tiszteletet parancsoló.

Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. 

Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a Neander-völgyi ember által benépesült Európa. A magyar a legrégebbi európai génjelző. 

A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára. 

Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a következőket írta: 
Josefus_Flavius"Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik. Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet!" 
Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll! 

Xenofon írja: 
"Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak." 

J.J. Modi indiai professzor szavai: 
"?Áldottak legyetek magyarok, Atilla király népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak- s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla királyunk a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volt." 

Könnyű volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni. 

Ezért ne akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni! 

Meggazdagodásuk egyik alapja a tőlünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának kihasználása és annak kamatoztatása. És ez nem csak Ausztriára vonatkozik!

Atilla-KiralyunkLásd Atilla fejedelem több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban, mintha az örök időktől az ő tulajdonukban lenne és az ő kultúrájukból származna. 

Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elő a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megművelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek. 

A tuvai halomsírból előkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják. A halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan műveltséget. 
A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat jellemzi: több ezer aranyból készült ló, csodaszarvas, Turul szobor került elő. A szobrok és ékszerek mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerőt tárgyaikban ábrázolni. 
A további ásatásokat a nagy mennyiségű kincs miatt fegyveresen őrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyről hallgatnak. 

Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról. 

Sokan nem tudják, hogy a bombázásokkal őseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld színéről, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát. 

Első hallásra teljesen értelmetlennek tűnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétákat mélyen a föld alá. A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakossággal származásunk és ősi múltunk dicsőségét igazoló emlékeit. Az iraki háború egyik valós célja ez volt. 

A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik Legközelebbi rokonaink a kurdok. Számos felkelés és a nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal. Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz tartozó területeken élő kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája. A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelőknek, lázadóknak nevezi. 

A Kr. e. 3.800-ban alapított Urusolymot az Egyiptomból kivonuló hikszoszok Urusolyma néven erőddé alakítottak, írja Flavius. (hikszosz = hys-Kos, gis-KUS; királyi szittyák, Kosiak.) 

Az eredeti SOLYMA elé Nagy Sándor idejében írtak a 'Hiero' (szent) nevet, úgy lett belőle Hierosolyma s abból Jeruzsálem. Majd az USA Hirosima -ra is ledob egy atombombát! 
Vajon miért? 

Hogy a zsidók hogyan kerültek a mai Izrael (Palesztina) 'ígéret földjére', arra ismét Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen: valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét. Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek. 

Hogy miképpen irtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek a szentírás könyvei. 

Nemzeti kormány: Nyolc nap után jöhet a dózerolás? Ennyi jut a régészeknek feltárásra
2015. június 01 sonline.hucivilhetes.net

A nemzet múltjának semmibevétele, köztörvényes bűncselekmény - ez a véleménye Bakay Kornél régészprofesszornak a készülő jogszabály-módosításról, mely bizonyos jelentős beruházások esetében nyolc napot adna a régészeti feltárásra.


A Somogyvárt feltáró és a zamárdi avar kori leletek ásatását is elkezdő szakembert Balatonszárszón, Szár László fehérmárvány-szobrának avatóján kérdezte a SONLINE.hu. 

"Régészeti lelőhely vagy lelet váratlan előkerülése a kivitelezés ütemét nem hátráltathatja - áll a Seszták Miklós fejlesztési miniszter által benyújtott javaslatban. - A kivitelezést az értesítést követő 9. napon folytatni kell, kivéve, ha ezt megelőzően a miniszter elrendelte a feltárást". A Magyar Nemzet arról ír: a Miniszterelnökséget vezető Lázár János adhat egyedi engedélyt ennél hosszabb kutatásra nagy jelentőségűnek nyilvánított beruházás esetén. A lapnak azt mondta Lassányi Gábor, a Magyar Régészszövetség (MRSZ) elnöke: döbbenetes, hogy a jogszabály nyolc nap után nemcsak megengedi, hanem el is rendeli a kulturális örökség pusztítását. Arra is emlékeztetett: sokszor a legváratlanabb helyen kerülnek elő a legmeglepőbb leletek, mint például az M7-es építése előtt Rádpusztánál a hun kori, bronz áldozati üst. 

- Ez a magyar régészet történetének legdrámaibb fordulata - mondta a Bakay Kornél. A régészprofesszor szerint már a jelenlegi rendelkezések is lehetővé teszik legféltettebb, legszentebbnek tartott korszakaink emlékeinek eltüntetését. - A kecskeméti Mercedes-gyár építésekor például egész temetőket dózeroltak el pár óra alatt. Úgy tűnik ebből a nemzetellenes, borzalmas következményekkel járó tervből, hogy semmi más nem számít, csak a multik érdeke. Az én felfogásom szerint ez köztörvényes bűncselekmény. Nincs az a régész csapat, amelyik meg tudna birkózni ezekkel az előírásokkal. Egy temető feltárására 8-9 nap, úgy, hogy a feltárt négyzetméter arányában fizetnek? Ezzel kubikmunkába hajszolják a régészeket. Az a cinizmus különösen fölháborító, ahogyan az illetékesek beszélnek róla; azt lehet kihallani a mondandójukból: ugyan kit érdekelnek az előkerülő dirib-darab cserepek? 

Bakay emlékeztetett: Somogyváron húsz éven át, gondos tervezéssel, napról napra előre haladva dolgozott a csapatával. Több, mint 130 ezer számozott lelet annak az eredménye, hogy volt idő megmenteni és dokumentálni. - Hiszen nemcsak feltárni kell, hanem megőrizni, visszaépíteni, hogy a múltunk látható-kézzelfogható is legyen, ne pusztán csak egy lelőhely megnevezés maradjon. Éppen Balatonszárszónál is feltárásra és bemutatásra vár az ugyancsak a sztrádaépítés során előkerült 7500 éves, a Balaton környékének egyik legklasszikusabb újkőkori települése. Ötvenkét évnyi régészkedés után ma sajnos azt kell mondjam: ha a korszellem szerint a dömperek átgázolhatnak a lelőhelyeken, akkor jobb, ha a leletek a földben maradnak... 

Kapcsolódó: 
Tömegsírt találtak, csak nem olyat
Izrael őslakói és a cionizmus
(Részlet innen

Hogy a zsidók hogyan kerültek a mai Izrael (Palesztina) "ígéret földjére", arra ismét Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen: 

"Valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét. Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek. Hogy miképpen írtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek a szentírás könyvei." 

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, hogy miért kellett a zsidóknak teljes negyven éven át vándorolniuk a pusztában, amikor a távolság Kairótól Jeruzsálemig légvonalban mindössze 430 kilométer. Bujkáltak a szittyák elől. Az alábbi magyar népmese útmutatást ad arra nézve, hogy mi is a magyarság feladata!

"Egy zsidó megharagudott, amikor meglátott egy halászt a csónakja mellett üldögélni. 
- Miért nem mégy halászni? - kérdezte. 
- Mert mára már eleget fogtam - felelte a halász. 
- Miért nem fogsz több halat, mint amennyire szükséged van? - kérdezte tovább a zsidó. 
- Mihez kezdenék a többel? - így a halász. 
- Több pénzt tudnál keresni. Hamarosan egész halászflottád lenne, és olyan gazdag lennél, mint én. 
Erre a halász megkérdezte: 
- És akkor mit csinálnék? 
- Leülnél, és élveznéd az életed - mondta a zsidó. 
- Miért, szerinted most mit csinálok? - jegyezte meg erre a halász." 

A magyarság egyik feladata a példamutatás. Most elsődlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk. Megjegyzendő, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a jövőben ez más népek számára is feladatunk! 
Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti, népességi egybetartozását. Mára bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkező emberek lakták. Hazug az állítás, mely szerint őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide. 


Magyarok helyett ukránoknak ment a segélyszállítmány fele, a kormány még üdülteti is őket
2015. június 2. 22:55 Kuruc.info

Az ukrán határőrizeti szervek vontatott ügyintézése miatt némi zökkenővel Kárpátaljára érkező segélyszállítmány fogadása alkalmából Csap határállomáson tartott nemzetközi sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, "az Ukrajna számára szervezett mostani humanitárius segélyezés egyfajta főpróba, amelyet - annak sikeressége esetén - nagyobb volumenű segélyakció követ még a tél beállta előtt".


Köszönetet mondott munkájáért a segélyadományokat összegyűjtő nyolc segélyszervezetnek: a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a Katolikus Karitásznak, a Magyar Vöröskeresztnek, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványnak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek, a Johannita Segítő Szolgálatnak és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnak. 

Ugyancsak megköszönte az ukrán hatóságoknak a közreműködést a segélyszállítmány határon való átjuttatásában, egyúttal arra biztatva az ukrán felet, hogy "a jövőben még bátrabban, rugalmasabban merjen fogadni humanitárius támogatásokat, mert a magyar emberek tényleg jó szándékkal tették a felajánlást." 

De vajon a kárpátaljai magyaroknak vagy az ukránoknak tették e felajánlást?

Soltész Miklós bejelentette: a magyar kormány a Kárpátokon túli területekről 700 olyan ukrán gyerek magyarországi nyári üdültetését vállalja, akiknek a családja nagyon nehéz helyzetbe került, és nincs lehetősége nyári táboroztatásra. A gyerekeket és kísérőiket a magyar fél tíz héten át, tíznapos turnusokban üdülteti teljes ellátással a Velencei-tónál lévő táborban - tette hozzá, megjegyezve, hogy a költségeket teljes egészében a magyar kormány állja, beleértve a gyerekeknek a határtól az üdülőhelyre történő szállítását is. 

Volodimir Csubirko, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) elnöke köszönetét fejezte ki Magyarországnak és a magyar kormánynak, hogy "ezekben a nagyon nehéz időkben támogatja Ukrajnát". Elismeréssel szólt arról, hogy Magyarország és a magyar emberek nem szavakkal, hanem cselekvő módon támogatják nehéz helyzetbe került szomszédaikat. Külön kiemelte annak jelentőségét, hogy a mostani segélyszállítmány felerészben a Kárpátokon túli területekre kerül. Köszönetet mondott a magyar kormánynak az ukrán gyermekek magyarországi üdültetéséért, hangsúlyozva, hogy reméli, Ukrajna valamikor viszonozni tudja Magyarországnak a számára nyújtott támogatást. 

A tartós élelmiszerekből álló, Kárpátaljának szánt négy kamionnyi segélyrakomány elosztásáról Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka az MTI-nek elmondta: reméli, hogy az ukrán hatóságok minél hamarabb vámkezelik a szállítmányt, amelynek tartalmát a magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai partnerszervezetei fogják szétosztani - előzetes felmérésüknek megfelelően - a legrászorultabbak között. 

Vaszil Visivanyuk, Magyarország Ivano-Frankivszk-i tiszteletbeli konzulja az MTI érdeklődésére kifejtette: az Ivano-Frankivszkba induló, élelmiszerekből és nagyobbrészt gyógyászati segédeszközökből álló négy kamionnyi segélyadományt helyi civil szervezetek aktivistái fogják elosztani. Mint mondta, az élelmiszereket elsősorban a kelet-ukrajnai menekültek gyermekeinek étkeztetésére fordítják, de juttatnak belőlük helyi és harkivi gyermekhospice-oknak is. A gyógyászati segédeszközöket - tette hozzá - a kelet-ukrajnai háborús övezetbe továbbítják, és a sebesültek kezelésénél használják majd fel. (MTI nyomán) 

Kapcsolódó: 
Nyolc kamionnyi segélyszállítmány indult Kárpátaljára
Ausztria gyorsított eljárásban küldi vissza a menekülteket Magyarországra és Bulgáriába


Washington szerint Moszkvának viselnie kell az újabb harcok következményeit
06/03/2015 MTI - Kárpátinfo.net

Az Egyesült Államokat aggasztja "az orosz és a szakadár erők együttes támadása" Kelet-Ukrajnában, az ilyen offenzívák elfogadhatatlanok, és megnövelhetik a Moszkva által fizetendő árat - jelentette ki szerdán Washingtonban Marie Harf, az amerikai külügyminisztérium szóvivője.


"Oroszországot közvetlen felelősség terheli az ilyen támadások megelőzésének és a tűzszünet végrehajtásának ügyében" - mondta Harf. 

Ukrán tájékoztatás szerint szerda reggel az oroszbarát szakadár erők heves tüzérségi támadást indítottak a kelet-ukrajnai Donyecknél, a térségben több helyen közelharc alakult ki a támadók és az ukrán katonák között. Moszkva szerint az ukrán fegyveres erők tettek "provokatív lépéseket" a Donyec-medencében. 

Hónapok óta a szerdai volt az első komolyabb összecsapás a szembenálló erők között. A konfliktusban tavaly április óta mintegy 6400 ember vesztette életét. 

Kapcsolódó: 
Ukrajna visszavezényelte a frontvonalra a nehéztüzérséget
Ott az írás a falon - Imran Hosein sejk az ukrán-orosz helyzetről
Az USA háborúra készül Kínával, Oroszországgal, hogy a bankokat mentse
Luganszk: Az amerikai titkosszolgálatokat Ukrajnának kémkednek
A Magyarország által iraknak ajándékozott T-72-es tankokkal nyomul a cionista Iszlám Állam
2300 Humveet "zsákmányolt" a cionista Iszlám ÁllamDr. Raffay Ernő: nekünk nem jogokat akarnak adni, hanem el akarnak tüntetni bennünket!
2015.06.03. Erdély.ma

Az 1920. június 4-i diktátum évfordulója apropóján tettünk fel kérdéseket dr. Raffay Ernő budapesti történésznek, akinek Trianon előzményei és annak következményei az egyik kutatási területe. A jeles tudós sokszor okozott fejtörést megállapításaival az ún. "baráti szomszédos országok" történészeinek, politikusainak a témában, hiszen - amint látjuk - a történelmet lehet utólag megképzelni és megírni, ám a tények kegyetlenek - nem olyan tapintatosak, mint mondjuk az 1990 utáni alapszerződések. 

- Miben különbözik megannyi más európai békekötéstől a trianoni?

- Legfontosabb különbség az aránytalansága. Ha megvizsgáljuk a 19-20. század 1920 előtti békekötéseit, azt látjuk, hogy egyetlen, katonailag vesztes országot sem csonkítottak meg olyan nagy arányban, mint a Magyar Királyság területét. Elvették az országterület 71,3%-át, a népesség kétharmadát. 1815-ben, amikor végleg leverték a napóleoni Francia Császárságot, területének elenyésző részét vették el, azaz méltányos békeszerződést kötöttek a nagy vesztessel. A 18-19. század orosz-török háborúi után a két keleti nagyhatalom egyike sem akarta túlságosan megalázni a másikat, gondolván a következő évtizedekre. Az 1870-1871. évi porosz-francia háború után a német győztes ugyan Versailles-ban kiáltotta ki a Német Császárságot (1871. január 18-án), ami porig alázta a francia nemzettudat két tartópillérét (gloire és grandeur), területcsonkításbéli aránytalanságot nem követtek el. Mindössze a két, német többségű tartományt, Elzászt és Lotharingiát csatolták el (igazságosan!) Franciao rszágtól. Ezt az összecsapást megelőzte az 1866. évi porosz-osztrák háború, amelyben a poroszok legyőzték Ausztriát, amivel ugyan eldöntötték, hogy a német egység megvalósítását a Porosz Királyság végzi el, valamint kiszorították az egykori Német Nemzet Szent Római Birodalmából a Habsburg-dinasztia vezette Ausztriai Császárságot - a poroszok, okosan, a jövőre gondolva, mégsem csonkították meg Ausztriát. Így aztán 1867 (Habsburg-magyar kiegyezés) és 1879 októbere (Németország és az Osztrák-Magyar Birodalom katonai szövetsége) után létre is hozták az összesen 1 millió 251 ezer km2 nagyságú Középponti Hatalmak nevű katonai szövetségi rendszert. Nos, e hatalmas katonai szövetség léte, illetve az 1894-1907 között létrehozott antant ellentétei alakították ki azt az alaphelyzetet, amelyben egyes európai nagyhatalmi vezetők azt gondolták, egy jövendő nagy háború után úgy tudják majd örökre biztosítani a békét, ha a leendő veszteseket porig alázva, elveszik tőlük az életlehetőségeike t. Éppen ezt tették az egész Habsburg Birodalommal, benne a Magyar Királysággal 1920-ban. 

A békediktátum külső okai

- Milyen okai voltak a trianoni "békeszerződésnek"?

- Trianonnak külső és belső okai vannak. A külső okcsoport két területből áll: a nagyhatalmi okcsoport és a szomszédos országok okcsoportja. A nagyhatalmi okcsoport abból a történelmi igazságból indul ki, hogy a történelem formálói szinte mindig a nagyhatalmak. A Magyar Királyság (325 ezer km2) területének szétdarabolása előtt, az Osztrák-Magyar Birodalom (676 ezer km2) részeként Európa (Oroszország utáni) második legnagyobb területű, több mint 50 milliós népességű nagyhatalma volt. Az akkori európai nagyhatalmak pedig 1879 és 1907 között két nagy katonai tömbbe szervezkedtek alapvető érdekeik szerint; a kisebb országok vagy az egyik, vagy a másik nagyhatalmi-katonai tömbhöz csatlakoztak (pl. Románia 1883-ban a Középponti Hatalmakhoz). A Magyar Királyság 1879-től a Német Birodalom katonai-politikai szövetségese volt, s amikor a nagy háború az antant (Anglia, Franciaország, Egyesült Államok) győzelmével végződött, a győztesek közül főleg Franciaország azt akarta elérni, ho gy Németországnak soha többé ne lehessen nagyhatalmi szövetségese: emiatt szétzúzták a Monarchiát, s mindenekelőtt az etnikailag és katonailag egységesebb Magyar Királyságot. Elsősorban emiatt támogatták a román és szerb területelvevő szándékokat, Csehországot pedig amiatt is, hogy ellensúly legyen Ausztriával szemben, az esetleges Anschluss-szal szemben. Magyarország e nagyhatalmi játszma első s legnagyobb vesztese. Megjegyzem, Németország 1919. évi megalázása vezetett a második világháború kirobbanásához is. 

- Nézzük a szomszédos országok szerepét...

- Általában ezt ismerjük a legrészletesebben. A velünk keverten élő, illetve egyes szomszéd népek már a 18. század végétől rendszeresen, visszatérően, általában fegyveresen is fölléptek a magyar állam és a magyarok ellen. E támadások okai között a Habsburg-ház magyarságot gyöngítő tevékenysége, valamint a török háborúk magyar létszámot kisebbítő hatása is benne található. 1914 előtt csehek, románok, szerbek és szlovákok tényleges terveket dolgoztak ki a magyar terület megcsonkítására, elvételére. Részletezés nélkül: a román politikusok általában a Tisza folyóig képzelték Románia határainak kiterjesztését; a csehek a Győrtől, Balassagyarmattól, Salgótarjántól, Miskolctól délre húzódó vonalig; a szerbek a Pécstől, Bajától, Szegedtől északra, Temesvártól keletre húzódó vonalig akarták kitolni határaikat. Ehhez képest (viccesen szólva) a trianoni határaink sokkal jobbak lettek! Ezeket a területeket természetesen a monarchiabéli magyar nagyhatalomtól csak európai háborúval leh etett elvenni, tehát a szomszéd népek vezetői érdekeltek voltak a világháború kirobbantásában. Politikájukat 1914 előtt az antanthatalmak érdekei mentén, azokhoz igazítva alakították. (Napjainkban pedig, a megszerzett, s a mai napig megszállásuk alatt tartott magyar területek megtartása érdekében ezek az országok a NATO kiszolgálói, kivéve a szerbeket, akik alapvetően oroszbarátok, viszont éppen a területük megtartása céljából lavíroznak a NATO és Oroszország között.) 

Jobb határokat is elérhettünk volna

- Nem mehetünk el amellett, hogy Trianonnak belső okai is voltak.

- Így van, a magyarok is követtek el súlyos hibákat, amelyek belülről megosztották, tehát gyöngítették a társadalmat. A belső okok közül elsősorban a magyarok kicsiny, a nem-magyarok nagy számát, valamint a bonyolult etnikai és vallásfelekezetbeli helyzetet emelem ki. 1867-ben, a kiegyezés évében az összlakosságnak csak 44,4%-a volt magyar, s ez az arány 1910-ben "följavult" 54,5%-ra. Azonban - mivel a liberális magyar kormányok nem tiltották az idegen elemek bevándorlását - a magyar etnikum aránya csak az 1910-ben már 911 ezer zsidóval ment ötven százalék fölé. Ezek egy része keresztény vallásfelekezetre váltott, azonban mivel zsidó nemzetiség nem szerepelt a népszámlálások kérdőívein, ők magyarnak vallották magukat. Ez persze komoly előnyöket jelentett, s a magyar liberális fölfogás hívei nem gondolták, hogy a bevándoroltak soraiból kerülnek majd ki a kereszténység elleni harc, a szabadkőművesség, a szociáldemokraták és a későbbi kommunisták radikálisai. 1914 előtt a ma gyar értelmiség legjobbjai (gróf Tisza István, Herczeg Ferenc, Bangha Béla, Prohászka Ottokár stb.) azt vették észre, hogy a budapesti sajtóban (kivétel nélkül) minden nap gyalázzák a kereszténységet, sőt, a szót, hogy 'magyar', szitokszóként használják a sajtó liberális és szocialista részében. Amikor aztán eljött a háború, a baloldal e két irányzatához tartozó személyek elkezdték a hadsereg és a hátország föllazítását, ami oda vezetett, hogy 1918. október végétől három kormány is (Károlyi-, Berinkey- és a népbiztosok tanácsa) ezekből az (jórészt zsidó nemzetiségű) embe­rekből alakult meg. Felelősségük az ország szétdarabolásában vitathatatlan: nélkülük valószínűleg jobb (de mindenképpen csonka) határokat érhettünk volna el. 

- Mi váltotta ki a második belső okot, a társadalom teljes körű politikai szétdarabolását?

- A hazai liberalizmus gyakorlatilag parttalanná vált 1914-re. Ez azt jelenti, hogy a kormányok elkövették azt a hibát, hogy a nemzet nyilvánvaló ellenségeit szabadon engedték működni. Ilyen csoport volt például a szabadkőműves Martinovics-páholyban tiltott módon megalakult Országos Polgári Radikális Párt (Jászi, Ady stb.), amely majd 1918-ban a szociáldemokrata párttal és Károlyi Mihály Függetlenségi Pártjával kormánykoalíciót alkot. A politikai élet szétverését jelentette akkoriban a képviselőházi obstrukció: ez azt jelenti, hogy az ellenzék, széttördelve a törvényhozás normális menetét, nem engedte időben meghozni az államot-nemzetet védő legfontosabb törvényeket (pl. a véderőtörvényt). Ez Magyarország és a birodalom belső és külső, katonai meggyöngítését jelentette. 

A szabadkőművesség szerepe

- Trianon bekövetkeztében ilyen nagy szerepe volt a szabadkőművességnek?

- A hazai szabadkőműves szervezet szabad, ám titkos működésének engedélyezése a harmadik belső ok. A szabadkőművesség radikális páholyai ugyanis a haladás, modernizáció, szabadság stb. jelszavainak bevetésével gyökeresen át akarták alakítani a hagyományos Magyarországot, jelszavaik ismételgetése mögött azonban a legnyersebb hatalomátvételi szándék húzódott meg. A kérdésre, hogy a magyarországi szabadkőművesek szét akarták-e darabolni Magyarországot, válaszom: nem szétdarabolni akarták, hanem szabadkőműves többségű képviselőházzal s kormánnyal az egész ország fölött át akarták venni a főhatalmat. Szabadkőműves országot akartak megalakítani, kihasználva a katonai összeomlást. Amikor 1920. május 18-án a már horthysta kormány belügyminisztere, Dömötör Mihály föloszlatta e szervezetet, rájuk hárította az ország összeomlását. A szabadkőműves Károlyi-, majd Berinkey-kormány ugyanis visszavonta a hadsereget, ahelyett, hogy a benyomuló román, szerb és cseh katonaság elleni védelem re adott volna parancsot. Károlyi hibája kettős: szabadjára engedte a radikális szabadkőműveseket, valamint elmulasztotta az ország megvédését. 

- Ezek szerint kijelenthető, hogy tudatosság és céltudatosság sújtotta a magyar államot és nemzetet?

- Igen, a legnagyobb mértékben, hiszen a nagyhatalmak készültek a revánsra, illetve Anglia a valóban szédületes német gazdasági fejlődés erőszakos megállítására; valamint a magyarok három szomszédja előzetes, térkép-rajzolás mellett komoly katonai fejlesztéssel készült Magyarország szétdarabolására. Az eredmény lehangoló lett. 1919-ben, amikor a békekonferencián megmutatták az antanthaderő főparancsnokának, a francia Foch marsallnak a Németországgal aláírandó békeszerződés tervezetét, a tábornok ezt mondta: Uraim, ez nem békeszerződés, hanem fegyverszünet húsz évre. Nos, 20 és fél év múlva Hitler és Sztálin megtámadta Lengyelországot. A többit tudjuk. Magyarországot pedig rákényszerítették az egyébként helyes és eredményes (négyszeres területi revízió!) revíziós kül- és biztonságpolitikára. Íme, mit tesz egy rossz békeszerződés! A trianoni békeparancsot (három, Pozsony melletti magyar falu elvételével súlyosbítva) megerősítette az 1947. évi párizsi békeszerződés 1. §-a (e z van most érvényben határainkra nézve). Eszerint Magyarország határai (tehát a jelenlegi magyar-román határvonal is) az 1938. január 1-jei állapot szerint állíttatnak vissza. 1938. január 1-jén pedig az 1920. évi szerződés határvonalai voltak érvényben, hiszen az első területi revízió, az I. bécsi döntés 1938. november elején lépett érvénybe. 

Amerika hadszíntere leszünk

- Mit rombolhatott e diktátum a magyarság életén 95 év alatt?

- 1920 óta a trianoni utódállamok politikája a magyarok megsemmisítésére irányul. Lásd például az 1923-as, az 1938-as és a jelenlegi román alkotmány 1. §-át: cél a homogén nemzetállam kialakítása. Az összes többi "eredmény" mind e szándékoknak köszönhető: rombolják a magyar nemzettudatot, tönkreteszik a magyar iskolarendszert, az autonómiáról még beszélni sem lehet, stb., stb. Személyes véleményem szerint 2015-ben is változatlanul léteznek az 1920-as helyzet negatívumai, tehát a helyes magyar külpolitikának a terület-revízióra kell törekednie. Annál is inkább, mivel az összes nemzetközi szerződés de facto és de iure megengedi az európai határok békés tárgyalások utáni megváltoztatását. 

- Lehet-e várni enyhülést környezetünkben? Honnan, hogyan?

- Az enyhülést várni a román, szlovák, szerb stb. államhatalomtól önmegtévesztés, illúzió. Vegyük észre a történelmi tények ezreit: nekünk nem jogokat akarnak adni, hanem el akarnak tüntetni bennünket. Ami pedig az európai helyzetet illeti, a NATO bővítése Kelet-Európában nem más, mint a nyugati nagyhatalmak, mindenekelőtt az USA hadszíntér-kibővítő tevékenysége, hogy a leendő oroszellenes háború Kelet- és Közép-Európát, ennek népeit sújtsa, ne a Nyugatot. Csodálkozom, hogy Bukarestben mintha nem látnák, hogy egy esetleges orosz-amerikai erőpróba közben a román fővárosból mindössze egy füstölgő kráter maradna... Isten óvjon ettől! Az Európai Unió pedig nem más, mint a nyugati termelőtőke piackiterjesztése a huszonegy millió románra, a negyvenmillió lengyelre, a tízmillió magyarra stb. Modernizálást alig, kizsákmányolást minden mennyiségben kaptunk, románok, lengyelek, magyarok stb. egyaránt. Megítélésem szerint a román érdek nem az egységes román nemzetállam, hanem a romá n-magyar békés tárgyalások után kialakított új államszerkezet (például: autonómia, de más is elképzelhető!) lenne. Egyszóval a helyzet rossz, de nem reménytelen. Egy nemzet jövője, bármelyik nemzetre gondolunk, az érdekek helyes fölismerésétől függ. 

* * * 
Raffay Ernő (sz.: 1948) történész, politikus, 1990-től 1993-ig országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára. Egyetemi tanár, alapította és vezette a Balkanisztikai Kutatócsoportot, 1989-90-ben az Erdélyi Szövetség társelnöke, 1993-94 a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója. Művei közül: Erdély 1918-1919, Trianon titkai (1989-1992 között hét kiadás), A vajdaságoktól a birodalomig - az újkori Románia története, Magyar tragédia, Harcoló szabadkőművesség, Küzdelem a katolikus egyház ellen, Politizáló szabadkőművesség - Jászi Oszkár és a Martinovics-páholy államellenes tevékenysége, Szabadkőműves béklyóban - Ady Endre és a szabadkőművesek I-II., A gróf emigrált, az író otthon maradt - Wass Albert igazsága; Balkáni birodalom - Nagy-Románia megteremtése. 

Czegő Zoltán
Székely Hírmondó 

Kapcsolódó: 
Délvidéki mészárlás: A magyar holokauszt, aminek nincs emlékéve, emlékművei és állami megemlékezései

HonlapLeiratkozás