Payday Loans

Keresés

A legújabb

GYERMEKVILÁG ESZTELNEKEN PDF Nyomtatás E-mail
35. Gyerekkorok - gyereksorsok
2014. január 08. szerda, 11:34

 

GAZDA KLÁRA

GYERMEKVILÁG ESZTELNEKEN

NÉPRAJZI MONOGRÁFIA

http://www.adatbank.ro/html/cim_pdf1002.pdf

 

TARTALOM

Örökség és indítás (Előszó) 5


GYERMEKVILÁG 7

Falu a Nemere-hegység tövében 7

SZÜLETÉSTŐL IFJÚKORIG 15

Családtervezés 15

A születéskorlátozás okai, módjai 15

Meddőség 16

A népesség stagnálása 16

A kicsibuba és anyja 17

A terhes asszony 17

Jóslások 19

Szülés 19

Az első hat hét 21

A csecsemő fürösztése 21

Pólyálás 22

Anyatej, szoptatás 24

Altatás, a csecsemő álma 26

Megkísértett beteg asszony, kicserélt gyermek 27

Látogatás, félkézradina 28

Névadás 30

Keresztelő, komaság, nagyradina 31

Kiszabadulás 34

Ülő, álló, totyikáló és járó gyermek 34

Állni, járni tanítás. Gyermekbútorok. Nevelkedés 35

Kisbaba a mezőn. Dajkák 37

A kisbaba szellemi nevelése. Dajkarímek 37

Gyermekbetegségek és gyógyításuk. Gyermekhalál 38

Porban játszó gyermekek 43

Hat éven aluliak 43

Öltözet 44

Tisztálkodás 46

Alvás 48

Táplálkozás 50

Foglalkozás, nevelés 51

Nagyobb társas összejöveteleken való részvétel 55

Szellemi nevelkedés, játék, munka 56

Iskolások 59

Hat és tizenkét év közöttiek 59

Öltözet 59

Alvás 66

Táplálkozás 66

Nevelés: elvek, normák, illem 67

Munkára nevelés, munkába nevelődés 68

Az iskolás gyermek munkája 72

Pásztorkodás 77
A pásztorkodás mint munkafeladat 78
A pásztorkodó gyermek életmódja 82
Szénamunka 93
Földművelés 93
Erdőlés 95
Házimunka, kendermunka 96
Inaskák, cselédek, dajkacskák, szolgálók 97
Napszám, részesmunka, bérmunka 98
Iskola 99
Játékalkalmak 101
Játék 102
Játszótársaságok 105
Ünnepi szokások 107
Ismerkedés a felnőttek szellemi világával 109
A felnőttkor küszöbén 112
Süldevények. (Tzienhárom-tizenöt évesek) 112
A szőttestől a bolti ruháig 112
Munka 113
Szolgálás, cselédkedés 116
Tanoncévek 117
Szokások 117
Játék, cimborálás 120
Tilalmak 121
Az ifjúvá válás feltételei 122
Beavatódás 123
Bajuszos legények, kontyos nagyleányok 124
Erkölcs 124
Találkozási alkalmak 125
Bizalmasabb kapcsolatok 131
Párválasztás 132


A JÁTÉKOK ÉLETE 134
A játékkincs műfaji megoszlása 134
A kötött népi játékok megoszlása a játékosok neme, életkora és játszóal-
kalom szerint 137
A kötött népi játékok időbeli tagolódása, forrása és hagyományozódása 148
Összegezés 160


JÁTÉKKINCS 165

I. DAJKARÍMEK, MONDÓKÁK, DALOCSKÁK 165
Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel 165
Altatók 165
Csitítók, vigasztalók 168
Cirógatók, csiklandozók 169
Ujjkiolvasók 170
Tenyérbemutatók 171
Csipkedők 171

Tapsoltatók 173

Ökölütögetők 173

Karon hintáztatók 173

Lábon hintáztatók, térden lovagoltatók. 174

Állni, járni tanítók 175

Tréfás játszadozások 175

Oktató versikék 177

Csali mesék 178

Kicsi gyermekek egyszemélyes mondókái 179

Naphívogatók 179

Esőindítók, időjárást figyelők 180

Hangutánzók 180

Állathívogatók, -űzők, -bosszantók 184

Gyógyítók 187

Imák 188

Dalok 189

Társas gyermekmondókák 193

Civódók 193

Tréfás felelgetők, beugratók 194

Csúfolódók 196

Nyelvtörők, nyelvgyakorlók 208

Számolósdik 209

Játszóversek, kiszámolók 210

II. EGYSZERŰ JÁTÉKOK 222

Spontán testedzések 222

Utánzások, rögtönzések 223

Jóslások 227

Bűvészkedések 228

Hergelődések, beugratások

 

III. JÁTÉKSZEREK 232

Gyermekhangszerek 232

Forgók 239

Hinták 243

Labdák 244

Játékfegyverek 245

Járművek 252

Játékbábuk 257

Játékbútorok, munkaeszközök 267

Ékszerek 273

Ügyességpróbák 274

Papírhajtogatások 277

IV. ÉNEKES-TÁNCOS JÁTÉKOK 283

Páros játékok 283

Mozdulatutánzó váltó körjátékok 285

Párválasztó váltó körjátékok 289

Sétáló-menetelő körjátékok 297

Hidas átbúvásos játékok 302

V. MOZGÁSOS VAGY TESTEDZŐ JÁTÉKOK 308

Futó-kergető játékok 308

Elbújásos játékok 321

Szerepjátszó játékok 323

Kézügyességi játékok 325

Ugró-szökellő játékok 329

Testgyakorló, virtuskodó játékok 332

Küzdő-vetélkedő játékok 335

Labdajátékok 339

Botos játékok 346

VI. ÉRTELEMFEJLESZTŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK 354

Szembekötős játékok 354

Rejtő-kereső és kitalálós játékok 357

Zálogos játékok 361

Beugrató-nevettető játékok 364

Bűvészkedések, tréfás fogadások 367

Páros játékok 368

Társasjátékok, fejtörők 371

VII. ÜNNEPI SZOKÁSOK KÖLTÉSZETE 375

Perecéneklés 375

Ünnepköszöntés, leányok megéneklése 376

Névnapköszöntés 385

Pásztorjáték 387

Aprószentek 396

Vízkereszt 398

Vízbevető 398

JEGYZETEK 403

Gyermekvilág 403

Játékkincs 414

Irodalomjegyzék 425

Tájszójegyzék 436

Jeles napok jegyzéke 446

Növénynevek jegyzéke 448

Etnobotanikai jegyzék 451

Népi gombanevek jegyzéke 457

Dallamok rendje a MNT I. kötete alapján 458

Adatközlők mutatója 459

A játékkincs tematikus mutatója 465

A játékkincs betűrendes mutatója 473

LAST_UPDATED2