Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tudomány és humor PDF Nyomtatás E-mail
HUMOR DIMENZIÓ - HUMOR DIMENZIÓ - GÖRBE TÜKÖR - A NEVETŐ EMBER
2015. április 01. szerda, 19:42
Karinthy Frigyes
tudós, tudomány
fizika, termodinamika, entrópia
Karinthy Fricike [Karinthy Frigyes]
Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról
Madách Imre, Karinthy Frigyes, Az ember tragédiája
Karinthy Frigyes
orvoslás
Karinthy Frigyes
matematika, logika, paradoxon
Simonyi Károly
Részlet a szerző Ti jobban féltek… című írásából
csillagászat, asztronómia, naprendszer, Kopernikusz, John Donne
Mutatvány a kötetből
kultúra
Dr. Láng István
meteorológia, Rejtő Jenő
David Bressan
földtan, geológia
fizika, fizikusok
orvoslás, 17. század
Csányi Vilmos
(Részlet)
etológia
evolúció
fizika, kvantumfizika, finomszerkezeti állandó
Két diákdal az ELTE Természettudományi Karáról
fizika, fizikus
Csokonai Vitéz Mihály
csillagászat, Milétoszi Thalész
Mikszáth Kálmán
tudományos akadémia
Mikszáth Kálmán
biológia, rovarok, bogarak
Mikszáth Kálmán
tudományos gondolkodás
Két részlet a vígjátékokból
fizika, csillagászat, kozmogónia, meteorológia, villám
Tersánszky Józsi Jenő
matematika
Mondolat, nyelvészet, nyelvújítás, szakszavak, szakkifejezések, Kazinczy Ferenc
dr. Hegedűs István
matematika, fizika
Karinthy Frigyes
matematika
Karinthy Frigyes
matematika
Karinthy Frigyes
matematika
Karinthy Frigyes
matematika
Karinthy Frigyes
matematika
Karinthy Frigyes
matematika
Részlet Stendhal Egotista emlékezések című önéletrajzi írásából
matematika
Feleki László
Három részlet
matematika, geometria, háromszög, Napóleon tétele, Neumann János, játékelmélet, fizika, Louis de Broglie
Németh Géza
Simon Singh esete Katie Meluával
fizika, csillagászat, Katie Melua, Simon Singh, dalszöveg
Jéki László
(1942—2009)
Ig Nobel, a hóbortos kistestvér
Iq Nobel-díj
Móra Ferenc
matematika, geometria, ábrázoló geometria, trigonometria
Móra Ferenc
biológia, Charles Darwin, evolúció, természetes kiválasztódás, daytoni majomper
Móra Ferenc
kémia, kalcinálás
Móra Ferenc
matematika, számtan, szorzás
Móra Ferenc
tudomány, absztrakció
Lambrecht Kálmán
Részlet Az őslények világa című könyvből
biológia, őslénytan, lajhár, megatherium
Christian Morgenstern
fizika, mértékegység, hőmérséklet, mérés, Réaumur-skála, Celsius-skála
Eötvös Loránd Tudományegyetem
biológia, biológus
Krúdy Gyula
matematika, fizika, pszichológia, végtelen
Részletek Nagy Lajos önéletrajzi köteteiből
matematika, kozmológia
Páskándi Géza
matematika, információelmélet
Vadnai László
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein
Selye János
orvoslás, periarteritis nodosa, vizeletvizsgálat
Tömörkény István
matematika, fizika, mechanika, homogén és inhomogén test, stabilitás, stabil és instabil egyensúlyi helyzet
John Updike
matematika, fizika, szöveges feladatok
Niels Bohr szemével
matematika, valószínűségszámítás, véletlen
D. H. Lawrence: Lady Chatterley szeretője
vadőr, vadvédelem, vadgazdálkodás, irodalom, regény, D. H. Lawrence, Lady Chatterley
James Clerk Maxwell
fizika, Thomson, tükrös galvanométer, C. G. S. mértékrendszer, James Clerk Maxwell, irodalom, költészet
fizika, csillagászat
ELTE Természettudományi Kar
matematika, síkgeometria, kör, parabola, fizika
Agathiasz
orvoslás, tüdőgyulladás, bizánci irodalom, Kr.u. 6. század
Egy igen régi vicc korszerűbb változatban
matematika, fizika, tér, idő, természettörvények, szingularitás
Nagy Lajos
fizika, tér, idő, kozmogónia, világmodell, általános relativitáselmélet, Albert Einstein
Szenes Béla
fizika, relativitáselmélet, görbült téridő, Albert Einstein
Horváth J. József
technika, híradástechnika, telefon, informatika, compact disc
Cholnoky Viktor
biológia, orvoslás
Móra Ferenc
matematika, kémia, biológia, növénytan stb.
Ady Endre
matematika, természetes számok, Peano, potenciális végtelen
Móra Ferenc
kémia, műselyem-gyártás, biológia, selyemhernyó
Karinthy Márton
Részlet a szerző Ördöggörcs című regényéből
matematika, valószínűségszámítás, Goldbach-sejtés, Rényi Alfréd
A fele sem tudomány
125 éve született MÓRA FERENC

matematika, geometria, optimumszámítás
fizika, csillagászat, Kopernikusz
biológia, növénytan, fizika, mechanika, optika
biológia, növénytan, nevezéktan
biológia, orvoslás, torokgyulladás
matematika, geometria, biológia, rendszertan
matematika, Leonhard Euler
Otto Neugebauer humora
biológia, orvoslás, hormonok
biológia, környezetvédelem
Steiger Kornél
matematika, geometria, pont, vonal, szakasz, Euklidész
orvoslás, patológia
matematika, fizika
Kosztolányi Dezső
(Válogatás)
természettudomány
(Részlet a Gulliver utazásaiból)
Gulliver, Jonathan Swift, Lagado, nyelvtudomány, szimbolika
fizika, csillagászat, naptárkészítés, luniszoláris év
matematika, regula falsi, Maróthi György
Lábjegyzet Határ Győző Éjszaka minden megnő című regényéből
biológia, geológia
fizika, csillagászat, meteorológia
Vekerdi László
matematika, Kurt Gödel, David Hilbert, Euklidész, Bourbaki, Wittgenstein, fizika, Werner Heisenberg
orvoslás, Örkény István, Andaxin
Jean Effel
matematika, geometria, fizika
fizika, mechanika

Válogatás a Műegyetem Vicinális Dugóhúzó című kiadványának 1927-es, 1936-os, 1974-es és 1982-es példányaiból


technika, gépészkar
technika, gépészkar
technika, gépészkar
technika, gépészkar, műszaki mechanika
Kis matematikai pornográfia az analízis paradicsomából
matematika, analízis, differenciál- és integrálszámítás
vagy tíz másodperc története
matematika, ábrázoló geometria, transzformáció, Romsauer Lajos
Peri Feri (1927)
avagy a teljes görög ábécé áldozata

(Amorf ízű értekezés.)
fizika, tömegvonzás, Ohm törvénye
A Műszaki Közlönyből
technika, távíró, hírközlés
[Korai segédanyag az európai uniós szabványosítási törekvésekhez]
műszaki szabványosítás
A kört ugyanis az idő vasfoga ellipszissé degenerálta.
geodézia, földmérés
Tanköltemény serdültebb pedadógusok számára
fizika, termodinamika, entrópia, gázok, Maxwell-démon
Novella, itt-ott psziho-analizissel és geometriával
fizika, elektromosság, termodinamika, atomfizika, Pogány Béla
Juhász Ferenc és Babits Mihály hangján
Gondolatok (1968)
a gépészetről, a villamosságtanról és a vegyészetről
technika, Műegyetem, gépészet, villamosság, vegyészet

In memoriam Simonyi Károly (1916—2001)

Hamlet dán királyfi: SIMONYI Úr
fizika, elméleti villamosságtan, Simonyi Károly
avagy Carmen-ni vegyésznek
egy Szintetikus zenés sorstragédia egy felvonásban
kémia
A BME Építőmérnöki Mechanikai Tanszék Drámaírói Munkaközössége
(királydráma)
avagy a dán dinamfi tragikus története
mechanika, erő, végeselem-módszer
mérnök, Műegyetem
kémia, ásványtan, Műegyetem
mérnök, Műegyetem
ÖRKÉNY ISTVÁN író, JORDÁN TAMÁS színművész, rendező, BRÓDY JÁNOS dalszövegíró, zenész, előadóművész, KOLTAY GÁBOR filmrendező, DÉRI JÁNOS újságíró, MÜNZ ANDRÁS újságíró
Írta: Egy-egy bukott diák az elbuktatójához
Dr. Lechner Jenő
Egy fejezet a műegyetem diákéletéből
technika, építészkar
fizika, Albert Einstein
matematika, természetfilozófia, orvoslás, alkímia
Karinthy Frigyes bejegyzett szabadalmai a felfújható földgömbről
földrajz, matematika, geometria
matematika, műszaki számítások, logarléc
matematika, műnyelv
fizika, üstökös-pályák, biológia, sejt, orvoslás, ortopédia, lőcsláb
biológia, tudományos megfigyelés, Steven Pinker, főemlőskutatás
orvoslás, fogászat, Barna Ignácz
Részlet a Pantagruel-ből
orvoslás, vizelet- és székletvizsgálat
avagy egy ókori szerző figyelmeztetésének tanulságai
matematika, törtek, arányok
François Rabelais
Részlet a Pantagruel harmadik könyvének IV. fejezetéből
orvoslás, rendszerszemlélet, matematika, játékelmélet
orvoslás, Aszklépiosz, Galénosz, Hippokratész
Részlet Thackeray Sznobok könyve címen publikált cikkgyűjteményéből
orvoslás
specializálódás
Eötvös Loránd Tudományegyetem
fizika

Hommage à MEDICINA

Részlet Arisztophanész Plutos című vígjátékából
orvoslás
filozófia, Giordano Bruno, A hamvazószerdai lakoma

Hommage à FIZIKA

Leon Lederman
fizika, neutrínó

Hommage à MATEMATIKA

August de Morgan
matematika, végtelen sor, konvergencia
informatika, Unix, echo parancs
szakkönyv, tárgymutató
Móra Ferenc
matematika, geometria, sokoldalú szabáyos testek, tetraoktaéder, kémia, kristályformák
Az első négy levél
fizika, Ernest Rutherford, Pjotr Kapica, Niels Bohr
George Gamow
fizika, gravitáció, Isaac Newton
Oliver Gogarty
orvoslás, vesegyulladás, nefritisz, albumin, urina, ödéma, kóma
Kontra-fizikus nóta · Bölcsész epekedő
fizika
A görbült téridő felfedezése — új megvilágításban
fizika, mechanika, elektrodinamika, görbült téridő, Ernst Mach, Maxwell, Albert Einstein
Sebastian Brant
Részlet a Bolondok hajójá-ból
Két részlet Stanislaw Lem Kiberiádá-jából
matematika, fizika, informatika, biológia, földtörténet
Örkény István
matematika, számolás, fizika, Albert Einstein
Hubert Cremer
Válogatás
matematika, pólusok, torlódási pont, konvergencia, epszilon, fizikai sor
Tirczka Lóránt a Műegyetemi Zenekarról
Karinthy Frigyes
orvoslás, Pasteur, pasztőrözés, lépfene, veszettség stb.
matematika, Erdős Pál, számelmélet, prímszámok
Móra Ferenc
fizika, termodinamika, energia-megmaradás
Neumann János testvérének visszaemlékezéseiből
matematika
fizika, villámhárító
Paul Dirac
fizika, idő
Mikszáth Kálmán
tudományos absztrakció
Karinthy Frigyes
Részlet Karinthy Így írnátok Ti Hacsek és Sajó-t című írásából
fizika, relativitáselmélet
Részlet Barta Sándor Igen című avantgárd színdarabjából
természettudományos egyveleg
Zdenek Ryjácek, Bohdan Zelinka
matematika, gráfelmélet, Euler, Euler-féle gráf, a Königsbergi hidak problémája
Vekerdi László
tudományfejlődés, tudományos-technikai gondolkodás
G. B. Shaw
fizika, relativitáselmélet, klasszikus és relativisztikus mechanika
V. A. Fock verse Niels Bohrról
fizika, Niels Bohr, Bohr-féle atommodell
Szily Kálmán
kémia, periódusos rendszer
Lambrecht Kálmán
biológia, ornitológia, Herman Ottó, irodalom, Gyulai Pál, Lévay József
Nemes Nagy Ágnes
élet, tudomány
Karinthy Frigyes
fizika, matematika, orvoslás
A tábla házának fia című akkád vers aktualizált változata
informatika, szoftverház, szoftverkészítés, szoftver-ergonómia, szoftvertesztelés
természettudományos módszer, matematika, földrajz, csillagászat
George Gamow Ernest Rutherford-paródiája
fizika, Ernest Rutherford
Móra Ferenc
fizika, mértékrendszerek
matematika, nullával való osztás
LAST_UPDATED2