Payday Loans

Keresés

A legújabb

Lapszemle - március 24. PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC

Nemzeti Hirhalo

12:58 (43 perce)
Válasz
címzett: saját magam


"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Jézus:"Nagy jövő vár Anyám országára, 
s általa az egész világ kegyelmet nyer."
AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ IMAEST INDULT


Vonalban levők száma 
Kedves Olvasó!

Folytatjuk a klubtagsági módban való hírlevélküldést. Kérem, az 500-Ft-ot ne sajnálja havonta a Hírhálótól! 

Teljes hírlevélhez a részletek: 
http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/klubtagsagi-rendszer
(Azonosítóját kérjük, ne felejtse el megadni: 009806 !) 

Befizetés, átutalás: 
Nemzeti Hírháló Egyesület
11746108-20025081 (OTP) 
Külföldről: 
IBAN: HU95 1174 6108 2002 5081 0000 0000 
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB 

Köszönettel: 
Kovács János 
Hírháló mindenesHelyszíni tudósítás a 2015-03-22. 
"Tavaszi MAGYAR SZER a Magyarok Házában" 
címmel megrendezett vitafórumról


"Téma: A nemzetépítés a magyarság megmaradásának a záloga."

A 2015-03-22.-én tízórai kezdettel meghirdetett rendezvény a Magyarok Házában a színházteremben került megrendezésre, a rendezvény iránti elvárt létszám befogadásához. A "tumultus" elkerülése sikerült, a résztvevők létszáma harminc fő alatt maradt. 

Dr. Bene Gábor köszöntője, és a Himnusz eléneklése után a Magyarok Szövetsége elöljárója Német Zoltán az MSZ vonatkozásában felmerülő értelmezési problémákat tisztázandó tartotta meg vitaindító előadását. 

A felvetett téma: Szervezet vagy Mozgalom? 

Sikerét mutatta, hogy több közbeszólás és javaslat hangzott el a témával kapcsolatban. Előadásának legfontosabb mondanivalója, hogy az MSZ megújulását a vezetők és a tagság együttműködésének új formájában kívánja megszervezni, ami a nemzetépítés célját segíti megvalósítani. 

A hozzászólások - javaslatok különböző már általában ismert szervezési alternatívák felvetése szintén a közös cél megvalósítását kívánták segíteni. 

A második előadásban Dr. Bene Gábor az "Oszd meg és uralkodj" áfiuma elleni orvosságként "LEGYEN A NEMZETED A PÁRTOD" címmel tett javaslatot azoknak a magyaroknak, akik csak pártokban gondolkodva tudják elképzelni a nemzetépítést. 

Az ebédszünetet követően került sor Dr. Geri Tibor előadására, amelyben kifejtette, hogy a jelenlegi "magyar állam" státusza a nemzetközi jog szerint, és a hivatkozott Szent Korona Értékrend, de azt meghaladóan a történelmi jogrend szerint is minden jogalapot nélkülöz. A "Magyarország" néven 2011-ben megalakított állam semmilyen módon nem rendelkezik a magyar emberek jogai felett. Mondandójának lényege, hogy a társadalmi megoldást a jog és az állam megváltoztatásával lehet kezdeni. 

Az alapunk ehhez az ezeréves alkotmányunk és államunk, vagyis vissza kell térnünk az ősi magyar értékrendhez, és függetlenítve magunkat a háttérhatalomtól építjük fel az országunkat. 

Ezt követően az Apostoli Magyar Királyság jelen lévő képviselője tett fel kérdéseket az előadóknak, illetve a résztvevőknek. A kérdések megválaszolásában egyetértés mutatkozott abban, hogy azok sorrendjében lehetséges a többszintű összehangolt együttműködés a nemzetépítés útján - a nemzet által kimondva a visszatérést az ősi magyar értékrendhez - a Szent Korona Országának újraindítása, mint a cél megvalósítása. 

Az elhangzott kérdések, és a lehetőségek bemutatása itt olvashatók: 
Tavaszi Magyar Szer - gondolatok a nemzetépítéshez 

A jelenlegi katasztrófa állapotot az a politikusi réteg hozta létre, akik többségükben jogászok - közgazdászok - és más "hozzáértők". Naponta hoztak létre új törvényeket, melyeket ők maguk sem tartottak be, és közben mindent elidegenítettek. 

A törvényekről: "Amit az ember leírt, az halott, én az élő törvényt hoztam nektek mondta Jézus." "Egy törvény van: Ne tégy másnak olyat, amit magadnak nem kívánsz!" 

A problémákról:"Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket. Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen." Albert Einstein 

KÉRDÉSEK: 
1.) Mikor érvényesíthető a "JOG"? 
Amikor megvan hozzá a szükséges erő? 

2.) Mikor jön létre a nemzet alkotmányozási lehetősége? 
Ha adott az egységes nemzet, és megvan az ereje az általa alkotott rend érvényre juttatásához? 
Ez nem létszám, hanem hatékonyság kérdése? (Lásd, pl. Vatikán, Izland, San Marino, stb.) 

3.) Hogyan valósítható meg békés eszközökkel? 

ˇ "nemzetközi szervezetek bekapcsolódnak, és ők mondják ki a Magyarország nevű állam jogi érvénytelenségét." Geri T. 
ˇ "ha a hatalom megérti a felelősségét és büntetése enyhítéseként a nemzetközi szervezetek nélkül, önként részt vesz saját diktatúrája felszámolásában." Geri T. 
ˇ "Van egy harmadik lehetőség, ez az első nem békés változata, amikor a nemzetközi szervezetek egy polgárháború végén kapcsolódnak be" Geri T. 
ˇ Ráadásként a negyediket ajánlhatnám: építsük fel a saját országunkat (gazdaságilag is), és így vonzóbbá tesszük a magyarságot mindenkinek? 
("Amikor jó lesz magyarnak lenni, akkor majd mindenki magyar akar lenni", felvidéki honfitársunk véleménye szerint..) 

4.) Érdemes-e jogi vitákra elfecsérelni az időt és energiát, amikor a jog nem érvényesíthető? 

5.) Megvizsgálta már valaki, hogy milyen lehetőségeket biztosít az, hogy a "magyar állam" érvényes jogalap hiányában a Szent Korona területén jogcímnélküli rosszhiszemű területhasználó? 

6.) Ha eljutottunk a végső következtetésig, miszerint "csak a Nemzet alkotmányozhat" (Geri Tibor), akkor tegyük fel a kérdést, mi vagy ki a nemzet? 

7.) Mi a nemzet? 
A nép fogalma a területi egységgel van szinkronban, míg a nemzet ennek minősített változata, mert egy értékrendet képvisel területileg megosztottan is? 

Alkotmányozni tehát a NEMZET hivatott, az azonosságtudattal együttműködő személyek? 

8.) Hány személy alkot egy nemzetet? 
a) Vatikán - (monarchia) nyolcszáz fő 
b) San Marino - (Diarchia - kettős királyság) harmincegyezer fő 
c) Izland - (Köztársaság) háromszázharmincezer fő 
d) és a magyar mennyi? 

9.) Mi a magyar nemzeti azonosságtudat alapja? 
A Szent Korona Eszme? 

10.) A Szent Korona alatt a Szent Korona Országa megtestesíti az Eszmét? 

11.) A Szent Korona Országai a Magyar Királyság - központi állam -, és a hozzá csatlakozó államok? 

12.) Ki a magyar? 
a) 'Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!' - írta Márai Sándor. 
b) "A magyarság tehát vállalás kérdése............Magyarnak, ami azt is jelenti = igaz magyarnak lenni RANG! Ezt a rangot mindenkinek ki kell érdemelnie nemzete melletti elkötelezettségével, ezt bizonyító tetteivel és az ezekhez méltó magatartásával!" Lajdi Péter 
c) Fentiekből következően lehet, hogy aki a Szent Korona Eszmét magáénak vallja, cselekvéseiben szolgálja, az a magyar nemzet tagja? 

13.) Van-e a jelenlévők között, aki esküt tett a Szent Koronára? 
a) igen? 
b) nem? 

14.) Mit valósított meg az esküből az eltelt időben? 
a) tüntetéseket - petíciókat szervezett? 
b) fenntartható folyamatot indított el? 

15.) Az eddig elvégzett munkából lesz-e belátható időn belül NEMZET? 

16.) A jelen levők, mint egy-egy csoport vezetői akarják-e az együttműködést? 

17.) Van-e mód arra, hogy a közös cél kitűzése esetén egységes cselekvés jöjjön létre? 
18.) Lehet-e az együttes cselekvés többszintű, amiben mindenki mehet az általa belátható úton, de ugyanakkor a közösen kitűzött cél irányába hatva? 
(A párhuzamosok is találkoznak - a végtelenben!) 

A megvalósításról:
Idézetek Geri Tibortól: "A politikai "elit" választhat. Mivel amit tett, annak nincs jogi alapja, ezért mind a jogellenesen gyakorolt hatalomtól, mind ezzel a jogellenes hatalommal szerzett vagyontól a nép jogszerűen megfoszthatja. ...... Rajtunk múlik, hogy ezt a helyzetet BÉKÉSEN elérjük!" "Hogyan tud alkotmányozni a nép. A legegyszerűbb válasz a kérdésre, ha azt mondjuk, hogy szabályozott rendben. Ez a szabály kialakulhat a történelem folyamán, és egy adott pillanatban - a történelmi helyzet felismerésekor, pl most - megalkotható.... Tehát a nép alkotmánya megalkotásában mindazoknak részt kell venni, akikről szól az alkotmány..... A mi paradigmaváltásunk a SAJÁT 1500-2500 évvel ezelőtti értékrendünkhöz való visszatérés....... MOST a változáshoz nem kell 2/3. A változás elindításához 1% kell! 100 ezer ember, akik a hazaáruló politikusok, a kollaboráns jogászok helyett kimondják, hogy az Alaptörvény közjogilag érvénytelen, mert nem a magyar nép hozta létre..... én tudok olyan lehetőséget, amivel ezt a rendszert MOST el lehet kezdeni bevezetni" 

Példázat a fenntartható folyamatra:
A lehetőségek bemutatására az Apostoli Magyar Királyság által eddig elvégzett munka rövid felsorolása a teljesség igénye nélkül: 
1.) A Magyar Szent Korona alapítvány megalapítása 2007.02. (működik) 
2.) Tanítószerek szervezése 2007.03 - 04. Dr. Halász József (jelenleg nem működik) 
3.) Helyi pénz - Pilis csereklub alapítása 2007.12. (működik) 
4.) Kazakisztáni kurultáj (ajándék zászló, filmkészítés) 2008. (egyszeri esemény) 
5.) Kurultáj - MOGY elindítása (Bösztörpuszta) 2009. MSZ (jelenleg nem működik) 
6.) Apostoli Magyar Királyság újraindítása 2009. (működik) 
7.) Szent Korona Bank megalapítása 2011. (működik) 
8.) Részvényigazolás osztása Bösztörpusztán 2011. (egyszeri esemény) 
9.) Jogsegélyszolgálat a banki károsultak segítésére 2011. (működik) 
10.) Szent Korona Bank szoftverfejlesztése 2012. (működik) 
11.) Szent Korona Bank szolgáltatásának elindítása 2013. (működik) 
12.) A Szent Korona tagjainak önkéntes visszahonosítása 2013. (működik) 
13.) A honpolgárok által benyújtott követelések teljesítése 2013. (működik) 
14.) A honpolgárok részére Magyarigazolvány megtervezése 2013. (egyszeri esemény) 
15.) A Magyarigazolványok kiadásának megkezdése 2014.01. (működik) 
16.) A gazdaság beindítása 2015. (folyamatban van) 

Aki tehát regisztrációjával http://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=5 önként kinyilvánítja a Szent Koronához való tartozását, az AMK honpolgára lesz. 

A közeljövőben minden honpolgárunknak munkát tudunk ajánlani tisztességes jövedelemmel, az ország bármely pontján. Informatikai szolgáltatásaink igénybevételével minden vállalkozást fizetőképessé tudunk tenni rövid határidővel, ha az elvárt együttműködés létrejön. 

Az így összekapcsolódó gazdasági szereplők alkotják meg az AMK stabil gazdaságát, munkát és ellátást biztosítva honpolgárainknak, megőrizve önállóságukat. 

Várunk és hazavárunk minden magyart, bárhol él a világban.

Alapelvünk, hogy támogatjuk az otthonszülést, a Nemzet hosszú távú egészséges fejlődésének és fennmaradásának biztosítására. 

További információk: 
apostolimagyarkiralysag.info


Ezt nevezik az évszázad csalásának.. Az, amibe bele rokkannak a magyarok...

Volner János jobbikos képviselő sajtótájékoztatóján a következő szavak hangzottak el: "a PSZÁF adatai szerint a bankok mintegy 1626 milliárd forintnyi hitelt vettek fel eurón kívüli valutában, ugyanakkor több mint 7600 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki. Vagyis a bankok bizonyítható módon nem váltottak devizára forintot..."

Magyarán: a kihelyezett hitelek 80 %-a tulajdonképpen nem is volt egy pillanatig sem deviza alapú (svájci frank, jen stb.), hanem egyszerű forint hitelek voltak, amire ráaggatták a devizás elszámolás külső mázát, majd a megváltozott kamatok, árfolyamok, és kockázati felárak alapján elképesztő profitot akartak bezsebelni rajta. (azóta a választott kormányunk már a meghamisított, törvénytelen "követelések" mögé tette a Magyar adófizetők forintjait, ezzel is legalizálta a csalást, forintosításnak beállítva a bankok feltőkésítését

És mindezt egy hatalmas csalásra alapozva...

Mert ezt nem lehet más szavakkal illetni. Ez bizony csalás a javából. Méghozzá társadalmi méretű, sőt valószínűleg európai méretű (más országokban is ugyanez folyt)! Vagy nem is tudom, milyen kifejezést kellene alkalmazni arra, amikor meghamisított adatok alapján a nagyjából 6000 milliárd forintnyi (7600-1600=6000) deviza alapúnak álcázott hitelből a törlesztőrészletek indokolatlan felduzzasztásával kb. 9000-12000 milliárdnyi profitot akarnak zsebre vágni. És mindezt egy, már koldusszegényre züllesztett társadalomban! 

Ha ez nem egy világraszóló köztörvényes bűncselekmény, akkor mi az?

Minek nevezzük azt, amikor egy vérlázító hazugság alapján egymillió koldus-egere családot akarnak megrövidíteni és még kitüntetést is várnak érte? (azóta már a kitüntetések is gazdára találtak ide kattintva olvashatod a részleteket: CSÁNYI SÁNDOR KAPTA A LEGMAGASABB ÁLLAMI KITÜNTETÉST )

Kutatok a magyar történelemben, hogy volt e már hasonló méretű csalási-lopási művelet, de amiket ismerek (A Nagy Lajos korabeli arany-panamáktól Szerencsés Imrén át a közelmúlt Postabank-BKV stb. botrányig) azok bizony méreteiben messze eltörpülnek ehhez képest. Tehát a szenzációsnak tűnő címünket szép szerényen akár az évezred csalására is módosíthatnánk. 

Ugye sokszor emlegetjük azt, hogyha valaki egy tyúkot ellop, akkor börtönbe kerül, de ha egy országot, akkor viszont béke Nobel díjat kap. És ezek a kedves bankok most a kormánnyal történt devizahiteles-mentő megállapodás alapján lemondanak a profitjuk egy jelentős részéről, több százmilliárdról! És a nemes lelkük nem szakad bele ebbe a jóságba! 

Tényleg komoly teljesítmény ez a bankok részéről. Egyrészt színészi, mert ehhez tényleg vastag bőr kell, hogy ezt valaki így el tudja játszani. Másrészt a csalás ilyen szintű kidolgozása nagy ívű gondolkodást feltételez. 

(A jó hír az, hogy amiről még a jobbikos országgyűlési képviselő sem mert beszélni, és a jobbik, mint parlamenti párt intézkedni az ügyben, azt Dr. Kriston István európajogi (pénzügyi) szakjogász, a devizakárosultak védelmében megtette. Ennek a "deviza"-mutyinak neve is van, úgy hívják, hogy befektetési ügylet. * részletek a lap alján) 

A pofátlanság dimenziói lenyűgözőek!

És a kormányunk ezután a dolog után úgy tesz, mintha nem történt volna semmi, sőt ezek a kedves emberek komoly segítséget nyújtottak a magyaroknak. Nem lesz semmiféle kivizsgálás az ügyben, sőt nagyon örülünk a dolognak, mert a megegyezés nagyon jótékonyan fog hatni a forint árfolyamára. És a bankszövetség elnöke olyan jóságos arcot vágott a megegyezés bejelentése során, hogy tényleg látszott rajta, hogy a lelkéből beszél. Éppen hogy csak a sírásával nem küszködött.... 

Mindez természetesen csak itt történhet meg egy abszurd országban és egy abszurd korban, ahol néhány ember - következmények nélkül - grandiózus mértékben csinálhat hülyét egy egész társadalomból. És mi abszurd módon toleráljuk ezt! 

Kedves honfitársaim! Azért mi is megérdemlünk minden elismerést saját magunktól! Méta Irar - Facebook 

* EMLÉKEZET FRISSÍTŐ: Dr. Kriston István európajogi (pénzügyi) szakjogász a Magyar "deviza"-"hitelesek" védelme érdekében az Európai Bírósághoz fordult
TÁRGY: - Magyarország tagállamban a bankok megkerülve a tőkepiaci szabályokat kölcsön jogcímén tőzsdén kívüli deviza határidős tömeges - mintegy 1.000.000 db deviza alapú szerződési - ügyletet kötöttek a fogyasztókkal. 

Lényegében a bankok kölcsönbe burkolva, kölcsön címén összetett pénzügyi eszközt tartalmazó pénzügyi terméket értékesítettek a fogyasztóknak.
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=RfnoLsFA5EY

Kapcsolódó: 
Rogán: Példátlan büntetés vár a brókercégekre
Eltűnt luxusvillájából a Quaestor-csoport vezére
Ismeretlen tettesek?
Zárolják a brókerbotrány felelőseinek vagyonát5 nagyon súlyos dolog, amit megtudtunk ma arról, ahogy az állami vagyont kezelik
2015 március 23., hétfő 444.hu

Egészen felfoghatatlan reakciót küldött Külgazdasági és Külügyminisztérium arra az értesülésre, miszerint a tárca alá tartozó állami vállalatok pénzt tartottak a Quaestornál.

A legelső sokk az, hogy az értesülésnek ezt a részét nem tagadták. 
A KKM elismeri, hogy Magyar Nemzeti Kereskedőház a Quaestornál tartotta a tőkéjének egy bizonyos részét. Azt már tagadták, benn is ragadtak volna a pénzzel a cégnél, amiről nemrég kiderült, hogy inkább hasonlít egy hatalmas pilótajátékra, mint egy legális befektetési szolgáltatóra, és az országban hallatlan, de nemzetközi szinten is jelentős 150 milliárd forintos csalást követett el. Ez a kulcsmondat: 

"Azonban az MNKH [a nemzeti kereskedőház] vezetői figyelték a pénzpiaci folyamatokat, látták azt, hogy bedőlt a Buda-Cash és a Hungaria Értékpapír, ezért úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem tartják a brókercégnél a pénzüket, és ennek megfelelően kivették a tőkét a Quaestortól." 

Ez nagyon durva beismerés, és több kérdést nyit ki, mint amennyit megválaszol. Itt van néhány dolog, amire következtethetünk a KKM reakciójából. 

1. A minisztérium szerint teljesen oké magas kockázatú vállalati bóvlikötvényben tartani az állampolgárok pénzét. Vagy ilyen kötvények által finanszírozott pénzintézetekben.

Azokat a kötvényeket, amelyeket kockázatos, kétséges és kipróbálatlan projektek magvalósítására bocsájtanak ki a vállalatok, Amerikában junk bondnak hívják, ezt magyarul bóvlikötvénynek szokták nevezni. A Quaestor kötvényei, amelyeknek a vállalat saját másodpiacot tartott fenn, ahol a kötvényeket vásárlók adhatták-vehették a papírokat, éppen ilyen bóvlikötvények voltak. 

Azok a befektetők szoktak jellemzően ilyen kötvényeket vásárolni - tehát pénzt kölcsön adni ilyen vállalatoknak -, akiknek könnyen jön a pénz: bírják a magas kockázatot, aminek felvállalásáért cserébe magas hozamot szeretnének elérni. A bóvli vállalati kötvények tényleg a legkockázatosabb befektetési eszközök közé tartoznak, mivel a befektető elfogadja azt, hogy könnyen lehet, ha picit szerencsétlenül alakulnak a dolgok, akkor a teljes befektetését elveszíti. 

Mint ma kiderült, a magyar állam egyik entitása úgy gondolja, hogy nyugodtan tarthatja a pénzünket ilyen, hulladék minőségű pénzügyi eszközökben: akár konkrétan a Quaestor kötvényeit vették, akár az azok által finanszírozott vállalatcsoport más részeiben - mondjuk a nemrég megvásárolt Credigenben, amiből a Quaestor Bank lett - tartották a pénzt betétként. Szerintük ezzel nincs semmi gond. 

Vajon milyen helyeken lehet még az állami vállalatok, és egyéb nehezen átlátható állami entitások pénze? 

MINDENKI MENEKÜLJÖN!!! 

2. A minisztériumnak vannak saját bennfentes értesülései, amelyek alapján befektetési döntéseket hoz. És talán azt is tudták, hogy a Quaestor sáros.

Mielőtt a Quaestor bedőlt volna, a KKM alá tartozó kereskedőház - ami aligha hoz ilyen horderejű döntéseket a munkáját felügyelő miniszter tudta nélkül - észlelte a bajt, és kivette pénzt. Örülünk hát, hiszen nem ragadt be a közpénz, sugallja a minisztérium reakciója. 

Pedig ez még sokkal aggasztóbb. Mennyire tarthatja az állampolgár felelősnek azt a bennfentes kereskedőhöz hasonlóan működő állami szereplőt, aki a nyilvános információk közzététele előtt, suttyomban, titkolózva hoz meg befektetési döntéseket? A Buda-Cash és a Hungária Értékpapír ügyéből önmagában egyáltalán nem következett volna, hogy a Quaestor bedőljon. Ehhez sejteniük kellett valahonnan, hogy baj van a Quaestorral. Akkor viszont miért raktak bele pénzt eredetileg? 

Mellérendelhető kérdés: a KKM ilyen jól és időben ráérzett a Quaestor-építmény megingására, és a kockázatokat érezve időben kivették a tőkét, akkor mégis miért vártak addig a Quaestorral kötött, az isztambuli és a moszkvai kereskedőház üzemeltetéséről szóló szerződések felmondásával, amíg a Quaestor, majd rövidesen az MNB is terítette lapjait, és a nyilvánosság számára is kiderült, hogy gond van a céggel? 

3. A minisztérium részt vehetett akár a Quaestor-pilótajáték bedöntésében is.

Bár a KKM válaszából nem derül ki, hogy egészen pontosan mennyi tőkét tartottak a Quaestornál, amit aztán kivettek, de nem csekély mennyiségű pénzről lehet szó. Az NMKH mérlege alapján könnyen lehet, hogy akár tízmilliárd forintot megközelítő összeget is elhelyeztek a csaló cégnél. Ez alapján nem kizárt, hogy a Quaestor a pénz gyors visszahívásával (vagy a kötvények beváltásával) hozzájárult ahhoz a befektetői pánikhoz, ami aztán gyorsan elsodorolta a kétszáz milliárd forintos építményt. 

A pilótajátékok minél hamarabb dőlnek be, annál jobb, de azért felvetődik a kérdés, hogy mennyire etikus, ha az állam a saját pénzének védelmében dönti be azt. Már ha így volt. De a következő probléma mindenképpen felvetődik: 

4. A minisztérium szerint fontosabb, hogy megmentse a saját maga által rosszul elhelyezett pénzt, mint hogy tájékoztassa a károsult, nem bennfentes betéteseket.

Mit szóljanak azok a mezei állampolgárok, akiknek nem voltak ilyen jó értesüléseik, mint az államnak? Milyen az az állam, amelyik saját állampolgárait közvetetten megkárosítva titkol el kulcsfontosságú információkat? 

5. Emberek! Az ország történetének legnagyobb pénzügyi csalását finanszírozta az állam!! Az isten szerelmére!

Bizony, pénzt tettek egy olyan cégbe, amelyik első ránézésre is döcögős teljesítménnyel, hatalmas eladósodottság mellett, átláthatatlan, részben offshore cégstruktúrával finanszírozott papíron kimutathatóan szinte kizárólag veszteséges projekteket. Méghozzá azzal az indoklással, hogy "náluk volt díjmentes a számlavezetés". Abba a cégbe raktak pénzt, ami nemzetközi összehasonlításban is komoly csalást hajtott végre, és olyan embereket hagyott maga után, akiket könnyen lehet, hogy senki nem fog kártalanítani. Miközben a cég vezetője épp aktívan tünteti el a nyomokat. 

És az azért felelős miniszter, meg a miniszterelnök még mindig nem adta be a lemondását. Sőt, még egy halk bocsánatkérés sem hangzott el. 

Kapcsolódó: 
Épp a bukás előtt vette ki a pénzét a Quaestortól a külügy
Rogán: Példátlan büntetés vár a brókercégekre
Eltűnt luxusvillájából a Quaestor-csoport vezére
Százmilliókat játszanak át egy Fidesz-kegyencnek csak úgy a mi zsebünkből
Erősen mérgező vegyszert szórtak ki országosan! - Az EU-ban tiltott, gyilkos vegyszer használatára adott engedélyt a NÉBIH
Nem cenzúrázott, csak megvédte Izraelt a magyar énekesnőtől


Az USA figyelmeztette szövetségeseit, hogy ne csatlakozzanak a Kína által vezetett Fejlesztési Bankhoz
3/20/2015 Új Világtudat

Honnan tudhatjuk, hogy közeleg a dollár összeomlása? Onnan, hogy a világ többi része készül rá. 


A nyugati szövetségesek özönlenek, hogy csatlakozzanak az új, Kína által vezetett Ázsiai Infrastruktúrális Befektetési Bankhoz (AIIB), miközben az Egyesült Államok és a Világbank a pálya szélén ülnek, és a "megfelelő" pénzügyi kormányzásról tartanak előadást nekik. 

A Reuters jelentése: 
Az Egyesült Államok felszólította az országokat, hogy kétszer is gondolják meg, mielőtt regisztrálnák magukat az új, Kína vezette Ázsiai Fejlesztési Banknál, melyet Washington a Világbank rivális bankjának lát, miután Németország, Franciaország és Olaszország követte Nagy-Britanniát mondván, hogy ők is csatlakoznak. 
Az Egyesült Államok szövetségeseinek összehangolt lépése, hogy részt vesznek a Peking zászlóshajójának számító gazdasági segítségnyújtási projektben, egy diplomáciai csapás az Egyesült Államok számára és azon erőfeszítéseire, hogy leküzdjék Kína egyre gyorsabb ütemben növekvő gazdasági és diplomáciai befolyását. 
Európa részvétele tükrözi azt a vágyat, hogy partnere legyen a kínai gazdaságnak, mely a világon a második legnagyobb, és amely tüskés kereskedelmi tárgyalásokhoz fog vezetni Brüsszel és Washington között. 
"Remélem, hogy mielőtt bárki a nevét adná ehhez a szervezethez a végső elkötelezettség előtt, meg fog róla győződni, hogy a kormányzás megfelelő," - mondta Jack Lew pénzügyminiszter az amerikai törvényhozóknak. (1)

Úgy tűnik, hogy sok ország egyre fáradtabb az önkényes amerikai gazdasági szankcióktól, a SWIFT (2) rendszerrel való politikai játszmáktól, a dollár manipulációjától, és a fojtogató IMF és Világbanki adósságtól. Nem is beszélve a kíméletlen erőszakról, mellyel mindezt védeni próbálják. 

Kína is belefáradt abba, hogy arra várjon, hogy valaha is nagyobb befolyásra tesz majd szert a nemzetközi bankokban, ezért teremtenek saját lehetőségeket szerte a világon. Részt vesznek a BRICS fejlesztési bank létrehozásában, egy SWIFT alternatívában, csatornát építenek Nicaraguában, hogy az riválisa legyen a Panama-csatornának, és most itt van ez az új Ázsiai Infrastruktúrális Befektetési Bank. 

"Ha megpróbálunk harcolni a békés felemelkedés ellen, azzal nagy problémákat okozunk a jövőben," - Fred Bergsten, az Amerikai Pénzügyminisztérium volt tisztviselője, jelenleg a Peterson Intézet munkatársa Washingtonban. 

Az elmúlt években az USA által kiszabott szankcióknak egyre kevesebb és kevesebb volt a hatása, ahogy a nemzetek megtalálták a lehetőségeket maguk körül. Ezek az új rendszerek a szankciókat alapvetően értéktelenné teszik, és a legnagyobb vesztesek a végén az amerikai cégek, melyeknek tilos a világ egyes részeivel kereskedni. 

Annak ellenére, hogy a vállalati média mindent megtesz, hogy felkorbácsolja a konfliktust Oroszországgal, a szankciók nem működnek, mely arra késztetett néhány nyugati héját, hogy elősegítsék az orosz bankok elvágását a SWIFT-től. Ez találkozott Oroszország lehetséges fenyegető megtorlásával amiatt, hogy egy helyet nyert el a SWIFT igazgatótanácsában első alkalommal. 

Érezhető a kétségbeesés? A világgazdaságban az amerikai dominancia egyértelműen fogyatkozik. Az amerikai dollár is lassan felhígul, mint a világ tartalék valutája, és minden kulcsszereplő tisztában van ezzel. Sőt úgy tűnik, hogy mindez szándékosan, megtervezetten történik. 

A dollár jelenleg élvezi rekord nagyságú kiadásainak erejét a világgazdaságban, melynek nincs más alapvető oka, mint az, hogy az olajat dollárban mérik. Az olajár zuhanás egy utolsó kétségbeesett erőfeszítésnek tűnik, hogy fellendítsék a dollár iránti keresletet. Ám az államadósság szintje, a vég nélküli háborúk, és a hamis papír gazdaság biztossá teszi ennek az építménynek az összeomlását, valószínűleg ugyanolyan gyorsan, ahogyan létrehozták. 

(1) - http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-europe
(2) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide

Kapcsolódó: 
A nagy üzlet - TTIP (Szabadkereskedelmi Egyezmény)

Obama zöld utat kapott az ukrajnai fegyverszállításra

03/24/2015 atv.huKárpátinfo.net

Az amerikai kongresszus mindkét háza egyhangúlag hagyta jóvá tavaly azt a törvényt, amely felhatalmazza az elnököt az Ukrajnába történő fegyverszállításra, de Obama még nem döntött - írja az atv.


A honatyák nagy többséggel fogadták el a határozatot, 348-an szavazták meg, 48-an ellenezték, ami azt jelenti, hogy a képviselőházban kétpárti támogatást élvez a fegyverszállítások engedélyezésének kérdése. A határozat azonban csupán javaslatszerű, és semmire se kötelezi az amerikai elnököt - írja az MTI. 

Névtelenül nyilatkozó amerikai külügyi illetékesek szerint az Obama-kormányzat fontolgatja az emberélet kioltására alkalmas fegyverek szállítását Ukrajnának, de egyelőre vár, mert meg akar győződni arról, hogy a szemben álló felek érvényt szereznek-e vagy sem a februári minszki tűzszüneti megállapodásnak. 

John Boehner, az amerikai képviselőház elnöke más republikánus és demokrata törvényhozókkal együtt egy, március elején nyilvánosságra hozott levélben ugyancsak az ukrán hadseregnek történő fegyverszállítások, beleértve a halált okozó védelmi fegyverrendszerek szállításának gyors engedélyezését sürgette az amerikai elnöknél. 

Kockázatos vállalkozás

Ahogy arról korábban portálunk is írt, Amerika kockázatos vállalkozásba kezd, ha megkezdi Kijev felfegyverzését. Az elképzelés hívei szerint ezzel segítené az ukrán konfliktus lezárását, az ellenzők ugyanakkor figyelmeztetnek: a lépés csak tovább szítaná a háborút. 

A kritikusok szerint a fegyverszállítás még egy orosz támadást is kiprovokálhat, ami pedig egy közvetlen nyugati beavatkozást vonhat maga után. "A fegyverszállítás szítja a konfliktus lángját és az ukrán kormány malmára hajtja a vizet, amely mindent megtesz azért, hogy az Egyesült Államokat és a Nyugatot még mélyebben belerángassa a konfliktusba" - idézte korábban az orosz The Moscow Times Otfried Nassauert, a berlini Transzatlanti Biztonság Információs Központ vezetőjét. 

Ben Rhodes, Barack Obama helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója februárban a CNN-nek azt mondta, hogy nem fogják az ukrán hadsereget egyenrangúvá tenni Oroszország hadseregével. Szintén februárban Joe Biden amerikai alelnök a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva majdhogynem kizárta, hogy az Egyesült Államok fegyvert szállítson Ukrajnának. "Semmiképpen sem áll érdekünkben egy katonai eszkaláció, és azon vagyunk, hogy az ellenkezője következzen be" - mondta az alelnök. 

Putyin: nincs ebben semmi szokatlan

Vlagyimir Putyin február közepén Magyarországon tett látogatást. Akkor az esetleges amerikai fegyverszállításokra vonatkozó újságírói kérdésre azt válaszolta: Moszkva tudomása szerint már szállítanak külföldről fegyvereket Ukrajnának. Mint fogalmazott: "nincs ebben semmi szokatlan". Meggyőződését fejezte ki, hogy "bárki is szállít bármilyen fegyvert Ukrajnának, attól az áldozatok száma növekedhet, de az eredmény ugyanaz lesz, mint most". Az orosz elnök szerint az ukrán katonák többsége nem akar részt venni a "testvérháborúban", távol otthonától, a szakadár fegyveresekben viszont "erős a késztetés családjuk védelmére". 

Kapcsolódó: 
Mogerini azt tanácsolta Ukrajnának, hogy felejtse el az EU-csatlakozást
Obama kitart az Oroszországgal szembeni súlyos szankciók mellett
Ukrán válság - Komorowski Marshall-tervet, Breedlove fegyverszállításokat sürget


Az amerikaiak bevonultak Lengyelországba - Elrendelték a mozgósítást
2015.03.24 06:32 Hídfő.net

A lengyel hadsereg azonnali hatállyal behívta a tartalékosokat - ugyanazon a napon, amikor az ukrán határra tartó amerikai hadsereg első alakulatai megérkeztek az országba. A védelmi minisztérium tegnap adta ki a közleményt, majd erőteljes tájékoztatási-kampány kezdődött a lengyel médiában, hogy a tartalékosok órákon belül elérjék a számukra kijelölt alakulatokat. Tomasz Siemoniak védelmi miniszter szerint egy készenléti ellenőrzésről van szó, melynek célja a műveleti és mozgósítási készültség tesztelése. A katonai vezetők előzetes információval nem rendelkeztek a várható mozgósításról, azt közvetlen az amerikai csapatok érkezése után rendelték el. 


A balti államokba és az ukrán határra tartó amerikai haderő hétfőn érte el Lengyelország területét, többek között Stryker lövészpáncélosok érkeznek, melyek az utakon nagy feltűnést keltve, amerikai zászlót lobogtatva haladnak végig. A látványos bevonulás azonban egyértelmű erődemonstráció, korábban ugyanis ugyanilyen egységeket szállítottak át Magyarországon, több mint egy héttel ezelőtt. Ha a mozgósítás gyorsasága számítana, értelemszerűen vasúti szállítással oldanák meg a kérdést, - hazánkon keresztül ilyen módon már március 14-én megérkeztek az amerikai páncélosok az ukrán-lengyel határra. Az a tény, hogy az amerikaiak látványosan, zászlót lobogtatva, a közutakon haladnak végig, az amerikai dominanciát hivatott bemutatni. 


Ez a dominancia azonban eddig sem volt kérdés, a liberális sajtó büszkén tudatta a közvéleménnyel, hogy az amerikaiak látványos vonulással "bosszantják az oroszokat". "Bosszantják" - ezt a kifejezést használták az évszázad legnagyobb háborús készülődésére, ami miatt pillanatokon belül egy újabb nagy háború kellős közepén találhatjuk magunkat. 

Lengyelországban és Csehországban már forrong a közvélemény az amerikaiak bevonulása miatt, a cseh hatóságok több helyen óva intették az embereket, nehogy megdobálják az átmenetileg a városokban tartózkodó amerikai páncélosokat. A magyarországi politikusok továbbra is hallgatnak az amerikaiak háborús készülődéséről, valamint arról, hogy ebben hazánk is közvetlenül érintett

Kapcsolódó: 
Beküldték az amerikai csapatokat Ukrajnába
Ivica Dacic szerb külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes: nem csatlakozunk a NATO-hoz
Tömeges tüntetések az amerikai páncélos haderő átvonulása ellen
Csehország: Aki tojást dob az amerikai katonákra, vagy amerikai tankokra az három év börtönbüntetést kapAmerikai páncélos haderő Magyarországon
2015.03.19 16:33 Hídfő.net

Figyelmes olvasónk készítette az alábbi fotókat, melyeken az amerikai hadsereg "Stryker" lövészpáncélosai láthatók, amint épp Magyarországon át szállítják őket. A 2015. március 14-én, Tatabányán készült fotók rávilágítanak, hogy az Egyesült Államok hazánkon keresztül szállítja a haditechnikát az orosz határ közelébe, tehát a magyar kormány vélhetően közreműködik a NATO orosz határ mentén folytatott haderő-összpontosításában, ami egyértelmű provokáció. 
Az amerikai páncélosok érkezéséről tavaly nyár óta lehet tudni. Philip Breedlove, az amerikai hadsereg európai parancsnokságának vezetője 2014 második felében több alkalommal is olyan bejelentést tett, miszerint az Egyesült Államok fokozni akarja katonai jelenlétét Európában. Az amerikai haderő kelet-európai átcsoportosításairól az érintett országok vezetői Breedlove nyilatkozatainak idején még nem tudtak. Az ügyből több térségi országgal is diplomáciai botrány alakult ki, többek között Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök nyilvánosan kijelentette: semmi szükség arra, hogy a NATO katonai erejét erősítse Európában. Több hónapos késéssel azonban - többek között - Ewa Kopacz lengyel miniszterelnök a parlament alsóházában elmondott beiktatási beszédében már fokozott amerikai katonai jelenlétet kértLengyelországban, az "orosz veszélyre" hivatkozva. Ez a haderő-összpontosítás Washington akaratából zajlik, és az ügy igen komoly aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a térségi államok erő híján nem tudnak határozott nemet mondani az amerikai csapatösszevonásokra, tehát az amerikai haderő a szuverén országok véleményének kikérése nélkül jelenik meg a térségben. 


"A magyar honvédség"

Breedlove tavaly októberben jelentette be, hogy több mint 700 amerikai katona és 20 páncélozott harcjármű érkezik Lengyelországba - ekkor jelentette be a Bradley és Stryker egységek áthelyezését is. Ez a szám később megnövekedett, valamint annyiban változott a helyzet, hogy az amerikai haderő hivatalosan egy a lengyel-ukrán határon (is) tartott hadgyakorlatra érkezik. Az Operation Atlantic Resolve hadgyakorlat azonban "látható demonstrációja annak, hogy az USA elkötelezett NATO-szövetségesei mellett, és egy demonstrációja annak, hogy a NATO rendekezik azzal a képességgel, hogy szabadon mozgassa a haderőt a szövetség határaihoz", - vagyis Oroszországhoz és partnerországaihoz, így a hadgyakorlat egyértelmű provokációnak tekinthető. 

Ugyanakkor számos közvélemény-kutatás támasztja alá, hogy a kelet-európai lakosság egyáltalán nem támogatja a NATO katonai jelenlétének fokozását, és Oroszországot sem tartja fenyegetésnek. Tény, hogy az amerikai haderő Magyarországon át szabadon mozog, mielőtt felsorakozik az orosz határon. Az Észtország, Lettország és Lengyelország határain zajló hadgyakorlat azonban provokáció, és a magyar kormány nem élvezi a lakosság támogatását abban, hogy részt vegyen az Oroszország elleni erőfitogtatásban. 

Kapcsolódó: 
Német politikus: Európát meg kell tisztítani az amerikai befolyástól
A németek követelik, hogy a NATO vonuljon ki Ukrajnából
Németország felébred az amerikai álomból?
Steinmeier: Az ukrajnai konfliktust csak békés úton lehet megoldani