Payday Loans

Keresés

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 9. PDF Nyomtatás E-mail
Boldog-boldogtalan magyarok édenkertjei és poklai
2015. január 24. szombat, 09:50

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE


Ácsorog mint a boltos legény.

995.
Nehezen bontakozik.
Alig tudja magát kifejezni.

996.
Keresztelt bor.
Azaz vizzel vegyített.

997.
Pogány bor.
Melyben nincs viz.

998.
Szegény bor. M.
Rosz bor.

999.
Három emberes bor.
Német: Drei Männer-Wein.
Egy inni ad, kettő fogja az ivót, hogy el ne szaladjon.

1000.
Bornál borabb.
Jó bor.

1001.
Konty alá való bor. M.
Aszonyoknak való, édes bor.

1002.
Bor, buza, békesség. (437.)

1003.
Bor, buza, szalonna, égnek fő adománya. BSz.

1004.
Jó bor, pénz, szép aszony embert kiván őrzésre. Sz.

1005.
Jó borod, szép kincsed, meghitt emberre bizd. D

1006.
Jó bor, szép feleség, csendes lelkismeret drága dolgok.

1007.
Bor nélkül szegény a vendégség. (2048.)

1008.
A bor meghajtja a dallót.

1009.
Czégér nélkül is elkél a jó bor. Nem kell a jó bornak czégér.
Német: Guter Wein bedarf keines ausgesteckten Reifs.

1010.
Büdös bornak nagy czégért szoktak emelni. P.

1011.
Nagy mester a bor.

1012.
Jó legény a bor. BSz.

1013.
Sokat tud a bor.

1014.
Kardot köt a bor.
Élessé azaz eczetté lesz.

1015.
Nincs kormánya a bornak. BSz.
Latin: Vinum caret clavo.

1016.
Ki a bort megiszsza, ura legyen.

1017.
Bor mellett hamar kiugrik az igaz. B.

1018.
Borban lakik az igazság. Sz.
Latin: In vino veritas.
Német: Wein sagt die Wahrheit.
Vallatásnál terhelő esetekben az igazság kitudása végett bort használnak a persák és ily módon hamarább érnek czélt, mint sok ujabbi, mesterségesen készített eszközökkel, melyektől borzad az emberiség. Körte.

1019.
Megmutatja a bor, kiben mi lakik. K.

1020.
Nincs a bornak titka.
Ki bort iszik, elárulja a titkot.

1021.
Van a bornak titka.
Tudni kell a borhoz.

1022.
Többet beszélnek bor mint étel mellett. K.

1023.
Nem gyermeknek való a bor, nem tudja megrágni. BSz.

1024.
Legjobb a bor a tövin.
Azaz pinczében vagy kocsmában. Azért mondják: gyerünk a tövire, azaz pinczébe vagy kocsmába, borozni.

1025.
Jól tudja bor utját.

1026.
Bort sajt után. (2902.)
Értsd utána: ne válaszsz, mert sajtra hitvány bor is jól esik.
Barátot bor közt, bort sajt után, lovat istállóban, leányt bálban, nagyurat mulató fürdőben ne válaszsz, ne keress. Fáy A.

1027.
Bor ez! megöli a halálos vétket is.
Erős borra mondják.


1028.
Bor és pénz tartva tart, költve fogy.

1029.
Jó bornak, jó embernek eredetét ne keresd. D.

1030.
A jó bor hoszu meséje az iszákosnak.

1031.
Részegesnek a bor édes anyja teje.

1032.
Vén embernek bor a patikája.

1033.
Még a vén embert is tánczba viszi a bor.
Latin: Vinum senem etiam vel nolentem saltare compellit.

1034.
Nincs oly bölcs, kit a bor meg nem bolondít.

1035.
Könnyü a jó borból eczetet csinálni. P.

1036.
Könnyü borból eczetet csinálni, de az eczet borrá nem változik. P.

1037.
Ó bornak, ó leánynak nem egy az ára.

1038.
Késő a bort akkor kimélni, mikor már anyjára szállott. K. (4410.4411.)
Azaz seprejére szállott.
Latin: Sera in fundo parsimonia.

1039.
A bornak szent Márton a birája.
Őszi idő érleli meg a szőlőt.

1040.
Bort sem látott, már is részeg.

1041.
Ebszőlő sem terem kertedben, mégis bort válogatsz. KV.

1042.
A sörnek is bor az anyja.

1043.
Ki levesre bort iszik, nem kérnek attól tanácsot.

1044.
Ha fris vize volna, abban hagyná a legjobb sört és csupán bort innék. (1507.)

1045.
Jó a bor, meleg a foltos nadrág. Cz.

1046.
Jó a bor, meg a foltos nadrág.
Mindkettő melegít.

1047.
Többen halnak borban, hogysem a tengerben. KV. (2301.)
Német: In Becher ersaufen mehr als im Merre.

1048.
Egy két pohár borban sok jó barát lakik.
Kevés de szives jóakarat szerez barátokat.
Franczia: Les petits présents entretiennent l'amitié.

1049.
Valamely bort a czigányok szeretnek, jó bor az. KV.

1050.
Lőrén bort cserél.

1051.
Jobb a szin bor mint a lőre.

1052.
Vagy bor vagy viz.
Erdélyiesen: vaj bor, vaj viz. Jelentése: döljön el vagy jobbra vagy balra.

1053.
Bor beszél belőle.

1054.
Lökd meg, bor bugyan belőle.

1055.
Borral mosdik, kolbászszal törülközik. (4540.)
Gazdag.

1056.
Vizet sem látsz, hol én bort.

1057.
Nem szenvedheti szájában a bort.
Mert lenyeli, azaz szereti a bort.

1058.
Bor s kenyér nélkül a test nem finczározik.
Latin: Sine Cerere et Baccho friget Venus.

1059.
Meghasznált neki a bor.
Azaz megártott. Ironice, zalai km.

1060.
Jó a bor mindenkor.
Jó a bor mindenkor,
Hajnalkor, éjfélkor. Népd.

1061.
Utólérte a bor.

1062.
Borbéski uraság.
Dugonics szerint azon urakra illik, kik be is veszik, ki is adják a mit ittak.

1063.
Ha a magyar bor nem volna olyan mint a minő, mégis jobb volna minden bornál.

1064.
Több bort ivott, mint te vizet láttál.

1065.
Bor a bogara. D.

1066.
Borbogár.

1067.
Borcsiszár.

1068.
Borkirály.

1069.
Borkulacs.

1070.
Boriszák.

1071.
Bortömlő.
Nagy borivók közmondási nevei.

1072.
Borkorcsolya.
Némely étkek, p. dió, sajt, mandola, melyekre jólesik a bor, neveztetnek igy.

1073.
Minden borczégérnek köszön. Zavaros mint a megfordult bor.

1074.
Borkő van a gyomrában.

1075.
Ha titkot akarsz kitanulni, jártasd a boros korsót. Cz.


1076.
Ha nincs ired és szelenczéd, miért teszed magad borbélylyá. KV.
Sem irek sem szelenczéjek, mégis borbélylyá tették magokat. Pázmán.

1077.
Borotvája sincs, mégis borbély.

1078.
Okos borbély nem gyógyit minden sebet egy irral.
Latin: Eodem collyrio mederi omnibus.

1079.
Hazud mint a borbély.

1080.
Siet mint a borbély, hogy későn ne járjon. D.

1081.
Kevély mint a borbélylegény.

1082.
Szeles mint a borbélylegény.

1083.
Azon bordában szőttek. M.
Egyformák, mint ugyanazon bordában szőtt vásznak.

1084.
Nem nyalja, kinek nem borja. M.
Kinek semmi köze valamihez, nem is gondol vele.

1085.
Kinek borja, nyalja.

1086.
A borjunak, mig szopik, nincs neve.
Nem tudni, mi lesz a szopós gyermekből.

1087.
Szalmán hizott borju nem sokat finczál. K.

1088.
Nem sokat ugrándozik az éh borju. Cz.

1089.
Azt gondolom, borju repül. K.
Arra mondják, ki nagyot hazud. K.

1090.
Kifagy borju tehénből.
Tréfás körülirása nagy hidegnek.

1091.
Kicsalná tehenből a borjut.
Igen tud kérni, kunyorálni.

1092.
Megfordult a borju benne. BSz.
Arra mondják, kinek már elmult haragja.

1093.
Rugott borju.
Maga sorsára hagyott gyermek.

1094.
Megbődül a borju benne. (1488.)
Ostoba, mint a borju.

1095.
Adj neki, hogy el ne vesse borját. Cz.
Azaz étvágyát.

1096.
Borjuval adják a kötelet.
Német: Schenkt man einem die Kuh, Schenkt man ihm auch den Strick dazu.

1097.
Borjat keres, ökröt veszit.

1098.
Kényén szokott gyermek borju neven ébred.

1099.
Jobb száraz kenyér békességgel, mint hizlalt borju pörlekedéssel. K.

1100.
Bámul, mint borju az uj kapura.
Német: Er sieht mich an, wie die Kuh das neue Thor.

1101.
Neki esik, mint bolond borju az anyjának.

1102.
Ugy reszket mint a részeg borju. KV.

1103.
Farkához rug mint a borju. (2554.)

1104.
Feltekerte eszét, mint döglött borju farkát.

1105.
Megjárta mint német a borjuval.
A kis borju igen tud nyargalni. Ezt látván egy német, igy gondolkozék: ebből lesz a jó paripa s megvette. De minő volt csudálkozása, midőn lusta tehén lett belőle utoljára.

1106.
Ostoba mint a borju.

1107.
Borjukötelen tartani.
Gyermeki fenyítékre mondják.

1108.
Szintannyi borjubőrt visznek a vásárra mint ökörbőrt. K.
Annyi hal meg ifjonta, mint öreg korban.
Német: Eis sind eben so viel Kalb- als Kuhfelle feil.

1109.
Megjáratták vele a borjutánczot.
Ugrált mint a borju, mikor megverték.

1110.
Holnapután kis kedden, borjunyuzó pénteken.
Azaz soha.LAST_UPDATED2