Payday Loans

Keresés

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 7. PDF Nyomtatás E-mail
Boldog-boldogtalan magyarok édenkertjei és poklai
2015. január 14. szerda, 08:42

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

vdegyleti bl 1843


Ez a bibéje. (1175. 2140. 2627.)

810.
Kinek kinek az ő bibéje fáj. M.

811.
Nem találtad el a bibéjét.
"Bibe" gyermeknyelvből vett szó, jelent fájós részt, bajt, gyenge oldalt. Eredetileg bibi. Gyermeknyelv az, melyet a dajkák terjesztenek el, midőn könnyebben kimondható szókat használnak az irodalmi szók helyett. E czélból az ős gyök, mely rendesen egy tagu, megkettőztetik. Ilyen sok fog előjőni a közmondásokban: bibi, papa, kaka stb.

812.
Biblia is csak hat betüből áll.
Biblia közmondásilag jelent olyat is, mivel az ember szivesen foglalkozik, miről szivesen beszél, p. iszákosnak kancsó a bibliája, másnak a trágár beszéd stb.

813.
Beszéljünk a bibliából.
Azaz fordítsuk másfelé a beszédet, mely talán komolysága miatt elvileg valakit bánt. Mintha mondatnék: ne politizáljunk, hanem szóljunk az eszem iszomról, stb. Tehát ironia.

814.
Paraszt ember bibliája a "hiszek egy isten."

815.
Bibor, bársony, vendégség: jobb egy napi egészség. BSz.

816.
Biborban született.

817.
Akár a bibor.
"Akár" magában jelenti: "olyan mint."

818.
Uri bicsak, fa nyele. D.
Össze nem illők.

819.
A bicska is kinyilik tőle.
Rosz borra mondják.

820.
Félre bicsak, hadd taszítsak.

821.
Igen feni a bicsakját. Cz.
Igen készül valamire.

822.
Bicsaklik már, öreg a legény.

823.
Szénára szokott bika eljön holnap is. D.

824.
Öklelős bikának széna a szarván. K.

825.
Buzában a bika, csak a farka áll ki.

826.
Bika alá borjut tesznek.
Azon esettől, mikor valamely férfi nyakára gyermeket visznek.

827.
Bika alatt borjut keres.
Fösvényre mondják; Szirmay pedig egyenesen az ügynökre viszi.

828.
Kölesben a bika.
Ezzel csufolják a turaiakat Szabolcs megyében, minek valami helyszerü jelentése előttem ismeretlen.

829.
Cséppel a bikát.
Ugy hiszik, hogy ha cséppel verik meg a szénára szokott bikát, többet vissza nem jő. – Egyébiránt azt teszi: el kell verni a latrot.

830.
Szabad neki, mint a falu bikájának.

831.
Busul mint a kivert bika. Busul mint a magán maradt bika.

832.
Bömböl mint a bika.
Nagyon siró gyermekre mondják.

833.
Bikapénz.
Ha tarokjátékban egyik fél se nyer, ezt mondják bikapénznek.

834.
Letette a bikapénzt.
Férfiak birsága, mit a megesett leánynak kell fizetniök. E birság néha pénz, néha bot.

835.
Bikavér.
Igy nevezik az erős veres bort, példaul az egrit.

836.
Billeg, ballag, meg-megáll.
Juhászélet föstése. – Mondják olyanra, ki restül forog a dologban.

837.
bimbóbul virág lesz.

838.
Terepes rózsák is apró bimbókbul erednek. Cz.

839.
Olyan mint a bimbó.
Példaul a kis gyermek; fiatal gyöngéd arcz.
A gyermek mint a bimbó, gömbölyü,
Feddhetlen és ránézni gyönyörü.

840.
A ki birja, az marja. (2253.)
Erősé a hatalom.

841.
Vén birka eléli a takarmányt s kikeletre hal meg.

842.
Birkaképü.
Ostoba, gyáva kinézésü.

843.
A jó lelkisméretnek nem kell itélő biró.

844.
Senki sem lehet biró a maga ügyében.

845.
Kíki kegyes biró magának.

846.
Rosz biró, ki ajándékra néz. Cz.

847.
Ha biróvá lettél, félre a komasággal.

848.
Okos biró a részeget józan korában bünteti.

849.
Molnárbul lett biró. (4686.)
Azaz lelkismeretlen.

850.
Ha biróvá lettél, ne hagyj arany irt kenni kezedre.

851.
Neki a biró is csak fity.

852.
Más biró járása.

853.
Azt is tudja, hanyat tojt a biró tyukja.

854.
Azt sem tudja, ki most a biró. D. (5031.)

855.
Biró kocsisa sem kevélyebb nála.

856.
Biró leánya.
Azaz kevély leány.

857.
Furdalja a kisbiró.

858.
Kiki magával hordja a kisbirót.

859.
Biró hátán.
Azaz nagyábul végzett valami, p. biró hátán vágott dohány, biró hátán tört só.

860.
Szerelem és harag nem igaz birák.

861.
Görbe kezüt szeretnek a birák.

862.
Reá szorultak mint a jó biróra.

863.
Sorba megy mint a falusi biróság.

864.
Igazság a birság.

865.
Ritkán válik tudóssá, kire birsággal vetik a leczkét. K.

866.
Ki hol bizik, ott hizik.

867.
Bizd el magad, ha szégyent akarsz vallani.

868.
Ki elbizza magát, könnyen megszégyenül.

869.
Bizhatni benne, mint nádkerítésben, mely kétszer van megkorczolva.

870.
Nem lehet erőtetni a bizodalmat.

871.
Jobb a bizonyos.

872.
Bizonyost bizonytalanért el ne hagyj.

873.
Nem kell ott bizonyság, hol maga szól a dolog. Cz.

874.
Bizonyos mint a halál.

875.
Szemes a bizonyság.

876.
Fogas bizonyság.
Azaz erős. Innen Kovács Pálnál: nem huzta ki fogát ennek a bizonyságnak vagyis: nem gyöngítette meg.

877.
Bocskorhoz fa pálcza. Cz. (2615.)
Egymással összeillők.

878.
Bocskorának tákja nem leszek.
Nem leszek nálam alábbvalónak szolgája.

879.
Csisz el, csosz el, bocskor.
Öregre mondják, kinek már bocskora is alig van.
Hát most hogy megöregedtem, oda!
A bocskorom azt csoszogja, oda!
Csisz el, csosz el a templomba,
Onnan meg a koporsóba. Népd.

880.
Lábhoz szokott bocskor jobb a legujabbnál.

881.
Bocskorban kell keresni és csizmában költeni.

882.
Felkötötte a telekes bocskort.
Kevély.

883.
Eloldzott a bocskorszíj. (77. 2491.)
Nincs rendben a beszéd; hazudság van benne.

884.
Isten hozzád, bocskor!

885.
Szájas mint a telekes bocskor.

886.
Kinek csizmája nincs, bocskort kössön.

887.
Tüszög mint bocskor, mikor nagy a por.

888.
Utczu bocskor! ne tüszögj. Cz.

889.
Utczu bocskor! meg ne mocskolj.

890.
Hegyes mint a harmathasitó tót bocskor D.

891.
Bocskoros.
Gunyneve nem rég multban nálunk az alsó rendü, semmivel nem biró, nemességnek.

892.
Hozz uram isten, csak ne bocskorost.
Mikor cseléd vagy gyermek befut és jelenti hogy jő valaki a házhoz, ezt szokták mondani.

893.
Mást beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik.
Bodóné, ha megszólítá a korcsmáros hogy fizesse meg a bor árát, ugy szinlé mintha nem is hallaná, mit kér, és másra fordítá a beszédet. – Innen, ha valakinek gyönge oldala érintetik, s ő más egyébrül kezd szólani, e km. van helyén ellene.

894.
bodzafának is köszön.
Vénekről mondják, kik rövidlátás miatt már nem tudják egymástól jól megkülönböztetni a tárgyakat.

895.
A büröktől a bodzáig. (1701.)
Kevés tér, azaz kevés tapasztalás.

896.
Az én kardom sem bodzafa.

897.
bogácskoró is elbizta magát, mikor a tölgyfa leányát megkérte.

898.
Sok bogár gyül ott össze, hol sok a tej. Cz.

899.
Bogár után indul.

900.
Bogara van.
Szeszélye van, különcz, rögeszmés.
Német: Er hat Grillen.

901.
Én sem származtam a bogaraktól. BSz. (3105.)

902.
Bogárból féreg.
Ártatlanból ártalmas.

903.
Bogár bujt a seggibe.

904.
Bogara sincs. (679.)

905.
Akár a bogár. Fekete mint a bogár.

906.
Bogár után sz.rba.

907.
Sok petrenczéből válik a jó boglya.

908.
Ritka rend, sürü boglya.
Azaz derekasan végbe vitt munka.

909.
Igaz barátságot bográcsban nem főzik. Cz.

910.
Hamar nő, ragadós is a bojtorján. P.

911.
Tökre hány bojtorjánt.
Hasztalant mivel.

912.
Ragad mint a bojtorján.

913.
Csont a boka.
Azaz érzékenyen esik valami, mikép bokán mindjárt csontot ér az ütés.

914.
Csonttal üti bokáját. P.

915.
Megüti bokáját.
Lakolni fog érte.

916.
Összeüti bokáját.
Mikép tánczban, azaz vigan van.

917.
Szél verje össze bokáját.
Azaz akaszszák fel.

918.
Félre bokor, jön a fa. (472.)

919.
Tüskén, bokron keresztül.

920.
A bokor a tolvajt is befogadja.

921.
Minden bokor szállást ad.
Igy jellemzik a kikeleti s nyári időt.

922.
Félre bokor, jön az erdő.

923.
Nyul ezredesnek/vitéznek bokor a mezeje./vára.

924.
Mikor isten nyulat teremtett, bokorról is gondoskodott. (3100.)

925.
Bokorral együtt lövik a nyulat.

926.
Kiugratni nyulat a bokorból.
Világosságra hozni valamit.

927.
Nem minden bokorban lelni párját.

928.
Jobb neked a nagy bokor mellett.
Franczia: Il faut se tenir au gros de l' arbre.

929.
Bokorból ugrott ember. M.
Ismeretlen, uj ember. Pázmánnál még erőteljesebben: Bokorból kiugrott nem tudom ki.

930.
Fél minden bokorzörgéstül.

931.
Mint a bokrot, minden veri.

932.
Szidják mint a bokrot.

933.
Bokros (baj, bánat, foglalatosság).

lacikonyha1