Payday Loans

Keresés

REF, 1984. PDF Nyomtatás E-mail

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEGFŐBB ÜGYÉSZÉNEK

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tisztelt Főügyész úr!

A Budapest I. Ker. Rendőrkapitányság rendőri felügyelet alá helyezte dr. Krassó György közgazdászt. A határozat értelmében dr. Krassó György este 8-tól reggel 6 óráig nem hagyhatja el a lakását, hetenként jelentkeznie kell a kerületi rendőrkapitányságon, nem léphet be nyilvános helyiségbe, beleértve a mozit és a színházat, sőt bármiféle étkezőhelyet is, nem vehet részt rendezvényeken, nem hagyhatja el Budapest területét, és egy sor állampolgári jogát nem gyakorolhatja. A határozat értelmében leszerelik a telefonját, és a hatóság megbízottait bármikor – akár éjjel is – be kell engednie a lakásába.

E döntést megelőzően a rendőrhatóság dr. Krassót szigorú megrovásban részesítette, majd – miután közegei házkutatást tartottak a lakásán, és könyveket, kéziratokat és személyes feljegyzéseket foglaltak le – sajtórendészeti szabálysértés miatt 10 000 Ft pénzbírságra ítélte.

Mivel vádolták dr. Krassót? Azzal, hogy interjút adott Nagy Imre peréről és halálának körülményeiről. Azzal, hogy M. O. jelzéssel könyveket jelentetett meg engedély nélkül. Azzal, hogy megjelentette Bibó István ötvenhatos írásait, Wiktor Woroszylski 1956-os Magyarországi naplóját. Azzal, hogy ő adta ki Szász Béla Minden kényszer nélkül című visszaemlékezését, a Rajk-per történetének megrendítő dokumentumát. Hogy ki szándékozik adni Jászi Oszkár Magyar kálvária, magyar föltámadás című, Magyarországról hatvan éve száműzött könyvét.

Kulturális értékek közreadásáért büntetik Krassó Györgyöt. A büntetést rendőrhatóság szabja ki, a megbüntetettől így elveszik a védekezés lehetőségét, és olyan politikai jogait függesztik fel, amelyektől magyar állampolgárokat csak bírói ítélet foszthat meg. A rendőri eljárás még annak a vizsgálatát is kizárja, hogy a házkutatás során lefoglalt írások, könyvek, fényképek és grafikák valóban kapcsolatban vannak-e a feltételezett sajtórendészeti vétséggel. S a végzés egyúttal embertelen is: egyedül élő embert ítél szinte házi őrizetre, rokkantnyugdíjas betegtől veszi el a telefonját.

Veszedelmes eljárás, riasztó példa, hogy alkotmányos jogok gyakorlásáról rendőri szervek dönthetnek, a nyilvánosság és a jogorvoslat lehetősége kizárásával. Valamennyiünk biztonságérzetét, valamennyiünk nyugalmát, végső soron a köznyugalmat veszélyezteti, ha efféle eljárások lehetségesek. Mint a törvényesség legfőbb őréhez fordulunk Önhöz, kérjük, vesse latba hivatali hatalmát, hogy a dr. Krassó György elleni határozatot hatályon kívül helyezzék, és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a rendőrség ne teremthessen ilyen precedenst.

Mindannyiunk, az egész magyar társadalom érdekében kérjük ezt Öntől. 

Budapest, 1984. november 24.

 ÁBRAHÁM RAFAEL grafikus

ÁCS PÁL szerkesztő

ALBERT GÁBOR író, könyvtáros

ANGYALOSI GERGELY kritikus

ACZÉL ENDRE szervező

BABA IVÁN irodalomtörténész

BAKAI TAMÁS SÁNDOR segédmunkás

BACSA MARGIT iparművész

BAKTI TIBOR rakodómunkás

BALOGH KATALIN közgazdász

BALOGH LÁSZLÓ egyetemi hallgató

BÁNYAI SÁNDOR könyvtáros

BECK LÁSZLÓ közgazdász

BÉLÁDINÉ HAJTÓ ZSÓFIA bibliográfus

BÉKÉSSY PÉTER programozó matematikus

BENDA GYULA történész

BENKE LÁSZLÓ író

BENKŐ VIKTOR tanár

BENYÓ PÁL mérnök

BERÉNYI GÁBOR szerkesztő

BERTHA ZOLTÁN irodalomkritikus

BIKA JULIANNA közgazdász

BÍRÓ DÁNIEL szakfordító

BODNÁR TAMÁS rendezőasszisztens

BODÓ KATALIN egyetemi hallgató

BOGÁD ANTAL távirat-kézbesítő

BOGNÁR ÉVA közgazdász

BOJTÁR ENDRE irodalomtörténész

BÖJTI GIZELLA tanár

BOKROS PÉTER képzőművész

BOLDIZSÁR ILDIKÓ egyetemi hallgató

BOUQUET GÁBOR galvanizáló

BRÓDY JÁNOS zenész

BRUCK ANDRÁS újságíró

BUCHOLZ ANTAL orvos

BUCZ HUNOR tanár

BUDA GÉZA szabadfoglalkozású

CZÁKLER KÁLMÁN segédmunkás

CZAKÓ GÁBOR író

CSÁKÓ MIHÁLY szociológus

CSALOG ZSOLT író

CSENGERY ADRIENNE operaénekes

CSIKY ENIKŐ hírlapárus

CSORBA ISTVÁN SÁNDOR színész

CSŐVÁRI LÁSZLÓ egyetemi hallgató

DÁNIEL FERENC rendező

DEMSZKY GÁBOR szociológus

DÉRCZYPÉTER kritikus

DÉS MIHÁLY szerkesztő

DOBOSSY IMRE pszichológus

DONÁTH FERENC közgazdász

ELEK ISTVÁN kritikus

ELEK LÁSZLÓ egyetemi hallgató

EMBER JUDIT filmrendező

ENGEL ANNA fordító

ENYEDI ISTVÁN mérnök

EÖRSI LÁSZLÓ segédmunkás

ERDÉLYI ÁGNES filozófiatörténész

ERDÉLYI ISTVÁN hírlapárus

ERDŐHEGYI ANDRÁS hírlapárus

ERDŐSI GABRIELLA szobrász

ERŐS FERENC pszichológus

FARKAS LÁSZLÓ festőművész

FARKAS PÁL kertészmérnök

FEHÉR MÁRTA tudományfilozófus

FENCSIK FLÓRA újságíró

FERENCZY GÁBOR rendszerszervező

FÉNYI TIBOR népművelő

FLESCH ANDRÁS szabadfoglalkozású

FODOR TAMÁS színész, rendező

FOGARASI RÉKA fordító

FOLTÁNYI TAMÁS villamosmérnök

FÓNAY JENŐ gépészmérnök

FRIDLI JUDIT fordító

GADÓ GYÖRGY fordító

GAÁL GYULA közgazdász

GALAMBOSI PÉTER egyetemi hallgató

GALÁNTHA GYÖRGY autószerelő

GARACZI LÁSZLÓ író

GATTIN ANDRÁS gyakorlatos színész

GEHÉR JÓZSEF egyetemi hallgató

GONDOS BÉLA hírlapárus

GONDOS ERNŐ szociológus

GÖNCZI SÁNDOR villamosmérnök

GREGUS SÁNDOR író

GYARMATHY KATALIN építész

GYŐRFFY SÁNDOR grafikus

GYURGYÁK JÁNOS történész

GYÜRKY ANDRÁS díszlettervező

HAJÓS GABRIELLA jogász

HAMBURGER MIHÁLY filozófus

HANN ENDRE pszichológus

HARASZTI MIKLÓS író

HÁRY MIKLÓS egyetemi hallgató

HÁY ÁGNES filmrendező

HEGEDŰS ANDRÁS szociológus

HEGEDŰS JÓZSEF szociológus

HEGEDŰS VINCE nyugdíjas

HENRICH ANDRÁSNÉ nyugdíjas

HERMANN ZSUZSA könyvtáros

HIRSCH TIBOR filmesztéta

HODOSÁN RÓZA egyetemi hallgató

HOLCZER TIBOR eladó

HOLLÓS JUDIT villamosmérnök

HORVÁT ZSUZSA szociológus

ILLÉS EDIT betegfoglalkoztató

IVÁNYI GÁBOR lelkipásztor

JAKAB LAJOS közgazdász

JANESCH PÉTER építész

JÁNOSSY ANDRÁS közgazdász

JELES ANDRÁS filmrendező

JERGER KRISZTINA műtörténész

JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ háztartásbeli

JUHÁSZ PÁL közgazdász

KADOCSA GYULA irattáros

KÁLMÁN GYÖRGY irodalomtörténész

KARDOS ANDRÁS kritikus

KÁROLYI ZSIGMOND tanár

KASSÁNSZKY ZSOMBOR könyvtáros

KATÓ LAJOS hírlapárus

KEMENCZKY JUDIT költő

KEMÉNY GYÖRGY grafikus

KENEDI JÁNOS kritikus

KIS JÁNOS filozófus

KIS PINTÉR IMRE irodalomtörténész

KISS FERENC tervező

KISZELY KÁROLY gyári munkás

KISDVÁRDAY GYULA statiszta

KLANICZAY GÁBOR történész

KOLLER ÉVA könyvtáros

KONRÁD GYÖRGY író

KOVÁCS ANDRÁS filozófus

KOVÁCS ERZSÉBET anyagkönyvelő

KOZÁK CSABA művészeti író

KOZÁK GYULA szociológus

KÖNCZÖL CSABA kritikus

KŐSZEG FERENC nyelvtanár

KŐSZEG GY. PÉTER irodalomtörténész

KRIZSÁN JÁNOSNÉ nyugdíjas

KUKORELLY ENDRE író

KURDI ZOLTÁN nevelőtanár

KURTÁG GYÖRGY zeneszerző

LACZIK ERIKA fonónő

LAKATOS MÁRIA szerkesztő

LÁNYI ANDRÁS filmrendező

LELIK KRISZTINA egyetemi hallgató

LENGYEL GABRIELLA szociológus

LÉVAI KATALIN szellemi szabadfoglalkozású

LEZSÁK SÁNDOR író

LIEBNER ANIKÓ orvos

LITVÁN GYÖRGY történész

LŐCSEI PÁL szociológus

LUDASSY MÁRIA filozófiatörténész

LUGOSSY GYULA író

LUKÁCSY SÁNDOR irodalomtörténész

MAGYAR BÁLINT szociológus

MÁRTON GYÖNGYVÉR műfordító

MÁRTON LÁSZLÓ író

MELIS ILDIKÓ nyelvtanár

MELIS LÁSZLÓ zenész

MÉSZÖLY MIKLÓS író

MIKES TAMÁS ellenőr

MISCH MÓNIKA könyvtáros

MOLNÁR ISTVÁN rendezőasszisztens

MOLNÁR TAMÁS grafikus

MÓZES LAJOS író

MURÁNYI SÁNDOR szabadfoglalkozású

NAGY ANDRÁS szociológus

NAGY ANTAL egyetemi hallgató

NAGY BÁLINT építész

NAGY DÁNIEL közgazdász

NAGY JENŐ szociológus

NÉMETH GÁBOR újságíró

DR. NÉMETH GÁBOR fordító

NÉMETH ILONA képzőművész

NOVÁK ESZTER egyetemi hallgató

NYÁRI ISTVÁN festőművész

NYÍRI JÁNOS tanár

PAJKOSSY GÁBOR történész

PÁKH TIBOR fordító

PÁLINKÁS RÓBERT grafikus

PAP MÁRIA fordító

PARNICZKY MIHÁLY hangszerkészítő

PÁSZTOR BEÁTA egyetemi hallgató

PAUER HENRIK akcióművész

PÉCSI VERA közgazdász

PERGER GYULA muzeológus

PERJÉS GÉZA történész

PERJÉS GÉZA segédmunkás

PERLAKI TAMÁS üzemgazdász

PÉTERFFY ÁGOSTON mérnök

PETHŐ SÁNDOR egyetemi hallgató

PETŐ KATALIN orvos

PETŐ TÓTH KÁROLY költő

PETRI ANNA figuráns

PETRI GYÖRGY író

PHILIPP TIBOR üzemgazdász

POGÁNY GYÖRGY könyvtáros

POMOGÁTS BÉLA irodalomtörténész

POSVARECZ ÉVA zenész

RÁC JÓZSEF grafikus

RÁCZ SÁNDOR szerszámkészítő

RADNÓTI SÁNDOR kritikus

RAJK LÁSZLÓ építész

RÉVÉSZ JUDIT tanár

RÉVÉSZ SÁNDOR hírlapárus

RÉVÉSZ SÁNDOR szabadfoglalkozású

RÉZ PÁL műfordító

ROMÁN MARIANNE könyvtáros

RÓZSAHEGYI GYÖRGY közgazdász

SAMU GÉZA szobrász

SÁRKÁNY KOVÁCS PÉTER textiles

SCHLECHT CSABA egyetemi hallgató

SCHWEITZER PÁL szerkesztő

SOLT OTTILIA szociológus

SOMOGYI GYŐZŐ grafikus

SOÓS ÁRPÁD forgalmi ügyeletes

SOÓS VILMOS filozófus

SPIRÓ GYÖRGY író

STEIGER KORNÉL filozófus

SULYOK MIKLÓS szabadfoglalkozású

SURÁNYI VERA propagandista

SWIERKIEWICZ RÓBERT grafikus

SZABÓ IMRE egyetemi hallgató

SZABÓ LÁSZLÓ könyvtáros

SZABÓ MÁRIA tanár

SZABÓ ZOLTÁN irodalomtörténész

SZALAI JÚLIA szociológus

SZALAI PÁL közíró

SZALAY PÉTER betanított munkás

SZALONTAI ÉVA textiltervező

SZANISZLÓ JÚLIA grafikus

SZÉKELY JÁNOS szociológus

SZEKFŰ ANDRÁS szociológus, filmtörténész

SZELES KLÁRA irodalomtörténész

SZÉLL JENÖ újságíró

SZENTIVÁNYI ISTVÁN szabadfoglalkozású

SZEPESI ZSUZSA könyvtáros

SZERÉNYI GÁBOR újságíró

SZIKSZAY KÁROLY költő

SZILÁGYI ESZTER ANNA író

SZILÁGYI SÁNDOR kritikus

SZIRTES TIBOR tanár

SZÖLLÖSI DEZSŐ közgazdász

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész

SZÖRÉNYI LEVENTE zenész

özv. TAKÁCS FERENCNÉ nyugdíjas

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS filozófus

TAMÁS ZOLTÁN fegyverműves

TAMÁSI LAJOS író

TARDOS GÁBOR egyetemi hallgató

TARKANYI ÉVA nyugdíjas hegesztő

TOKA GÁBOR egyetemi hallgató

TÁRNOK ZOLTÁN szerkesztő

TORKOS MATIN fejlesztőmérnök

TÓTH ERZSÉBET költő

TÓTH GÁBOR tanár

TÓTH JÓZSEF nyugdíjas

TUTI JÓZSEF színész

TÖMÖRY MÁRTA bábreferens

TÖRÖK ANDRÁS nyelvtanár

TURCSÁNY PÉTER író

UNGVÁRY RUDOLF gépészmérnök

VÁGI GÁBOR szociológus

VÁGNER ANNA adminisztrátor

VALUCH TIBOR egyetem hallgató

VALLAI PÉTER színész

VÁMOS ZOLTÁN gépkocsivezető

VÁRADY SZABOLCS költő

VARGA BENEDEK egyetemi hallgató

VARGA DOMOKOS író

VARGA LÁSZLÓ irodalomtörténész

VARGA TAMÁS színművész

VARGHA JÁNOS újságíró

VARGYAS LAJOS népzenekutató

VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA pszichológus

VÁSÁRHELYI ANTAL grafikus

VÁSÁRHELYI JUDIT könyvtáros

VÁSÁRHELYI MÁRIA szociológus

VERES SÁNDOR pszichológus

VÉRTES LÁSZLÓ betanított munkás

VÉTEK MÁRIA bábkészítő

VIDA ANTAL MIKLÓS grafikus

VINCZE GÁBOR PÉTER egyetemi hallgató

WESSELY ANNA művészettörténész

ZALÁN TIBOR költő

ZOLTÁN GÁBOR színházi rendező


– a levelet Kőszeg Ferenc adta postára 1984. XII. 14-én

– nyilvánosságra hozta a Külön-Beszélő 1984. XII. 18-án.LAST_UPDATED2