Payday Loans

Keresés

A legújabb

Karinthy Frigyes: A pékmester PDF Nyomtatás E-mail
Szép novella, elbeszélés, történet, mese
2013. november 21. csütörtök, 09:24

KARINTHY FRIGYES

PÉKMESTER

32. vasárnap

Miért vitték tulajdonképpen tébolydába Fischer Zsigmond pékmestert? A riportanyagból, ami itt fekszik előttem, világosan össze lehet állítani az esetet, nem kell semmit hozzátenni, és nem kell elvenni belőle semmit.

De le kell írni és meg kell írni, úgy, ahogy történt.

Ezt, hogy meg kell írni, kénytelen az ember külön hangsúlyozni ezúttal. Kénytelen pedig azért, mert a fennálló, majdhogy azt nem mondtam, törvényes orvostudomány szerint az eseten semmi különösebb megírni vagy kiemelni való nincsen: a fennálló, törvényes orvostudomány szerint Fischer Zsigmondot azért vitték tébolydába, mert megőrült - ez klinikai ügy, a stílus, ahogy foglalkozni kell vele, a klinikai kórképek szaknyelve, úgynevezettanamnézis. Amikor tehát nem klinikai szaknyelven, hanem egyszerű emberi szaknyelven írom le az esetet, vagyis úgy, ahogy történt - tisztában vagyok vele, hogy vétséget, legalábbis kihágást követek el a fennálló, törvényes orvostudomány ellen.

A tudomány fennálló törvényeit (jól tudja mindenki, aki ismer) lelkesen és hívő hittel tisztelem. Ha most mégis kivételt teszek, teszem azért, mert éppen az elmebajjal szemben a tudománynak csak a rendelkezései és ítéletei világosak, indoklásai nem egészen azok. Hogy valaki elmebeteg (a paralízist kivéve), az objektíve, az agyállomány és idegállomány elváltozásából "ma még" (ahogy mondani szokták) nem lehet megállapítani - nem lehet, még utólag, kórbonctanilag sem. A tudomány kénytelen megelégedni bizonyos cselekedetekkel, amik valóban rendellenesek. Ezekből diagnosztizál. Vagyis tulajdonképpen a tudomány sem tesz egyebet, minthogy leírja, milyen különös és rendellenes cselekedetek történtek.

Nos hát, én is csak azt teszem.

Az történt, hogy Fischer Zsigmond pékmester egy idő óta rendkívül nyugtalan volt. Nyugtalanul "viselkedett", ahogy környezete mondja - fel és alá járt, ingerült, szórakozott volt. Ez a nyugtalanság ugyan, szerény nézetem szerint, csak akkor feltűnő, ha felteszem, hogy a pékmester csak úgy, minden ok nélkül volt nyugtalan. A környezete szerint ok nélkül volt az, mert hiszen a bolt jól ment, a pékmesternek vagyona volt, család egészséges, a pékmester gyomra rendben van. Mihelyt azonban felteszem, hogy a pékmester valami egyéb ok miatt volt nyugtalan, mint pénz, család és gyomor: akkor a szórakozottság és ingerültség egyáltalán nem természetellenes. Tegyük fel, hogy a pékmester tűnődött, töprengett valamin. Ha az ember tűnődik és töpreng valamin, akkor nagyon természetes, hogy szórakozott - az volna természetellenes, ha nem volna szórakozott.

Nos tehát, hogy a pékmester csakugyan töprengett és tűnődött valamin, az csakhamar kiderült. Családja ugyanis nyugtalankodván miatta (érdekes! szóval a család is nyugtalan volt, mégsem vitték a családot tébolydába!), pihenni küldte a pékmestert Purkersdorfba. Purkersdorfból visszatérve, a pékmester látszólag nyugodtabb is volt, már nem szaladgált fel és alá.

Vagyis már nem töprengett és nem tűnődött.

Sokkal nagyobb baj volt.

A pékmester cselekedni kezdett.

Egy reggel körlevelet nyomtatott ki a környező lakossághoz, amelyben bejelenti, hogy olcsóbban, lényegesen olcsóbban akarja adni a kiflit és zsemlyét - rá akar fizetni a kiflire és zsemlyére, csaknem ingyen akarja adni. Meg is indokolta, hogy miért: azért, mert segíteni akar az emberek nyomorúságán.

S hogy a "téboly logikája" még teljesebb legyen: a pékmester fogta magát, és személyesen megindult, kosárral a kezében kihordani és szétosztani a kiflit.

Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az eset megérett a tébolydára.

Mert lássuk csak.

Ha a pékmester például Napóleonnak képzelte volna magát, és kiáltványt intézett volna a fasisztákhoz - tisztára a kiáltvány fogalmazásán múlik, hogy becsukják-e (esetleg tébolydába, esetleg börtönbe) vagy vezérnek nevezik ki. Ebben az esetben még erősen ingadozott volna a diagnózis. Már valamivel veszélyesebb lett volna a helyzet a tébolyda irányában, ha a pékmester például hentesmesternek képzelte volna magát - a hentesmesterség elég határozott, hozzáértést követelő valami ahhoz, hogy a hentesmesterek megállapíthassák ebből a rögeszméből a pékmester őrültségét.

Az adott esetben azonban, ismétlem, egész biztos volt a tébolyda.

A pékmester ugyanis pékmesternek képzelte magát.

Pékmesternek képzelte magát, a szónak egész eredeti és valódi értelmében, mely szerint pékmester az az ember, aki a kiflire és kenyérre éhező emberek számára kiflit és kenyeret süt, hogy ne éhezzenek.

Hát ez volt az, amin a pékmester tűnődött és töprengett, egész addig, míg haza nem tért Purkersdorfból. Ha tovább töpreng és tűnődik és nem teszi meg azt, amire tűnődés és töprengés közben rájött, talán soha nem derül ki róla, hogy tébolyodott.

Mert a tébolyt addig, míg agyállományi elváltozást kimutatni nem lehet, kénytelenek vagyunk egyelőre így definiálni: őrült az, aki megteszi, amit gondol, akkor is, ha azt nem szokás megtenni abban a korban és azon a helyen, ahol az illető él - őrült az, aki úgy cselekszik, ahogy jónak látja, akkor is, ha azzal önmagának vagy másnak azon a helyen és abban a korban bajt okoz.

A pékmester is érezhette, hogy vele valami baj van, valami nagy baj történt vele, amikor megindult abban az irányban, amit a belátása és értelme és érzése kijelölt.

Azt olvasom, hogy mikor a mentők eljöttek érte, nem hökkent meg, nem csapott lármát, nem ellenkezett. Mosolyogva bólintott, majdnem felszabaduló sóhajjal. A kezét nyújtotta, és csakhamar kiderült, hogy nagyon jól tudja, hová viszik, várt rá, számított rá.

- Nagyon örülök, hogy elvisznek a Lipótmezőre - mondta -, az egy csendes hely, jól kialhatom magam, úgyis olyan álmos vagyok.

Aludni akart a pékmester, mint aki rájött, hogy valamit elhibázott, ugyanakkor, mikor egy másik hibát, egy élet hibáját, jóvá akarta tenni.

Nem meghalni, csak aludni.

Pénteki napon vitték be.

Nem használom fel az olcsó, ízléstelen hasonlatot, bármennyire kínálkozik. Ama Mesterrel, aki egyebek közt pékmester is volt, mikor öt kenyérrel ötezer embert lakatott jól, holott abban az időben és azon a helyen az volt a megállapodás, hogy öt kenyér csak öt embernek elég.

Csak annyit, hogy vannak jelek, amik azt mutatják, hogy isteni lelkének legmélyén is rendjén valónak érezte a szörnyű félreértést, a képtelen és gonosz ítéletet, "mely meg volt írva eleve". Mert ez a képtelenség és ostobaság és félreértés rendet teremtett és békét az ő lelkében, ahová valami halvány, derengő kis gyanú fészkelte be magát, önmagával szemben, egy nappal előbb, mikor a hűs ligetben így szólt a lelkében támadt kísértethez, "mégis, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy ő akarja".

Ezt a gyanút, hogy a jó cselekedet mindig és mindenütt jó cselekedet-e valóban - egy módon lehet csak eloszlatni: aludni egyet rá. Aludni, esetleg három napig, esetleg háromszáz évig, esetleg háromezer évig.

A Megváltás történetében, úgy érzem, túlhangsúlyozza korunk a keresztet, a feltámadás rovására.

Karinthy Frigyes: Pékmester (részlet)

http://kereso.nava.hu/gallery/show/id/724632

*

 

KARINTHY FRIGYES


BETEGEK ÉS BOLONDOK

 

 

Válogatta és szerkesztette:
Hunyadi Csaba

 

Lektor: Szőts Katalin

  

TARTALOM

MIÉRT NEM MEGYEK ORVOSHOZ?

MIÉRT NEM MEGYEK ORVOSHOZ?
HOGY VAN?
ORVOST HÍVATOK
ORVOSLAT
SKARLÁT
INFLUENZA
KLOROFORM
DÓDI
A HALÁL ÉS A FAVÁGÓ
MIÉRT MEGYEK ORVOSHOZ?

ŐRÜLT SIKEREM A TÉBOLYDÁBAN

TUDOMÁNY
AZ IDEGORVOSNÁL
PIROS
FELJEBBVALÓVAL SENKI SE IDEGES
TANULMÁNYOZOM A LELKET
ŐRÜLT SIKEREM A TÉBOLYDÁBAN
TÉBOLYDA
A RENDEZŐ
JÁTÉKOK
A KÁLYHA MINDENKIHEZ MELEG
NÉHÁNY OKOS SZÓ EGY BOLONDDAL
PÉKMESTER
RÉMES PERCEK
AZ ÚJ ÉLET
EGY POGÁNY LÉLEK MEGTÉRÉSE

A FELESÉGEM SZIGORLATOZIK

VASZILIJ
AZ OLASZ FAGYLALTOS
BUXBAUMNÉ, A FA
A FELESÉGEM SZIGORLATOZIK
VIZSGÁLAT
SOK A HALLGATÓ
A HŰTELEN
MÁJUS
A SZERELEM AZ ÉLET ILLATOS VIRÁGA, MELY MINT EGY KIFESLETT BIMBÓ
FOGYÓKÚRA
TESTI SZÉPSÉG

ÚJ ÉLETET KEZDEK

A PILÓTA
KÖNNYEK
HASMŰTÉT
NEVETŐ BETEGEK
ÚJ ÉLETET KEZDEK

*

 

Magyar klasszikusok válogatott művei I.


Torrent letöltés egyben (125 Mbyte)


  magyar_klasszikusok.m3u - Lejátszási lista (playlist)

 1. 01_magyar_klasszikusok.mp3 - Móra Ferenc: Az asszonyok tüköréből (Engler József) (12:00 min. 8,6 Mbyte)
 2. 02_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: A kruseviczai ütközet (Engler József) (10:38 min. 7,6 Mbyte)
 3. 03_magyar_klasszikusok.mp3 - Kosztolányi Dezső: Fürdés (Fábián György) (15:49 min. 11,4 Mbyte)
 4. 04_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: Az Isten hóna alatt (Engler József) (8:21 min. 6,0 Mbyte)
 5. 05_magyar_klasszikusok.mp3 - Csáth Géza: Anyagyilkosság (Fábián György) (23:52 min. 17,2 Mbyte)
 6. 06_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: Az ügyesbajos ember (Engler József) (10:58 min. 7,9 Mbyte)
 7. 07_magyar_klasszikusok.mp3 - Kosztolányi Dezső: A kulcs (Fábián György) (12:12 min. 8,8 Mbyte)
 8. 08_magyar_klasszikusok.mp3 - Tömörkény István: Értetlenek az emberek (Engler József) (18:27 min. 13,3 Mbyte)
 9. 09_magyar_klasszikusok.mp3 - Arany János: A rab gólya (Sztakó Krisztina) (2:41 min. 1,9 Mbyte)
 10. 10_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: A kaszát vásárló paraszt (Engler József) (14:32 min. 10,5 Mbyte)
 11. 11_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovai (Fábián György) (9:12 min. 6,6 Mbyte)
 12. 12_magyar_klasszikusok.mp3 - Gárdonyi Géza: Oláhországi történetke (Engler József) (19:25 min. 14,0 Mbyte)
 13. 13_magyar_klasszikusok.mp3 - Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása (Nagy Tibor) (9:18 min. 6,7 Mbyte)
 14. 14_magyar_klasszikusok.mp3 - Karinthy Frigyes: Pékmester (Engler József) (12:04 min. 8,7 Mbyte)
 15. 15_magyar_klasszikusok.mp3 - Gárdonyi Géza: Karácsonyi ének (Amortours) (2:54 min. 2,1 Mbyte)
LAST_UPDATED2