Payday Loans

Keresés

A legújabb

Kis ház építése anno PDF Nyomtatás E-mail
20. Lakás és otthon - ház, udvar és kert
2014. november 06. csütörtök, 14:39

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

A KIS HÁZ
FELÉPÍTTETÉSÉRE TETT KŐLTSÉGEKNEK
S MATÉRIÁLÉKNAK SPECIFIKÁCIÓJA

Rforint

Krajcár

1. Fazekas János uramtól vettem 1000 ócska téglát, melyből 200 darab ép és egész. Fizettem die 19. Junii érette

10.

-

2. Adtam a tégla lehányóknak 1 messzely bort áldomást

-

3

3. Vettem die 20. Junii Vasadi Jánostól 200 vályogot 4 márjáson, adtam előre

-

17

4. Ugyanaz nap Vasadi Pétertől 1000 vályogot 7 fton. Adtam neki odaki

-

36

5. Idebé előre kért

5.

-

6. Vasadiéknak áldomás

-

7

7. A téglahordásért kifizettem Fazekas Józsefet die 25. Junii minden kétszázért per 30 krajcár

2.

30

8. Ugyanakkor az atyjának restált 30 krajcárt is általadtam
Eszerint tégla dolgában restáns nem vagyok.

-

30

9. Vettem 21 szál deszkát per 40 krajcár, die 26. Junii

14.

-

10. Vettem nádat

9.

21

11. 1/2 köböl meszet

2.

16

12. Mész hazahozásáért

-

12

13. Szentesi sógornak áldomás

-

3

14. Vályoghozóknak áldomás

-

5

15. Szentesi sógornak a Téglavetőbe járásért die 27. Junii

-

6

16. Vasadi Jánost kifizettem

-

51

17. Detto a szekér után való járásért a 10 garasból megadtam

-

9

18. Tóth Istvánnak a szekeresnek (társáért is) fizettem az alku szerént 11 száz vályognak haza szállításáért per 30 krajcár

5.

30

19. Ugyanakkor, azaz die 29. Junii fizettem néki (a társáért is, Pataki Györgyért) 4 szekér homok hozásáért per 27 krajcár

1.

48

20. Vettem die 10. Julii lécet, százát per 11 forint 20 krajcár, hagytam magamnak belőle 36ot, melly tészen

4.

11 1/2

21. Vettem Detto Detto 4 szál bikkfa gerendácskát kettős ajtó rámájának párját, per 1 f. 5 krajcár

2.

10

22. Vettem Detto Detto 4 szál bikkfa gerendát ismét

2.

10

23. Vettem 7 szál fenyőgerendát per 1 Rf. stukaturához die 24. Julii

7.

-

24. Hazahozásáért áldomás a bagaméri kocsisnak

-

6

25. Fogadtam meg Szilágyi János uramat die 26. Julii. Háztetőt, dupla ajtót, pádimentom gerendáját és stukaturát csinálni per 7 forint 39 krajcár, adtam felpénzűl

-

51

26. Fizettem die 27. Julii reggeltől délig való munkájáért egy téglafaragónak per 10 garas

-

15

27. Konyári gazdának aznap estve fizettem per két márjás eszerént: 
die 25. Julii fundamentom földjét verte; de csak fél nap mert az esső kiverte.
die 26. Julii a fundamentom földjét verte
die 27. Julii
téglát faragott. Lesz tehát 2 1/2 napszám

1.

25

28. Fizettem Karádi gazdának die 28. Julii eszerént: 
die 25. Julii az esső miatt fél nap fundamentumot vert. 
die 27 és 28. Julii mészt kevert és sárt csinált. Tett 3 1/2 napszámot per 10 garas

1.

45

29. Fizettem aznap Nagy István uramnak a 27. és 28. Jul. falrakásért per 3 márjás

1.

42

30. Fizettem ugyancsak aznap, szombaton estve a másik Nagy István uramnak a 28. Jul. falrakásért

-

51

31. Ugyan aznap fizettem két kollégiumbeli szolga legénynek az állás mellett szombaton délután estig tett segítségekért per 10 krajcár

-

20

32. Vettem 1/3 ezer téglát Fekete uramtól ugyan aznap, azaz die 30. Julii a felesége bé is hozatta, mellyért hat ökörre fizettem

-

57

33. Aznap, azaz die 30. Julii béjött a böszörményi ajándékfa, ugyancsak Nánási hadnagy úr ingyen forspontján. Adtam korbácspénzt

-

12

34. Die 31. Julii kifizettem a 30. Jul. munkáért az egyik kőmivest Nagy Istvánt per 3 márjás és a napszámosokat is, úgymint Pap Ferencet per 2 márjás, Karádit pedig per 10 garas, tészen a három együtt

1.

55

35. Ugyan aznap kifizettem az ablak árrát, üvegért, fájáért, cinezett lakatos munkájáért mind öszve

8.

30

36. Eddig dolgoztak a Nagy Márton uram emberei; adtam nékik mindennap egy személyre egy pohár bort. Tészen mind öszve 8 iccét

-

48

37. Vettem a Kegyes József úr menyecske leányától 4. Augusti négyszáz vályogot per 2 húszas; adtam felpénzül

-

51

38. Kifizettem Sándor kőmivest die 5. Augusti a 30. Jul. falrakásért per 3 márjás

-

51

39. Adtam Fekete György uramnak azon napon a vályoghozó számára felpénzűl

-

12

40. Vettem die 6. Augusti Erdei uramtól Mester utcán 3 szál faragott tölgy gerendát, per 5 márjás. Adtam felpénzt

-

30

41. Aznap kifizettem a vályogvető menyecskét, szekeres Bakó István által

1.

49

42. Bakó uramnak is ugyanakkor kifizettem a szekérbért. 100 vályogért per 15 garas

2.

48

43. Erdei uramat die 13. Augusti kifizettem a tőlgygerendákért

3.

45

44. Ismét dolgoztak nálam die 18. Augusti Nagy Márton uram emberei, úgymint Konti András és Sándor, egy napszámossal, Karádival. A kőmívesek per 3 márjás, a napszámos per 2 márjás. Tészen:

2.

16

45. Die 20. Augusti dolgoztak a nevezett kőmívesek, és Barta András nevű csati napszámos feleségestűl. Amazok per 3 márjás. Ezek per 10 garas. Tészen:

2.

42

46. Ugyan aznap kifizettem Nagy Márton uramat is a 28. Jul. tett falrakásért per 4 márjás.

1.

8

47. Ugyan aznap elvégezték a falrakást. - Borjok ment:

18

48. Die 27. Augusti. Adtam az ácsnak

1.

-

49. Die 28. Augusti. Vettem egy csomó korc vesszőt

-

27

50. Die 28. Augusti. Vettem 20 szál fenyőt Auer Mihály uramtól; per 2 huszas, adtam előre félpénzben

5

-

51. Ugyan aznap vettem 100 lécszeget

-

33

52. Ugyan aznap hozattam 2 nyaláb karót 2 szolgalegénnyel; adtam nékik félnapi vágásért és hazaemelésért 1 peták discretiot, 1 messzely bort

-

21

53. Vettem a lécekhez die 29. Augusti tizenhét szeget

-

6

54. Másnap, úgymint 30. Augusti hozattam vélek 2 nagy csomó vesszőt, magok vágták le is; adtam nekik 1 icce bort és 1 pár dinnyét

-

11

Ugyan aznap más rendbéli 2 szolgák hoztak egy pár csomó vesszőt: adtam kettőjöknek curatiora

-

6

55. Ugyan aznap kifizettem Auer urat a 20 szál fenyőért, melyből magamnak (a többit azon az áron az ács általvévén) 12(t) tartottam meg és a talyigással pro 8 krajcár hazahozattam. Tészen:

3.

8

56. Die 31. Augusti. Vétettem az áccsal 2 csomó fonó vesszőt

1.

-

57. Ugyanakkor kért magának

1.

-

Ugyanakkor fizettem a béribe

8.

-

Ugyanakkor a napszámosának, maga béribe, kért és adatott

-

40

58. Die 1. Septembris. Megalkudtam Fekete György téglavető gazdával 1/3 ezer téglára per 1 f. és 2/3 ezer mágiára per 30 kr. Adtam felpénzűl:

1.

-

59. Die 3. Septembris. Adtam Fekete uramnak

2.

-

Ugyanakkor 1 messzely pálinkát áldomásba kűldöttem ki a szekerestől őkelméknek

3.

-

60. Ugyan aznap Barta András és Kis János napszámosoknak per 2 márjás

1.

8

61. Die 4. Septembris. Vettem egy szekér nádat

11.

54

62. Vettem Foris szappanostól 11 szál faragatlan tölgyfát 6 vonás forinton, fizettem

4.

-

63. Fizettem Konti Andrásnak a 3. Sept. és 5. Sept. kőmives napszámért

1.

42

64. Vettem 1/2 köböl meszet per 5 vonás forint

2.

1/2

65. Die 5. Septembris. Vettem szorultságból polyvát 2 zsákkal, per 10 garas

-

20

66. Vettem a duttyán kis ablakát

1.

30

67. Kifizettem az 1000 tégla árrát

-

40

68. Béjövén Derecskéről a szekér polyva, fizettem a gazdának

-

24

69. Ugyancsak a derecskei szekérrel haza kapattam a kapu tölgyfákat

-

14

70. A kapuhoz való tőlgyszálaknak hátra lévő árrát kifizettem

1.

18

71. Die 6. Septembris. Kovács István szekerest kifizettem 1/3 ezer tégláért per 51 krajcár 2/3 ezer mágláért per egy-egy Rf. Egy szekér homokért per 40 krajcár. Két szekér sárga földért per 19 krajcár. Tészen

5.

25

72. Kifizettem Barta András napszámost feleségestől az 5. Sept. munkájába

1.

-

73. Die 7. Septembris. Kifizettem Kis Jánost a 4. és 5. Sept. napszámért per 2 márjás

1.

8

74. Kifizettem Sándor kőmivest 3. 4. és 5. Sept. munkájába per 3 márjás

2.

33

75. Die 8. Septembris. Adtam Kis Jánosnak egy napi segítségért discretioba

-

11

76. Die 10. Septembris. Vettem 200 szál korcvesszőt per 14 garas

1.

24

77. Ugyan aznap elvégezvén Szilágyi uram a ház megkötését, mellyre 5 váltó forintban alkudtunk vala meg, kifizettem őkelmét az ácsi és nádkötői munkáért, ami még restált vala

-

23

78. Die 11. Septembris. Vettem 1/2 köböl meszet

2.

48

79. Kicsinyelvén a Nro. 35 említett ablakot, csináltattam négy fiókost: az asztalos munkája 5 Rf. 30 krajcár, az üvegje 4 Rf. A lakatos munkája alább meg lesz írva a lakatos kontójában

9.

30

80. A 3.4. és 5 Sept. kőmiveseknek, napszámosoknak és szekereseknek hozatott bor áldomást kifizettem, azaz 6 iccét

-

42

81. Fogadtam tapasztó embert, Die 17. Septembris adtam neki felpénzűl

-

51

82. Die 17. Septembris. Csináltattam az ablak bécsinálására 4 vaskapcsot a lakatossal

-

51

83. Csináltattam a kováccsal 2 vaskapcsot az ajtófelek foglalására

-

36

84. Fizettem a Kollégiumnál levő Meisternek, 1 kőmíves legénynek és 1 napszámosnak a stukaturának és ablaknak vízmértékre, az ablaknak 2 ajtófélnek perpendikulumra vételére és beállítására mind öszve

-

51

85. Die 18. Septembris. Vettem padlásnak, kapunak kerítésnek és árnyékszéknek 1 szekér deszkát, azaz 54 szálat, per 2 márjás

30.

36

86. Die 20. Septembris. A stukatúra elvégzéséért 1 icce bor áldomás

-

7

87. Adtam a tapasztónak a béribe 3 vonás forintot

2.

33

88. Vettem die 21. Septembris a duttyán csatornájához 1 garas ára kerek fejű szege

3

89. Kerűlt a duttyán falának rakatása mellett való segítség

20

90. Die 22. Septembris. Elvégződött a duttyán: kerűlt a segítség

20

91. A duttyának apró-cseprő igazítása, több napokon

41

92. Die 29. Septembris. Fizettem Kováts István szekeresnek 2 szekér sárga földért per 1 Rf. és 3 szekér homokért per 2 húszas: mind öszve

4.

-

93. Die 4. Octobris fizettem a tapasztóknak

-

51

94. Die 5. Octobris kifizettem ami még hátra volt a tapasztó 7 vonás forintjából

1.

42

95. Vettem a pádimentumhoz 200 lécszeget, százát per 12 garas

1.

12

96. Adtam 2 szolgának az asztalosmívek hazahordásáért tíz-tíz krajcárt

-

20

97. Die 6. Octobris. Fizettem asztalos Kovács uramnak a külső ajtó csinálásáért 6 Rf. a belsőért 9 Rf. mind öszve

15.

98. Megalkudtam a Váradi kályhással aki a Medvénél lakik, egy kályha kandallóért, hozzá való lakatos munkával: adtam néki felpénzűl

10.

-

99. Ismét hozattam 100 lécszeget per 12 garas

-

36

100. Die 9. Octobris. Adtam a festőnek l/2 font neugrün festékre per 4 f. 30 krajcár

2.

15

101. Kifizettem Lázár Ignác kőmíves meistert die 31. Octobris az egész szobának kivakolásáért és símításáért és a kályha nichejének megcsinálásáért

10.

-

Ugyan néki ugyanakkor a tűzfal felrakásáért és kisimításáért

4.

-

102.[117] 4. Novembris. Ismét asztalos Kovács uramnak a pádimentomozásért

8.

-

103. Lakatos Tamáska uramnak a két ajtóra való lakatos munkáért és az ablakainak vasalásáért 14. Januarii

34.

104. Ugyanazon munkáért Tamáska úrnak adtam 20dik Januarii

4.

-

105. A dupla ablak átaljában

17.

-

311

98