Payday Loans

Keresés

II. Rákóczi Ferenc és kora PDF Nyomtatás E-mail
2009. augusztus 14. péntek, 14:13


Asztalos Miklós
II. Rákóczi Ferenc és kora


TARTALOM, ISMERTETŐ

http://mektukor.oszk.hu/02200/02210/index.phtml#Tartalom

Első könyv: A fiatal Rákóczi

Első fejezet
Politikai és családi hagyományok
Második fejezet
Rákóczi ifjúsága
Harmadik fejezet
Rákóczi kibontakozása


Második könyv: Rákóczi a nemzet élén

I. rész: Az út fölfelé 1703-1707
Első fejezet
A katonai és a külpolitikai helyzet
Második fejezet
A belpolitikai helyzet

II. rész: Rákóczi Magyarországa
Első fejezet
A vezetők, a hadsereg, az ország
Második fejezet
A szociális és közgazdasági viszonyok
Harmadik fejezet
Társadalmi élet. Műveltségi viszonyok

III. rész: Az út lefelé 1707-1711
Első fejezet
A katonai és külügyi helyzet
Második fejezet
A belpolitikai helyzet. Az összeomlás


Harmadik könyv: A bujdosó Rákóczi

Első fejezet
A békekötés. Rákóczi Lengyelországban
Második fejezet
Rákóczi Franciaországban
Harmadik fejezet
Rákóczi Törökországban

Irodalom


Ismertető

A két világháború közötti ún. polgári történetírás egyik nagy hatású művelőjének Rákóczi-monográfiája 1934-ben jelent meg - többek között - példájául annak, hogy a pozitivista történetírás "élete és kora" típusú műveinek hagyományát miképpen lehet korszerűen, 20. századi módra folytatni. E korszerűség abban is megmutatkozik, hogy a szerző szigorúan forráselemző módszerrel épített a tárgyalt korszak és személy kútfőire, így a fejedelem Emlékirataira vagy Mikes Kelemen Törökországi leveleire, és mentes maradt mindenfajta - Thaly Kálmánra visszavezethető - romantikus túlfűtöttségtől, idealizáló szándéktól, ugyanakkor művét a nagyközönségnek szánta. Ilyenformán forráselemző objektivitása irodalmi igényű, olvasmányos előadásmóddal párosul.

A biográfia hagyományos módon az életutat követi. Elsőül A fiatal Rákóczi cím alatt bemutatja a családot, különösképp a család adta erdélyi fejedelmeket - különben Asztalos Miklós történészi működése Erdély históriájára koncentrálódott -, hőse gyermek- és ifjúkorát, katonás neveltetését, szembekerülését a Habsburg-házzal, majd alkatának "kibontakozását", lengyelországi éveit. A monográfia második fejezete - Rákóczi a nemzet élén - a szabadságharc igazán részletes krónikája, ahol a szerző megrajzolja az 1703-1711 közötti időszak külpolitikai kontextusát, a hazai viszonyokat, majd lefesti Rákóczi államát, külön-külön szólva a hadszervezetről, a társadalmi és gazdasági viszonyokról, a művelődés állapotáról; majd a szabadságküzdelem utolsó, hanyatló periódusát (1707-1711), ennek diplomáciai és katonai erőfeszítéseit jellemzi, és ismerteti az összeomlás következményeit. A harmadik rész A bujdosó Rákóczi portréja, ahol beszámol lengyelországi, franciaországi és törökországi száműzetéséről - itt méltatva irodalmi munkásságát is.

Asztalos Mikós - többek között - abban mesteri, ahogyan a részletgazdag történetet földolgozza: minden aprólékosság mellett is folyamatosan ébren tartja olvasója érdeklődését hol egy találó idézettel, hol egy látszólag nem is fontos érdekességgel színesíti előadását, mintegy előre jelezve a később oly sikeres színpadi szerző talentumát. A magyar történeti irodalom egyik legigényesebb és egyben legkerekebb Rákóczi-életrajza - minden nagyobb történelmi gyűjteményben elhelyezendő.

Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk

LAST_UPDATED2