Payday Loans

Keresés

A legújabb

Jancsi bohóc PDF Nyomtatás E-mail
HUMOR DIMENZIÓ - HUMOR DIMENZIÓ - GÖRBE TÜKÖR - A NEVETŐ EMBER
2014. július 25. péntek, 06:21
1939 | Február

Jancsi bohóc két arca, a porondon és civilben

1927 | Szeptember

A jubiláló Jancsi bohóc

Érdekes ünnepség színhelye volt a napokban a Városliget. Az ismert Jancsi bohóc – polgári nevén Morgenroth Károly – ünnepelte, nagyszámú közönsége lelkes tapsa mellett, ötvenedik születésnapját és harmincötödik művészi évét. A díszelőadás keretében öt gyermeke is fellépett, úgymint: Anny, Károly, Elza, Béla és Fini. Az artista-egyesület részéről Szentiványi Kálmán üdvözölte a népszerű jubilánst, aki már tizenöt éves korában artista volt.


Jancsi bohóc ismert, gitárral kisért szatirikus dalaival jeles helyet vivot ki magának a magyar artistatársadalomban, még pedig azáltal, hogy ő volt az első artista, aki a magyar nylevet meghonositotta a cirkusz porondján. Kisfiú korában nyomdásznak készült és mint nyomdászgyerek, ő hozta a Wulff-cirkusz nyomtatványait a nyomdába. Ez volt 1877-ben a leghíresebb budapesti cirkusz.

 

Mint nyomdász megismerkedett egy Balaguer nevű zsonglőrrel, akinek társaságában Londonba szökött, hogy ős is artista legyen. Szülei azonban hazahozták s egy kefeüzletbe adták inasnak. 
- Nehéz idők voltak azok – mondja elgondolkozva Jancsi bohóc, amidőn élete felől kérdezzük – de szép idők is voltak. A kefemesterség mellett titokban tovább is csak artistának készültem. Néhány hónappal-rá újból megszöktem, még pedig vidékre, zenebohócnak. Ekkor már nem hozattak többé vissza. Bejártam egész Magyarországot, végül is Pestre érkeztem és a Somossy-orfeumban léptem fel amely az egykori Fővárosi Orfeum helyén állott.

 

Zenebohócból akrobata lettem, később pedig elkezdtem énekelni szatirikus magyar verseimet, amelyeket abban az időben még kizárólag én írtam. Ennek ma 19 éve. Tizenhét évvel ezelőtt léptem fel először a Beketow-cirkuszban, mint magyar énekesbohóc. Azóta változatlanok a sikereim, a közönség szeret és magam is mag vagyok elégedve. Sokan próbáltak utánozni. Kabarészínpadon is megkísérelték leutánozni az én számomat, de ez egyáltalában nem sikerült. Amit én énekelek, az át van itatva a cirkusz levegőjével és csak itt van számára megfelelő talaj, a cirkusz porondján.


Mindezt a jubileumi aktus közben, egy pompás humorú gitárszáma közben mondja el nekem a színpad kulisszái mögött a derék Jancsi bohóc. Tovább azonban nem beszélhet, mert újra felhangzik a taps és a népszerű bohócot újra porondra szólítják s én újra hallom, a gitár meleg zümmögésére, vidáman és teli szívvel felcsendülni Jancsi ajakiró: 
„A festők panaszkodnak… Hogy megélni nem tudnak… Mert a hölgyeknél most divat… Hogy maguk festik magukat…”

 

… és így tovább


Meghalt Jancsi bohóc, a vén gitáros…

Vasárnap délben a Verebély-klinika egyik kórtermében meghalt Morgenroth János. Ha ezt a nevet hallja valaki, alig tudja, kiről van szó. Egész Budapest és az ország népének igen jelentékeny része tudja azonban, hogy ki halt meg a Verebély-klinikán, ha művésznevét mondjuk: Jancsi bohóc. Jancsi bohóc egyike volt a legnépszerűbb magyar artistáknak, a legmelegebb szívű és legmelegebb hangu cirkuszi mulattatóknak. Klasszikus zenebohóc volt. Közel harminc év óta volt legnépszerűbb alakja a cirkuszi arénáknak Jancsi. 1910-ben lépett fel először és azzal aratott óriási sikert, hogy ő volt az első clown, aki magyar nyelven beszélt és magyarul énekelt a cirkuszi porondon.

Első számára ma is emlékeznek Budapesten: Jaj, de, jaj, de szeretem a nőket…” – énekelte vidáman. Sok-sok békebeli és háborus nótát inditott a népszerűség utjára Jancsi bohóc. Vidám számainál is nagyobb sikere volt azonban édesbus dalaival, amelyek közül legtöbbször azokat emlegették amelyek róla, a bohócról szóltak. Ilyen volt a „Ne sirj, bolond…” és a „Vén gitáros”. Ezekkel a dalokkal lett Jancsi bohóc Pest bajazzójává.


A háboru utáni esztendőkben ő tette közismertté az első irredenta dalokat.

Később filmszínházakban is énekelt és amikor miniszteri rendelet eltiltotta, hogy artisták a mozikban fellépjenek, rövid filmet készítettek róla, amely bejárta az egész országot. Mult nyáron lépett fel utoljára a városligeti cirkuszban.

A nyár bajjazója télen Morgenroth Jánossá, polgárrá lett, akinek legnagyobb boldogsága az volt, ha idejét családjával töltheti. Imádta feleségét és gyermekeit. Öt gyermeke volt: egyik lánya Morgán Fini néven balerina az Operaházban, két lánya és két fia artista, most is külföldön turnézik. Jancsi bohocnak, aki már régebben cukorbajos volt, néhány héttel ezelőtt karbunkulus keletkezett a nyakán. Későn ment orvoshoz, a betegség elmérgesedett, ugyhogy Morgenroth Jánost be kellett szállítani a Verebély-klinikára. már akkor igen sulyos volt az állapota.

Verebély Tibor professzor maga operálta meg, majd kétizben vérátömlesztést végeztek rajta. Az egyik mütéthez az artista leánya, az operaházi ballerina adta a vért.
Mindez mitsem használt….

Az első magyar zenebohóc szombaton este elvesztette eszméletét és megkezdődött az agónia. Utolsó kérését teljesítve, még az éjszaka papot hivtak hozzál, aki feladta neki az utolsó kenetet. Vasárnap délben Jancsi bohóc 62 éves korában meghalt. Megint eggyel kevesebb azoknak a mulatatóknak a száma, akik mindenkor mosolyt tudtak varázsolni a gondszántotta arcokra is...

 

Weöres Sándor: A paprikajancsi szerenádja

Gyönge fuvallat a tóba zilál, 
fények gyöngysora lebben. 
Sóhajom, árva madár-pihe, száll 
s elpihen édes öledben. 
Tárt kebelemben reszket a kóc: 
érted szenved a Jancsi bohóc.

Szép szemeidtől vérzik az ég, 
sok sebe csillagos ösvény. 
Egy hajfürtöd nékem elég, 
sok sebemet bekötözném. 
Hull a fürészpor, sorvad a kóc: 
meghal érted a Jancsi bohóc.

Tálad a rózsa, tükröd a Hold, 
ajkadon alkonyok égnek. 
Víg kedvem sürü búba hajolt, 
téged kérlel az ének. 
Hogyha kigyullad a szívem a kóc, 
nem lesz többet a Jancsi bohóc.

2013. április 28.

LAST_UPDATED2