Payday Loans

Keresés

A legújabb

Ótestamentum és/vagy Újszövetség PDF Nyomtatás E-mail
Az én internetes könyvtáram
2014. június 30. hétfő, 16:57

CÍMLAP

 

Biblia [Hangoskönyv]

TARTALOM, FÜLSZÖVEG


A hálózatos verzió megnyitása  Open the online version

 

Tartalom

Ószövetség

01 Teremtés könyve 1-50
02 Kivonulás könyve 1-40
03 Leviták könyve 1-27
04 Számok könyve 1-36
05 Második Törvénykönyv 1-34
06 Józsue könyve 1-24
07 Bírák könyve 1-21
08 Rut könyve 1-4
09 Sámuel 1. könyve 1-31
10 Sámuel 2. könyve 1-24
11 Királyok 1. könyve 1-22
12 Királyok 2. könyve 1-25
13 Krónikák 1. könyve 1-29
14 Krónikák 2. könyve 1-36
15 Ezdrás könyve 1-10
16 Nehemiás könyve 1-13
17 Tóbiás könyve 1-14
18 Judit könyve 1-16
19 Eszter könyve 1-10
20 Makkabeusok 1. könyve 1-16
21 Makkabeusok 2. könyve 1-15
22 Jób könyve 1-42
23 Zsoltárok könyve 1-150
24 Példabeszédek könyve 1-31
25 Prédikátor könyve 1-12
26 Énekek éneke 1-8
27 Bölcsesség könyve 1-19
28 Sirák fia könyve 1-51
29 Izajás könyve 1-66
30 Jeremiás könyve 1-52
31 Siralmak könyve 1-5
32 Báruk könyve 1-6
33 Ezekiel könyve 1-48
34 Dániel könyve 1-14
35 Ozeás könyve 1-14
36 Joel könyve 1-4
37 Ámosz könyve 1-9
38 Abdiás könyve 1
39 Jónás könyve 1-4
40 Mikeás könyve 1-7
41 Náhum könyve 1-3
42 Habakuk könyve 1-3
43 Szofoniás könyve 1-3
44 Aggeus könyve 1-2
45 Zakariás könyve 1-14
46 Malakiás könyve 1-3

Újszövetség

47 Máté evangéliuma 1-28
48 Márk evangéliuma 1-16
49 Lukács evangéliuma 1-24
50 János evangéliuma 1-21
51 Apostolok Cselekedetei 1-28
52 Rómaiaknak írt levél 1-16
53 Korintusiaknak írt 1. levél 1-16
54 Korintusiaknak írt 2. levél 1-13
55 Galatáknak írt levél 1-6
56 Efezusiaknak írt levél 1-6
57 Filippieknek írt levél 1-4
58 Kolosszeieknek írt levél 1-4
59 Tesszalonikaiaknak írt 1. levél 1-5
60 Tesszalonikaiaknak írt 2. levél 1-3
61 Timóteusnak írt 1. levél 1-6
62 Timóteusnak írt 2. levél 1-4
63 Titusznak írt levél 1-3
64 Filemonnak írt levél 1
65 Zsidóknak írt levél 1-13
66 Szent Jakab levele 1-5
67 Szent Péter 1. levele 1-5
68 Szent Péter 2. levele 1-3
69 Szent János 1. levele 1-5
70 Szent János 2. levele 1
71 Szent János 3. levele 1
72 Szent Júdás levele 1
73 Jelenések könyve 1-22


Fülszöveg

Többet ért meg az ember a Biblia üzenetéből, ha egy-egy könyvvel a maga egészében, s nem csak apró részleteivel találkozik. A Biblia könyveiben olvasható szövegek nagy része eredetileg élő szóban hangzott el. Ezért hat másként a templomban hallott szentírási rész, mint az, amit az ember otthon önmagának, csendben olvas. Különösen érvényes ez a prófétai és bölcsességi könyvekre, illetve az evangéliumokra.

Közel negyvenéves papi szolgálat után kaptam az indítást arra, hogy hangfelvétel készüljön a teljes Bibliáról, annak érdekében, hogy Isten Igéjének asztala gazdagabban legyen megterítve mindazok számára, akikben Isten "éhséget támaszt az Úr szavának hallgatására" (Ámosz 8,11).

A 2 DVD a Biblia teljes szövegét tartalmazza a Szent István Társulat 2005-ös Biblia-kiadása alapján. A 100 órányi hanganyag MP3-as tömörítéssel szerepel a lemezeken. Ezért számítógépen, az MP3-as formátumot olvasni képes lejátszón, illetve tévéhez kapcsolt DVD-lejátszón hallgatható. Az anyag könyvekre, azon belül fejezetekre tagolódik. Hallgatás közben tehát fejezetenként lapozhatunk.

Dr. Diós István

*

A Szent István Társulat abban a reményben bocsátja útjára ezt az egyedülálló újdonságnak számító kiadványt, hogy általa Isten Szava az olvasási nehézségekkel bajlódó embertársainkhoz is eljut.

 

Biblia [Hangoskönyv]

 

 

A MEK-ben található kapcsolódó dokumentumok

 

A katolikus Biblia
http://mek.oszk.hu/00100/00176/
Szent Biblia
http://mek.oszk.hu/00100/00161/
Biblia (Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése)
http://mek.oszk.hu/10300/10399/

LAST_UPDATED2