Payday Loans

Keresés

A legújabb

Candide, vagy Az optimizmus PDF Nyomtatás E-mail
Az én internetes könyvtáram
2014. június 23. hétfő, 14:54

VOLTAIRE

 

CANDIDE


VAGY


AZ OPTIMISTA VILÁGNÉZET

 

FORDITOTTA


KEMÉNY GÁBOR

 


TARTALOM

Néhány szó...

ELSŐ FEJEZET.
Hogyan nevelték Candide-ot egy gyönyörü kastélyban 
és hogyan kergették ki onnan.

MÁSODIK FEJEZET.
Mi történt Candide-dal a bolgárok között?

HARMADIK FEJEZET.
Hogyan szabadult meg Candide a bolgároktól és mily sorsra jutott?

NEGYEDIK FEJEZET.
Hogyan találkozott Candide hajdani filozófia-tanitójával, 
Pangloss doktorral s mi lett az utóbbi sorsa?

ÖTÖDIK FEJEZET.
Vihar, hajótörés, földrengés; mi történt Pangloss doktorral, 
Candide-dal és az anabaptista Jacques-kal?

HATODIK FEJEZET.
Ünnepélyesen máglyát raknak, hogy eretnek-égetéssel 
akadályozzák meg a földrengést; Candide-ot megbotozzák.

HETEDIK FEJEZET.
Hogyan gondoskodik Candide-ról egy öreg asszony; hogyan találja fel kedvesét.

NYOLCADIK FEJEZET.
Kunigunda története.

KILENCEDIK FEJEZET.
Mi történt Kunigundával, Candide-dal, a nagy inkvizitorral és a zsidóval?

TIZEDIK FEJEZET.
Mily nyomoruságos helyzetbe jutnak Candide, Kunigunda 
és az öreg asszony Cadixban; hogyan szállnak hajóra.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.
Az öreg asszony története.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.
Az öreg asszony tovább meséli viszontagságait.

TIZENHARMADIK FEJEZET.
Hogyan kellett Candide-nak elválnia a szép Kunigundától és az öreg asszonytól?

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.
Hogyan fogadták Candide-ot és Cacambot Paraguayban a jezsuiták?

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.
Hogyan ölte meg Candide a kedves

Kunigunda bátyját?

 

 

TIZENHATODIK FEJEZET.
Milyen kalandjuk volt utasainknak két leánnyal, két majommal 
és az Oreillons-nevezetű vademberekkel?

TIZENHETEDIK FEJEZET.
Candide és lakája Eldorádóba érkeznek; mit látnak ott?

TIZENNYOLCADIK FEJEZET.
Mit láttak Eldorádóban?

 

TIZENKILENCEDIK FEJEZET.
Mi történt velök Surinamban s hogyan kötött Candide ismeretséget Martinnal?

HUSZADIK FEJEZET.
Mi történt Candide-dal és Martinnal a tengeren?

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.
Candide és Martin Franciaország partjai felé közelednek és folytatják az eszmecserét.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET.
Mi történt Candide-dal és Martinnal Franciaországban?

HUSZONHARMADIK FEJEZET.
Candide és Martin angol partokhoz érkeznek; mit látnak ott?

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.
Raquette és Giroflée barát története.

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET.
Látogatás Pococuranté őnagyméltóságánál, a velencei nemesnél.

HUSZONHATODIK FEJEZET.
Candide és Martin együtt vacsorálnak hat idegennel; kik ezek az idegenek?

HUSZONHETEDIK FEJEZET.
Candide Konstantinápolyba utazik.

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET.
Mi történt Candide-dal, Kunigundával, Panglossal, Martinnal és a többivel?

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET.
Hogyan talált a meg Candide Kunigundát és az öreg asszonyt?

HARMINCADIK FEJEZET.
Befejezés.

Néhány szó arról,

amit tudnunk kell, mielőtt a »Candide« olvasásához fogunk.

Leibniz, az optimista világnézetnek egyik pregnáns hirdetője, azt állitja a mi világunkról, hogy az összes lehető világok között a legjobb. Ezt az állitását néhány ellenmondást nem türő apriori tétellel meg is alapozta s metafizikájára támaszkodva, - mely szerint a világot alkotó alapegységek (monaszok) istentől előre meghatározott összhangban (harmonia praestabilita) vannak egymással - kijelentette, hogy e világban tökéletes rend uralkodik.

Hogy maga a világ mit szól ehez a kijelentéshez: azt mutatta meg Voltaire »Candide«-jában.

»Leibniz Theodiceájának - irja Schopenhauer - az optimizmus e módszeres és bő kifejtésének nem tulajdonithatok ezen minőségében más érdemet, mint azt, hogy később a nagy Voltaire halhatatlan Candide-jára adott alkalmat, ami által persze Leibniznak annyiszor ismételt sántikáló kifogása a világ bajai ellen, hogy tudniillik némelykor a rossz a jót előidézi, ránézve váratlan bizonyitásra talált. Már hősének nevével is rámutatott Voltaire arra, hogy csupán őszinteségre van szükség az optimizmus ellenkezőjének a felismeréséhez.«Voltaire

Candide, vagy Az optimizmus


MVGYOSZ hangoskönyvek

 

LAST_UPDATED2