Payday Loans

Keresés

A legújabb

A szegénygondozás Budapesten PDF Nyomtatás E-mail
2014. május 05. hétfő, 12:38


A
SZEGÉNYGONDOZÁS
BUDAPESTEN

ÍRTA
DR CSORNA KÁLMÁN

TARTALOMMUTATÓ.

♦♦♦


Bevezetés ........................................... ..................................................................................... 7
A szegénygondozás általánosságban.
A szegénygondozás alapismeretei.
Első fejezet.
A szegénység. A jótékonyság. Szegénygondozás és jóléti gondozás. Szociálpolitika………. 13
Második fejezet.
A szegénygondozás célja, feladatai és eszközei ....................................................................... 16
Harmadik fejezet.
A szegénygondozás szervei és berendezései. A szegénygondozás munkamódszere... ……… 18
Negyedik fejezet.
A szegénygondozásra irányuló kötelezettség. A kötelezettség előfeltétele (illetékesség).
A szegénygondozásban részesülők kötelességei és állampolgári jogainak korlátozása……. 24
Ötödik fejezet.
A szegénygondozás költségei ................................................................................................. 27
Hatodik fejezet.
A szegényügyi statisztika és kataszter ..................................................................................... 29
A szegénygondozás fejlődésének vázlata.
Első fejezet.
A szegénygondozás a világháborúig ........................................................................................ 37
Második fejezet.
A szegénygondozás fejlődése a világháború alatt és után ........................................................ 44
4
Harmadik fejezet. oldal
A kötelező szegénygondozás rendszerei. .................................................................................... 48
Negyedik fejezet.
A társadalmi (fakultatìv) szegénygondozás rendszerei .............................................................. 61
Ötödik fejezet.
Összefoglalás .............................................................................................................................. 66
A magyar szegénygondozás rendszere.
Első fejezet.
A magyar hatósági szegénygondozás kialakulása és alapvető jogszabályai ................................ 68
Második fejezet.
A magyar hatósági szegénygondozás alapelvei. (Jogalap, szervezet, illetékesség, a
gondozás módja és mérve, szegényügyi nyilvántartás, a szegénygondozás költségei,
megtérìtési kötelesség, állampolgári joghátrányok, szegénységi jog stb.) ................................ 89
Harmadik fejezet.
A magyar társadalmi szegénygondozás fejlődésének és mai állapotának vázlata…. 101
Negyedik fejezet.
A magyar hatósági szegénygondozás statisztikája ................................................................... 104
Ötödik fejezet.
A magyar szegénygondozás hiányai és a szükséges reform ....................................................... 112
Budapest székesfőváros szegénygondozó tevékenysége és intézményei.
Budapest székesfőváros hatósági szegénygondozásának kialakulása és jelen állása.
Első fejezet.
Bevezetés . ............................... . .............................................................................................. 123
Második fejezet.
A hatósági nyìlt és zárt szegénygondozás fejlődése 1906-ig .................................................. 123
Harmadik fejezet.
A hatósági nyìlt és zárt szegénygondozás fejlődése 1906-1917-ig ............................................ 137
Negyedik fejezet.
A hatósági nyìlt és zárt szegénygondozás fejlődése az 1917-1929. években ............................... 160
5
Budapest társadalmi szegénygondozása. oldal
Első fejezet.
A társadalmi szegénygondozás szervei és azok tevékenysége ................................................ 208
Második fejezet.
A társadalmi szegénygondozás hiányai. Reformtörekvések .................................................... 223
Budapest szegénygondozásának hiányai. A- továbbfejlődés iránya. A nép-
jóléti igazgatás szervezéséről szóló áj szabályrendelet ..................................................... 225
Zárószó ..................................................................................................................................... 240
Irodalom ................................................................................................................................... 243