Payday Loans

Keresés

A legújabb

MAGYAR NÉPMESÉK PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

MAGYAR

NÉPMESÉK.

KIADJA

ERDÉLYI JÁNOS.

KÉPES KIADÁS.

PEST, 1855.

HECKENAST GUSZTÁV SAJÁTJA.


ELŐSZÓ.

Ezen kötettel a magyar népirodalom ereklyéi: mesék, dalok, közmondások, adomák, szokások, hiedelmek, szóval: minden ide tartozó elemek kiadása van foganatba véve.

Részint másod kiadása leszen ez a „Magyar Népköltési gyüjteménynek“, melyet a Kisfaludy-Társaság tekintélye alatt ugyancsak tőlem vőn a nemzet a népdalok három kötetében, és a közmondások könyvében; részint folytatása ugyanazon kezdetnek, az egész népirodalmat együvé foglalva, egyes külön, de összefüggő kötetekbe rendezve, koronként; azon igérettel, hogy a népirodalmi elemek szépészeti álláspontját egy műbölcsészeti értekezés fogja igazolni.

A szövegbe a buzgó kiadó csinos fametszeteket ad; mivel, hihetőleg, oly tanulmányok lopakodnak be a képző müvészetbe, melyek után a hazai tárgyak: viselet, ruha, táncz, népszokások, közélet és képzelem mind jobban engedik át magokat a metsző vésüjének, a föstész ecsetének; egyuttal a nagy közönségnek is mulattató szemléletül ajánlkoznak. Az anyag, mint előre kivehető, nem fog hiányzani az egész gyüjteményen keresztül.

Ezuttal tudatni akarom egyszersmind, hogy a Kisfaludy-Társaság tekintélyét mind folyvást megtartom, vele élek; s neve alatt megváltozott körülményeimhez képest is még mindig gyüjtök. Segédim, a jó régi társakon kivül, a sárospataki tanuló ifjak közül néhány, kik a néppel közvetlenül érintkezvén, eredeti közléseket adhatnak.

Igy indul meg a jelen kötet „Népmesék“ czim alatt, teljesen uj tartalommal. E részben tisztelettel emlitem Toldy Ferencz barátságát, ki néhai Gaal György eredeti magyar szövegü mesegyüjteményét szives volt használatul átengedni.

Még egy szót régi gyüjtő társaimhoz! Ők fogják tudni: mi állott elő a népi elem tanulmányaiból tiz év óta; hogy ez eredménynek az én törekvéseim is voltak tényezői; s most jobban lehet igényem, mint ezelőtt is, gyámolitásukra.

Sárospatak, junius 14. 1855.

Erdélyi János.


TARTALOM.

 • Előszó.Lap.
 • 1. A liliomleány (két képpel)1
 • 2. A hajnalkötöző királyfi (három képpel)7
 • 3. A fekete kisasszony (egy képpel)20
 • 4. Az elátkozott király kisasszony (két képpel)26
 • 5. A mosolygó alma (egy képpel)42
 • 6. Nemtudomka (egy képpel)47
 • 7. A szalmakirály (két képpel)63
 • 8. Több hétszer esküdni, mint egyszer (egy képpel)79
 • 9. Az aranyhaju ikrek (két képpel)87
 • 10. János vitéz (egy képpel)105
 • 11. A bölcs királyfi (egy képpel)114
 • 12. Százat egy ütéssel (egy képpel)128
 • 13. A leghüségesebb királykisasszony134
 • 14. A három vándorló (egy képpel)148
 • 15. Tamás kocsis (egy képpel)