Payday Loans

Keresés

A legújabb

Görög-római mitológia PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

odusszeusz

GÖRÖG-RÓMAI


MYTHOLOGIA

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA


CSIKY GERGELY

 


NEGYEDIK VÁLTOZATLAN KIADÁS

 


FÜGGELÉKÜL:


ŐSKELETI, GERMÁN ÉS SZLÁV MYTHOLOGIA.
A MAGYAROK MYTHOLOGIÁJA

 

IRTA


LATKÓCZY MIHÁLY

 

 

(A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT KÉPEKKEL)

 

 

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA
1911

 

TARTALOM

JEGYZET.
BEVEZETÉS.

ELSŐ RÉSZ. A VILÁG KELETKEZÉSE.
I. AZ ELSŐ ISTENI NEMZEDÉK.
II. A TITÁNOK.
III. A MÁSODIK ISTENI NEMZEDÉK.
IV. A TITÁNOK LÁZADÁSA.
V. ZEUS HARCZAI A GIGASOK ÉS TYPHON ELLEN.
VI. A HARMADIK ISTENI NEMZEDÉK.
VII. AZ EMBER SZÁRMAZÁSA.
MÁSODIK RÉSZ. AZ ISTENEK.
Első fejezet. - Az ég istenei.
I. FŐISTENEK.
ZEUS (JUPITER).
HERA (JUNO).
HESTIA (VESTA).
APHRODITE (VENUS).
PALLAS-ATHENE (MINERVA).
ARES (MARS).
HEPHAESTOS (VULCANUS).
PHOEBOS (APOLLO).
ARTEMIS (DIANA).
HERMES (MERCURIUS).
SATURNUS.
JANUS.
II. MÁSODRENDŰ ISTENEK.
HELIOS (SOL).
SELENE (LUNA).
EOS (AURORA).
AEOLUS.
ASKLEPIOS (AESCULAPIUS).
KLYTIA.
HEBE (JUVENTAS).
GANYMEDES.
THEMIS.
A HÓRÁK.
EROS (AMOR, CUPIDO).
HYMEN.
A MÚZSÁK.
CHARISOK (GRATIÁK).
NIKE (VICTORIA).
IRIS.
A MOERÁK (PÁRKÁK).
NEMESIS.
TYCHE (FORTUNA).
A HARPYIÁK.
MORPHEUS.
MOMUS.
LARES. PENATES.
Második fejezet. - A föld istenei.
KYBELE (MAGNA MATER IDAEA).
DEMETER (CERES).
DIONYSOS (BACCHUS).
PAN.
SILVANUS.
A SATYROK.
SILENOS (SILENUS).
PRIAPOS (PRIAPUS).
CHLORIS (FLORA).
VERTUMNUS.
PALES.
TERMINUS.
A NYMPHÁK.
Harmadik fejezet. - A tenger istenei.
POSEIDON (NEPTUNUS).
AMPHITRITE.
TRITON.
PROTEUS.
GLAUKOS.
INO.
NEREUS ÉS A NEREIDÁK.
A SIRENEK.
AZ OKEANIDÁK.
A FOLYAMISTENEK.
Negyedik fejezet. - Az alvilág istenei.
AZ ALVILÁG.
HADES (PLUTO).
PERSEPHONE (PROSERPINA).
HEKATE.
AZ ERINNYSEK (FURIÁK).
HARMADIK RÉSZ. A HŐSÖK.
I. HERAKLES (HERCULES).
II. A DIOSKUROK.
III. A KENTAUROK ÉS PEIRITHOOS.
IV. AZ ATTIKAI MONDA-KÖR.
V. AZ ARGOSI MONDA-KÖR.
VI. A KORINTHOSI MONDA-KÖR.
VII. A KRÉTAI MONDA-KÖR.
VIII. A THEBAI MONDA-KÖR.
IX. A KALYDONI VADÁSZAT.
X. AZ ARGONAUTÁK.
XI. A TRÓJAI MONDA-KÖR.
XII. AENEAS.
XIII. ROMULUS.
XIV. DALNOKOK.
XV. JÓSOK.
A GÖRÖG TRAGÉDIÁK MESÉI.
Aeschylos.
I. AZ ORESTES-TRILOGIA.
II. A LELÁNCZOLT PROMETHEUS.
III. A HÉT VEZÉR THEBA ELLEN.
IV. A KÖNYÖRGŐK.
V. A PERZSÁK.
Sophokles.
I. OEDIPUS KIRÁLY.
II. OEDIPUS KOLONOSBAN.
III. ANTIGONE.
IV. ELEKTRA.
V. AJAS.
VI. PHILOKTETES.
VII. A TRACHISI NŐK.
Euripides.
I. IPHIGENIA AULISBAN.
II. IPHIGENIA TAURISBAN.
III. ORESTES.
IV. ELEKTRA.
V. HELENA.
VI. A TRÓJAI NŐK.
VII. HEKABE.
VIII. ANDROMACHE.
IX. HIPPOLYTOS.
X. MEDEA.
XI. A PHOENICIAI NŐK.
XII. ALKESTIS.
XIII. AZ ŐRJÖNGŐ HERAKLES.
XIV. ION.
XV. A KÖNYÖRGŐK.
XVI. A HERAKLIDÁK.
XVII. A BACCHANSNŐK.
XVIII. A KYKLOPS.
FÜGGELÉK. 
ŐSKELETI, GERMÁN ÉS SZLÁV MYTHOLOGIA. 
A MAGYAROK MYTHOLOGIÁJA.

EGYIPTOMI MYTHOLOGIA.
I. FEJEZET. - A RÉGIBB ISTENSÉGEK.
NETH (NEITH).
NEF (KNEPH).
SEBAK.
SECHET (PASHT).
AMUN (AMMON).
MENT ÉS MUT.
PTAH
RA.
ANUKE, PE, AAH.
SZATI.
HATHAR.
THUTI (THOT).
SET ÉS NUTPE.
II. FEJEZET. - OZIRISZ ÉS KÖRE.
SARAPIS (SERAPIS).
A PHOENIX-MADÁR.

ASSYR-BABYLONI VALLÁS.
1. ANU, BEL ÉS EA.
2. NEBO, MARDUK ÉS SARPANITU.
3. NERGAL ÉS ERISKIGAL.
4. NINIB ÉS NUSKU.
5. IZDUBÁR ÉS ISTÁR.
6. TAMMUCZ.
7. DÉMONOK, ALVILÁG.

PHŒNICIAI VALLÁS.
I. PHŒNICIAI ISTENSÉGEK.
a) Melkart (a pún Herakles).
b) El és a Baal-fajta istenségek.
c) Astarte, Moloch, Esmûn és Pumai.
II. IDEGENBŐL JÖTT ISTENSÉGEK.
a) Dagon (Dakan).
b) Anat és Resûf.

INDUS MYTHOLOGIA.
A TERMÉSZETVALLÁS.
A BRAHMA-VALLÁS.
1. BRAHMA ÉS SZARASZVATI.
2. SIVA, BAVANI ÉS KÖRÜK.
3. VISNU, LAKSMI ÉS KÖRÜK.
A BUDHA-VALLÁS.

MÉD-PERZSA MYTHOLOGIA.

GERMÁN MYTHOLOGIA.
1. HOGYAN TÁMADT ÉS MILYEN LETT A MINDENSÉG?
2. VODAN (ODIN) ÉS KÖRE.
3. THUNAR, THOR ÉS CSALÁDJA.
4. TYR, MÁS NÉVEN ZIO.
5. BRAGI, IDUN ÉS KÖRÜK.
6. FREYA ÉS FREYER.
7. BALDER HALÁLA ÉS LOKI BŰNHŐDÉSE.
8. «AZ ISTENEK ALKONYA.» (RAGNAROK.)

SZLÁV MYTHOLOGIA.
SVAROG.
PERUN (PERKUN).
NAPISTENEK.
SVENTOVIT, SZVANTEVIT
PODAGA.
VELES, VOLOS.
STRILOG.
VESNA ÉS MORANA.
DEVANA, SIEBA (SIVA).
SZELLEMEK (VILÁK, RUSZALKÁK, JAGA-BABA).
ÉVSZAKOK ÉS HÓNAPOK.
ÓRIÁSOK, HAZAJÁRÓ LELKEK, ŐSÖK SZELLEMEI.

MAGYAR MYTHOLOGIA.
A MAGYAR MYTHOLOGIA KORSZAKAI.
MYTHOLOGIÁNK ISTENCSALÁDAI.
BOLDOGASSZONYOK, SZÉPASSZONYOK.
KISISTENEK.
TÜNDÉREK, TÜNDÉR ILONA.
ÁLLATKIRÁLYOK.
A TÁLTOS-LÓ.
ROSSZAK.
A KIK JÓK IS, ROSSZAK IS.
EGÉSZEN ROSSZAK.

 

 

 


 

JEGYZET.

E mythologia első sorban tankönyvűl készült az országos szinész-iskola növendékeinek használatára, s e czéljának megfelelőleg nem annyira a mythosok vallásbölcsészeti fejtegetésével vagy symbolikus és etymologiai magyarázatával foglalkozik, mint inkább arra törekedett, hogy a tankönyv megszabott szűk keretében minél több elemi ismeretet közöljön, mely az ókori költői művek, kivált a drámák mythologiai tartalmának és vonatkozásainak megértésére szükséges; ezért tárgyalja terjedelmesebben azon mythosokat, melyek anyagúl szolgáltak a drámai feldolgozásra, és ezért tartotta kivánatosnak, függelékében az összes görög tragédiák meséit elbeszélő alakban megismertetni.

Cs. G.