Payday Loans

Keresés

A legújabb

Őrségváltás - Hegedűs listája PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon
kabos_gyula-
László Reisz 2013. szeptember 29.
A zsidókérdés az MTDA egyik legnépszerűbb tematikus blokkja:
ahol Herzltől Istóczyig, Verhovaytól Venetianerig csaknem 140 mű található. Ezekhez csatlakozik a most elérhetővé vált 2 munka: H. Szabó Mihály könyve, (1938) amelytől a címünket kölcsönöztük, s a másik, Hegedűs István ´Őrségváltás´ című (1942) munkája, amely a zsidótörvényeket követő gazdasági-társadalmi átalakulásokat bemutató adattár. Névre szólóan mutatja be a kor hatalmi elitjének átalakulását: a bankok, biztosítóintézetek és a kereskedelem mellett a kultúra, a sajtó, a sport és a film világában
is.


*

ŐRSÉGVÁLTÁS

IRTA
HEGEDŰS ISTVÁN


FILM

Az újkor legnagyszerűbb találmánya a film, nehezen vert
gyökeret Magyarországon. A magyar filmgyártás már az első
világháború idején megindult, de a húszas években csaknem tel­
jesen megállt. Nagynéha egy-egy magyar film kikerült ugyan a
stúdiókból, de ezekben sem volt sok köszönet. A zsidó érdekelt­
ségek nagy figyelemmel kísérték a film fejlődését és ma már tár­
gyilagosan megállapítható, hogy a hangosfilm feltalálásáig, sőt
azon túl is, a magyar filmgyártás kizárólag zsidó kézben volt. A
A magyar némafilmek zsidó tőkével, zsidó irányítással és főleg
zsidó szereplőkkel kerültek piacra.
A filmgyártás igazi konjunktúrája a hangosfilm feltalálásá­
val kezdődött. Sajnos, a keresztény tőke nem látott nagy fantá-
ziát a hangosfilmben és még csak elvétve sem akadt keresztény
tőkés, aki hangosfilm gyártására vállalkozott volna. A vezetők
között találjuk Székely Istvánt, Gál Bélát, Gertler Viktort, Keleti
Mártont, Vajda Lászlót, Franki Dezsőt, Falus Istvánt, Horovitz
Richárdot, Schmolka Jánost, Hegedűs Ferencet, Sas Lászlót,
Verő Endrét, Gál Endrét, Gál Ernőt, stb., akik valósággal kibé­
relték a filmgyártást. így egyáltalán nem meglepő, hogy akadt
olyan magyar film, amelyben csak a statiszták és a technikai
munkások voltak keresztények, az összes többi szereplők pedig
zsidók közül kerültek ki.
Miután a zsidó térfoglalás a filmgyártásban nemcsak túl­
nyomó és döntő, hanem egyenesen totális volt, így a filmgyártáp­
ban az ellenhatás sokkal előbb következett be, mint a színháznál.
Erre jellemzésül csak annyit, hogy négy-öt évvel ezelőtt, amikor
egyik vállalkozó kísérletet tett, ha nem is keresztényszellemű, de
keresztény arculatú film előállítására, próbálkozását példátlan
felháborodás követte. Az egyik zsidó fajvédő politikai lap, mint
kirívó arcátlanságot aposztrofálta ezt a kísérletet és egyenesen
felhívta a zsidó közönséget a készülő film bojkottálására, mert
lehetetlennek tartotta, hogy egy Páger Antal főszerepet merjen
vállalni a filmben, a partnere keresztény legyen, sőt a többi veze­
tőszerepekben is keresztények szerepeljenek. Ez a kirohanás pon­
tosan az ellenkező hatást érte el és a jobboldali sajtó erőteljes
megmozdulására rövidesen megindult az átállítási munka a film­
gyártás terén is.
A zsidó filmérdekeltségek minden követ megmozgattak, de
a tisztogatási munkát megállítani már nem tudták. A zsidó ren­
dezők egymásután távoztak el a Hunniából, a Filmirodából, meg­
szűnt a zsidó producerek befolyása, legutoljára pedig a múlt év
őszén került sor a zsidó forgatókönyv-írók leváltására is, akik a
második zsidótörvény ellenére a háttérben zavartalanul dolgoz­
hattak és a magyar irodalom anyagi vámszedői voltak. A keresz­
tény tőke érdeklődését szintén sikerült felkelteni, úgyhogy a
magyar film átállítása és keresztény szellemben való irányítása
megvalósultnak tekinthető.

TARTALOM


Előszó 5
Bankok és iparvállalatok 13
Bankok 13
Iparvállalatok 91
Biztosítók 247
Budapesti Áru- és Értéktőzsde 253
Budapesti kávéházak 286
Érdekképviseletek 288
Földbirtok 297
Keményítőipar 337
Kereskedelem 340
Állatkereskedelem 340
.Baromfikereskedelem 360
Borkereskedelem 361
Burgonyakereskedelem 363
Cukornagykereskedők 367
Faggyúkereskedelem 372
Gabonakereskedelem 374
Gyapjúkereskedelem 377
Gyógynövénykereskedelem 384
Gyümölcskereskedelem 385
Hagymakereskedelem 388
Magkereskedelem 390
Nyersbőrkereskedelem 393
Paprikakereskedelem 400
Petróleumelosztók 403
Szalastakarmany-kereskedelem 410
Szénnagykereskedők 411
Szőrmenagykereskedők 416
Talpbőrelosztók 416
Tej'- és tejtermékkereskedelem 418
Textilhulladék-kereskedelem 419
Textilnagykereskedők 423
Tojáskereskedelem 431
Tollkereskedelem 435
Tűzifanagykereskedők 438
Szeszipar 448
Rum- és likőrgyártás , . . 449
Ecetgyári vállalkozók 455
Élesztőelosztók 460
Denaturáitszesz-elosztók 463
Mezőgazdasági szeszfőzdék 464
Ipari szeszfőzdék 474
Sajtó 476
Sport 495
Színház és film 501

zsidosorsok
LAST_UPDATED2