Payday Loans

Keresés

A legújabb

Egy mondat: élet vagy halál II. PDF Nyomtatás E-mail
27. Születés, életkor és halál

olysokaig hbb

EGY MONDAT AZ ÉLETMINŐSÉGRŐL

BOLDOG-BOLDOGTALAN MENNYE-POKLA

SZABAD ÖTLETEK NYERS JEGYZÉKEMO. XXI

 

Egy mondat az életről - 2.

 

ROSSZ VÉR***

Huszonegyezés és fuccs

Hazardőr, aki tizenkilencre még egy lapot kér


*


Eszes – esztelen – eszelős – észbontó - eszeveszett


*


Rezignáltság

A méltóságát megőrző szellemi ember túlélési attitűdje


*


Az emberiség barátja

A szomszéd hiába kér tőle kölcsön – meg sem hallja


*


Ragadós ásítás – ragályos betegség – fertőző rosszkedv


*


Sok lúd disznót győz –

Sok kicsi sokra megy


*


A kátyúba ragadt szekeret

Ha hárman háromfelé vagy ha egyfelé húzzák és tolják


*


A természet (pl. a gravitáció)

és a szellem- és lelkivilág törvényeit

nem lehet „büntetlenül” megsérteni


*


Evangéliumi számtan

A szegény asszony két fillére mennyit ér?


*


Szerencsejáték és az egyenlő – szinte nulla - esély


*


A forgandó szerencse csapdái –

Ki válthat hozzá bérletet – a nagy lélek próbája


*


Autómárkák

Látszat sokféleségek mögötti egység, lényegi azonosság


*


Mind egy, de nem mindegy


*


Világvallások és istenképek

Egy elefánt letapogatása a sötétben,

Ki az ormányát, ki a nagy fülét emeli ki…


*


A hegycsúcsra több út is vezet,

Rövidebb. Meredekebb, kitaposottabb stb.,

De a végén ki kell derülnie: nem szakadékba vitt


*


Ne mulassz!

Először és utoljára!

Életed is egyszeri rendkívüli alkalom!


*


Visszafordíthatatlanságok

Kolbászból ismét disznót csinálni?


*


Irreverzibilis kár

Rádöbbenve végre és végleg felfogni:

Visszacsinálhatatlan, visszafordíthatatlan, jóvátehetetlen


*


Isten előtt mindenki egyenlő!?

Egyenlő esély az – örök - üdvre vagy kárhozatra


*


Ahol zsarnokság van,

Ott mindenki szem a láncban: a zsarnok is, az alattvaló is


*


A katonához szabják a ruhát, vagy fordítva?


*


Milliárdos fizetés inflációs időben

Nominálbér és reálérték – vásárlóerő


*


Az eufemizmus, mint hazugság –

Pl. kaparásnak elnevezett magzatgyilkosság


*


Kitagadás

A feltétlen szeretet –

Amit nem kell kiérdemelni,

amire nem válhatsz érdemtelenné


*


Holt költők társasága

Avagy a holtak – művei -  hogyan segíthetik az élőket


*


Megfosztás

Az emberi méltóság rangja

Velünk született elidegeníthetetlen emberi jogok


*


A bizonyítás terhe és az ártatlanság vélelme


*


Jobb ügyhöz méltó buzgalom


*


A góllövésre nincsen szabály


*


Csodás metamorfózis-átváltozás

Nekünk ronda hernyóból szép pillangó

Csodagyerekből hülyegyerek – angyalkából házisárkány.


*


Folyton vicsorog-vigyorog?

Vigyázz, mert úgy maradsz!


*


Vanitatum vanitas

Úgyis minden csak hiábavalóság?

Nevetséges minden emberi nagyság és hőstett?


*


A változatosság gyönyörködtet

Minden nap új, más nővel együtt lenni

Minden nőt egy nőben, mindig megújulva szeretni


*


Csak héj, sehol egy kemény mag?


*


Időgazdálkodás

Miért húznád, vesztegetnéd a drága időd?

Miért vagy szabad prédája az időrablóknak?


*


Predestináció és szabad akarat

Az akarót repíti, a nem akarót vonszolja a sors


*


Add tovább, szamár a végállomás


*


Odüsszeusz

Szirénsziget mellett elhajózni…

Kinek betömni a fülét, kit meg kikötözni


*


Aki mindenkit szolgál, az senki sem fizeti?


*


Ha én árthatom a legtöbbet magamnak,

Akkor ennek az ellenkezője is igaz lehet, s ez biztató


*


Csábító végzetes csapda

Milyen rövidtávú előnyöket kínál a beteg szerep?


*


Variációk - változatok

A szar és az arany szellemi alkímia

A szart aranynak, a hátrányt előnynek nevezni

Az aranyat nem észrevenni – sőt: belőle szart csinálni

Aki istenben hisz, annak minden javára válhat: rosszból jó


*


A balhit is hegyeket mozgat


*


Visszaszerezhetőség

Amit erővel vesznek le, amiről önként mondasz le…

A Jóistenhit, a hazaszeretet, a hivatástalálás-gyakorlás


*


Felismerhetőség

Ha van igaz jóbarát, akkor van hamis rossz is?


*


Báránybőrbe bújt farkas

Még mindig jobb, ha nincs jóbarátod,

Mintha abban a hiszemben élsz, mintha lenne…


*


Barátból ellenség

Ki tud engem a legjobban megkínozni?

Nyilván az, aki legjobban ismeri érzékeny pontjaimat…


*


A nyúl és a teknős versenyfutása

Az esélytelen nyugalma – az esélyes elbizakodottsága

Illetve: miben ne akarj élethossziglan másokkal vetélkedni


*


Kolbász az orrodra

Három kívánság és a jótündér - elpuskázás


*


A három sündisznó meséje

Amikor elhagyottan áznak, fáznak, éheznek,

És mindegyiknek lehet egy kívánsága a jótündértől

(kettő otthon szeretne lenni a duruzsoló kályhánál,

a harmadik kívánsága: bárcsak itt lennének testvérkéim)


*


Olyan szekér után fut, amelyik nem akarja felvenni


*


Ha a gyerekes vágyak teljesülnek, s minden csoki lenne


*


Kolbászból van a kerítés – több nap, mint kolbász


*


Más nép istenét imádva aláveted magad más népnek is


*


Egy szúnyogot lecsap, de kikötözve hajnalra végeznek vele


*


A bekéredzkedő nép visszaél a ti vendégbarátságotokkal


*


Idegenbe szakadsz, s védtelen vagy a helyi kórokozókra


*


Nem az élő istenben, de az éppen használt Bibliájában hisz


*


Csak a kályhától elindulva tud táncolni


*


Véd- és dacszövetség


*


Moratórium

Átmenetileg felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását


*


Miről ismerszik meg?

A madár tolláról, az ember barátjáról, a nép istenképéről


*


A hiányzó kicsi – a kritikus tömeg

Amikor már csak egy kisegér kell a répa kihúzásához


*


A kilakoltatás rémének Damoklész kardja lóg fejed felett


*


Barkochba

Csak olyat kérdezhetsz, amire igen-nem válasz adható


*


Víziszony

Ha egyszer majdnem belefulladtál a mélyvízbe, a Dunába


*


Pont fordítva

Józanul szeretkezel, mámorosan kötsz banki szerződést


*


Vagy te ásod meg a kertben a sírod – vagy unokád is fizeti


*


Rosszat jól csinálni – rossz ügyet jók képviselni


*


A jobbnak a jó az ellensége


*


Szakácskönyvből főz, de a szél közben lapozgat


*


Tanácsot kér,

de harapófogóval kell kiszedni belőle a „titkokat”

Mint aki nagykabátban megy és vár az orvosi vizsgálatra


*


Felháborodom, tehát vagyok


*


Hazug embert

hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát

Kis testi, nagy lelki hiba – egy életen át sántikálva

LAST_UPDATED2