Payday Loans

Keresés

Szociopata PDF Nyomtatás E-mail

A SZOCIOPATA

ÖNNEK VAN ILYEN ISMERŐSE?

A szociopata - Önnek van ilyen ismerőse?

A szociopata folyamatosan terrorizálja környezetét, ám ezt nem könnyen látható, érzékelhető módon teszi, sőt.A tettetés, színlelés, alakoskodás éppen úgy hozzátartozik ehhez a kórképhez, mint a nyílt zaklatás, zsarolás, támadás. Harminc emberből egy, legyen férfi vagy nő, szociopatának mondható. (Betegeim nem kis része, ilyen mások pénzéből és fájdalmából élő, szociopata parazita - szülő, gyerek, házastárs, élettárs, testvér, anyós, főnök, stb. - aktuális áldozataként keres fel. VAN KIÚT! Hívjon. - Dr. K. L.)


Ráillenek valakire az Ön ismerősei közül az alábbiak?

• Meggyőző, rutinos hazudozó, aki ha számon kérnek tőle valamit, azonnal kitalál egy neki alkalmas történetet.
• Kiválóan képes bárkit megtéveszteni. „Mesterien” manipulál másokat.
• Kivételesen jól beszél, konfliktushelyzetben a legtöbb embert verbálisan legyőzi.
• Gyakran jellemzik az alábbi szavakkal: sima modorú, csúszómászó, hízelgő, nyalizó, alázatoskodó, túl készséges.
• Nagyszerűen alkalmazkodik, tetteti magát, kaméleonként változik, ha kell.
• Jekyll és Hyde-természete van – a magánéletben vagy személyes viszonyaiban gonosz, ám tanúk jelenlétében ártatlan és elragadó. Csak aktuális áldozata látja mindkét oldalát.
• Elbűvölő a végtelenségig, főnökök, idegenek jelenlétében ésszerűen, meggyőzően érvel.
• Felszínes, sekélyes és felületes, sima a modora, de szavai mögött nincs lényeg.
• Nem megbízható. Nem teljesíti az ígéreteit.
• Érzelmileg elmaradott és megbízhatatlan, emocionális fejlődésében megrekedt, miközben a beszéde és az intellektusa felnőttének tűnik, érzelmi kora egy ötévesének felel meg.
• Szexuális kérdésekhez, viselkedésformákhoz és a testi funkciókhoz szokatlanul és nem megfelelő módon viszonyul, az elragadó felszín alatt gyakran felfedezhetők a szexuális diszkrimináció, a zaklatás jelei, felmerülhet nála a szexuális diszfunkció, perverzió, erőszak vagy visszaélés.
• Kapcsolatiban képtelen meghittséget sem kezdeményezni, sem fenntartani.
• Mélységes előítéletei vannak (például az ellenkező nemmel, más szexuális orientációjú emberekkel, más kultúrákkal és vallásokkal, idegenekkel szemben).
• Öntelt, arrogáns, beképzelt, sérthetetlennek képzeli magát.
• Lenézi a munkatársait, beosztottait, ügyfeleit.
• Mindent és mindenkit ő akar irányítani.
• Kényszert érez mindennek a bírálatára, ugyanakkor képtelen másokat értékelni, dicsérni, elismerni.
• Képtelen összefüggésekben gondolkodni.
• Soha nem ad egyenes választ, nem mond konkrétumokat.
• Houdini-ként kibújik a felelősség, az elszámoltatás alól.
• Mindent elkövet, hogy tönkretegye azt, akit ellenfélnek, ellenségnek képzel.
• Rosszindulatú pletykálkodással, örömmel ugraszt össze másokat.
• Diszkreditálja, hiteltelenné teszi azt, aki jelenlétében az antiszociális vagy szociopata viselkedésről beszél.
• Bosszúálló.
• Lenézi, megsemmisíti, befeketíti, lejáratja azt, aki el akarja vagy akarná számoltatni.
• Örömmel tagadja meg másoktól, ami járna nekik.
• Türelmetlen, irritált, agresszív.
• Arrogáns, beképzelt, a mindentudás látszatát kelti.
• Gyakran narcisztikus szükségét érzi, hogy önmagát kiváló színben tüntesse fel.
• Spirituális értelemben halott, bár fennhangon akár vallásos meggyőződését is hangoztathatja.
• Földhözragadt, szűklátókörű.
• Kicsinyes, de pénzügyekben megbízhatatlan.
• Kapzsi, mohó, önző, élősködő, érzelmi vámpír.
• Elvesz, de soha nem ad.
• Meg van győződve vezetői képességeiről, de nem tud különbséget tenni egy vezető tulajdonságai (érettség, döntésképesség, együttműködési készség, bizalom, integrált személyiség), valamint a patologikus személyiségjegyek (éretlenség, rögtönzés, agresszió, manipuláció, bizalmatlanság, álnokság) között.
• Nem mindig érti a szavak jelentését, a humoros, szatirikus vagy ironikus megjegyzéseket azonnal magára veszi.
• A saját torz, hamis valóságát erőlteti másokra.
• Néha látszólag határtalan démoni energiái vannak, különösen, ha önmagára kell felhívni a figyelmet, gyakran lehet munkaalkoholista.


A szociopatának gyakran volt keserves gyermekkora, bántalmazás is érhette, ezért mindenre feljogosítva érzi magát, megszállottan tölti ki agresszióját másokon, miközben nyilvánvalóan nem látja saját viselkedését és annak hatását másokra.

Az ilyen emberek közös célja a hatalom, az irányítás, az uralkodás és mások leigázása, megalázása. Nem mindegyikük követ el büntethető cselekményeket (de azért ismerek ilyeneket is - Dr. K. L.) – csak épp tönkreteszi környezete életét.

+

Az ilyen felsorolások azért veszélyesek, mert egészen sok pontot lehet találni bennük, amelyek látszólag vagy valóban érvényesek emberekre, akik azonban személyiségjellemzőik összességét tekintve nem rendelkeznek azzal a torzulással, aminek tüneteként a felsorolt pontok összességét meghatározták. Egyetlen példa: ha egy pszichopata háztartásbeli nő olvassa ezt a listát, egészen biztosan ráismer benne a gyerekeire, akik pszichopátiája ellen tiltakozva (1) agresszívak vele szemben, (2) tehetséget fejlesztenek ki az interakciók terén mutatkozó játékainak leleplezésében, (3) igyekeznek minél kevésbé beengedni az életükbe, aminek érdekében önvédelmi funkciót ellátó titkolózásba és hazugságokba burkolódznak. Egészen konkrétan ezt a felsorolást szemlélve, van egy része, ami különösen egyoldalú: a "mások pénzéből élő pszichopata" alakjának megrajzolása. Az élősködés valóban gyakori apszichopatáknál, de nem ritka a "másokat pénzügyi függésben tartó pszichopata" sem, aki például mint szülő elveszi a gyerekétől azt a képességet, hogy önálló egzisztenciát teremtsen, majd megjelenik mint segítő, rátelepedve ezzel az életére, illetve megfelelően kiosztva a szerepeket: magára az áldozatkész, áldozatára pedig az életképtelen emberét. Végül figyelembe kell venni azt is, hogy akárcsak a skizofréniának, a pszichopátiának is rendkívül sok változata létezik aszerint, hogy mennyire meghatározó, milyen irányultságú, s miként lép kölcsönhatásba a társadalmi környezettel. A pszichopaták közé tartozott számos sorozatgyilkos, televíziós személyiség, útszéli vagány, üzletember, sőt az a sejtésem, hogy a legkiválóbb pszichoanalitikusok közül többen is, amely embertípusoknál ugyanaz az alapképlet rendkívüli képlékenységgel módosult.