Payday Loans

Keresés

A legújabb

Cionista Világkongresszus PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus

the-zionist-new-world-orderAz idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával kijelölik Új-Izrael központjaként Magyarországot, Budapestet Judapestté téve.

Ha nem vagyunk éberek, ha nem éled fel bennünk az önvédelmi ösztön, akkor az 1897-ben Bázelben indult folyamat 2013-ban Budapesten sikeresen befejeződik. Nézzük át ezt a folyamatot és egészítsük ki a mostani Cionista Világtalálkozóval!

I. Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

1. 1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet. Herzl így írt naplójában: “Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”.

1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. (…) Herzl jóslata “szinte időre” beteljesedett.1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után – osztották fel a brit Palesztinmandátumot egy zsidó és egy arab államra. “A késedelemért azonban igen súlyos árat fizetett a zsidó nép.” (idézet a Cionista.hu-ról)

1975. november 10-én az ENSZ 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében “A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetésegyik formája”. 1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus

2. A birodalomépítés kezdete

„Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyer könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbben a lehetőségek.

….

Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyétek.”

(Russischen Invaliden – 1910. december 30. 285. szám)

3. Az önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet

A „Nemzetiség legyen-e a zsidóság” c. írás (2005. november 8. - http://www.nol.hu/cikk/383353/) azt bizonyítja, hogy a ma élő zsidóság érdekképviselői az önazonosságtudat megőrzése eszközének változatlanul a holokauszt miatti gyűlöletet tartják, vagyis a kereszténységgel fennálló érdekkülönbség változatlanul fennáll.

Idézet a cikkből:

Ismeretes, hogy a közelmúltban magánszemélyek a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánítását kezdeményezték. A Mazsihisz határozottan ellenzi a tervet, a Közép-kelet-európai Rabbik Tanácsa viszont sokkal inkább megengedő az ügyben.

Az állásfoglalás készítői ugyanakkor fenntartásaiknak is hangot adnak, hiszen a kisebbségi bejegyzés kezdeményezői a “nem vallásosságban” határozzák meg identitásukat.

A zsidó identitás meghatározó eleme nem a vallás és nem a kulturális kötődés, hanem az üldöztetés, a holokauszt emléke.

4. Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

A „Nem gyűlt össze az ezer támogató aláírás a zsidó nemzeti kisebbség elismeréséhez” c. írás (a cikket a http://mti.hu/cikk/146388/ címről töltöttem le, de ma már elérhetetlen) pedig annak tanúságtétele, hogy nem fogadják el önmagukat államalkotó nemzetnek, vagyis önmagukat rekesztették ki az egyetemes magyarságból.

Idézet a cikkből:

„A nemzeti kisebbségek sorába való felvételtől, majd a nemzetiségi alapon működő szervezetek kiépítésétől nyilatkozataik szerint azt várták, hogy megelőzhető legyen a zsidóság hagyományának, kultúrájának és nyelvének elvesztése.

A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesület június elsejéig mintegy 500 aláírást tudott összegyűjteni. Kezdeményezésüket június 3-án folytatták, mert azt a parlamenti választások miatt meg kellett szakítanunk. A hiányzó 500 aláírást július 1-jéig kellett volna összegyűjteni.”

5. A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése

„… manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” – („Simon Peresz és a mélymagyarok” – 2007. november 9. - http://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)

6. Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk megvalósítására

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (Feldmájer Péter) szerint a kettős állampolgárságról hozott országgyűlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak.” – („A kettős állampolgárság történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek” – 2010-05-27. - http://www.mazsihisz.hu/2010/05/27/a-kettos-allampolgarsag-tortenelmi-jovatetel-a-holokauszt-tuleloinek-3114.html)

7. Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat

„mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk” – Megnyílt a 14. Zsidó Nyári Fesztivál – 2011. 08. 29. - http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/

Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx)

Úgy érzem, a fentiek alapján jogos a felháborodásom, aminek nyílt levélben (http://nemzetiegyseg.com/110929.doc) adtam hangot.

Részlet a levélből:

„Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: „mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

8. A Cionista Világbirodalom központjának kijelölése a 2013-as Cionista Világtalálkozón

A Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) 2013. május 5-7 között Budapesten tartja 14. plenáris ülését. A kongresszuson megvitatják a zsidóságot globálisan érintő témákat, a neonáci pártok előretörésének egyre aggasztóbb ügyét és a közel-keleti helyzetet.

A Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald S. Lauder elmondta: „A plenáris ülés jó lehetőség lesz arra, hogy a világ zsidósága közösen hallassa a hangját és ügyeket vitasson meg. Találkozzunk Budapesten, amelynek nagyszerű zsidó történelme és élő közössége van.”

Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke elmondta: „Az, hogy a Zsidó Világkongresszus a plenáris ülését Budapesten tartja, egyben azt szimbolizálja, hogy szolidaritást vállalnak a magyarországi zsidó közösséggel, amelynek az utóbbi években egyre erősödő antiszemitizmussal kellett szembenéznie.”

(A magyar miniszterelnök beszédet mond a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésének megnyitóján - 2013-04-23 - http://www.mazsihisz.hu/2013/04/23/a-magyar-miniszterelnok-beszedet-mond-a-zsido-vilagkongresszus-budapesti-ulesenek-megnyitojan-6087.html

II.

Ez a hír további két gondolatot indít el:

1. Zsidókereszténység kapcsolatát a zsidósághoz

Az a tény, hogy Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felszólal a Cionista Világtalálkozón, érzékelteti a zsidókeresztény vallás hivatalos álláspontját: nem szándékozik (legalább is egyelőre) megtisztítani a zsidó vallással szennyezett kereszténységet. Továbbra sem hajlandó végrehajtani a II. Vatikáni zsinat „Dei Verbum” és „Nostra Etate” című határozatait, vagyis továbbra is fenntartja, hogy Ábrahám az Isteni kinyilatkozások egyetlen közvetítője, és a „pogány” (goj) vallásokat nem fogadja el az Isteni Iránymutatás képviselőinek.

Még mindig nem történt meg Saulus álláspontjának kitörlése az Új Testamentumból, amely így szól:

„Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.

Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.

Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.”

(Szent Pál Rómabelieknek írt levél (Károli Gáspár fordítása) 11:17-27)

Két dolgot kell kiemelni:

Egyik az, ami miatt II. János Brazíliában azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi „Istennek fogadott gyermekei vagyunk”, ez pedig azért van, mert mi a vad olajfa levágott ágai vagyunk, amelyet beoltottak a szent olajfába, és így tudunk üdvözülni.

A másik lényeges gondolat ebben az idézetben pedig az, hogy nem fogadja el – ezek szerint – Pál sem azt, hogy Jézus volt a messiás. Ugyanis azt mondja, hogy majd ezután jön el „Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat”. Tehát ezután jön el a szabadító.

Ez egy nagyon fontos gondolat, ami alapvető különbség a zsidóság bármelyik megfogalmazása, akár a cionizmus, akár pedig a „Város őrzői” vonatkozásában. Ugyanis ők azt mondják, hogymég ezután jön el a szabadító. És ennek következménye, hogy addig ők nem is alapíthatnak országot.

És van még egy gondolat, amit feltétlenül el kell mondanom. Ebben a levélben a következő szerepel: „És ez nékik az én szövetségem”. Tehát a Szabadító, a Messiás megérkezése az „én szövetségem” – mondják Isten nevében, ami nyilvánvalóan Jahve, ugyanis Isten az emberekkel kötött egy sokkal régebbi szövetséget, mintegy 4000 évvel Saul (Pál) előtt, ez pedig abban a „Paralel Bibliában” szereplő Szövetség, amelyet mi „Magyar Bibliának” tekintünk. Ez bizonyíthatóan az Isteni Iránymutatást adja az embernek – a Lélek Fényén keresztül – a Föld anyagi részének alakításához és uralásához.

Mint ahogyan a tények bizonyítják, a Református egyház is osztja a Katolikus egyház felfogását, hiszen ifj. Hegedűs Lórántnak megtiltották, hogy a május 4-i rendezvény szervezője legyen.

Amint a rendezvény szervezését átvevő ifj. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő asszony közleményében szerepel, a Neturei Karta (ez a „Várost – Jeruzsálemet – őrzők mozgalma”) anticionista zsidó szervezet támogatja a bolsevizmus és a cionizmus áldozataira emlékező rendezvényt.

Itt meg kell állnom egy pillanatra, ugyanis nem értek ezzel a címmel egyet.

Tudom, erre is azt mondják sokan, hogy „persze, a Halász mindenkivel és mindennel szemben áll”. Nem állok szemben, csak fel szeretném hívni mindenki szíves figyelmét arra, hogy most márnemcsak a bolsevizmus és cionizmus áldozataira kell emlékeznünk, hanem a kapitalizmus áldozataira is, vagyis minden diktatúra minden áldozatára.

Emlékeznünk kell azokra a gazdákra is, akik 2004 és 2006 között öngyilkosok lettek, mert az EU-ba lépésünk után olyan helyzetben kerültek, hogy nem tudtak megélni.

Emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a Hajdubét miatt váltak öngyilkosokká.

És emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a földigiliszta-bizniszbe buktak bele és öngyilkosok lettek.

És napjaink áldozataira is emlékeznünk kell, aki a kapitalizmusnak az egyik tartópillére, a bankrendszernek a kárvallottjai, a hitelkárosultak.

Visszatérve a Város őrzőire, véleményem az, hogy „tartok a görögöktől – értsd: zsidóktól – akkor is, ha ajándékot hoznak.” Ezt a véleményemet a Neturei Karta hitvallása támasztja alá. Röviden:

Neturei Karta (“A város – Jeruzsálem – őrei”) „a zsidóknak tilos saját államot alapítani amessiás eljövetele előtt. Ez a zsidó mozgalom úgy értelmezhető, hogy egyes zsidók kényelmesebbnek találják továbbra is a nemzsidókon való élősködést, mint egy saját állam alapítását. „… mint zsidók nem politizálunk (a zsidó törvényeknek megfelelően, vagyis a zsidók hűséges állampolgárai kell, hogy legyenek annak az országnak ahol élnek),”

Nem jött el a messiás – vízválasztó egyrészről a zsidó vallás minden irányzata és a zsidókeresztény vallás, másrészről a kereszténység között.

2. A jelenlegi hatalom kapcsolatát a zsidósághoz és a zsidókereszténységhez

Orbán Viktor részt vesz a Cionista Világtalálkozón, ugyanakkor a zsidókeresztény jáki templom felújítási ünnepségén imára és munkára szólította fel híveit, idézve a Szent Benedek rendi szerzetesek jelmondatát.

(Orbán: vissza kell találni az imádság és a munka hagyományához – 2013. április 28. -http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=302831&lang=hun&contnews=1&append=1&print=1)

A kérdés az, hogy Istenhez, vagy Jahvéhoz szóló imára buzdított.

Kelt Szegeden, 2013. Ígéret havának 1. napján.

Árpád sarja, Halász JózsefNemzeti InternetFigyelő

LAST_UPDATED2