Payday Loans

Keresés

A legújabb

"ISTENI HUMOR" PDF Nyomtatás E-mail
VICC ÉS KARIKATÚRA
s_ferenc
"ISTENI HUMOR"A nyeremény

Az egyszerű falusi plébános 
a pesti rokonainál tölti a nyári szabadságát.
A rokonok ráveszik, hogy menjen ki velük az ügetőre,
sőt, kössön is fogadást. 
A plébános meg is teszi szerény tétjét a " Négy-balláb" nevű lóra. 
Természetesen veszít.
A rokonok csodálkozására örömmel jegyzi meg:
- Istennek hála, hogy nem nyertem! 
Mit csinálnék a kicsi plébániámon ezzel a versenylóval? 

*

Akik növekszenek

A kisváros plébánosa kihallgatáson van a püspöknél, 
és nem győzi sorolni rossz híreit: 
hétköznaponként egyre kevesebben járnak a templomba, 
csökken az esküvők és a keresztelők száma, 
vasárnap nagyon kevesen áldoznak a hívek.....
- Valami jó híred nincs? - kérdezi a püspök.
- Hát... elmondhatom,
hogy a kilences mise közönsége hétről hétre nő.
- Ez nagyszerű ! Milyen mise az?
- Gyerekmise. 

*

Az Úr szemével nézve

Egy ember egyszer így imádkozott az Úrhoz: 
- Uram! Kérdezhetek valamit?
- Igen, kérdezz csak - felelt az Úr.
- Uram, mit jelent számodra egy milliárd év?
- Egy milliárd év számomra annyi, mint egy pillanat.
- Hmmm, érdekes - csodálkozott az ember. 
- Uram, és mennyit ér nálad egy milliárd forint?
- Annyit csak, mint egy forint.
- Uram, kérhetek egy forintot tőled?"
- Természetesen. Egy pillanat...
(Ézs 55,9)

*

Hogy is van ez?

Egy anyuka a kislányával 
kézenfogva ment hazafelé a templomból. 
Egyszer csak a kislány az anyjához fordult és megkérdezte:
- Anyu, van valami amit nem nagyon értek abból 
amit a pap bácsi mondott ma reggel...
- És mi ami ami megzavart, kicsim? - kérdezte az édesanyja mosolyogva.
- Hááát, a pap bácsi azt mondta, hogy Isten nagyobb mint mi. 
Ez igaz, anyu?
- Igen, ez igaz.
- És azt is mondta, hogy Isten bennünk lakik. Ez is igaz?
- Igen, Isten bennünk lakozik.
- De hát anyu, ha Isten nagyobb mint mi és ha Ő bennünk lakozik, 
akkor nem kéne látszodjon legalább egy kicsit?
(Mt.5:16)


*

100 pont

Meghal egy öregember, és a mennyekbe jut. 
Fogadja Szent Péter, és mondja, 
hogy csak 100 pontot elér, akkor mehet be. 

Az öregember nekikezd:
- Minden vasárnap becsülettel elmentem misére
Szt. Péter: - Jó, ez 2 pont
- Segitettem a szegényeken amikor csak tudtam
- Ez is 2 pont
Öregember kezd nagyon megijedni, hogy sosem fogja
összeszedni azt a 100 pontot. 
De azért még próbálkozik.
- Havonta eljártam gyónni
- Hm. 1 pont
- Feleségemmel jól bántam, szerettem és jó házasságban éltünk
- 1 pont
- A bűnnek és a csábításnak ellenálltam
- 2 pont
- Oh Istenem segíts, sosem fogom elérni azt a 100 pontot...
Szt. Péter arca felderül.
- 100 pont

*

Kinek a híve?

Egy prédikátor késő este hazafelé tart, 
amikor egy villanyoszlopba kapaszkodó részeg férfi szólítja meg: 
- Nem ismer meg Mr. ..., én az ön megtértjeinek egyike vagyok!
- Látszik, hogy az én megtértjeimé és nem a Krisztusé, 
mert akkor nem állna így itt.

*

ISTEN mindent lát!

A papnak állandóan fosztogatják a gyümölcsösét, 
ezért kirak egy táblát: 
,,ISTEN mindent lát!" 
Másnap látja a pap, hogy alá van írva:
,,De nem árulkodik!"

*

Falusi templom

A falusi templomba betéved egy parasztbácsi. 
Leül és elkezd nézelődni. 
Amikor elérkezik a mise ideje, a pap megkérdi tőle:
- Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét?
Erre a bácsi:
- Én nem vagyok nagyon okos, 
de ha kimegyek az ólba, és csak az egyik disznó jön a vályúhoz, 
azért megetetem azt az egyet is!
A pap erre megtartja a misét, egészen belelkesedik, cifrázza kedvére.
Két óra múlva megszólal az öreg paraszt:
- Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, 
de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vályúhoz, 
azért nem adom neki az összes moslékot...

*

Kaputelefon

A pap becsönget egy házba. 
A kaputelefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég...

*

Vita

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. 

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. 
Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. 
Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelet, hogy így van!
Hirtelen mennydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek.
- Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, 
hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi:
- IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...

*

Hívő és medve

A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni 
s elmélkedései közben hirtelen kibukkan a sűrűből egy grizlimedve. 
Elkezd rohanni, a medve utána. 
Látja, hogy semmi esélye már, 
ezért letérdel és elkezd imádkozni:
- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta, a medve letérdelt és elkezdett magában beszélni, 
miközben az égre nézett:
- Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

*

Teológus alapvicc

- Mi a különbség a geológus és a teológus között? 
- ??? 
- Ég és föld.


*

- Uram, kérdezhetek bármit?
- Igen, kérdezz csak - felelt az Úr.
- Uram, mit jelent számodra egy milliárd év?
- Egy milliárd év számomra annyi, mint egy pillanat.
- Hmmm, érdekes - csodálkozott az ember. - Uram, 
és mennyit ér nálad egy milliárd forint?
- Annyit csak, mint egy forint.
- Uram, kérhetek egy forintot tőled?"
- Természetesen. Egy pillanat...

*

Zsenik egy amatőrrel szemben

Zsenik építették a Titanicot... és egy amatőr a bárkát.

*

Rendőrvicc

A pap teker hazafelé este a kerékpárján. 
Megállítja a rendőr.
Azt mondja neki: 
"Jóember, magának nincsen lámpa a biciklijén, ezért 1000 Ft bírság! 
Nagyon veszélyes ám ilyenkor sötétben biciklizni!" 
Erre a pap:
"Ne aggódjon, Isten velem van!" 
Rendőr: "Ja, ketten is vannak? Akkor 2000!"

*

Építőmunkások

Egy apáca elhatározza, 
hogy megpróbálja jó útra téríteni 
a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, 
mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. 
Úgy gondolja, hogy a legjobb módszer, 
ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, 
így nem tartja fel őket. 
Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, 
és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. 
- Ismerik Önök Jézus Krisztust?
A munkások egymásra néznek döbbenten, 
majd egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé' kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

*

Tarifa

Esti imája után 
a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, 
mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, 
és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb? 

*

Asztali áldás 1.

Család ül az ebéd körül. 
A menü spenót. 
Az apa mondja a kisfiának:
- Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.
Mire a gyerek:
- Jövel Jézus, légy vendégünk - edd meg amit adtál nékünk... 

*

Asztali áldás – gyerekszáj 

Egy család vendégül lát egy házaspárt. 
Vacsora előtt, az asztalnál ülve 
a házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához és azt mondja:
- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:
- Istenem! Mi a fenének hívtam meg ezeket az embereket vacsorára? 

*

Mi történt?

Egyszer a tengerparton voltam a gyerekeimmel, 
amikor odajött hozzám négyéves fiam, 
megfogta a kezemet és odavezetett a partra, 
ahol egy elpusztult sirály feküdt a homokban.
- Anyu, mi történt vele? - kérdezte.
- Meghalt és felment a mennybe - válaszoltam.
A fiam elgondolkodott, majd azt mondta:
- És Isten visszadobta?

*

Ugye nem?

Egy lelkész föl-alá lépdel az igehirdetés közben 
és nagy lendülettel rángatja maga előtt a mikrofon zsinórját, 
nehogy rálépjen. 
A széksorokhoz közeledve azonban mégis belegabalyodik a kábelbe 
és majdnem elesik. 
Miközben forog és a kábelt cibálja, 
egy kislány a harmadik sorban odasúgja az anyjának:
- Mama, ha elszabadul, ugye nem fog bántani minket? 

*

Tünetek 

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, 
hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. 
Jancsit nagyon érdekli a történet, 
főként az a rész, amelyik arról szól, 
hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. 
Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, 
hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz. 

*

Pontos munkakör

A repülőgép viharba kerül, ide-oda dobálják a légörvények. 
Az egyik női utas odafordul a szomszédjához, egy paphoz:
- Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, 
nem tudna tenni valamit az érdekünkben?
- Lányom - mondja a pap - 
- sajnos én a marketing osztályon dolgozom, 
- nem a menedzsmentben. 

*

Ima

Négy szerzetes ül egy szobában,
egy bencés, egy domonkos, egy ferences és egy jezsuita, 
mindegyik kezében a breviáriuma, 
mondják az esti zsolozsmát.
Egyszer csak kialszik a lámpa. Mi történik?
A bencés folytatja tovább, ő fejből is tudja az imát.
A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról.
A ferences fohászkodni kezd Istenhez, 
hogy legyen ismét világos, és egyszer csak világosság lesz. 
A jezsuita közben ugyanis kicserélte a biztosítékot. 

*

Vétek

Elmegy a rabbihoz egy zsidó:
- Vétkeztem, rabbi, szeretném megbánni a bünöm.
- Mit cselekedtél?
- Nem imádkoztam múltkor az evés előtt.
- Nem imádkoztál?! Hát miért nem?
- Mert egy gój étteremben ettem és szégyelltem imádkozni a sok gój előtt.
- Egy gój étteremben?! Hát miért mentél te gój étterembe?
- Mert az összes zsidó étterem be volt zárva. 
Ugyanis éppen a Jom Kippur böjtje volt... 

*

Az alkoholról

Egy lelkész az alkoholtól való teljes megtartóztatásról prédikál, 
és nagy lendülettel így fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és beleönteném a folyóba!
Majd a még nagyobb hatás kedvéért folytatja:
- A világ összes borát fognám, és beleönteném a folyóba!
Végül felteszi a pontot az i-re:
- És a világ összes whiskey-jét is beleönteném a folyóba!
Elégedetten leül. 
Ekkor a kórusvezető, mosollyal az arcán, így szól:
- Végezetül énekeljük el a 
"Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád..." 
kezdetű dalt. 

*

Jézus figyel téged

Egy betörő bejut egy házba 
és éppen a zseblámpájával pásztázza a padlót, 
amikor megszólal egy hang:
- Jézus figyel téged.
A betörő idegesen körbenéz, majd megrázza a fejét, 
és folytatja a terep felmérését. 
Ekkor ismét ezt hallja:
- Jézus figyel téged.
Körbepásztázza a szobát a zseblámpájával, 
és meglát egy papagájt.
- Te szóltál az előbb? - kérdezi a madarat.
- Igen, de én csak figyelmeztetni akartalak.
- Figyelmeztetni?! Miért, ki vagy te? Mi a neved?
- Mózes.
- Ugyan, ki lehet ilyen hülye, hogy Mózesnek hívja a papagáját?
- Hát nem is tudom. Talán az, aki a Rottweilerének a Jézus nevet adta. 

*

Tempó

Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, 
amiben apácák ülnek, 
és megkérdezi a volánnál ülő nővért:
- Miért vezetett ilyen lassan?
- Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, 
és be akartam tartani a sebességhatárt.
- De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út!
- Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam.
A rendőr a hátranéz a többi apácára 
és látja, hogy rémülten szorongatják egymás kezét és falfehér az arcuk.
- Mi történt velük? - kérdezi az első apácát.
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 311-es útról...

*

Kérdés

Tudod-e fiam, 
miért teremtette az Úr először Ádámot 
és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, 
mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal kezdeni!

A kérdés- női szemmel:
- Tudod-e fiam, 
miért teremtette az Úr először Ádámot 
és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, 
- mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat is. 

*

Van itt egy hívő?

Süllyedő hajón kérdezi a kapitány:
- Emberek, van Önök között valaki, aki hisz Istenben?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívő vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentőcsónakban. 

*

Özönvíz sivatagi módra

A sivatagban megkérdezi a turista a nomád pásztort:
- Esett már itt valaha is eső?
- Persze. Emlékszik az Özönvízre, amikor 40 napig esett az eső?
- Igen, olvastam a Bibliát.
- Na, abból mi is kaptunk 5 centit. 

*

Mi vagyok én?

A gyerekek arról tanulnak a a vasárnapi iskolában, 
hogyan lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. 
A tanítónő szemléltetni próbálja a tanultakat:
- Nos, gyerekek, ha én belenyúlok egy férfi zsebébe 
és elveszem az összes pénzét, akkor mi vagyok én?
- A felesége! - kiáltja hangosan Pistike. 

*

Miért?

Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:
- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, 
előbb mindig leülsz és lehajtod a fejed. 
Ilyenkor mit csinálsz?
- Tudod, fiam, megkérem az Urat, 
hogy adjon nekem egy jó prédikációt.
- És akkor miért nem ad? 

*

Ki hogyan

Jack egy nap éppen a templomból jön kifelé, 
amikor a lelkész félrehívja, 
és azt tanácsolja neki, hogy csatlakozzon az Úr seregéhez.
- De hát én már tagja vagyok az Úr seregének - feleli Jack.
- Akkor hogyan lehetséges az, 
hogy csak karácsonykor és húsvétkor látom? - kérdezi a pap.
- Úgy, hogy én a titkosszolgálathoz kerültem - hangzik a válasz. 

*

Szőnyeg

Párizsban rázza a szőnyeget 
egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban. 
Arra jár egy francia és felkiált:
- Mi van Ali, nem indul? 

*

Coca Cola

A Coca Cola képviselői elmennek a római pápához, 
hogy megkérjék, 
hogy egészítse ki a Miatyánkot a következőképpen: 
"... mindennapi kenyerünket 
és egy pohár Coca Colát adj meg nekünk ma..." Mire a pápa: 
- Erről szó sem lehet! 
- De felajánlunk az Egyháznak 1 000 000 $-t! 
- Akkor sem! 
- 10 milliót! 
- Nem! 
- 100 milliót! 
- Uraim nem értik, hogy nem tehetem? 
- Miért, a pékek mennyit fizettek? 

*

Szerzetes

Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, 
ahol némaságot kell neki fogadnia. 
Az a szabály, hogy csak minden 10 évben szólhat két-két szót. 
Az első 10 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, 
és megkérdezi, mit akar mondani.
- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes. 
Megint eltelik 10 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.
- Rossz étel - mondja a szerzetes.
A 30. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.
- Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes.
- Jobb is ha elmész - mordul rá főnök. 
- Amióta itt vagy nem csinálsz mást, mint panaszkodsz. 

*

A menny

Kisiskolásoknak tart hittanórát egy pap. 
Ha jók lesztek a mennybe kerültök, és ott ... stb. 
A végén megkérdezi: 
- Tehát hova szeretnétek kerülni?
- A mennybe! - hangzik kórusban.
- És milyennek kell lenni, hogy oda jussatok?
- Halottnak - válaszolt Pistike. 

*

A télapó is

Két kiskölyök sétál hazafelé hittanóráról.
- Te beveszed ezt az "ördög elvisz" dumát?
- Á, tudod hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak az apukád... 

*

Mikor?

Tréfásan megkérdi a katolikus pap a rabbit: 
"Barátom, mikor eszel már disznóhúst?"
Mire a rabbi: 
"Majd a te esküvődön, koma!" 

*

Nehéz nap

Két lelkész beszélget:
"Hallod, milyen nehéz napom volt! 
Két temetés, két hamvasztás és még egy komposztálás is."
"Komposztálás?!"- kérdez vissza a másik meghökkenten.
"Hát, igen, a zöldek is megöregszenek egyszer…" 

*

Álláshirdetés 

Családi és személyi szolgáltatások terén 
piacvezető világcég területi 
képviselőt keres. 
Jó kommunikációs készség és alapfokú latin nyelvtudás szükséges. 
A jelentkezésre kérjük ráírni: "plébános" 

*

Jól teszi!

- Miért prédikálja az eszkimó pap, 
hogy a pokolban - 120 fok van?
- Mert ha azt mondaná, hogy a pokol egy forró katlan, 
minden eszkimó öngyilkos lenne, hogy végre felmelegedjen. 

*

Gyerekek gyónása

Gyerekek gyónnak Húsvét előtt. 
Bemegy a gyóntatószékbe az első, megvallja bűneit, 
s ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". 
A plébános nem érti, de nem kérdez rá. 
Jön a következő gyerek, az is megvallja, 
hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, 
míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. 
A plébános rákérdez:
"Te nem dobtad vízbe a tökmagot?"
"Nem - feleli a gyerek - én vagyok a Tökmag..." 

*

Esküvő

A fiatal jegyespár 
éppen az esküvőjük előtti napon szenved autóbalesetet. 
Mindketten meghalnak és felkerülnek Szent Péter színe elé. 
Ott aztán megkérdezik, 
hogy lehetséges lenne-e, 
hogy összeházasodjanak a Mennyországban?
- Jól van, várjatok itt, 
- gondolkodjatok el azon, tényleg szeretnétek-e házastársak lenni. Nemsokára visszajövök, 
s ha még akkor is szeretitek egymást, akkor nem bánom. 
Eltelik hat hónap, 
majd Szent Péter megjelenik egy pappal az oldalán: 
- Na, gyermekeim, hogyan döntöttetek? 
- Még mindig szeretjük egymást, és szeretnénk összeházasodni! 
- mondja a fiú. 
- De azt azért megkérdezném, 
ha mégsem sikerül a házasság, elválhatunk? 
- Az lehetetlen! - mondja Szent Péter. 
- Hat hónapba telt, mire találtam itt fent egy papot, 
mit gondolsz, mikorra találnék egy ügyvédet? 

*

Ellenőr

- Ki köszön úgy, hogy Áldás békesség, jegyeket bérleteket kérem?
- Református bibliaolvasó kalauz 

*

Mi mit jelent?

Az apuka először viszi a hatéves kisfiát a templomba, 
aki állandóan kérdezősködik, amint leülnek.
- Apu, mit jelent az a sok szám ott a falon?
- Azokat az énekeket fogjuk énekelni, kisfiam.
Elhallgat a harang, jön be a lelkész, a gyerek újra kérdez:
- Apu, mit jelent az, hogy már nem szól a harang?
- Hogy kezdődik az istentisztelet, kisfiam.
A lelkész megy fel a szószékre, a gyerek megint kérdez:
- Apu, az mit jelent, hogy azon a bácsin olyan fekete köpeny van?
- Azt, hogy ő a lelkész, és ő fog prédikálni. 
A lelkész felolvas a Bibliából, aztán becsukja, 
és lecsatolja a karóráját, és kiteszi maga elé a szószék karfájára. 
A gyerek megkérdezi:
- Apu, az mit jelent, hogy kitette oda a karóráját?
Az apa szomorúan:
- Nem jelent az semmit, kisfiam... 

*

Szundi

A lelkész már javában prédikál, 
amikor hallja, hogy az első sorban 
egyre hangosabban horkol egy atyafi. 
Egy darabig mondja, mondja, 
próbálja hangerővel ellensúlyozni a konkurenciát, 
végül megsokallja, és odaszól a mellette ülő gondoknak:
- Ébressze már fel ezt az embert, gondnok úr, 
nem lehet így prédikálni!
A gondok visszaszól:
- Én?!? De hisz nem én altattam el!

*

Koldusok

A kéttornyú katolikus temlom mindkét tornya tövében 
a bejárat két oldalán ül egy koldus. 
Az egyik Kohn, 
fekete kaftánban, hosszú pajesszal, fején a sábeszdekli, ahogy illik, 
fekete kalapja előtte letéve. 
A másik amolyan rongyosan, 
ahogy egy átlagos koldus szokott kinézni. 
Jönnek ki a hívek, az adakozókedv ilyenkor még nem hagy alább, 
de Kohnnak csak nem tesznek szinte semmit, 
mindenki inkább a másik koldust választja.
Pár hét múlva a plébános megsajnálja Kohnt, 
és a mise után odamegy hozzá, amikor már mindenki elment, 
lehajol hozzá, és halkan magyarázni kezdi:
- Idefigyelj, Kohn, én nem akarok beleszólni a dolgaidba, 
de őszintén szólva nem csodálkozom, 
hogy te sokkal kevesebbet kapsz, mint ott az a másik koldus... 
Tudod, ennél a templomajtónál... 
ebben a kaftánban és kalapban, ezzel a pajesszal... 
Nézd meg azt a másik koldust! 
Az egész másképp néz ki, mint te, neki sokkal többet tesznek. 
Hidd el, ha elmennél és levágatnád a pajeszodat és átöltöznél, 
mindjárt másképp mennének a dolgok, és sokkal jobban keresnél!
Kohn megköszöni a tanácsot, 
a plébános visszamegy a templomba, 
Kohn pedig feláll, és átsétál a másik koldushoz:
- Te képzeld Grün, a plébános úr akar minket üzletre tanítani... 

*

Plébános és buszvezető

Meghal a plébános és a buszvezető.
Megérkeznek a mennybe, 
körülvezeti őket egy angyal 
és végül megmutatják nekik a saját házukat is. 
A plébános döbbenten veszi észre, 
hogy a sofőr háza kétszer akkora, mint az övé 
és ezt rögtön szóvá is teszi:
- Bizonyára valami félreértés történhetett 
és összecserélték a házakat.
Hiszen ő annyi mindent tett Istenért.
- Nem. - felel az angyal. 
- Tudod, amíg te prédikáltál, addig mindenki csak aludt. 
Bezzeg, amikor ez a sofőr vezetett, mindenki buzgón imádkozott. 

*

Hosszú haj

A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. 
Odamegy apjához, elkérni az autót.
- Ajánlok egy üzletet. - mondja az apja 
- Levágatod a hajad, és viheted a kocsit.
- De annak idején Sámsonnak is hosszú haja volt, 
Mózesnek és Jézusnak is! - próbálkozik a fiú.
- Igen, de ők mindenhová gyalog mentek. 

*

Eső

Egy kis vidéki városka környékén 
már több hónapja tartó iszonyú szárazság dúlt. 
A városka rabbija elérkezettnek látta az intézkedés idejét. 
Elindult tehát a város utcáin 
és mindenkit, akivel csak találkozott, megszólította, 
hogy a legközelebbi szombaton okvetlenül jöjjön a zsinagógába, 
ugyanis esőért fognak imádkozni.
Így került az útjába egy zsidó származású, 
de köztudomásúan ateista beállítottságú fiatalember is. 
A rabbi szemrebbenés nélkül őt is felkérte, 
hogy szombaton jöjjön a zsinagógába, 
mert ott esőért fognak könyörögni.
- Na de, rabbi! 
Hát neked tudnod kellene, hogy én nem hiszek az ilyesmikben. 
Mi keresnivalóm lenne tehát nekem a zsinagógátokban? 
- kérdezte kicsit megütközve a fiatalember.
- Ne, ne, ne, - mondja hadarva a rabbi – 
kifejezetten jó lesz, ha te is ott leszel, 
mert az ilyen emberek miatt, mint amilyen te is vagy, 
már özönvíz is volt! 

*

Pap, rabbi és az autók

A katolikus pap és a rabbi, szomszédok. 
Egy szombaton reggel felkel a pap, kimegy az udvarra, 
és látja, hogy a szomszéd udvarban 
a rabbi kocsija éktelenül piszkos. 
Önként adódik az ötlet: 
átmegy, megmossa a kolléga kocsiját, 
mivel annak szombaton nem szabad dolgoznia, 
és így gyűjt magának is egy jócselekedetet. 
Az ötletet tett követte. 
A következő nap reggelén a pap éktelen zajra ébredt. 
Kiugrott az ágyából, kiszaladt az udvarra, 
hát látja, hogy a rabbi guggol az autója mögött és valahogyan, 
de ő produkálja ezt az irgalmatlan zajt.
- Mit csinál itt ilyen korán, kolléga? - kérdezi a rabbit.
- Csitt! Egy szót se halljak - válaszol az. 
Tegnap reggel csak fogaimat csikorgatva, 
a függöny mögül néztem végig, 
ahogyan maga pofátlanul megkeresztelte többször is az én autómat, 
most én is körülmetélem a magáét! 
- kiáltotta diadalmas hangon a rabbi, 
és nyugodt tempóban fűrészelte tovább a pap kocsijának kipufogócsövét. 

*

5 Miatyánk

Meggyón a paraszt, a pap feloldozza, és rendel öt Miatyánkot penitenciának.
A paraszt elköszön:
-Viszontlátásra atyám!
-Szervusz fiam
-Viszontlátásra atyám!
-Szervusz fiam
-Viszontlátásra atyám!
-Mondd fiam, te hülye vagy?
-Látja atyám, háromszor köszöntem, és már hülyének néz. 
Mit fog szólni az Úr Isten öt Miatyánkhoz? 

*

Karambol

Katolikus pap, és a rabbi karamboloznak az országúton. 
Szerencsére komolyabban egyikük se sérül meg, 
de a kocsik összetörnek.
A rabbi előhúz egy pálinkás butykost: 
- Ha már így esett kolléga, Isten akarata volt, 
húzzon egyet belőle a nagy ijedtségre.
A pap egy jót kortyol, 
visszaadja a rabbinak az üveget, 
aki visszacsavarja a kupakot.
- Hát, maga nem iszik belőle?
- Én előbb megvárom a rendőröket. 

*

Mózes 

- Pistike, mit tanultál ma a hittanórán?
- Mózesről tanultunk, 
akinek nyomában ott volt az egész egyiptomi hadsereg.
De Mózes nem hagyta annyiban, 
épített egy pontonhidat az utászaival, átkelt, 
majd beszólt az F16-os vadászbombázóköteléknek, 
az lebombázta a hidat 
és az egyiptomiak mind belefulladtak a vízbe.
- Tessék Pistike? Biztosan így volt ez?
- Nem egészen, de azt úgysem hinnéd el. 

*

Párbeszéd

Két ember beszélget: 
- Pontosan rád illik egy közmondás. 
- Melyik? 
- Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá. 
- De hisz nekem nincs hivatalom. 
- Na látod, éppen ezért találó. 

*

Üzleti ajánlat

Egy szép napon a mennyben 
Szent Péter izgatottan járul az Úr elé:
- Uram! A gazdag emberek küldöttsége van itt, 
és üzleti ajánlatot hoztak! 
- Nocsak! 
- Azt mondják, hogy felajánlják vagyonuk felét, 
cserébe azért, hogy 
vagy a tevét szabd át kisebbre, vagy a tű fokát nagyobbra. 

*

Rövidlátó jótékonyság

Eulália nővér erősen rövidlátó, 
és sötétedés után még szemüveggel sem lát jól.
Egyszer mégis késő este kellett vezetnie. 
Egyszerre meglát az országúton két fáradtan bandukoló alakot. 
- Ne vegyük fel őket, Klementína anya? 
- biztosan ők is a városba igyekeznek, s nagyon fáradtnak tünnek. 
- Nem bánom - feleli az anya, az embert felvehetjük, 
de hova tesszük a lovát? 

*

Honnan jön a segítség?

A forgalmas országút szélén 
Eulália nővér kerékcserével bajlódik. 
Végre megáll mellette egy autó, 
és a vezetője segít a nehéz munkában.
Közben nem állja meg, odaszól: 
- Kedvesnővér. hogyhogy nem segítettek odafentről? 
Eulália nővér elmosolyodik:
- Dehogynem segítettek ! Önt küldték. 

*

Aszkézis

Kérdés: Mi az aszkézis? 
Válasz: A majom lába, mert az kéz is. 

*

Gyónás

A falu nyugdíjba vonuló lelkésze helyett 
egy fiatal érkezik a templomba. 
Az idősebb türelmesen elmagyaráz mindent, 
a fiatal pedig bólogat.
Egy hét múlva az öreg pap lopva beül a gyóntatófülkébe, 
ahol a fiatal éppen gyóntat. 
Mikor végez, az idős pap félrevonja kezdő társát:
- Fiam, a gyóntatással kapcsolatban szeretnék neked pár dolgot mutatni. 
Próbáld utánam mondani: 
"Ezennel feloldozlak bűneid alól, Ámen." 
A fiatal csodálkozva utána mondja. 
- Látod, fiam, mennyivel komolyabbnak tűnik ez, 
mint ha a térdedet csapkodod, nevetgélsz, és azt mondod: 
"Nem mondod komolyan! Tényleg? És aztán mit csináltál vele?" 

*

A pap meg a sapkája

A zsidó rabbi fia hazament és bejelentette: katolikus leszek. 
Az apja majd szélütést kapott de megkérdezte 
- Ugyan miért?
- Mert ügyesebbek, mint mi - volt a válasz. 
- Képzeld el apa: 
a pap kiment a ministránssal a misére abban a kis papsapkában, 
amit aztán levett és köszöntötte a híveket, 
meg rögtön odaadta a ministránsnak, aki eltűnt vele. 
Közben a pap keresni kezdte a sapkáját... hol jobbra fordult, hol balra 
- hol az egyik ministránst kérdezte,hol a másikat, 
de egyik sem árulta el, hova tették a sapkát. 
A híveket is kérdezte, de ők sem tudták. 
Akkor a pap úgy rendelkezett:
menjen be az egyik ministráns a csengősperselyért és hordja körbe
- gyűjtsön sapkára. 
Meg is történt - közben lassan a misének is vége lett, 
és a ministráns a persellyel is eltűnt. 
A mise végén valamit mondott a pap neki - erre kihozta a sapkát. 
Hát nem ügyesek? - a sapka is meglett és a pénz is megmaradt. 

*

Szobor

A református templom előterében áll egy Szent Antal szobor. 
A püspök megy ki ellenőrzésre és meglátja. 
Teljesen felháborodva kérdezi a papot: 
Mit keres itt ez a szobor? 
Legalább 20 ezret havonta püspök úr - mondja a pap. 

*

Turista

Ki volt az Ószövetség első turistája ?
Ábrahám.
És miért? 
Mert amikor hazament Sára megkérdezte:
Hátizsák - hol van ?? 

*

Tagadás

Miért tagadta meg Péter Jézust?
- Mert meggyógyította az anyósát. 

*

Temetés

Elhalálozik a családfő. 
A temetésen a pap nagyon szívhez szóló beszédet mond, 
külön hangsúlyozva, milyen remek apa, férj volt az elhunyt. 
Az özvegy szipogva odaszól legnagyobb fiának:
- Fiam, nézz már bele a koporsóba, lehet, hogy nem jó temetésre jöttünk! 

*

Van remény!

Olga nővér a zárdaablaknál ül, 
s az otthonról kapott levelet bontogatja. 
Talál benne egy tízdollárost. 
Lenéz az ablakból és meglát egy rongyosan öltözött embert, 
aki a lámpaoszlophoz támaszkodva álldogál. 
Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: 
"Van remény - Olga nővér". 
Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. 
Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy.
Másnap szólnak a nővérnek, 
hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. 
Olga lemegy a kapuhoz és ott találja a tegnapi embert, 
aki szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet. 
- Hát ez meg mi? - kérdezi a nővér. 
- Hatvan dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez befutott.

*

Ígéretek...

Egy nem túl példás életű férfiú megy át a vasúti átjáróban, 
amikor véletlenül beszorul a lába a sínek közé. 
Elkezdi rángatni, de semmi eredmény. 
Aztán zajt hall és meglátja a közeledő vonatot. 
- Istenem, segíts és abbahagyom az ivást! - kiáltja.
Semmi eredmény.
- Istenem, segíts és leszokom a dohányzásról!
Ugyanaz. A vonat elkezd dudálni.
- Istenem, ha segítesz, leszokom az ivásról, a dohányzásról 
és a feleségemet sem csalom meg többet!
Ekkor hirtelen lazul a szorítás, kiszabadul a lába 
és az utolsó pillanatban elugrik a vonat elől. 
Leporolja magát, az ég felé néz és így szól:
- Köszönöm Istenem, de megoldottam egyedül!

*

Kalapács

A falu papja saját kezűleg javítgatja a templom padjait. 
Egy kisfiú leül vele szemben, és szótlanul figyeli. 
- Fiam, szeretnél velem beszélni? - kérdi a pap.
- Nem, csak várok.
- Mire vársz?
- Szeretném megtudni, 
mit mond egy pap, amikor a kalapáccsal az ujjára csap...

*

Szesz

Egy férfi a kocsmában iszogatott, 
mikor odament hozzá egy apáca. 
- Az ital a Sátán teremtménye! Tönkreteszi vele az életét! 
- Honnan tudja, nővér? 
- Mondta a tisztelendő anya! 
- De maga sosem ivott, igaz? Akkor honnan tudja? 
Az apáca elbizonytalanodik. 
A férfi folytatja: 
- Tudja mit, meghívom egy italra. 
Kóstolja meg, 
és ha utána is úgy tartja, hogy a Sátán teremtménye, 
akkor abbahagyom az ivást. 
- Hogy nézne az ki, ha egy apáca beülne a kocsmába inni? 
- Majd teáscsészében hozom. 
A férfi felkel és a pulthoz megy. 
- Kérek két vodkát, de az egyiket, ha lehet, teáscsészében. 
A pultos elhúzza a száját. 
- Mi az, megint itt az a részeges apáca?

*

Vasárnapi golf

Felkel a gyülekezet papja vasárnap reggel, 
és kitekintve az ablakon szikrázó napsütést lát. 
Hamar megállapítja, hogy ez a nap golfozásra termett.
Gyorsan megkéri a ministránsát,
hogy betegségre hivatkozva mentse ki a gyülekezet előtt, 
majd amikor az kiteszi a lábát, gyorsan felöltözik, 
és meg sem áll a legközelebbi golfpályáig.
Sehol egy lélek (hisz mindenki a templomban van), 
ő meg nekiáll az első lyuknak.
Hatalmasat suhint, a labda pedig megindul a lyuk felé.
Ekkor hajol oda Szent Péter az Úrhoz:
- No de Uram, csak nem hagyod, hogy megússza ezt az egészet?
- Dehogyis!! Figyelj!!
A labda száll, mintha zsinóron húznák, és egyből berepül a lyukba. 
Szent Péter:
- Uram!! Egy háromszáz méteres pálya egyetlen ütéssel!! 
Ez büntetés?
Mire az Úr mosolyogva:
- Persze. Hát kinek fogja elmondani?

-

Háromféle beszéd

Egy verőfényes nyári nap így kezdte a pap a misét: 
- Testvéreim! Háromféle beszéd van a kezemben. 
- Az első nagyon sokat ér, és 5 percig tart. 
- A második nem olyan értékes, és 15 percig, 
míg a harmadik kevés értéket hordoz és egy óra hosszáig tart.
Most körbehordozzuk a perselyt,
majd választunk a három közül egyet.

*

Bolha

A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó a hittanórán:
- Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörű világ 
mindenestől a teremtő Isten munkája:
a fák, a virágok, a madarak, az állatok.
A kis Gabi, akit minden érdekel, megkérdezi:
- Tiszteletes bácsi, a bolhát is a jó Isten teremtette?
- Természetesen, a bolhát is.
A kisfiú elgondolkodik:
- Nem mondom, babramunka lehetett....

*

Vita szavak nélkül

Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. 
A zsidók felháborodtak, 
ezért a pápa beleegyezett, 
hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak. 
. A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, 
hogy kiálljon a pápával a "párbajra". 
A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát 
és egyiküknek se legyen szabad beszélni. 
A pápa beleegyezett.
A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, 
a hívek köréjük gyűltek. 
A pápa felemelte három ujját. A rabbi felmutatta egy ujját. 
A pápa egy kört rajzolt a levegőbe. A rabbi a földre mutatott. 
A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort. A rabbi elővett egy almát.
A pápa ekkor felállt:
- Feladom - mondta. - Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok.
Később megkérdezik a pápát a bíborosok:
- Mit beszélt a rabbival?
- Először felmutattam három ujjamat, 
hogy a Szentháromságra emlékeztessem. 
Ő felmutatta egy ujját 
jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. 
Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, 
mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. 
Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van, velünk. 
Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, 
megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. 
Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. 
Mindenre volt válasza. 
Mit tehettem volna?
Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit:
- Mi történt, rabbi?
- Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost.
Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni. 
Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. 
A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.
- És utána?
A rabbi vállat vont:
- Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.

*

Csodálatos

A katolikus pap, a református lelkész és a rabbi 
győzködi egymást, hogy kivel tett Isten nagyobb csodát. 

- Tegnap állok a templomkapuban, szakad az eső, 
és két kicsi gyerek hazafelé tartva majd megfullad a nagy vízben. 
Elmondtam egy imát, és 10 méteres sávban azonnal elállt az eső.

- Ez semmi. - így a tiszteletes. 
- Tegnap állok a templomkapuban 
és látom, hogy a pokoli szélviharban 
a szomszédék terhes Julikája igyekszik a szülőotthonba, 
de a szél ellenében meg sem tud mozdulni. 
Elmondtam egy imát, 10 méteres sávban azonnal elállt a szél.

- Ez még mindig semmi - szól a rabbi. 
- Szombaton megyek haza az istentiszteletről, 
és látom, hogy a földön egy 100 dolláros hever. 
Szombat lévén nem nyúlhatok pénzhez, 
hát elmondtam egy imát, 
és 10 méteres sávban azonnal szerda lett.

*

Egyfajta csoda...

Egy elhízott ember emelgeti a lábát a parkolóban és kiabál: 
- Járok!! Újra járok!! 
Valaki megkérdezi tőle:
- Mi van, csoda történt?
- Dehogy, ellopták az autómat.

*

Mennyei

- Honnan lehet tudni,  
hogy a férfiak félórával előbb ragadtatnak majd el, mint a nők? 
-??
-Mert meg van írva, hogy a Mennyben lesz félóra csendesség!
(Jelenések 8,1)

*

Sofőr

A pápa körutazást tervez Rómában. 
Beül a limuzinba, felveszi a mikrofont és előreszól a sofőrnek: 
- Indulhatunk, fiam.
- De hát szentatyám, rendőrök, kíséret nem lesz? 
Ez így nagyon veszélyes!
- Nem kell fiam, induljunk!
Mennek, mennek vagy harminccal, 
a pápa megunja a harmadik kilométer után. 
Felveszi a mikrofont.
- Fiam, lépjen oda egy kicsit, 
mert feltűnést keltünk és fel is tartjuk a forgalmat.
- Igenis szentatyám!
Mennek vagy harmincöttel két kilométert, a pápa előreszól:
- Fiam, a következő lehetőségnél álljon 
meg, megmutatom hogyan kellene haladni!
Helyet cserélnek, 
a pápa nem szórakozik, százhatvannal söpör Róma belvárosában, 
mikor is két rendőr leállítja a limuzint. 
Egyik yard odaszól a másiknak:
- Büntesd meg nagyon!
Odamegy a zsaru az autóhoz, 
majd remegő lábakkal tér vissza a társához.
- Mi van, miért nem büntetted meg?!!
- Nem mertem, öregem!
- Miért, ki ül benne? Valami színész?
- Nagyobb öregem, nagyobb!!
- Valami politikus?
- Nagyobb, nagyobb!!
- Valami maffiavezér?
- Nem tudom, ki ül benn öregem, de a pápa a sofőrje!

*

Szent Könyv

Hassan hajnalban zörög egy mekkai könyvesbolt ajtaján. 
A boltos álmosan nyit ajtót.
- Miben segíthetek?
- KORÁN van?

*

Biblia-eladás

Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. 
Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. 
Valaki eladott ötöt, valaki tízet, 
de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, 
aki több, mint húsz Bibliát adott el. 
Kérdik, hogyan csinálta?
- A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, 
- ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom.

*

Rendőr és pap a hotelban

Egy rendőr és egy pap bemegy egy motelbe, hogy szobát szeretnének. 
A portás sajnálkozva mondja, hogy csak egy kétágyas szobája van. 
- Nem baj kivesszük! - feleli a rendőr, 
- de engem fél 6-kor keltsen fel mert dolgom van, 
a pap aludhat nyugodtan tovább. 
Felmennek a szobába és berúgnak mint az atom. 
Hajnali fél 2-kor kerülnek ágyba. 
Reggel fél 6-kor jön a portás 
és kelti a rendőrt, 
aki mivel csak pár órát aludt, zavarodottan öltözni kezd, 
de véletlenül a pap ruháját veszi magára. 
Rohanva elindul lefelé a lépcsőn. 
A portán lévő tükörben meglátja magát és így szól: 
- Mondtam ennek a hülye portásnak, hogy ne a papot keltse föl!

*

A jó pap
A jó pap meghal, mit írnak a fejfájára?
"TANULMÁNYAIT BEFEJEZTE" 

*

Kérdés - felelet
- Mit mond a bibliai hangosbemondó? 
- Jónást várják a halban!

*

Pletykás közösség

A községi pap megbetegedett 
és a szomszéd község végeérhetetlen prédikációiról híres papja 
jött el vasárnap, hogy celebrálja a misét. 
Mikor fellépett a szószékre, bosszankodva látta, 
hogy legfeljebb, ha tízen vannak - beleszámolva a kórus tagjait is.
Elpanaszolta ezt mise után a kollégájának: 
- Hát nem mondtátok el a híveknek, hogy én fogok ma prédikálni? 
- Nem. De úgy látszik, valahogy kitudódott. 

*

Apácák az úton

Két apáca megy az úton egy kocsival. 
Egyszercsak kifogy a benzin, 
ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. 
A farmer, mivel nem talál más edényt 
egy régi bilibe tölti nekik a benzint.
Az apácák visszamennek az autóhoz 
és éppen töltik bele az újonnan szerzett üzemanyagot, 
amikor arra megy egy rabbi és így szól: 
"Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, 
de a hitüket, azt igazán csodálom!" 

*

Templom

Egyik nap egy Ózd melletti kisfaluban 
megrökönyödve nézték az idős emberek 
ezt a feliratot a templomajtón, ami a pap kézírásával volt írva:
"Ma elmarad a mise, Sátán vagyok." 
(Ózd mellett található egy falu, melynek a neve az, hogy Sáta) 

*

Mankó-ma

Egy mozgássérült férfi bement a templomba. 
Megállt a szentelt víznél, merített belőle, és mindkét lábára rálocsolta. 
Ezután eldobta a mankóit. 
Egy fiú látta, mi történt és gyorsan futott a paphoz, hogy elmesélje. 
A pap így szólt: 
- Fiam, akkor te most tanúja voltál a csodának. 
Mondd, hol van most az az ember? – 
A szentelt víz mellett fekszik a földön.

* * *
Koldusok

A kéttornyú katolikus temlom mindkét tornya tövében a bejárat két oldalán ül egy koldus. Az egyik Kohn, fekete kaftánban, hosszú pajesszal, fején a sábeszdekli, ahogy illik, fekete kalapja előtte letéve. A másik amolyan rongyosan, ahogy egy átlagos koldus szokott kinézni. Jönnek ki a hívek, az adakozókedv ilyenkor még nem hagy alább, de Kohnnak csak nem tesznek szinte semmit, mindenki inkább a másik koldust választja. Pár hét múlva a plébános megsajnálja Kohnt, és a mise után odamegy hozzá, amikor már mindenki elment, lehajol hozzá, és halkan magyarázni kezdi:- Idefigyelj, Kohn, én nem akarok beleszólni a dolgaidba, de őszintén szólva nem csodálkozom, hogy te sokkal kevesebbet kapsz, mint ott az a másik koldus... Tudod, ennél a templomajtónál... ebben a kaftánban és kalapban, ezzel a pajesszal... Nézd meg azt a másik koldust! Az egész másképp néz ki, mint te, neki sokkal többet tesznek. Hidd el, ha elmennél és levágatnád a pajeszodat és átöltöznél, mindjárt másképp mennének a dolgok, és sokkal jobban keresnél!Kohn megköszöni a tanácsot, a plébános visszamegy a templomba, Kohn pedig feláll, és átsétál a másik koldushoz:- Te képzeld Grün, a plébános úr akar minket üzletre tanítani...

*

Eső

Egy kis vidéki városka környékén már több hónapja tartó iszonyú szárazság dúlt. A városka rabbija elérkezettnek látta az intézkedés idejét. Elindult tehát a város utcáin és mindenkit, akivel csak találkozott, megszólította, hogy a legközelebbi szombaton okvetlenül jöjjön a zsinagógába, ugyanis esőért fognak imádkozni.
Így került az útjába egy zsidó származású, de köztudomásúan ateista beállítottságú fiatalember is. A rabbi szemrebbenés nélkül őt is felkérte, hogy szombaton jöjjön a zsinagógába, mert ott esőért fognak könyörögni.
- Na de, rabbi! Hát neked tudnod kellene, hogy én nem hiszek az ilyesmikben. Mi keresnivalóm lenne tehát nekem a zsinagógátokban? - kérdezte kicsit megütközve a fiatalember.
- Ne, ne, ne, - mondja hadarva a rabbi - a kifejezetten jó lesz, ha te is ott leszel, mert az ilyen emberek miatt, mint amilyen te is vagy, már özönvíz is volt!

*

Pap, rabbi és az autók

A katolikus pap és a rabbi, szomszédok. Egy szombaton reggel felkel a pap, kimegy az udvarra, és látja, hogy a szomszéd udvarban a rabbi kocsija éktelenül piszkos. Önként adódik az ötlet: átmegy, megmossa a kolléga kocsiját, mivel annak szombaton nem szabad dolgoznia, és így gyüjt magának is egy jócselekedetet. Az ötletet tett követte. A következő nap reggelén a pap éktelen zajra ébredt. Kiugrott az ágyából, kiszaladt az udvar-ra, hát látja, hogy a rabbi guggol az autója mögött és valahogyan, de ő produkálja ezt az irgalmatlan zajt.
- Mit csinál itt ilyen korán, kolléga? - kérdezi a rabbit.
- Csitt! Egy szót se halljak - válaszol az. Tegnap reggel csak fogaimat csikorgatva, a függöny mögül néztem végig, ahogyan maga pofátlanul megkeresztelte többször is az én autómat, most én is körülmetélem a magáét! - kiáltotta diadalmas hangon a rabbi, és nyugodt tempóban fűrészelte tovább a pap kocsijának kipufogócsövét.


* * * 

Plébános és buszvezető

Meghal a plébános és a buszvezető.
Megérkeznek a mennybe, körülvezeti őket egy angyal és végül megmutatják nekik a saját házukat is. A plébános döbbenten veszi észre, hogy a sofőr háza kétszer akkora, mint az övé és ezt rögtön szóvá is teszi:
- Bizonyára valami félreértés történhetett és összecserélték a házakat.
Hiszen ő annyi mindent tett Istenért.
- Nem. - felel az angyal - Tudod, amíg te prédikáltál, addig mindenki csak aludt. Bezzeg, amikor ez a sofőr vezetett, mindenki buzgón imádkozott.

* * *

ISTENI HUMOR II.


1.
Tanuságtevők
Két jehovista megszólít egy embert a buszmegállóban.
- Uram, akar ön Jehova tanúja lenni?
Mire az ember:
- Elnézést, de nem láttam a balesetet! 


2.
Esernyő
Mari esernyőjét próbálja ki. Hirtelen éleset villámlik.
- A Jóisten is látta az esernyőmet!
- Le is fényképezte! 


3.
Belépő
Marci fagylaltot nyalogatva tér haza vasárnap. 
- Honnan kaptad rá a pénzt?
- Te adtad. Megmaradt, 
mert a templomban nem kértek belépő díjat. 


4.
Mit mondjak még? 
-Mit mondjak még, kedves testvéreim 
- szól a szokottnál is hosszabb szónoklatában egy pap 
- Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
-Áment! -mondá a székely – 
mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad. 


5.
Legátus
Nos, milyen volt a prédikációm? -kérdezte a legátus.
-Jó. Ami a mélységből hiányzott, hozzáadtad a hosszúságban 


6.
Coca Cola
A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához 
azzal a kérésel, hogy a Mi atyánkot alakitsa át 
a következőképpen:
"A mi mindennapi kenyerünket 
és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."
Pápa:Erről szó sem lehet!
Coca Cola:1millió dolár támogatást kap az egyház!
Pápa:Nem!
Coca Cola:10 millió dolár! 
Pápa:Nem! 
Coca Cola:Mért a pékek menyit fizettek?! 


7.
Mózes hibája  
Miért átkozzák a zsidók Mózest?
Mert 40 évi pusztai vándorlás után 
egy olyan földre vezette öket ahol nincsen köolaj... 


8.
Légy
- Hogyan teremtette Isten a legyet?
- ???
- Légy! 


9.
Az új rabbi
A zsidó hitközségbe fiatal rabbit küldenek. 
A hívek megkérdezik a főrabbit, mi a véleménye róla.
- Ez a fiú egy személyben Salamon király, Mózes és Arisztotelész.
A hívek azonban azt tapasztalják, 
hogy az új rabbi könnyelmű, csélcsap és beszélni se tud rendesen.
Kérdőre vonják a főrabbit, miért dicsérte előttük.
- Csak az igazat mondtam. 
Szoknyabolond, mint Salamon király, 
dadog, mint Mózes 
és úgy tud héberül, mint Arisztotelész. 


10.
Kérdésre kérdés?
A katolikus pap kérdi a rabbit: 
- Kedves rabbi! 
Miért van az, hogy a zsidó a kérdésre mindig kérdéssel válaszol? 
Rövid gondolkodás után a rabbi válaszol: 
- Hát már miért ne kérdezhetne az a szegény zsidó? 


11.
Füstölő...
A pap kint áll a templom előtt 
s lóbálja a füstölőt, hogy égjen a szén.
Arra jön egy huligán, 
aki nem látott életében se papot, se füstölőt és igy szól:
Mi van nyanya, kigyulladt a ridikül?? 


12.
Kínai 
Mit mond a kínai egy hosszú mise közben?
Nuku duma csak ima! 


13.
Misén
A hosszú prédikációiról ismert pap 
mise közben odaszól a kisettenkedni igyekvő férfihez:
- Bocsásson meg, de mi olyan fontos?
- Elnézést kérek, a fodrászhoz megyek.
- És mise előtt ezt nem lehetett volna elintézi?
- Akkor még nem volt rá szükségem… 


14.
Izraelben
Kovács úr a feleségével és az anyósával nyaral Jeruzsálemben. 
Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal. 
Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, 
hogy helyben eltemetik az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk – 
hárítja el az ajánlatot Kovács.
- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni – 
próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, 
aki három nap múlva feltámadt. 
Nem akarok kockáztatni... 


15.
Fülészeten
- Milyen a hallása?
- Református vagyok.
- Nem a vallása, a hallása! 
- Ja, az jó! 


16.
Két srác beszélget
- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?
- Nem, az én anyám jól főz! 


17.
Őszinte ima 
Uram, adj türelmet… de azonnal! 


18.
Úgy értem...
János és Zoltán már évek óta nem találkoztak, 
amikor összefutnak egy focimeccsen.
János: "Hogy van a feleséged?"
Zoltán: "A feleségem már a Mennyországban van."
"Sajnálom." - mondja János, 
majd miután észreveszi, hogy nem ez a megfelelő válasz, 
kijavítja magát, és azt mondja:
"Tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy örülök." 
Ez sem hangzik igazán jól, ezért ismét helyesbít, és azt mondja:
"Azt akarom mondani, hogy ez meglepő."


19.

Ősi szívzavarok
Egy archeológus éppen a Negev-sivatagban végez ásatásokat 
Izraelben, amikor egy koporsót talál, benne múmiával. 
Azonnal hívja a legtekintélyesebb múzeum specialistáját, tudósát, 
és közli vele, hogy egy szívinfarktusban elpusztult, 
3000 éves férfi múmiára talált. 
A tudós megkéri, hozzák be a leletet, 
hogy pontosabban megvizsgálhassák. 
Egy héttel később telefonon hívják az archeológust, 
és döbbenten közlik vele: 
- Uram, önnek mindenben tökéletesen igaza volt! 
Hogyan tudott első látásra mindent ilyen pontosan megállapítani?
- Egyszerűen. A múmia egy cetlit tartott a kezében, 
a következő felirattal: 
"10.000 shékel Góliátra." 


20.
Vétkeid száma
Három ember érkezik a mennyország kapujához. 
Megkérdezi Szent Péter az elsőt:
- Hányszor vétkeztél?
- Tizenkétszer.
- Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
- Te hányszor vétkeztél?
- Tizenötször.
- Kerüld meg tizenötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
- Hát te meg hová igyekszel?
- Vissza a földre a biciklimért. 


21.
Denevérek
Egy református és egy evangélikus lelkész beszélget. 
Az evangélikus így panaszkodik:
- Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása 
és sehogy sem tudom elűzni őket. 
Nem tudsz valami jó módszert?
- Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem látod többet! 


22.
Műtét után 
Hosszú és nehéz műtét után ébredezik a beteg. 
Amikor egy idősebb úr lép az ágyához, megkérdezi tőle:
- Doktor úr, jól sikerült a műtét?
- Igen fiam, de én nem az orvos vagyok, hanem Szent Péter. 


23.
Hazugság
Így szól a pap a hívekhez:
- Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. 
Hogy megértsétek, miről is van szó, 
olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét.
A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, 
hányan olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. 
A templomban minden kéz a magasba emelkedik.
- Márk evangéliuma csak 16 részből áll – 
mondja a pap ravasz mosollyal az arcán.
- Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról! 


24.
Pontos válasz
Egy református hittanos, 
bár mély Isten-szeretetről tett tanuságot, 
mégis nehéz felfogásúnak bizonyult. 
Ezért a lelkész felesége külön elgyakorolta vele több százszor 
a konfirmálási kérdést:
"Kiért halt meg Jézus Krisztus ?
- Értem halt meg."
A nagy napon , 
a nagy pillanatban meg is kérdezte tőle a lelkész:
- Kiért halt meg Jézus Krisztus ?
- A maga feleségéért.


LAST_UPDATED2