Payday Loans

Keresés

A legújabb

Zsidó bűn és bánat PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon

kokarda_001

 

Kérjenek bocsánatot a hazai zsidóság vezetői a kommunizmus bűneinek emléknapján!

Kostás Roland - Hunhír.info

Magyarország szovjet megszállását követően következett be Magyarország igazi vészkorszaka, amikor a jobbára zsidó származású országveszítők és ÁVO-s vezérek kegyetlen és embertelen közé kényszerítették a korábbi rendszer közép-, és felsőbb osztályának tagjait, de a szavát felemelő kisember is a kínzókamrák mélyén találta magát. A 19-es patkányforradalom nagy többségében zsidó származású vezetői vörös terrorba taszították a magyar népet és a zsinagógák faláról mára eltűnt az a tábla, amelyben a zsidók bocsánatot kértek társaik nemzet- és emberellenes bűncselekményéért. Csak akkor lehet társadalmi megbékélés, ha a zsidóság hazai vezetői is hamut szórnak a fejükre. Ha megkövetelik a holokauszt elítélését és kimondhatják, hogy a magyar társadalom többsége közönyös és passzív támogatója volt a zsidók munkatáborokba hurcolásának, akkor ki kell mondaniuk azt is, hogy a pesti zsidóság többsége passzív volt az ÁVO-s kínzókamrák és a zsidó származású állami és karhatalmi vezetők, a magyar népet érintő kollektív leszámolás kapcsán.

Hazaárulóknak, katonaszökevényeknek, zsidó terroristáknak is köszönhetően tudta elfoglalni, kifosztani Magyarországot a vörös hadsereg, meggyilkolni, a koncentrációs táborokba hurcolni az ártatlan civilek százezreit, és meggyalázni a magyar nők és anyák tízezreit. A zsidóság kitörő örömmel fogadta a szovjet megszállókat, és bizalmat szavazott azok magyarországi helytartóinak. Pest elfoglalása után a nyilasnak vélt embereket az Andrássy úti fákra akasztotta.

A 45 utáni koncepciós perek, a kivégzések, emberkínzások, kitelepítések, a koncentrációs táborok létesítése, a Horthy-rendszer tisztviselőinek és középosztályának kirablása, elhurcolása és haláltáborokba kényszerítése ellen a zsidóság nem emelte fel a szavát. Ugyanúgy viselkedett, mint szerintük a magyarok, ahogyan azt Feldmájer "rabbi" a 44-es év kapcsán a magyarokat jellemezte. A borzalmas kommunista diktatúra világszerte nagyságrendekkel nagyobb emberáldozatot és emberi szenvedést okozott, mint a fasiszta, vagy náci diktatúra, és Magyarországon a judeobolsevik korszak nem pár hónapig, hanem a hatvanas évekig tartott.

Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, hajtsunk fejet a véres ideológia jegyében meggyilkoltak, megkínzottak, megnyomorítottak és ellehetetlenítettek emléke előtt.

 


http://www.hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=62235


p.s.:

 

Amiért nem kértek bocsánatot: hatvanezer zsidó hazánk megszállását kérte 1919-ben

2013. február 25. 10:12
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

feldmajer250.jpgAmikor a kommunizmus bűneinek emléknapján azt kérjük, kérjenek értük bocsánatot a hazai zsidóság vezetői, egy 1919-es hírnyomtatványra hívjuk fel a figyelmet, amely szerint 133 napos pünkösdi királyságuk után Párizsba egy, hatvanezer ezer zsidó aláírásával ellátott kérvény érkezett, melyben a zsidóság Magyarország teljes megszállását kéri. Hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.

Az iménti hírnyomtatványon megnevezett Sir Edward George Clark (1841-1931) brit diplomata, történész a Szövetséges Hatalmak Legfelsőbb Tanácsa Budapestre kiküldött megbízottjaként 1919 őszén rendszeresen tárgyalt Horthyval céljairól, tájékozódott hazánk belső helyzetéről, így nem kerülte el figyelmét e Párizsba érkezett kérvény sem.

A mi figyelmünket pedig nem kerülheti el Tormay Cécile Bujdosó könyvének alábbi perdöntő részlete, amelyben beszámol arról, hogy amikor 1918-ban a többedmaga által létrehozott Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége felhívását elvitte Vészi (Weiszfeld) József lapszerkesztőhöz közlésre, mit mondott az a zsidóság szerepéről hazánk tönkretételében:

„– Mi nem támadni, de védekezni akarunk – mondottam Vészi Józsefnek, a Pester Lloyd főszerkesztőjének. És ő igazságérzetében azt felelte: – Közölni fogom a felhívásukat, és természetesnek találom, hogy keresztény és nemzeti alapon szervezkednek, mertMagyarországot nem a zsidók, de zsidók tették tönkre! Ötszáz zsidó. Én mondom ezt, aki magam is zsidó vagyok.

Feljegyeztem ezeket a szavakat, nem azért, hogy tanút hívjak bennük magam mellé, hanem azért, hogy tanúságot tegyenek! Bizonyára vannak a zsidók között többen is, akik így gondolkoznak. De milyen súlyos hibát követnek el saját fajukkal szemben, hogy nem bélyegzik meg maguk között a bűnösöket, és olyan időkben, amikor nekik van szavuk, nem tiltakoznak az ország érdekében.” 

Igen, hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, ha a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.


 

LAST_UPDATED2