Payday Loans

Keresés

Játékkönyv PDF Nyomtatás E-mail
Játék és játékosság
2012. december 27. csütörtök, 16:08

Barna Jakab - Ujhelyi Sándor

Játékkönyv gyermekek és a serdülő ifjuság számára

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó
Bevezetés
I. A játék pedagógiai jelentősége
II. Játékkultusz és játékszervezet
III. A játszótér
IV. A játékok vezetése

I. RÉSZ

a) 7-8 éves gyermekeknek való játékok:
Üt az óra
Csiga
Harangoznak
Jó étel
A szakács
És mindenki igy csinál
Dagasztás
A varga
Izsáknak volt...
Nagymosás
Kis kövezők
A réten
Vonat
Lovagolunk
Fűrészelünk
Usszunk!
Kerékpár
A réten
Ispilang, ispilang
Körjáték.
A csóka
Beültettem kis kertemet...
Saskergető
Nincs itthon a cica-mica
Hosszúlábú gólya bácsi
Cirkusz
A béka-tó
Pósta
Libásdi
Erre csörög
Kinél van a gyűrű?
Kukk!
Szoborjáték
Tanyás fogócska
Csengetyűs játék
Fekete Péter
Vakfogócska
Átkelés a patakon
Virágok és a szél
Jó reggelt
Béka a körben
Keresd a gyűszűt
Rákfutás
Szegény Micus
Macska és az egerek
Guggoló
Hess ki a rétről!
Abroncshajtás

b) 9-10 éves gyermekeknek való játékok:
Kaput nyitni!
Fogd el a botot!
Medvetáncoltató
Céltábla
Hogy a túró komámasszony?
Róka és a mókus
Tűz van a faluban
Árnyékfogó
Labdaiskola
Helycsere
Kövess engem
Hold és csillagok
Gyere velem!
Egy előre
Első ki!
Csapó játék
Állatsereglet
Három kapás, egy dobás
Ákom, bákom, én már látom
Kitalálós
Csere-bere
A szőlőcsősz
Színváltozat
Sólyom és galambok
Babaöltöztetés
Széllabdaugratás
Számok cseréje
A kotló és a róka
Cik-cak dobás
Falradobó
Hármas csere
Padban a babzsák
Labdakirálynők
Madarász
Add tovább
Teremstaféta
Szökdelő verseny
Pillangólabda
Számozott staféta
Ballonjáték
Zsákcserélő staféta
Cicák és az egér
Karikadobás
Gyors számoló

II. RÉSZ.

a) 11-12 éves gyermekeknek való játékok:
Küllő verseny
Sánta róka
Kapós
Féltek a muszkától?
Medve a veremben
Labda-futás
Zsákrakás
Fali róta
Egyszerű staféta-futás
Babzsákfogó
Rejtő róta
Fogd el a papucsot!
Sorompófogócska
Ki a gyorsabb?
Kör-rugósdi
Kakasvita
Üldözd a rókát
Guruló
Bombázás I.
Fogyasztó
Hullám-labda
Ki a gyorsabb futással
Várostrom
Kinai csirke
Papucs vadász
Körbe jár a babzsák
Éjfél
Buzogányverseny
Mezei harc
Páros fogócska
Burgonyaszedés
Halastó
Rabló és pandúr
Dominó
Nyúl és agár
Zsinórlabda
Kecske a sziklán
Hol a harmadik?
Labdahajsza
Vadászat
Kötélugrások

b) 13-14 éves gyermekeknek való játékok:
Rókanyomozás
Alagút
Fehér és fekete
Babzsák-kosár
Kör-róta
Hálóvetés
Nagy staféta
Hajtóvadászat
Kotló és kánya
Katonatoborzás
Nemzetes
Hajsza a csákóért
Kinai fal
Futó-róta
Kolompos
Várharc
Függő-fogó
Szökdelő
Mind együtt van
Csali labda
Hosszú ló
Zsáktánc
Bakugrás
Ki a legény a körben?
Cikázó staféta
Hivogató
Közepes
Célkarika
Sarok-labda
Körben a babzsák
Fogolyszabadítás
Gyorsos két soron
Sintér-méta
Tanyás körméta
Kapitány-labda I.
Kapitány-labda II.
Kosárlabda I.

III. RÉSZ.

15-18 éves ifjúságnak való játékok:
Fogház
Vállérintő
Barlanglakók
Láncfogó
Botrablás
Hármas fogó
Labda-űző
Keresztes fogó
Körfutó-verseny
Frissitő
Labdakergető
Huszáros
Óriás-labda
Labdakerülő
Határ-labda
Céldobás
Háború
Kótya
Kanászos
Csalogató
Hosszú méta
Bakugró verseny
Bakugró staféta
Kapitány-labda III.
Kapitány labda IV.
Tambura-labda
Csata-labda
Bombázás II.
Király-labda
Öklöző labda I.
Öklöző labda II.
Kapú ostrom
Küzdő játékok
Öklöző méta
Kosárlabda II.


Előszó

Negyedik esztendeje, hogy a főváros hatósága az ifjúság testi nevelésének reformáló munkáját megindította.

Noha egy sokirányú terv megvalósítására ez vajmi rövid idő, mindazáltal e téren már is olyan újításokat és intézményeket sikerült létrehozni, melyek kitűnően beváltak és alkalmasak arra, hogy vidéki nagyobb városainkban utánzásra találjanak. Az újítást célzó terv lényeges pontja a szabadtéri játékok szervezése, erre irányuló munkálat közben nyertünk az intéző tényezők részéről buzdítást egy ifjúsági játékkönyv megírására.

A könyv anyagát úgy csoportosítottuk, hogy abban úgy az elemi, mint a polgári és középiskolák mindkét nembeli ifjúsága megtalálja a maga játékait. Ezt az újítást azért találtuk célszerűnek, mert az a meggyőződésünk, hogy a közel jövőben a szabadtéri játékok ügye szervezés alá kerül és akkor fontos szerep vár a tanítóságra; tehát jó szolgálatot tesz majd a játékvezető tanító kezében egy olyan segédkönyv, mely a játszótereket látogató, különböző korú ifjúság játékait felöleli.

Midőn e szerény munkát sajtó alá adjuk, szívesen ragadjuk meg az alkalmat, hogy őszinte köszönetünket kifejezzük dr. Déri Ferenc székesfővárosi közoktatásügyi tanácsnok úrnak és Stankovits Szilárd székesfővárosi főjegyző, testnevelési szakelőadó úrnak, amiért e könyv kiadását támogatásukkal elősegíteni szívesek voltak.

Budapest, 1915 augusztus hóban.

Szerző.

 

 


http://mek.oszk.hu/11100/11110/index.phtml#
LAST_UPDATED2