Payday Loans

Keresés

A legújabb

A reformáció dalai PDF Nyomtatás E-mail
ZENESZÓ - ÉNEK ÉS ZENE SZÓL - MUZSIKA CSENDÜL

luther_with_tonsure

Erős vár a mi Istenünk

József Attila fordításában


Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.
Önnön erőnk csak délibáb
És bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más csak Ő,
Krisztus a Győzedelmes.
S ha földön ördög nyüzsgene
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk – ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.
Él, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik', –
Miénk marad az ország.

*

0:50, Vasárnap (október 30.), DUNA Televízió

A reformáció dalai
magyar zenés film, 44 perc, 2003

rendező: Tóth Béla
operatőr: Sibalin György

szereplő:
Gryllus Dániel
Gryllus Vilmos


Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos

A reformátorok nagyon hamar felismerték, hogy milyen hatékonyan terjedhet az új tanítás énekeken keresztül. Luther "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű éneke a reformáció zsoltára lett. A magyar reformátorok közül is sokan - Sztárai Mihály, Farkas András, Sylvester János és mások - ugyancsak éltek ezzel az eszközzel. Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos a reformáció németországi és a történelmi Magyarországhoz tartozó helyein eleveníti fel ezeket a zsoltárokat.

*

Digitális Evangélikus Énekeskönyv

254 - Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk

Luther M. 1483-1546
Kotta letöltése PDF-ben

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti.

4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! Mienk a menny örökre!

46. zsoltár. Luther Márton 1483-1546.


Tartalom

Ajánlás
Bevezetés
Istentiszteleti rendek
Énekversrendek, liturgikus énekrendek, zsoltárok
Énekek
I. Dicséretek, könyörgések (40-130)
II. Egyházi esztendő (131-253)
III. Egyház, ige, szentségek (254-317)
Egyház, reformáció (254-273)
Istentisztelet, Isten igéje (274-294)
Keresztség (295-299)
Konfirmáció (300-302)
Úrvacsora (303-312)
Egyházi szolgálatra indítás (313-315)
Templomszentelés (316-317)
IV. Keresztyén hit és élet (318-492)
V. Az örök élet reménysége (493-527)
VI. Bibliaórai énekek (528-591)
Imádságok
Vasárnapi és ünnepi szentigék
Énekszerzők, énekfordítók, énekforrások
Dallamszerzők
Forrásjelölések
Az énekek betűrendes jegyzéke
Himnusz
Szózat

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek254.htm

luther s az rdg