Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tóth Árpád összes versei (HK)
A boldog élet bölcselete és poézise
2011. július 07. csütörtök, 06:57

madardal
Tóth Árpád összes versei
MVGYOSZ hangoskönyvek

http://mek.oszk.hu/03100/03182/#

TARTALOM 
Versek

1907

Este
Notturno
Régi dallamok
A Muhi-pusztán
A Sorbonne halottja
Vasárnap
Csendes már
A lelkem fáj
Bronzszobor a kávéházban
Őszben - tavaszról
Képtalálat a következőre: „tóth árpád vers”
1908

Phioklet
A herceg
A vén ligetben
Olykor, éjjel
Krisztus-képre
Ave morituri
Egy leány
A parkban
Meddő órán
Epilógus: egy régi vers a Pegazushoz
Be furcsát álmodtam

1909

Kisvendéglőben
Szobák
Richárd
Ősz
Látomás
Légyott
Reggel
Tavaszi elégia
Tavaszi holdtölte
Hej, Debrecen
Séta az alkonyatban
Ady Endrének
Vergődés
Déli derű
Esti szonett
Egy leány szobájában
Őszi alkonyat
Esti könnyek
Intérieur

1910

Orfeumi elégia
Kincs
Sóhaj
Szeptemberi szonett
Evokáció egy csillaghoz
Képtalálat a következőre: „tóth árpád vers”
1911

Esti vízió
Este a temetőn
Derű?
Egy mozdulat
A rabról, aki király volt
Ó, Vigasz!
Jöjj, vihar!
Hófehérke

1912

Levél
Csak ennyi
Öröm
Könnyű dalt
Hajnali szerenád
Tárcámban egy kép
Téli verőfény

1913

Vágyak temetése
Erdő
Éjféli eső
Áldott legyen
Obulus
Szemérmetlen s bátor lángok alatt
Szemben a fenséges
Őszi kérdés
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz
A rubinszárnyú Cherubhoz
Dante
Non piu leggevano
Ma lelkemet
Esti kertben
Boldog csönd
Be szép az ég

Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1914

Stanzák egy trafikoslányról
Lomha gályán
Katonasír

1915

Augusztusi ég alatt
Esti ének
Tánc
Himzés
Mámor
Csillag, ó, messzi Szerelem!
A vénülő folyamnál
Orgona
Ó, örök Isten
Kastély és temető
Az esti felhők
F. L. úrleány sírkövére
Ó, mennyi pompa
Szédület
"Szent őrületben..."
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1916

Ó, tudsz-e szállani
Az arany park
Ó, romok!
Az utcán most
Az új tavaszra
Rímes, furcsa játék
Október
Szavak szobrásza, én
Elégia egy elesett ifjú emlékére
Már éjfél
Oly meghatott
Esdeklés
Bús sóhajtás
A fa
A kút
A Merengéshez
Kitárom ablakom
Duruzsoló tűznél
Óda az ifjú Cesarhoz

Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1917

Rezignáció
Lámpafény
Vizió a vonat ablakából
Ó, forgó földünk!
Arany János ünnepére
A múmia
Elégia egy rekettyebokorhoz
A kerti fák közt
Szeptember
A remete
Éjféli litánia
Örök tavaszban járnék
Egy régi ház előtt
Őszi szántás
Pompázó, lusta, édes alkonyat
Elzeng az élet
Már vége
Szeretnék átölelni

1918

A tavaszi sugár
Bús bérház-udvar ez
Április (Április, ó)
Gesztenyefa-pagoda
Hold
Szent nyomorék, riadj!

1919

Egynémely emlék, régi kincs
Március (A ritkás)
Az új isten
Az Öröm illan
Aquincumi korcsmában
Bús, délelőtti vers
Az árnyból szőtt lélek
Arany felhő
Pajtás, igyunk
Két régi költő
Berzsenyi
Csokonai
Boldogság
Micsoda reflektor elé
A tympanon istennőjéhez

Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1920

Arad
A tejút alatt
A bánat misztériuma
Miért?
Esti harangjáték
Csillagász 1.-2.
Megcsaltalak

1921

Prospero szigetén
Kik egy-uton...

1922

Egy lány a villamosban
Ó, Távoli

1923

Gyerekszemekkel
Kora márciusi napsugár
Az órainga
Nézz ránk, Ady Endre!
Körúti hajnal
Levél Osvát Ernőhöz
Ó, napsugár!
Köszöntő
Esti sugárkoszorú
Jól van ez így
Lélektől lélekig
A test csodája
Az ősök ritmusa
Ez már nem nyári alkonyat
Hegyi beszédek felé
Gyopár
Őszi beszélgetés
Este a kilátón
B. család sírboltjára
Vergődni mindhalálig
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1924

Rozskenyér
Szeretsz?
Hivogató
Ifjonti jók múlásán
Ó, rimek fáradt mestere!
Egy-két sugárnyi régi nap
Karthágó kövein
Eredj Szerelem, szép sehonnai!
Jó éjszakát
Hová röpülsz?
Hajó a dokkban
Ó, én nem a halált

1925

Kaszáscsillag
Elég volt a vágta
Május éjén a régi bor
Széthullt légiókkal
Fénylő búzaföldek között
Áldott nyári délután
Új tavaszig vagy a halálig
Harangvirág
Sóhajféle
A Palace-ban
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”


1926

Uton
Száz év után
Takarodó
Bazsalikom
A vén zsivány
Tetemrehivás (Olykor a)
Rádió
Hegedülnéd, sóhajtanád
A hídon
Józanul és fantáziátlanul
Őszi vihar
Isten törött csellója, hallgatok

1927

Egy pisztoly csattant el
Amíg a csókot megtaláltam
A föld alatt
Álarcosan
Elejtetted a napot
Áprilisi capriccio
Erdőszél
Ez a nap is
Szigeti emlék
"Köszönöm"
A hold leckéje
Szomorúság Anteusa
Illatlavinák alatt
Kecskerágó
Ripacs

1928

Betörő
A Marson
Aranylöveg a messzi égen
Arany tó az égen
Isten oltó-kése
Elkoptam


Töredékek

1902

Elhervadt a mezők virága

1908

Akár egy bús kamasz
Alexi, hajts

1910

Ó, fontaine lumineuse!
Kialvó krátert
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1912

Ó, édes napsütés!
A fényes lég már

1913

Ó, Éjszaka!
A nap vörös aranyban
Ó, lankadó bűbájú

1914

Ó, hosszú éjek
Miért jut eszembe
Az ifjúságon immár
Holdtalan éjen
Most elfelejtem
Hová megy
Bús éjszaka volt
Sötétedik

1915

Elfáradt már
Ó, kék és zöld
Akarom: légy víg!
Most messze zeng
Alföldi emlék
Buja szagok
Életem fölött
Ni, elment
A pesti csend
Ó, felhők

1916

Vér s nyomor szennyezi
Láz, dühök, kínok
E halk tájt nemrég
A vérnek és nyomornak
Sötét szín izzik
Jó volna szépen
Ősz, ősi Isten
Ó, merre jár
Alkony, barna hajós
Ó, líra!
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1917

Csönd, csönd
Derűt dalolnék
Forró nyári nap
De szétnéz aztán
Andrássy út
Egy aggot ismerék
Egy ebről
Mint halk hegedűszó
Éllel hulló
Mit integettek
Ki tud az elsüllyedt kincsek
Törmelékek

1918

A nedves réten át
A sok tavaszi színnek

1919

Hazám, hazám
Ó, régi költő
Ki elveszíté életét
A vén magyar hegy
Édes komám
Fájva szeretni
Szeretnék örökké

1920

Beültem már
Betűk, betűk
Volt-e tavasz
Ki tudja
Mi mámor volt
Ó, minden mily szép

1921

Madárcsicsergés
Isten veled
Próbálom, hátha
Fehér lesz akkor
Ősszel az asszonyokra

1923

Mi lett a sárga virágokból
Költő könnye

1924

Alig kér már szerelmet
Elkopik az ember
Úgy, úgy

1925

A végtelen, bús éjszakákon
A haja
Kint jártam a ligetben
Vonatra ülnék
Köszönöm hegedűd
Megüzenem
Vitézek, mi lehet
Ez világnak dolga
Egy végső, igaz szót
Elmúlt az élet


Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1926-28

Csupa kudarc
Ó, furcsa társak
A dalt, a dalt
Egyhelyben ülni
Miért kelsz újra
Megváltozik
Taposom még
Gyorsírásos verstöredékek
A rab
Van, aki sír
Ó, ezek a


Tréfás hírlapi versek, rögtönzések

1908 előtt

A drága kincs

1911

Egy javíthatatlan pesszimista dalaiból
Egyetem nóta
Az olvasóhoz
Naiv versike a házbérnegyedről
A riporter búja
Beomló házak
Versike a háborúról
Bordal
Gordonkás elégia
Az orvosi kar
Arany-Bika kesergő
Tárlat
Dr. Sikos Sándor verse karácsonyra
Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről
Dr. Sikos Sándor újabb verseiből
Dobos pavillon-kesergő
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1912

Szivadar-keringő
Flegma-vers a szezonról
Camera obscura-dal
Bakkarát-könnyek
Aerenthal megy
Gyan Thula pályázati hirdetménye
Prológ (Hölgyek)
Libakerti Albert dala Nizzából
Nácika a kivágott ruhában
A "Közérdek" című verskötetből Révi Náci alanyi közköltő dalai
A csatorna
Tibet
Nemóhoz
Nyilt levél Ludas Matyihoz
Libakerti Albert sóhaja a déli sark felfedezése alkalmából
Dr. Freund Jenőke irataiból
Új tavasz a Hortobágyon
A Hortobágy
Prológ (Kedves)
Gyan Thula kabinetje
Húsvéti versike
A körkérdés
Politikai cikkek
Új Szivadar-keringő
Németh András tavaszi verseiből
Históriás ének a színidirektorok szomorú harcáról
Szatíra-pályázat
Szomorú nóta a telefonról
Sztrájk-vers
A Reményhez
A Nagyerdő keserve
Szávay Szula füle
Meleg van
A műbaba
Kacsa-nóta
Június 21.
A debreceni run
Megkötik a békét
Elégia
Zuhany
Forradalom
Kokovcev
Szezontól szezonig
A szezon mint olyan
A tripoliszi bál
A balkáni bál és Máthé Gyula
Karácsonyi emlék
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1913

Újév reggele
Kilépni
Pavlik ürít
Szólt egy úr
Az ifjú török esete
Húsvéti apoteózis
A kuruc dalok hiteles szövegei
Az ócska (Lukács) Lászlórul való ének
Bujdo-só ének
Bujdosó Tisza
Május elseje
Pünkösdi gyermeknap
Itt az ugorkaszezon
Pavlik érettségije
Fel a barikádra
Lóverseny-dal
A Désy-láz
Hozzá
Ah, vasárnap!
Visszhang az előszobában
Hagyma-koszorú
Tisza kontra Zeppelin
A béke állást keres
Országos eső
A nyaraló búja
A kenyérgyár macskája
Lukács elmegy
Tetemrehívás (Meglelték)
Kedves Imre s István
Skerlecz programja
A két kéz
Tháliánál

1916

Ha meggyógyul
Ez itten a mókus nyoma
Időnk szép

1918

Hát lesz béke?
Vers az orosz importról
Tavasz ébresztése
A holdkóros apród története
Kedves Pál
Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”
1920

A merengőhöz

1925

Szerén beteg

1928

Prológ (A százéves)
Január
Február
Március
Április
Május
Június

+

Tóth Árpád
Tóth Árpád összes verse

http://mek.niif.hu/01100/01112/

 

Képtalálat a következőre: „tóth árpád könyv”