Payday Loans

Keresés

A legújabb

Zsidókérdés - az mtd@ archívuma PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon

zsid trsaslet

ZSIDÓKÉRDÉS IRODALOM - PDF formátum
http://mtdaportal.extra.hu/Bokk_zsidokerdes.html


A magyar zsidó kérdés jogi, társadalmi s nemzetiségi szempontból. Bp. 1882. 

A magyar zsidóság almanachja. Védőirat. Bp. 1920. 


A tisza-eszlári gyilkosság. Bp. 1882. 


A zsidók reformátiója. Pest. 1867. A zsidókérdés. 18??. A zsidó kérdéshez. Nagykanizsa. 1880. 


A zsidókérdés Magyarországon. A XX. század körkérdése. Bp. 1917.  Az országos zsido congressus és titkos ellenei : intő szózat Magyarország zsidóihoz. Pest. 1868. Egy héber (zsidó) írás titka, vagy cél és eszköz a kereszténység okulására. Lefordította egy keresztyén pap. Nyíregyháza. 1885. Zsidó szózat a magyar néphez. 1840. 

Acsády Ignác (1845-1906) 
Zsidó és nemzsidó magyarok az emanczipáció után. Bp. 1882. 

Seiffensteiner Salamon adomái. Bp. 1920. 

Ágoston János (19. sz. - 1885) 
Le az álczával!: adatok Eötvös Károly hírhedt saktervédő életrajzához. Bp. 1884. 


Ágoston Péter (1874-1925) 
A zsidók útja. Bp. 1917. 

Bartha Miklós (1847-1905) 
Kazár földön. Bp. 1901. 

Bary József ( -1915) 
A tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. 

Csengeri János
Mit mesélt Náthán zsidó a török császárnak? Tanulságos historia szép rigmusokban. Bp. 1886. 

Dudinszky Nesztor
Rabszolgák földjéről. Bp. 1916. 

Eötvös József (1813-1871) 
A zsidók emancipatiója. Bp. 1892. 

Eötvös Károly (1842-1916) 
A nagy per 1. Bp. 1904. 
A nagy per 2. Bp. 1904. 
A nagy per 3. Bp. 1904. 

Farkas Ödön (1851-1912) 
A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 1881. 

Fischer Sámuel
Egy komoly szó hazánk izraelitáinak magyarosodása érdekében. Pest. 1868. 

Flesch Ármin
A zsidó. Bp. 1912. 

Friedmann Illés (1860-1916) 
A magyar zsidóság egységes szervezete. Vágújhely. 1911. 

Füredi Béla
A zsidó. Szombathely. 1882. 

Gábel Jakab (1854-1918) 
A lelkiismereti szabadság és a magyarhoni zsidók szervezésére. Bp. 1890. 

Gladius
A Tisza-eszlári ügy ismeretlen hullája. Bp. 1882. 

Haller István 
A keresztény politika. Bp. 1926. 

A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp. 1938. 

Hartmán Lipót (?-1881) 
Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? Pécs, 1848. 

Herczfeld Sándor
Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni! Pest. 1848. 

Herzl Tivadar (1860-1904) 
Ha akarjátok, nem mese: szemelvények. Herzl Tivadar naplójából, cikkeiből, beszédeiből. Bp. 1944. 

Ősi föld - Új hon (Altneuland). Bp. 1916. 

Hoffmann Mór
A semiták és antisemiták : felvilágosításul és megszívlelésül. Bp. 1883. 

Zsidóinkról! Nagy-Kanizsa. 1874. 

Igaly Cs. István
Zsidóveszedelem Magyarországon. Bp. 1920. 

Istóczy Győző (1842-1915) 
A zsidókról. Bp. 1875. 

Die Niederherstellung des jüdischen Staates in Palästina. Bp. 1905. 

Kassay Adolf (1828-1903) 
A zsidó házasságokra vonatkozó jogelvek és szabályok. Bp. 1891. 

Kiss Sándor
Fajunk védelméről. Bp. 1918. 

Zsidó fajiság, magyar fajiság. Bp. 1918. 

Kohn Sámuel (1841-1920) 
Mit tegyünk az ellenünk intézett támadásokkal szemben? Bp. 1880. 

Kohut Sándor (1842-1894) 
A zsidók története a biblia befejezésétől a jelenkorig. Nagyvárad. 1881. 

Kolgyári Titusz
A zsidók világuralma : tanulmányvázlat a történet és a jelenkor vívmányai alapján. Bp. 1876. 

Kovács Károly
A jó alkotmány és zsidó emancipatio. Pest. 1861. 

Lyka Emil
Az antisemitismus psychologiája és ennek az eliminálására. Bp. 1911. 

Martinovich Sándor
A zsidókérdés. Bp. 1919. 

Natonek József (1813-1892) 
Messiás avagy értekezés a zsidó emancipátióról : zsidónak s kereszténynek egyaránt kedvező tanulmánya. Buda. 1861. 

Ocsvay Árpád
Zsidók-tükre vagyis: 100 újonnan felfedezett, mai nap is érvényes a zsidóknak a keresztényekkel való érintkezését illető zsidótörvény, a zsidótörvények keletkezését és továbbfejlődését előadó érdekes bevezetéssel. Bp. 1884. 

Petrássevich Géza (1871-1908) 
Magyarország és a zsidóság. Bp. 1900. Prohászka Ottokár (1858-1927) 
Die Judenfrage in Ungarn. Hamburg 1920. 

Ráth Ferencz - Zimándy Ignác
Antiszemita - káté a magyar nép számára. Bp. 1884. 

Róth Herman
A zsidók polgárosodása ok- és célszerű, vagyis vázlat a zsidók közép- és jelenkori helyzete, jelleme s viszonyairól. Pest. 1848. 

Schwab Arszlán
A zsidók. Buda. 1840. 

Simonyi Iván (1838-1904) 
A zsidókérdés és nemzetünk jövője. Bp. 1884. 

Singer Bernát (1868-1916) 
A czionizmus a hazafiság szempontjából. Bp. 1899. 

Spiegler Gyula
Emlékbeszéd a zsidók ügyében. Pest. 1863. 


Tóvölgyi Titusz (1838-1918) 
Mit kell tennünk? vagy a zsidóság hazafisága. Pest. 1871. 

Varicourt
A zsidók és a zsidók kérdése. Pest. 1861. 

Venetianer Lajos (1873-1920) 
A felebaráti szeretet a zsidó ethikában. Bp. 1891. 

A magyar zsidóság szervezetéről. Bp. 1903. 

A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére. Bp. 1922. 

A zsidóság eszméi és tanai. Bp. 1913. 

A zsidóság szervezete az európai államokban. Bp. 1894. 


Verhovay Gyula (1849-1906)
Az ország urai. Bp. 1890. 

Weisz Ignác
A zsidók és a nemzetiségek. Bp. 1894. 

Weszprémy Kálmán
A magyarországi zsidók statisztikája. Bp. 1907.