Payday Loans

Keresés

A legújabb

Dante Pokla PDF Nyomtatás E-mail
Ördög és pokol elképzelések - Egy/ezer ördög és pokol képei

dante - uzsorsok

Dante Pokla
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Isteni színjáték első éneke

Dante Pokla, az Inferno, Dante Alighieri száz énekből álló Isteni színjáték című elbeszélő költeményének első színtere.

A költemény az 1300-adik évben, nagypéntekre virradó éjszakán kezdődik. Dante ekkor volt harmincöt éves, ami a Biblia szerinti várható élettartam fele.

Tartalomjegyzék

1 A Pokol felépítése
2 Dante útja a Pokolban
2.1 A vadonban
2.2 A Pokol kapuja
2.3 Első kör: a Pokol tornáca
2.4 Második kör: a szerelem halottjai
2.5 Harmadik kör: „a gyomor mértéktelenjei”
2.6 Negyedik kör: a pénz rabjai
2.7 Ötödik kör: az indulatosok
2.8 Hatodik kör (Dis városa): az eretnekek és a hitetlenek
2.9 Hetedik kör: az erőszakosak
2.10 Nyolcadik kör: „Rondabugyrod”
2.11 Kilencedik kör: A Pokol kútja
3 Dante Poklának bűnösei
4 Jegyzetek
5 Forrás

A Pokol felépítése

Dante pokolképe a görög mitológia és keresztény elképzelések alapján jött létre. A Pokol bejárása hasonlít Odüsszeusz és Aeneis alvilági utazásához, de a túlvilágon élők sorsa egészen más, mint az ókori eposzokban. Dante poklában szenvednek a bűnösök, egyetlen céljuk a bűntől való megszabadulás, de ez nem lehetséges.

A Dante-féle Pokol bejárata a Golgota hegyén, Jeruzsálem mellett található. Felépítését és alakját tekintve tölcsérszerű, egyre jobban szűkölő körökből épül fel. A bűnös lelkek, bűneik súlyosságától függően különböző fajtájú és súlyosságú büntetésben részesülnek, a következőképp:

Pokol tornáca: a meg nem keresztelt emberek (újszülöttek, és erkölcsösen élt pogányok)

Második kör: a szerelem bűnösei

Harmadik kör: torkosok, falánkok

Negyedik kör: fösvények, uzsorások, tékozlók

Ötödik kör: haragosok

Hatodik kör: eretnekek

Hetedik kör: erőszaktevők szenvednek, mégpedig erőszakos tetteik fajtája szerint. Így a hetedik körnek három gyűrűje különíthető el:
Gyilkosok, vérengzők, rablók, zsiványok gyűrűje.
Öngyilkosok és saját vagyonuk eltékozlói.
Istenkáromlók.

Nyolcadik kör: a megbízhatatlanok. Ez a kör tíz bugyorból áll, melyben bugyronként a következő bűnösöket találjuk:
kerítők, csábítók
hízelgők
szimóniákusok
varázslók, jósok
nyerészkedők, sikkasztók
képmutatók
rablók, tolvajok
rossz tanácsadók
viszályszítók
hamisítók

Kilencedik kör: az árulók bűnhődésének helyszíne. Négy különböző, névvel ellátott gyűrűből áll. A nevek az árulás fajtájára utalnak:
Kaina: rokonok árulói, testvérgyilkosok
Autenóra: hazaárulók
Ptolomea: vendégeiket árulták el
Judecca: jótevőik elárulói

Dante útja a Pokolban
A vadonban


Dante túlvilági zarándokútra indul, hogy morális megújulásával, irányt nyújtson embertársainak. Nemsokára azonban rémülten rádöbben, hogy letért a helyes útról s eltéved egy sötét erdőben. Azonban mikor sikerül kitörnie az erdős völgyből s a reggeli fénynél megpillantania célját, egy magas hegygerincet, vadállatok – a lélek és a firenzei társadalom sötét erői – törnek rá: : a gyönyörök és az irigység párduca; a gőg és az erőszak dühös oroszlánja és a féktelen kapzsiság mindig éhes nőstényfarkasa. Ekkor feltűnik az értelem és az erkölcsi tisztaság hőse, Vergilius, aki kivezeti a Dantét a veszedelemből és vezetőül kínálkozik „örök hely”, a pokol, illetve a purgatórium és a mennyország felé. Dante előbb elfogadja az ajánlatot, majd visszaretten és csak akkor indul el, amikor megtudja, hogy Vergilius az üdvözült szerelme, Beatrice követeként jött elé.

A Pokol kapuja

Dante túlvilági vezetője, Vergilius, az utazást a Pokol bemutatásával kezdi. Először a Pokol kapujához érkeznek, melyen a következő felirat olvasható:


„Én rajtam jutsz a kínnal telt házba,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
Isten hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel,
csupán örökkel és örökké állok.
Ki itt belépsz hagyj fel minden reménnyel.”


A feliratban a „Hatalom” az Istent jelenti, az „Okosság” Jézust, a „Szeretet” a Szentlelket. vagyis a Pokol Lucifer bukása miatt keletkezett, az „örök” egek és az angyalok után, de még a földi világ előtt.

A Pokol kapujában Dante a közönyös emberek lelkeivel találkozik. Ezek az emberek, bár erényesen éltek, közönyösek voltak Isten és az ördög iránt is. A „közönyösek” Pokolba való helyezésével, Dante a Biblia egyik tanításának: „...nem vagy se hideg, se meleg, ezért kiköplek a számból” (Jelenések könyve 3.16) akar megfelelni. A közönyösek mögött az Acheron (Styx?) folyó húzódik, melyen Kharón szállítja a lelkeket a túloldalra. Kharón csak az istennel meg nem békült lelkeket veszi fel a ladikjába, így Dantét visszautasítja. Később, rejtélyes módon, ájulásból feleszmélvén, mégis a túloldalt találja magát.

folytatás és Giovanni di Paolo festményei:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dante_Pokla

Dante: Pokol - Inferno (Babits Mihály fordítása)

http://mek.niif.hu/00300/00362/html/isteni1.htm#1

LAST_UPDATED2