Payday Loans

Keresés

A Charta 77 és a magyar szolidaritás PDF Nyomtatás E-mail

A Carta 77 és a magyar szolidaritás

1.

Tájékoztató a Politikai Bizottság tagjai részére:

"Mint ahogy az MTI 1977. január 20-i, reggeli hírösszefoglalója közölte az UPI és az AFP párizsi keltezésű jelentése alapján, a magyar értelmiség egy 30 tagú csoportja aláírásával támogatja a csehszlovákiai Emberi jogok maradéktalan biztosítását és az alkotmányba foglalását követelő Carta 77  elnevezésű nemzetközi tiltakozó mozgalom csehszlovákiai résztvevőit.
A hírügynökségek jelentése megfelel a valóságnak.
Január 18-án és 19-én külföldi megkeresésre magyar szociológusok és filozófusok egy csoportja megszervezett egy megbeszélést, ahol vita után elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyet párizsi összekötő útján Prágába irányítottak. A nyilatkozat szövegét és aláíróinak névsorát a melléklet tartalmazza. Az üggyel az illetékes elvtársak - Óvári Miklós és Aczél György - illetve a Belügyminisztérium illetékes szervei megfelelően foglalkoznak. Budapest, 1977. január 20. A titkárság megbízásából: Győri Imre a KB titkára."

Melléklet: A nyilatkozat pontos szövege

"Címzett: Mario Muchnik
5. rue Biscornet, Paris 7502 France
Feladó: Harapy Antal
1113. Györök u. 5.
Pavel Kohoutnak, A Charta '77 szóvivőjének

Nyilatkozat

Szolidaritásunkat fejezzük ki a Charta '77 aláíróival és elítéljük az ellenük alkalmazott repressziót. Meggyőződésünk, hogy az emberi és állampolgári jogok védelme egész Kelet-Európa közös ügye.
Budapest, 1977. január 19.

Kis János filozófus, Kenedi János kritikus, Bence György filozófus, Vezér Erzsébet irodalomtörténész, Haraszti Miklós író, Dalos György író, Szabó Miklós történész, Márkus György filozófus, Márkus Mária szociológus, Kardos Julianna vegyész, Heller Ágnes filozófus, Háber Judit szociológus, Fehér Ferenc filozófus, Donáth Ferenc közgazdász, Tordai Zádor filozófus, Petri György író, Pap Mária nyelvész, Csallogh Zsolt író, Nádas Péter író, Eörsi Istváni író, Mészöly Miklós író, Olvashatatlan aláírás, Pór Péter irodalomtörténész, Réz Pál kritikus, Csoóri Sándor költő, Jánossy Ferenc, Erdélyi Ágnes filozófus, Ludasy Mária filozófus, Sós Vilmos filozófus, Várady Szabolcs költő, Radnóti Sándor kritikus, Fodor Géza esztéta, Donáth Péter."

A másolat az eredetivel szó szerint azonos.
(Magyar Országos Levéltár, -288f 11/4265. MSZMP PB.)

A Politikai Bizottság 1977. jan.25-i ülésének jegyzőkönyve, részlet:

"9. Óvári Miklós elvtárs szóbeli bejelentése alapján a Politikai Bizottság tudomásul veszi, hogy a magyar értelmiség 30 tagú csoportja aláírásával támogatta a csehszlovákiai ťEmberi jogok maradéktalan biztosítását és alkotmányba foglalását követelő Charta77 elnevezésű nemzetközi tiltakozó mozgalom csehszlovák résztvevőit, - továbbá az ezzel kapcsolatos nyugati sajtóvisszhangról. A titkárság intézkedését (az aláírók politikai elszigetelése; nem kerül sor velük szemben adminisztratív intézkedésekre) támogatja. Helyesli, hogy erről röviden tájékoztattuk az olasz és francia testvérpártot. A Politikai Bizottság hozzájárul, hogy az Európában működő nagyköveteink kapjanak rövid tájékoztatást a fentiekről. Felelősök: Gyenes András és Óvári Miklós elvtársak. Egyetért azzal, hogy Óvári Miklós elvtárs az osztályvezetők értekezletén rövid tájékoztatást adjon a történtekről, valamint az intézkedésekről."

(Magyar Országos Levéltár - 288f/5/710. PB.)

forrás: http://www.tvarchivum.hu/?id=313616

 

2.

A "második forduló" többszáz aláírójának listáját még keresem,

az biztos, hogy közöttük volt Pernye András is, aki 1980-ban öngyilkos lett...

LAST_UPDATED2